De zaak rondom Amerikaanse piloot Ryan Koher van de christelijke hulporganisatie Mission Aviation Fellowship (MAF) is nog niet afgesloten. Op 4 november 2022 werd MAF-piloot Ryan Koher vastgezet in een gevangenis in Mozambique vooraf aan een vlucht naar een weeshuis in het noorden van het land. De autoriteiten veronderstelden dat het vliegtuig voorraden voor rebellen zou vervoeren. MAF en Koher houden zich verre van dergelijke activiteiten. Op 16 maart 2023 is hij dan ook voorlopig vrijgelaten en sinds 4 oktober 2023 is het gezin Koher terug in de Verenigde Staten. De onderzoeken in Mozambique lopen desondanks door. Er wordt gehoopt op een definitieve sluiting van de zaak in juni 2024.Wilt u Annabel en Ryan een persoonlijke bemoediging sturen? Dan kan dit via het volgende mailadres: prayforpilotryan@maf.org


Update 29-04-24
Op 4 oktober 2023 keerden Ryan en Annabel Koher samen met hun twee jongens terug naar de Verenigde Staten. Dit werd toegestaan door een Mozambikaanse rechter, ondanks het voortdurende onderzoek tegen Ryan. Er bestaat voorzichtig optimisme dat het onderzoek in juni 2024 zal worden afgerond en er geen verdere aanklacht wordt ingediend.

Sinds hun terugkeer hebben de Kohers genoten van hun hereniging met familie, kerk en vrienden. Daarnaast heeft Ryan de verplichte herhaallessen voor het vliegen gevolgd, om zijn brevet actueel te houden. In mei eindigt hun verlof officieel en zal Ryan in de MAF-hangaar in Amerika werken totdat ze terug kunnen keren naar Mozambique. Dit is het geval zodra de zaak volledig geseponeerd is.

Ryan en Annabel hebben er vertrouwen in dat God door dit alles heen met hen zal zijn, en bidden dat de mensen van Mozambique veranderd zullen worden door het Evangelie. Ze geloven dat God ons allemaal roept om met de eeuwigheid in gedachten te leven – en niet alleen met ons idee van wat op dit moment veilig is. Zij voelen zich getroost door Klaagliederen 3:22-25: “Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.”

Ryan en Annabel verlangen ernaar deze troost en hoop op de Heer te delen met de mensen in Mozambique.

Dank samen met ons voor de aanhoudende bemoediging en troost voor Ryan en Annabel. Bid dat het onderzoek in juni zal worden afgerond en de aanklacht tegen Ryan niet langer zal worden doorgezet. Bid dat het gezin terug kan keren naar Mozambique, waar ze ernaar uitkijken om weer relaties op te bouwen en als boodschappers van Christus te dienen.


Update 30-10-23
Ryan en Annabel hebben vanuit Amerika een interview gegeven aan Mission Network News. Daarin vertelt Ryan: “Het voelt geweldig om terug te zijn. Er is een last van mijn schouders gevallen, waarvan ik niet wist dat ik die had. Het is fijn om iedereen hier bij MAF weer te zien en iedereen die voor ons heeft gebeden. Ook is het fijn onze thuiskerk in Idaho te bezoeken. Het was goed om opnieuw contact te maken met veel van deze mensen, veel nieuwe mensen te ontmoeten en te delen over hoe God in ons leven heeft gewerkt.”

Op dit moment wordt de zaak in Mozambique verder onderzocht. Tot juni 2024 moet er een uitspraak worden gedaan door de rechter. Als de rechter voor die tijd geen beslissing neemt, vervalt het onderzoek of moet het opnieuw worden geopend. Ryan’s vrouw Annabel legt uit: “Het is een gesloten onderzoek vanwege de beschuldigingen van terrorisme en van hulp aan rebellen. Zelfs onze advocaat heeft niet veel informatie over wat er precies onderzocht wordt en wat de volgende stappen zijn.” Zodra de zaak volledig gesloten is, hopen Kohers weer terug naar Mozambique te gaan om hun werk voor MAF voort te zetten. 

Wilt u blijven bidden voor de sluiting van de zaak? Dank God ook voor de tijd die Kohers nu in Amerika mogen hebben en bid voor rust en herstel. Het is voor Annabel belangrijk om u het volgende mee te geven: “Een van de grootste dingen die Ryan op de been hield, afgezien van God Zelf en het Woord, was weten dat gelovigen voor hem hadden gebeden.” Dank u wel voor uw gebed!


Update 9-10-23
Een grote gebedsverhoring: Ryan, Annabel en hun twee jongens zijn terug in de Verenigde Staten! De rechter gaf toestemming dat Ryan weer als piloot mag werken én dat zijn paspoort aan hem werd teruggegeven. Hierdoor werd de lang gehoopte reis naar Amerika eindelijk mogelijk. Dank God voor deze ontwikkeling! Er zal een langere periode van verlof volgen waarin rust en hereniging met familie en vrienden centraal staan. Ook voor de twee vrijwilligers van het weeshuis zijn alle reisbeperkingen opgeheven. Desalniettemin is het onderzoek naar Ryan, Willem en Eric nog niet afgerond. Blijf alstublieft bidden dat de zaak wordt geseponeerd. Bid ook dat het gezin Koher een tijd van rust mag ingaan en dank dat zij God als standvastige schuil- en rustplaats ervaren.Update 28-09-23
We kunnen een positieve ontwikkeling vermelden in de zaak rondom Ryan Koher: hij heeft vanuit de justitiële instanties toestemming gekregen om als monteur in de hangaar te werken en andere taken op de grond uit te voeren. Wij prijzen God voor dit antwoord op gebed! Helaas mag Ryan nog steeds niet werken als piloot. De advocaat van Ryan heeft tevens een verzoek ingediend bij de officier van justitie dat Ryan het land mag uitreizen. Als dit wordt toegestaan, kan Ryan met zijn gezin terugkeren naar de VS. Dit zou de deuren openen voor een lang gehoopt weerzien met Ryans familie. De rechter zal hierover volgende week een beslissing nemen. Bidt u mee voor een positief besluit? Inmiddels is de arrestatie van Ryan, Eric en Willem tien maanden geleden (4 november 2022) en is de zaak, ondanks hun voorlopige invrijheidstelling, niet afgerond. Wilt u blijven bidden voor de sluiting van de zaak; dat de drie mannen zonder verdere vervolging worden vrijgepleit? Blijf ook bidden voor voortdurende kracht en geduld in dit langdurige proces en voor een gevoel van veiligheid in deze onzekere tijd.


Update 26-07-23
Inmiddels zijn bijna negen maanden verstreken sinds de opening van de zaak rondom Ryan Koher. Blijf alstublieft voor Ryan en Annabel bidden terwijl ze wachten op de uitkomst van de juridische zaak. Zij geven aan: “We hadden gehoopt dat Ryan al terug naar de VS zou kunnen reizen, maar Gods wegen zijn niet de onze. We vertrouwen op Hem en rusten erop dat Zijn plan goed is. Het onderzoek is nog gaande en de Mozambikaanse functionarissen hebben informatie over MAF opgevraagd bij de Amerikaanse overheid. […] Ryan kan op dit moment nog steeds niet buiten Mozambique reizen. We zijn gezegend met visa voor de jongens en Annabel om tot begin november in Mozambique te mogen blijven. We bidden dat Ryan tegen die tijd vrij is en we samen terug kunnen reizen naar de VS.” 

“Aangezien Ryans werkvisum tijdens zijn verblijf in de gevangenis verlopen is en hij zijn paspoort niet ter beschikking heeft om het visum te verlengen, kan Ryan geen professioneel werk verrichten. Dat geldt ook voor het vliegen en het onderhoud van de vliegtuigen.” 

Het verzoek van de Mozambikaanse regering om informatie over MAF wordt gezien als een positieve stap. Alsnog verloopt het proces langzaam. In de tussentijd onderzoekt de advocaat van Ryan de juridische mogelijkheden om hem naar de VS te laten reizen. 

Mission Network News hield onlangs weer een bijzonder tweedelig interview met Ryan en Annabel. Beide interviewdelen kunt u hier lezen: 

Uit het interview blijkt enerzijds het zenuwslopende karakter van de situatie waarin het gezin Koher verkeert en anderzijds de vaste hoop die zij in God stellen en het verlangen om door te gaan met hun werk in Mozambique: “Dit is in Zijn handen en Zijn timing. Het wordt frustrerend; soms voelt het alsof we niet weten wanneer het zal eindigen. Maar we hebben kunnen leren en groeien in het wachten op de Heer. […] De Schrift spreekt er veel over – ‘wacht op de Heer.’ De Heer is goed voor hen die op Hem wachten; wacht op de Heer, en Hij zal je kracht geven.” 

“We vertrouwen erop dat God ons veilig zal houden zolang het Zijn wil is dat we hier zijn. […] Tot nu toe zien we niets dat erop wijst dat het niet Zijn wil is. Sterker nog, we voelen dat Hij meer dan ooit wil dat we hier zijn.” 


Bidt u met ons mee? De punten die Annabel en Ryan voor gebed aandragen zijn: 

 • Een spoedige en positieve uitkomst van de zaak 
 • De mogelijkheid om eindelijk voor verlof naar de VS te gaan 
 • De mogelijkheid om na het verlof terug te keren naar Mozambique en het werk voor MAF weer op te pakken 
 • Wijsheid om dit verhaal tot Gods eer te gebruiken 

 

Update 18-05-23
Het juridische proces rondom Ryan, Willem en Eric loopt verder. De juridisch adviseur van Ryan in Mozambique blijft aandringen op afronding van het onderzoek en de volledige vrijlating van Ryan. De huidige voorlopige vrijlating vereist dat Ryan zich elke 15 dagen bij de autoriteiten moet melden en hij het land niet mag verlaten. Ryan, Annabel en hun jongens zijn momenteel thuis in Nampula, Mozambique, en geniet van het samenzijn als gezin. We zijn dankbaar dat er voor Annabel en de jongens visa geregeld konden worden die hen toestaan om tot begin november in Mozambique te blijven. Bid alstublieft voor vrede en kracht voor Ryan en Annabel terwijl de juridische procedures blijven lopen. Blijf bidden dat de zaak volledig wordt opgelost en dat Ryan evenals Eric en Willem vrij zijn van verdere juridische vervolging. Ryan en Annabel hebben een videoboodschap opgenomen waarin zij vertellen over hun actuele situatie en u willen bedanken voor alle gebeden en medeleven. U kunt de video hieronder bekijken.

Update 05-05-23
MAF President en CEO, David Holsten, heeft een interview met Mission Network News (MNN) gevoerd waarin hij vertelt over de actuele stand van zaken rondom Ryan Koher. Ryans vrijlating is nog steeds voorlopig en er is geen duidelijkheid over wanneer de justitiële vervolging gesloten zal worden. In het interview vertelt Hosten dat het goed gaat met het gezin Koher en dat Ryan op dit moment geen taken binnen MAF uitvoert om zich volledig op zijn gezin te kunnen richten. Als de zaak geseponeerd wordt, is het plan om een tijd van verlof in de VS voor het gezin in te richten. Holsten was na zijn vrijlating in de gelegenheid om met Ryan te spreken. Een gesprek dat hem diep geraakt heeft: “Voor de vele mensen die Ryan opdragen in hun gebeden: hij is zich bewust van het Lichaam van Christus dat zijn best doet om hem en zijn familie te ondersteunen. Hij is dankbaar. Ik was erg onder de indruk van zijn reactie. Er was geen gevoel van woede of vragen te bespeuren – hoewel dat soort emoties heel begrijpelijk zouden zijn. Hij was echt vol vriendelijkheid en dankbaarheid.” (bron: MNN)

Blijf alstublieft bidden voor het gezin Koher en ook voor William en Eric. Bid dat de zaak gesloten zal worden en de drie mannen vrij zullen zijn van elke aanklacht. Bid dat zij en hun gezinnen tot rust mogen komen. Dank voor de genade van de voorlopige vrijlating en de waardevolle maand die Ryan nu al herenigd is met zijn gezin. 

Lees hier het volledige interview.

Update 20-4-23
Ryan, Annabel en de twee jongens maken het goed en beginnen routine te krijgen in hun huis in Mozambique. Ryan meldt zich conform de restricties regelmatig bij de lokale autoriteiten. Het juridische proces loopt en het is op dit moment niet bekend wanneer het zal worden afgerond. Blijf alstublieft bidden dat de zaak wordt geseponeerd en Ryan vrij zal zijn van enige vervolging. Bid ook dat Ryan en Annabel op de Heere blijven vertrouwen in deze tijd van onzekerheid over de uitkomst van de zaak.

Update 31-3-23
In Mozambique vond eindelijk een gelukkige gezinsreünie plaats! Annabel, Elias en Hezekiah werden na bijna vijf maanden herenigd met Ryan. De terugkeer van de drie vanuit de VS verliep vlot en soepel. Op het moment van aankomst was Ryan in de MAF-hangaar, vlakbij het hoofdterminal van de luchthaven. Eenmaal terug in hun huis in Nampula, kon het gezin genieten van een eerste gezamenlijke maaltijd na vijf maanden.
Eerder op de dag had Ryan zijn eerste melding volgens de vereisten van de voorlopige vrijlating. Hij moet zich regelmatig melden bij de autoriteiten in Nampula. De advocaat van Ryan blijft de zaak vervolgen en wacht tot de officier van justitie het onderzoek heeft afgerond. Ryan heeft verlichting gevonden van zijn jeuk met nieuwe medicijnen en herstelt. Het gezin geeft aan: “We zijn zo dankbaar voor alle gebeden!” Dank God dat Ryan, Annabel en de jongens weer samen zijn en blijf bidden dat de zaak spoedig wordt geseponeerd en dat Ryan definitief wordt vrijgelaten.

Update 23-3-23
De afgelopen week heeft Ryan kunnen genieten van zijn leven in vrijheid, ook al is de zaak nog niet gesloten. Hij is voor controle naar een dokter geweest en had een ontmoeting met de Amerikaanse ambassadeur in Mozambique en diens medewerkers. Ze blijven betrokken bij de zaak zolang Ryans vrijlating nog voorlopig is. Ondertussen is Ryan teruggekeerd naar zijn huis in Nampula, Mozambique, waar hij zal wachten op het verdere verloop van zijn zaak. Hij heeft een kort videobericht opgenomen, dat we graag met u delen. U kunt Ryans videoboodschap hieronder bekijken. Blijft u bidden dat de zaak snel wordt gesloten, Ryan definitief wordt vrijgelaten en hij snel herenigd zal worden met zijn gezin?

Update 16-3-23
Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry zijn voorlopig vrijgekomen! We zijn enorm dankbaar voor deze ontwikkeling. De zaak is daarmee nog niet gesloten, maar details over het verdere verloop van het proces zijn nog niet bekend. De drie mannen mogen Mozambique vooralsnog niet verlaten. Ryan heeft inmiddels meerdere keren met zijn vrouw, Annabel, en zonen, Elias en Hezekiah, in Amerika gebeld.

In februari werd een verzoek van de advocaten om Koher op borgtocht vrij te laten, geweigerd. Wel werd in maart het in beslag genomen vliegtuig, een Cessna 206, vrijgegeven en kon naar Nampula, Mozambique, worden gevlogen. MAF is dankbaar voor de huidige ontwikkelingen. Samen met de Amerikaanse ambassade en advocaten wordt nu het verdere beloop van deze zaak onderzocht.

We willen u van harte bedanken voor al uw gebeden en vragen om te blijven bidden voor een definitieve vrijlating en sluiting van de zaak. Dank u wel!

Update 28-2-23
Op 4 maart zitten Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry vier maanden in de gevangenis in Mozambique. Volgens de Mozambikaanse wet moet de openbare aanklager na vier maanden de resultaten van het onderzoek indienen bij een rechter. Het rapport wordt dus op 6 maart verwacht. Bid dat het onderzoek inderdaad zal worden afgesloten en dat de aanklager Ryan, Willem en Eric niet zal aanklagen voor het steunen van terrorisme. Bid dat zij onmiddellijk zullen worden vrijlaten. Blijf ook bidden voor de geestelijke en lichamelijke welgesteldheid van de mannen. Vraag God voor volharding in het vertrouwen op Hem en voor standvastigheid, in het toeleven naar 6 maart.

Update 22-2-23
Bedankt voor uw gebeden en vasten voor Ryan. Zijn vrouw, Annabel, deelt: “Bedankt allemaal voor het bidden voor Ryan – het maakt een verschil als God hoort en antwoordt!” Dat bleek toen Annabel deze week weer met Ryan kon bellen. Ryan vertelde haar dat zijn jeuk erger was geworden waardoor hij niet goed sliep. Echter, in de nacht van de wereldwijde gebedsdag heeft hij een goede nachtrust gehad.

Annabel deelt ook dat Ryan teleurgesteld was toen hij hoorde dat zijn borgtocht was geweigerd. Hij vertelde haar dat de eerste paar dagen na het horen van dit besluit moeilijk waren, maar dat hij nu de vrede van God ervaart en toegewijd is aan Zijn wil. Blijft u bidden dat Gods vrede en kracht op Ryan zullen zijn? Een ambtenaar van de Amerikaanse ambassade heeft Ryan eerder deze week bezocht en kon een matrashoes en andere items waaronder brieven voor Ryan meenemen. De ambtenaar bevestigt dat Ryan elke dag een uur buiten kan zijn. Het onderzoek door de rechtbank wordt voortgezet en hopelijk eind deze maand afgerond. Bid dat Ryan, Eric en Willem eindelijk zullen worden vrijgelaten.


Update 15-2-23
Vandaag wordt er wereldwijd 24 uur lang voor Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry gebeden.
Door Annabel Koher zijn er specifieke gebedspunten aangedragen die we graag met u delen:

Gebed voor Ryan, dat

 • God de tijd gebruikt om Ryan te laten groeien en zijn geloof te verdiepen
 • Ryan getroost mag worden door Gods Woord.
 • De Heere Ryan de juiste woorden geeft in het contact met medegevangenen en bewakers om het Evangelie te verkondigen.
 • De insectenbeten van Ryan zullen afnemen en er een goed medicijn kan worden gevonden.
 • Ryan, Willem en Eric snel mogen worden vrijgelaten.

Gebed voor Annabel, dat

 • God haar geduld geeft met hun zonen, Elias en Hezekiah; ook als zij moe en overweldigd is.
 • De Heere Elias en Hezekiah troost, zij begrijpen niet waarom Ryan niet bij hen is en kunnen hun gevoelens hierover niet volledig uiten.
 • Het naar bed gaan voor de kinderen soepeler gaat.
 • Annabel en de kinderen God, ieder voor zich en als gezin, kunnen verheerlijken.

Dank u wel voor uw gebed!


Update 10-2-23
Het eerdere verzoek op borgtocht voor Ryan en de twee Zuid-Afrikaanse mannen is door de rechter geweigerd.
Wilt u blijven bidden voor de deze teleurstelling voor de drie mannen en hun gezinnen? Op woensdag 15 februari wordt er wereldwijd 24 uur lang voor Ryan Koher, zijn gezin en de heren Willem du Plessis en Eric Dry gebeden. We stellen het op prijs als u meebidt voor hun geestelijke en lichamelijke bescherming. Bid om volharding in deze moeilijke situatie. De drie mannen bevinden zich inmiddels sinds vier maanden in de gevangenis in Mozambique en zijn gescheiden van hun gezinnen. Bid om een standvastige geest en bid dat God deze situatie tot het goede mag keren zoals Hij in zijn Woord belooft (Rom. 8:28). Bid dat de mannen tot licht mogen zijn voor medegevangenen en bewakers en vraag de Heere om een spoedige vrijlating.


Update 26-1-23
Dank u wel voor uw gebeden namens Ryan en Annabel. God heeft de afgelopen dagen enkele mooie stappen mogelijk gemaakt. Zo mocht de directeur van het MAF-programma in Mozambique Ryan voor het eerst bezoeken. Tot nu toe was dit alleen voor zijn advocaat en ambtenaren van de ambassade toegestaan. De directeur vertelt dat Ryan er goed uitzag en dat zijn geloof sterk is. Ook hoorde hij dat de bewakers zeer onder de indruk van Ryan zijn.

Een andere grote gebedsverhoring is dat Annabel met Ryan kon bellen. Zij vertelt: “Het was bemoedigend om Ryans stem te horen en te weten dat het gezien de omstandigheden echt goed met hem gaat. Het was zo’n lief moment om de jongens wakker te maken met de stem van Ryan op de luidspreker en hun enorme glimlach te zien. Ik voel meer vrede en standvastigheid terwijl we blijven bidden en wachten op de Heer. Die bijna twee uur zullen worden gekoesterd tot we weer praten of hij wordt vrijgelaten.”

In hun gesprek gaf Ryan aan dat het boek van Dietrich Bonhoeffer “Cost of Discipleship” (NL titel: Navolging) indruk op hem had gemaakt. Hij merkte de noodzaak op om zich over te geven aan Gods wil en het feit dat “de tijd kort is, maar de eeuwigheid lang”. Daarnaast deelde Ryan dat “hij enorm wordt aangemoedigd door het wereldwijde lichaam van Christus dat bidt en Jezus’ liefde toont in deze tijd.” Ryan vroeg om te blijven bidden voor de twee Zuid-Afrikanen, Willem du Plessis en Eric Dry, die ook nog steeds in de gevangenis zitten.

Wat de gezondheid van Ryan betreft blijft hij last hebben van jeuk door insectenbeten. Hij heeft hiervoor gebed gevraagd omdat de huidige medicatie niet werkt.

De officier van justitie bereidt zich voor om de zaak door te verwijzen naar de onderzoeksrechter om te beslissen over de vrijlating van Ryan, een borgtocht toe te staan of Ryan in de gevangenis te laten. Blijf alstublieft bidden dat Ryan en de twee andere mannen zullen worden vrijgelaten.

U kunt hier Ryans laatste brief lezen.


Update 18-1-23
Dank u wel voor uw trouwe gebed voor Ryan en Annabel. Ryan heeft vanuit de gevangenis een brief geschreven voor de mensen die aan hem denken. Deze delen we graag hieronder met u. Zijn geloof blijft sterk en hij houdt zich bezig met het lezen van Gods Woord: “Ik heb de hele Bijbel uitgelezen! Het was een ongelooflijke reis. Ik ben zo dankbaar voor Christus en het leven dat Hij geeft en de hoop die we hebben. De hoop op de hemel is hierdoor scherper in beeld gekomen.” Ook mag Ryan een bemoediging voor de mensen om hem heen zijn. Hij deelt: “Ik heb veel gebeden dat de Heer hier de deuren naar het Evangelie zou openen. Tijdens de kerkdienst mocht ik mensen bemoedigden om daders van het woord te zijn en niet alleen maar hoorders; en om de Heer door geloof te gehoorzamen. Ik had eerder gebeden dat ik iets zou mogen delen tijdens de dienst. Het is geruststellend te weten dat God het einde vanaf het begin al kent.”

Een ambtenaar van de ambassade heeft Ryan kunnen ontmoeten en Annabel geïnformeerd over zijn veiligheid en gezondheid. Ryan wordt goed behandeld in de gevangenis. Wel heeft hij wat last van de gevolgen van insectenbeten. De advocaat van Ryan blijft voor zijn vrijlating pleiten bij de autoriteiten.


Update 9-1-23
Ook na de jaarwisseling zitten Ryan, Willem en Eric nog steeds in de gevangenis. Blijft u bidden voor hun vrijlating en bescherming? Annabel Koher, de vrouw van MAF-piloot Ryan, heeft een videoboodschap opgenomen om u te bedanken voor uw betrokkenheid en te vragen om aanhoudend gebed. Wilt u haar een persoonlijke bemoediging sturen? Dan kan dit via het volgende mailadres: prayforpilotryan@maf.org.


Update 29-12-22
Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry zijn tot op heden niet vrijgelaten. MAF staat in frequent contact met Ryan, de advocaten en de overheid. Het gaat naar omstandigheden goed met Ryan. Zijn geloof in de Heere en het Woord van God houden hem naar eigen zeggen staande. Wilt u meebidden dat hij, evenals de heren Plessis en Dry, gesterkt en bemoedigd zal worden door God? Bid dat zij een vaste geest mogen behouden en niet door angst en onzekerheid overweldigd zullen worden. Bid voor een spoedige vrijlating en draag ook hun gezinnen op aan de Heere.


Update 2-12-22
De 31-jarige Koher werd in het zuiden van het land, in de plaats Inhambane, gearresteerd samen met twee Zuid-Afrikanen, W.J. du Plessis en Eric Dry. De arrestatie vond plaats voor hij zijn vliegtuig zou inladen met hulpgoederen bestemd voor een aantal weeshuizen in Montepuez, in het noorden van het land. Sinds 2014 worden deze weeshuizen jaarlijks bevoorraad door MAF.

Tijdens het uitvoeren van de veiligheidsscan op de luchthaven van Inhambane kreeg de politie belangstelling voor dozen vitamines, medicijnen en voedselconserveermiddelen die Koher in zijn vliegtuig zou laden. De in beslagen genomen materialen waren niet van Koher en de lading stond nog niet in het vliegtuig.

Hoewel er geen officiële aanklacht is ingediend, lijken de autoriteiten te denken dat de christelijke piloot met zijn hulpvlucht islamitische rebellen in het noorden van het land wilde steunen. In 2020 startten extremistische moslims in het noorden een opstand die inmiddels bijna een miljoen mensen heeft ontheemd. MAF ontkent elke verbinding van de organisatie en haar medewerkers met terroristische groepen. Er is momenteel contact met de Mozambikaanse autoriteiten en de Amerikaanse ambassade om de jonge piloot en de twee Zuidafrikanen uit de gevangenis te ontslaan.

De christelijke hulporganisatie MAF is specialist in luchttransport in nauwelijks bereikbare gebieden en heeft 120 kleine vliegtuigen overal op de wereld. Er wordt veel in landen gewerkt waar opstanden en gewapende conflicten woeden. Na de aanslagen in 2021 in Mozambique evacueerde MAF 800 mensen uit de getroffen stad Palma en vervoerde naast 61 hulpverleners zo’n 24.500 kilogram aan hulpgoederen en voedsel.

We willen u vragen om te bidden voor Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry die in de gevangenis zitten. Bid voor een spoedige vrijlating. Draag ook de gezinnen van de drie mannen op aan de Heere en bid dat de zaak snel mag worden opgelost. Bid voor het land Mozambique dat vaak door geweld en aanslagen geteisterd wordt. Bid dat Gods vrede intrede mag nemen en bid voor de taak die MAF hierin mag vervullen.
Dank u wel voor uw gebed!