Maak MAF zichtbaar in uw kerk

.

Samen vliegen we over jungles, bergen en woestijnen om hulp en Evangelie te brengen

.

.

Uw kerk heeft impact

Wist u dat met de opbrengst van één collecte MAF al een levensreddende ambulancevlucht kan uitvoeren? Maar ook een zendeling of hulpverlener kan meevliegen naar één van de meest onherbergzame gebieden van de wereld. 

Levensreddende collectes
We krijgen regelmatig dankwoorden uit verschillende landen voor de steun die uit Nederland wordt gegeven. Collectes en giften van diaconieën hebben wereldwijd impact. Want met een collecte geeft u concreet aan het werk van MAF. 

Wist u dat u met uw gemeente zelf een bestemming kunt kiezen voor uw collecte? Uw gift komt dan 100% ten goede aan het door u gekozen doel.  

Kies onder andere uit: ambulancevluchten, zending en evangelisatie, ontwikkelingswerk of noodhulp. Geef bij het overmaken van uw collecte aan voor welk project het bestemd is. 

.

.

Voorlichting en presentaties

Wilt u uw gemeente ook inhoudelijk meer betrekken bij het diaconale werk? Nodig een van onze gastsprekers uit in uw gemeente. Zij vertellen de indrukwekkende verhalen van ons werk. Ook laten zij zien welke impact een kleine gift heeft in het leven van anderen. 

Kerkblad en beamer
Informeer uw gemeente over de collectebestemming. Gebruik hiervoor een powerpointpresentatie of een artikel voor het kerkblad/de nieuwsbrief.

Heeft u een voorkeur voor een specifiek project dan ontvangt u van ons verhalen die hierbij horen.

>> Download tekst voor het kerkblad/de nieuwsbrief

>> Download powerpoint

.

Uniek project voor uw gemeente 

Kiest u voor een jaaractie of zendingsactie voor MAF of verwacht u een gift/collecte(s) over te maken met een opbrengst van meer dan € 1.000,-? Neem dan eens contact met ons op om samen te kijken naar een goede bestemming.  

Zo koos een gemeente uit Veenendaal ervoor om met de avondmaalscollectes meer dan 12 ambulancevluchten in Papoea-Nieuw-Guinea te doneren. 

Annika van Oosterom

Projectmedewerker

Telefoon: 055 303 6020

René Pastoor

Relatiemanager

Telefoon: 055 303 6036