Johan en Reinate Brugmans zijn aangekomen in Liberia, waar Johan de rol van programma manager gaat vervullen. Zij vertellen over hun wensen, verwachtingen en de obstakels die zij met Gods kracht hebben overwonnen. Obstakels die op het eerste gezicht hindernissen leken, maar in Gods Licht springplanken werden.

Ik pak mijn koffer en ik neem mee
Sinds 2017 is het echtpaar uitgezonden voor MAF. Met het verlangen om iets in Gods Koninkrijk te betekenen en met de liefde voor het vliegen in de bagage hielden Johan en Reinate eerst halt in Tsjaad. Na twee jaar trokken zij verder naar Zuid-Soedan waar Johan naast zijn werk als piloot ook de functie van operations manager vervulde. In deze tijd ontdekte hij twee dingen die het leven van hem en Reinate op de kop zouden stellen.

Twee ontdekkingen
De eerste ontdekking was dat Johan het leidinggeven in een cross-culturele context op het lijf geschreven is en hem veel plezier bezorgt. De tweede gewaarwording was dat hij opeens ziek werd elke keer nadat hij had gevlogen. Na een reeks onderzoeken luidde de ontnuchterende diagnose: ménière. Een aandoening aan het evenwichtsorgaan die Johan het vliegen per direct zou ontnemen. Terwijl dit laatste nieuws voor de buitenstaander veel ernstiger en invloedrijker lijkt dan het eerste, is niets minder waar. Johan en Reinate zien hoe God de vreugde aan het leidinggeven juist als voorbereiding benutte voor de nieuwe uitdaging die nu op hen wacht.

“Dit was mijn beste tijd ooit binnen MAF.”

De achterkant van het lappendeken
Al voor de ménière koesterde Johan de wens om ooit handen en voeten aan zijn vroegere managementopleiding te geven. MAF had al eens gevraagd of hij niet een keer de overstap wilde maken naar een management functie, maar Johan wilde eerst een aantal jaren vliegen. Toen Johan in Zuid-Soedan naast het vliegen ook de rol van operations manager op zich nam, bleek dat een goede keuze te zijn, want: “Dit was mijn beste tijd ooit binnen MAF. Natuurlijk is het jammer, dat ik niet meer kan vliegen, maar ik mis het niet, zelfs niet als ik mijn collega’s de lucht in zie gaan.” De ménière voelde als teken van God. Waar de deur voor het vliegen sloot, opende de deur voor een leidinggevende functie.

Nieuwe uitdaging
Tegelijkertijd bleek het prille MAF-programma in Liberia dringend op zoek te zijn naar een programma manager. Een functie die een gebedsverhoring voor Johan en Reinate leek. Na een korte tussenstop in Kenia zijn Johan en Reinate nu geland in Liberia. Als programma manager houdt Johan toezicht op het complete vliegprogramma van Liberia en coördineert het team dusdanig dat de vliegtuigen en mankracht op de meest effectieve manier worden ingezet om zo veel mogelijk mensen te helpen. Een taak met veel verantwoordelijkheid: “Ik hoop dat we een leuk team kunnen opzetten waarin iedereen goed met elkaar kan samenwerken. Als programma manager maak of breek je lang niet alles, maar je hebt een belangrijke rol in het neerzetten van een sfeer en cultuur.”

Dynamiek en diversiteit
“Terwijl vliegen heel procedureel is – je hebt je checklist van a t/m d – is het werk met mensen heel dynamisch. Het is elke dag weer anders en dat vind ik mooi. Ik geniet ervan om met een team samen te werken, mensen enthousiast te maken en hen te ondersteunen in de rollen die ze vervullen. Waar ik ook ben geweest, ik vind het ontzettend leuk om met lokale mensen te werken, connectie te maken en erachter te komen hoe zij de wereld zien.”

Luisterend oor en respect
Johans verlangen is evident: “Je wilt iemand zijn waar God doorheen kan werken. Ik wil elke collega zien en in eenieder investeren door relatie te bouwen, interesse te tonen en een luisterend oor te bieden. Velen van de lokale medewerkers komen uit moeilijke situaties. Zij vinden het bijzonder om iemand te kennen waarop ze kunnen vertrouwen en door wie ze evenwaardig worden behandeld.” Reinate vult aan: “We willen alles wat we geleerd hebben in de andere teams en landen meenemen om dit nieuwe team, dat elkaar nog moet vinden, te steunen. Ik zou graag een project willen opbouwen met alle vrouwen van het MAF-team. Dat kan gaan over Bijbelstudies, getuigenissen en gebed voor elkaar.” Knikkend sluit Johan af: “Uiteindelijk hopen we dat we impact gaan hebben in Liberia, in het werk dat we doen. Het is een programma in ontwikkeling, dus we hopen dat we de juiste beslissingen gaan maken en de juiste focus leggen, zodat we over een paar jaar een mooi programma hebben met een goed team waarmee we veel mensen kunnen helpen.”