Bijbelvertalers Steve en Carolyn Crockett hadden het verlangen om een vergeten stam in de bush van Papoea Indonesië te bereiken met het Evangelie, onderwijs en medische zorg.

Hoe doe je dat als er geen wegen zijn naar het dorp Daboto boven op de berg? Willen deze bushmensen wel contact met westerse mensen? Als ze niet kunnen lezen en schrijven, hoe leren we dan hun taal? Steve en Carolyn zijn met hun dochters de uitdaging aangegaan om te gaan wonen in Daboto. Zonder hulp van Heli Mission en MAF zouden de Bijbelvertalers niet bij de Moi kunnen wonen en een relatie met hen kunnen bouwen.

Eerste contact met Moi
Een zendingsorganisatie had Papoea in kaart gebracht en bevolkingsgroepen getraceerd die nog niet bereikt waren met het Evangelie. Steve koos voor het gebied waar de Moi wonen en vertrok in juni 2000 naar Daboto en maakte voor het eerst contact met de Moi. De Moi die hij ontmoet, vinden het goed dat hij en zijn team daar komen wonen. Het team bestaat uit helpers uit Sulawesi, zijn zwager en schoonzus. Heli Mission en MAF helpt hen bij het invliegen van bouwmaterialen voor de bouw van hun huizen.

Om de boze geest uit hun lichaam te halen, sloegen ze zichzelf en brachten daarmee nog meer verwondingen aan.

Als eerste: medische zorg
“De Moi kunnen niet lezen en schrijven en hebben het Evangelie nog nooit in hun eigen taal gehoord. Ik vroeg me af hoe we deze mensen met het Evangelie konden bereiken. Wij  besloten ons geloof praktisch te maken door de Moi hulp te verlenen.

We leerden de stam hoe je gewonde mensen beter kon helpen. Vrouwen kwamen soms zwaar gewond van hun tuintje terug. Ze hadden enorme strepen op hun rug. Ik en mijn helpers ontdekten dat ze waarschijnlijk waren gebeten door een enorme duizendpoot. Maar de Moi dachten dat ze waren geraakt door een duivel. Om de boze geest uit hun lichaam te halen, sloegen ze zichzelf en brachten daarmee nog meer verwondingen aan.”

Taal leren zonder schrift
In december 2000 verhuisden zijn vrouw Carolyn en twee dochters naar het gebied. Het kostte hen vier jaar om de taal en de cultuur van deze stam te leren. Ze investeerden veel tijd in het opbouwen van relaties. Carolyn startte met een andere zendelinge een lees- en schrijfklas, waarmee ze vanaf november 2005 mensen les gaven over het Evangelie.

“Samen met een ander gezin ontwikkelden we zeventig lessen over de Bijbel. Beginnend in Genesis met het scheppingsverhaal tot de dood van Christus, Zijn begrafenis, opstanding en hemelvaart. We gebruikten tekeningen om het scheppingsverhaal duidelijk te maken.”

MAF landingsbaan
In de periode van 2006 tot 2012 gingen de lees- en schrijflessen over Handelingen, Romeinen, Efeze en 1 Korinthe, die in de Moi-taal waren vertaald. Nu het zendingswerk zich uitbreidde vroeg Steve aan MAF Papoea of er een landingsbaan in Daboto aangelegd kon worden. In samenwerking met Heli Mission werd er hard gewerkt aan de landingsstrip, die in februari 2008 werd geopend.

Sindsdien vliegt piloot van Dijk regelmatig naar Daboto om de Bijbelvertalers te voorzien van alles wat zij nodig hebben. Of het vliegtuig brengt hen naar de stad om inkopen te doen.

Betalen voor de zonde
“Om een voorbeeld te geven van hoe we aan de Moi hebben uitgelegd wat zonden zijn, heb ik een verhaal gebruikt dat ik zelf heb meegemaakt. Ik kreeg eens bezoek van een Moi man en na zijn vertrek bleek dat er gereedschap van mij was gestolen. Dit voorval besprak ik met de andere mannen van de stam. Ze moesten wat lachen en adviseerden mij om op een volgende bijeenkomst van de mannen een stok op de grond te smijten en hard te roepen dat ik bestolen was door die man en dat ik het gestolene terugeiste. Ik heb dit gedaan en de mannen uit de stam besloten om met hun betaalmiddel, bestaande uit schelpen, mij terug te betalen.

Deze handelswijze heb ik later gebruikt in het vertalen van het Evangelie. Wij mensen zijn zondaren en voor die zonden moet worden betaald. Ook weer met behulp van plaatjes werd de geschiedenis van het offer van Izaäk uitgelegd en daarna het offer van de Zoon van God aan het kruis. Hij betaalde volkomen voor de zonde, niet met schelpen. De doorboorde handen van Christus zijn het bewijs van volledige betaling.”

Wat MAF en Bijbelvertalers samenbindt?
Carolyn: “Wij zien zegen op ons werk. De liefde van Christus heeft ons hier gebracht en door het optrekken met de Moi zijn we van dit volk gaan houden. Er zijn mensen tot geloof gekomen en veel Bijbelboeken zijn al vertaald. We zijn onder de indruk van een student die vertelde dat hij bijna de hele nacht in zijn Bijbel had gelezen. Toen één van de eerste bekeerlingen stierf, legde zij een getuigenis af van de vrede van God die in haar hart was gekomen. Zij was de eerste Moi-vrouw die begraven werd, terwijl de stam gewoon was hun doden te verbranden.

Wat de Bijbelvertalers en MAF samenbindt is de Opdracht vervullen die God ons heeft gegeven: “alle volken tot Mijn discipelen maken”. Zonder MAF en Helimission zouden wij de Moi niet hebben kunnen bereiken met de liefde van God en Gods Woord in hun eigen taal hebben kunnen vertalen.”