Veelgestelde vragen

.

Algemeen

 • Helpt de aanpak van MAF?

  In de landen waar MAF werkt is het wegennet zo slecht of zijn de afstanden zo groot dat hulp over de weg niet efficiënt is. Doktoren zijn soms dagen onderweg. Als iemand naar het ziekenhuis moet, is het vervoer vaak onmogelijk. MAF biedt uitkomst: ze helpt waar wegen eindigen of onbegaanbaar zijn. Met de vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF mensen in afgelegen gebieden bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.400 kerken en (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk.

  Al meer dan 75 jaar kiezen (hulp)organisaties om samen te werken met MAF en de organisatie groeit nog steeds.

 • Hoe is MAF ontstaan?

  Het idee van MAF ontstond bij een groep piloten van Britse, Amerikaanse, Canadese, Nieuw-Zeelandse en Australische afkomst die in de oorlog in het leger hadden gediend. Zij kwamen met het idee om vliegtuigen op een positieve manier te gebruiken om de vrede van God te verspreiden. In 1945 vond de eerste MAF-vlucht plaats.

 • Hoe werkt MAF?

  MAF Nederland is onderdeel van MAF International. MAF International kent ruim 1.300 medewerkers, waarvan rond 70% afkomstig is uit de lokale bevolking. Vanuit Nederland zijn ongeveer 30 gezinnen uitgezonden naar landen waar MAF helpt. Deze zogenaamde Internationale Stafleden werken als piloot, vliegtuigmonteur, specialist of manager voor MAF.

  MAF heeft 120 vliegtuigen. Deze vliegtuigen vliegen voor meer dan 1.400 kerken en (hulp)organisaties waarmee meer dan 1.650 bestemmingen worden bereikt. Dit zijn 69.000 vluchten per jaar waarmee rond de 189.000 passagiers en bijna 7 miljoen kg vracht per jaar wordt vervoerd.

 • Onze visie

  Wij geloven dat alle mensen bereikt moeten worden met Gods Liefde. Daarom vliegen wij hulp en het Evangelie naar moeilijk bereikbare gebieden.

 • Vliegt MAF ook met helikopters?

  Tot een aantal jaar geleden vloog MAF ook met helikopters naar afgelegen gebieden. Om verschillende redenen is MAF hier mee gestopt. Zo is het onderhoud van helikopters veel duurder dan dat van vliegtuigen. Daarnaast zijn voor helikopters andere licenties (voor het vliegen en onderhoud) en brevetten (voor de piloot) nodig. Om helikopters te kunnen gebruiken, zouden we dus niet alleen piloten en monteurs voor vliegtuigen maar ook voor helikopters moeten opleiden. Een complex en duur proces dat niet opweegt tegen de voordelen van het gebruik van eigen helikopters. MAF werkt in een aantal landen samen met Helimission, een vergelijkbare luchtvaartorganisatie die voor het werk gebruik maken van helikopters. Onze samenwerking kan bijv. gaan over het leveren van goederen, vervoeren van personen of het inspecteren en uitvoeren van eerste werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe landingsbaan. We zijn dankbaar voor deze mooie samenwerkingen waarin we gebruik kunnen maken van elkaars expertises en specialisaties.

 • Waar werkt MAF?

  MAF werkt in de meest afgelegen gebieden ter wereld. Deze zijn gelegen in de 26 armste landen ter wereld. MAF vliegt in: Angola, Congo, Guinee, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Mozambique, Oeganda, Tanzania, Tsjaad, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan, Bangladesh, Papoea Indonesië, Kalimantan, Arnhemland, Timor-Leste, Papoea-Nieuw-Guinea, Ecuador, Brazilië, Mexico, Guatemala, Haïti en Suriname.

  De landen waar MAF Nederland gezinnen zijn uitgezonden, zijn: Angola, Arnhemland, Liberia, Madagaskar, Oeganda, Papoea Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea, Suriname en Zuid-Soedan.

 • Wat betekent MAF?

  MAF staat voor Mission Aviation Fellowship wat Zendingsvliegdienst betekent.

 • Wat is het bezoekadres van MAF?

  Het bezoekadres van MAF Nederland is De Zanden 57-A, 7395 PA Teuge. We zijn open van maandag t/m vrijdag: 08:30-17:00.

 • Wat is het salaris van de directeur van MAF?

  Het salaris van de directeur van MAF bedroeg in 2022 €75.247 (op basis van 0,74 fte). Deze beloningen bleven ruim binnen de geldende maxima.

 • Wat is MAF?

  Wij geloven dat iedereen bereikbaar moet zijn voor Gods Liefde. Mission Aviation Fellowship (MAF) is een non-profit vliegtuigmaatschappij en heeft als doelstelling om iedereen waar hulp, goederen en het Evangelie moeilijk verkrijgbaar zijn te helpen. Dit doet MAF door te vliegen over jungles, bergen en woestijnen om hulp en het Evangelie te brengen. Hulp moet voor iedereen toegankelijk zijn en niemand mag onbereikbaar zijn.

 • Welke vliegtuigen gebruikt MAF?

  MAF heeft een vloot van kleine, behendige vliegtuigen in enkele van de meest geïsoleerde gebieden ter wereld. Ze landen op korte, ruige landingsbanen en kunnen op elke willekeurige dag vracht en passagiers vervoeren zoals vaccins, Bijbels, medische patiënten, bouwmaterialen, zendelingen, waterfilters, varkens, kippen, rijst, hulpverleners.

  MAF-vliegtuigen worden gekocht en onderhouden door de giften van trouwe supporters. We danken ook voor degenen die hun eigen vliegtuigen aan MAF doneren. De vliegtuigen:
  Cessna 172/182/185/206/207/208/208 amphib/208B Grand Caravan, 210, GA 8, Kodiak 100/ 100 Amphib, PC 12, Training Aicraft, Twin Otter.

Geldzaken

 • Hoe beheert en besteedt MAF haar vermogen?

  Het geld dat MAF van donateurs ontvangt, wordt zorgvuldig beheerd en besteed. Het jaarverslag geeft u hier inzicht in. De statuten en reglementen worden gecontroleerd door een onafhankelijke Raad van Toezicht van zes controleurs. Alle inkomsten en uitgaven worden jaarlijks gecontroleerd door de accountant.

 • Hoe komt MAF aan geld?

  MAF ontvangt via verschillende wegen geld. Zo zijn er baten uit eigen fondsenwerving en baten uit acties van betrokken particulieren en bedrijven. MAF heeft een Business Club en ontvangt subsidies van stichtingen. Bij MAF is het ook mogelijk om een schenkingsovereenkomst te maken of om MAF als goed doel in een testament op te nemen.

  Daarnaast heeft ieder uitgezonden staflid een thuisfrontteam die het hele gezin ondersteunt voor het levensonderhoud in het land waarin zij wonen. Zij werven dus hun eigen fondsen onder begeleiding van MAF Nederland.

 • Hoe weet ik dat bij MAF het geld goed terecht komt?

  Het geld dat gegeven wordt aan een specifiek project, gezin of actie gaat 100% naar dat doel. U kunt het jaarverslag online volledig lezen.

 • Hoeveel geld gaat er naar de projecten van MAF?

  Ons doel is om hulp te verlenen op gebied van medische zorg, voedsel en opbouw van de samenleving evenals het verspreiden van het Evangelie tot aan de uitersten van de aarde. In 2022 gaven we € 8.530.947 uit. 88,84% was voor bovengenoemd maatschappelijk doel. 7,58% waren wervingskosten en 3,58% waren administratieve kosten.

 • Waarom geven jullie geld uit aan reclame?

  Het werk van MAF is afhankelijk van giften en donaties. Het grootste deel hiervan wordt door particulieren in Nederland gegeven. Omdat er veel ontwikkelingen zijn (denk aan ontkerkelijking, vergrijzing etc.) is het belangrijk voor MAF om zichtbaar te zijn voor de huidige achterban maar ook om nieuwe donateurs te werven. Dat kan alleen door reclame te maken. Slechts een klein deel van de inkomsten van MAF wordt besteed aan reclame, en hebben tenminste het doel zich terug te verdienen. MAF maakt zeer bewust keuzes waar en hoe ze zichtbaar wil zijn bij de huidige en nieuwe donateurs.

 • Waarop zijn de salarissen van de medewerkers gebaseerd?

  MAF Nederland neemt evenals de meeste Goede Doelen niet deel aan een cao, maar heeft een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid. Voor de inschaling van de salarissen wordt gebruik gemaakt van de BBRA schalen van het Rijk. Voor het salaris van de directeur houdt MAF Nederland zich aan de normen zoals die zijn opgesteld door Goede Doelen Nederland.

Doneren

Veiligheid

 • Voldoet jullie website aan de privacyrichtlijnen met betrekking tot cookies?

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics 4 maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 • Wat doet MAF met mijn gegevens?

  In onze privacy policy kun je lezen wat we met jouw gegevens doen. Wij verkopen, verhandelen of verhuren nooit persoonlijke informatie aan derden. Onze data is beveiligd opgeslagen en een beperkte groep mensen die bij MAF werkt heeft hier inzage in.