Bijbelgetrouw onderwijs in Oeganda

“In sommige steden in Afrika staat op bijna elke hoek van de straat een kerk. Toch wordt er veel welvaartsevangelie verkondigd, waardoor Bijbelgetrouw onderwijs urgent is”, volgens NET Foundation. NET Foundation geeft wereldwijd Bijbelgetrouw onderwijs voor voorgangers.

Stelende voorgangers?

Zo ook in Amudat, een regio in het oosten van Oeganda. “Zodra we de eerste cursus introduceren bij deze leiders, vertellen velen van hen ons dat ze het Evangelie als het ware opnieuw horen, omdat het zo anders is dan wat ze eerder hebben gehoord”, zegt Cate Nattabi, de coördinator van NET Foundation in Oeganda. De meeste voorgangers in Afrika willen vurig de Heere dienen, maar sommigen zijn betrokken geweest bij meisjesbesnijdenis, polygamie, huiselijk geweld en het ritselen van vee. Praktijken die schadelijk zijn voor zowel de kerk als de gemeenschap. Bijbelgetrouw onderwijs helpt de predikanten om hun geloof te verdiepen. Doordat ze meer onderwijs krijgen, verandert hun houding en dit heeft verregaande positieve gevolgen voor de hele samenleving.

Dankzij de kerk
“Sinds NET Foundation hier kerkleiders traint, vindt er een opvallende verandering plaats in de gemeenschap”,  zegt voorganger Michael Kiriam, die meehelpt bij de coördinatie van de training. Het Bijbelgetrouw onderwijs heeft bijgedragen aan het terugdringen van praktijken als meisjesbesnijdenis. “Een zichtbare verandering, dankzij de kerk. Een kerk die opgebouwd wordt doordat onderwijzers door MAF naar deze afgelegen regio zijn gevlogen.”

Veilig en tijdig

MAF werkt samen met NET Foundation om veilig en tijdig vervoer te bieden aan de trainers in Amudat. Het district heeft een slecht wegennetwerk. “MAF bespaart ons een reis van acht uur over de weg. Dit betekent veel voor NET Foundation, omdat onze trainingen intensief zijn en we alle tijd nodig hebben om ons te concentreren op de toepassing”, aldus Apollo Makara, de coördinator van NET Foundation Nederland voor Oeganda.

Training voor trainers
Stichting NET Foundation biedt al vijf jaar theologische trainingen aan voor christelijke leiders in Amudat en andere locaties in Oeganda met materiaal dat in de lokale talen is vertaald. In totaal zijn op 147 verschillende locaties christelijke leiders afgestudeerd aan het programma. Tegelijkertijd wordt een heel aantal van deze afgestudeerden opgeleid om zelf trainer te worden.