Wat is uw droom?

Er kunnen zich blijde gebeurtenissen in uw leven voordoen die u doen beseffen dat u, dankzij de Grote Gever, het vermogen hebt gekregen om impact te maken op het leven van anderen. Een jubileum, een verjaardag, een overdracht van het bedrijf of een ander feestelijk moment.

Als u overweegt een grote gift te geven dan is het belangrijk te weten waar u van droomt en hoe u impact wil maken.

Waar ligt uw hart, waar leeft u voor?

Onze droom

MAF heeft als visie om mensen in isolement te zien veranderen door de liefde van Christus. Onze missie is samen te dienen om hulp, Hoop en herstel te brengen door middel van luchtvaart.

Dat kunnen we niet zonder de kracht en wijsheid van God, maar ook uw steun is hierin van groot belang.

Bij MAF helpen we die mensen die hulp het hardst nodig hebben. Om écht een impact te maken in hun leven hebben wij vier pijlers waarin wij opereren en hulp bieden: zending en Evangelisatie, ontwikkelingshulp, noodhulp bij rampen en medische hulp.

Overweegt u een grote gift te doen?

Mocht u overwegen om een grote gift aan MAF te doneren en heeft u hierbij specifieke wensen over de besteding? Neem dan vrijblijvend contact op met René Pastoor. Hij kan u adviseren over de verschillende hulpprojecten die aansluiten bij uw visie. In een persoonlijk gesprek bespreken jullie samen uw motivatie, ideeën en wensen.

Ook na afloop van uw donatie zijn er contactmomenten over de voortgang van de bestedingen en is een bezoek aan MAF op Teuge mogelijk.

René Pastoor

Relatiemanager

Telefoon: 055 303 6036

Meer geven met een schenkingsovereenkomst

Heeft u wel eens overwogen periodiek te schenken aan MAF? Periodieke giften komen in aanmerking voor belastingaftrek en vergroot de impact van uw gift. Meer informatie over schenken en belastingvoordeel vindt u hier.

Weten wat het belastingvoordeel is voor uw periodieke schenking? Vul uw gegevens in en bereken uw voordeel met de rekenhulp van ANBI.

ANBI : 805245352
IBAN : NL40 ABNA 0558 3458 08

Inschrijving Kamer van Koophandel
Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland
KvK-inschrijfnummer: 41231129

Giften/Donaties
Naam: Stichting MAF Nederland
Bankrekeningnummer: NL40 ABNA 0558 3458 08
BIC: ABNANL2A
RSIN of ANBI: 805245352
BTW-no.: 805245352B02