Vandaag stijgen piloten Rembrand Rodenburg en Dave Forney op vanuit het Rukungiri gebied. Ze zetten koers naar huis na een geslaagde missie die meer dan nodig was. Aan boord van de Cessna 208 zit Sam Tsapwe, een zendeling met hart voor de meest onbereikbare mensen in zijn land Oeganda.

Sam de doorzetter
Al vele jaren ondersteunt MAF Sam in zijn evangelisatiewerk en in zijn passie om alle bevolkingsgroepen te bereiken met het Goede Nieuws. Sam is een echte doorzetter en bereid om alles op zich te nemen. Geen weg is te moeilijk en geen afstand te groot, want zijn liefde voor de mensen is altijd groter. Toch kan MAF een steentje bijdragen aan zijn missie door de reis veiliger en sneller te maken.

Het verborgen dorpje
Naast Sam zitten Godfrey, Benjamin en pastor Clement in de cabine. Samen brachten zij een bezoek aan een klein, tussen de bergen verborgen dorpje in de buurt van Mbarara. Jaren geleden kwam Sam hier voor het eerst, meegevraagd door een arts die niet alleen het fysieke maar ook het geestelijke welzijn van de inwoners op het oog had. Toendertijd bestond de kerkgemeenschap uit maar twintig man. Maar waar Gods Woord gezaaid wordt, zal rijk geoogst worden. Met glinsterende ogen vertelt Sam de piloten Rodenburg en Forney: “Als wij er zijn, komen grote menigten samen omdat ze hongerig zijn naar het Evangelie. We vertellen hen over het Goede Nieuws en over het leven van Jezus. Christenen worden bemoedigd en vaak zijn er veel nieuwe bekeerlingen die hun leven aan Jezus toevertrouwen en zich aansluiten bij de plaatselijke kerk.”

“Als wij er zijn, komen grote menigten samen
omdat ze hongerig zijn naar het Evangelie.”

Soms vlieg je tegen de wind in
Sinds Sams eerste bezoek is de kerk uitgegroeid naar 25 nieuwe kerken met in totaal 1.500 leden. En deze leden hebben toerusting nodig, want COVID-19 zet niet alleen in Europa het leven op z’n kop. “Tijdens deze trip richtten wij ons op de bemoediging van de kerkleiders. Ook hier heeft COVID-19 voor tegenslagen gezorgd en veel aangetast, in leven en ook in geloof. Sommigen stelden vragen over hoe God dit kon toelaten, anderen spraken uit dat ze moeite hebben hun geloof staande te houden nu de kerken gesloten zijn.”

Sams blik valt door het raam op het uitgestrekte landschap dat onder de Cessna voorbij glijdt. “Wij begrepen hen en willen de families graag moed inspreken. Het leven is niet altijd makkelijk en soms komen er stenen op ons pad te liggen. Ook een vliegtuig vliegt tegen de wind in, maar het moet er doorheen vliegen om zijn bestemming te bereiken.” Sam kijkt weer omhoog en vervolgt met zijn kenmerkende glimlach: “Jezus heeft niet alleen kleine moeilijkheden overwonnen, maar zelfs de dood.”

Stil van deze grote waarheid vliegen zij verder. Piloot Dave Forney overdenkt: “Uw verhalen bemoedigen mij elke keer, want mensen zoals u te vliegen is de reden waarom wij voor MAF werken.”

“Ook een vliegtuig vliegt tegen de wind in,
maar het moet er doorheen vliegen om zijn bestemming te bereiken.”

Wij kunnen gaan waar ons hart ons roept
In antwoord op de vraag waarom hij graag met MAF vliegt, hoeft Sam niet lang na te denken: “Via de weg is de reis vele malen moeizamer en vaak waren we al vermoeid als we in de bergen arriveerden. En dan moet het echte werk nog beginnen. Waar wij voorheen een hele dag onderweg waren, brengt MAF ons er nu binnen vijftig minuten naartoe. Het feit dat we na een zendingsreis niet helemaal uitgeput zijn, is aan MAF te danken. Daarnaast zijn de MAF-vluchten vaak gesponsord en kunnen wij ons deze vluchten eerder veroorloven dan commerciële vluchten. Commerciële vluchten zouden bovendien nooit op een landingsbaan zoals Mbarara landen! MAF vliegt ons waar niemand anders ons naartoe zou vliegen. Omdat MAF er is, kunnen wij gaan waar ons hart ons roept om mensen in onbereikbare gebieden over Jezus te vertellen.”

Hoogtepunt
Ook piloot Rembrand Rodenburg is dankbaar voor deze vlucht: “Het is altijd een hoogtepunt om Sam en z’n teams te vliegen vanwege de toewijding die ze hebben voor iedereen om hen heen en de impact van hun werk. Maar deze keer was het extra speciaal omdat we pastor Clement na jaren weer konden herenigen met de gemeenten die hij zelf gesticht heeft. Zijn gezondheid laat het niet meer toe om een lange reis over land te maken, en daarbij was het door COVID-19 lange tijd niet mogelijk om te reizen. Voor de gemeenten was het in deze tijden een enorme bemoediging om hun bejaarde pastor weer te ontmoeten.”

Voor € 100,- kan een zendeling zoals Sam met MAF meevliegen.

“Omdat MAF er is, kunnen wij gaan waar ons hart ons roept om mensen in onbereikbare gebieden  mensen over Jezus te vertellen.”