“Hetzij functionarissen van de Hoge Raad voor Islamitische Zaken of ‘gewone’ Tsjadiërs uit de buurt, de Tsjadisch-Arabische Bijbel is met vreugde ontvangen. Toen in een van de steden een ​​gelovige haar Bijbel in ontvangst nam, sprong zij letterlijk op van vreugde en had tranen in haar ogen toen ze het boek zag en wist dat ze nu de hele Bijbel zelf kon lezen.”

Na 25 jaar vertaalwerk werd in 2019 de Bijbel in het Tsjadisch-Arabisch, een taal die door 50% van alle Tsjadiërs wordt gesproken, voltooid. 21.000 gedrukte exemplaren van het Nieuwe en Oude Testament arriveerden medio april 2021 in Tsjaad, net voordat het land een aantal politieke uitdagingen aanging. Toen die uitdagingen tot een einde kwamen en nadat de vastenmaand Ramadan was geëindigd, werden er twee bijbelinwijdingen in Bardaï gehouden. De eerste was voor regeringsfunctionarissen en moslimleiders, waaronder de minister van staat belast met Dialoog en Verzoening, de minister van Nationaal Onderwijs, en een vertegenwoordiger van de Hoge Raad voor Islamitische Zaken.

Daarna volgde een inwijdingsceremonie voor kerkleden en publiek. Enkele honderden mensen kwamen bijeen om de komst van deze Bijbelvertaling in Tsjaad te vieren. Er werd gezongen, een toespraak gehouden en een inwijdingsgebed gesproken door de vertegenwoordigers van zowel katholieke als protestantse kerken. Tijdens beide inwijdingen werden Bijbels verkocht en daarna heeft MAF mogen helpen in de verspreiding van Bijbels naar plekken in zowel centraal Tsjaad als in het afgelegen oosten en verre noorden van het land.

Een van deze plaatsen was Dar Sila, gelegen in het oosten van Tsjaad. Op verzoek van een zendeling in dit gebied bracht MAF tien dozen van 177 kg met 120 Bijbels. De zendeling licht toe: “We hebben tussen de tien en vijftien kerken in de regio en veel gelovigen koesteren het reeds beschikbare Nieuwe Testament als een schat en lezen met grote regelmaat erin. Ze gebruiken het om te prediken, te onderwijzen en het Goede Nieuws te vertellen. Velen van hen zouden al te graag de hele Bijbel met het Nieuwe én Oude Testament willen hebben. Nu MAF de Bijbels bracht, vonden ze hun weg in de handen van de mensen haast nog voordat ze uit het vliegtuig waren gelost. De mensen zijn buitengewoon blijmoedig, want Bijbels bereiken dit gebied gewoonweg niet zonder extra ondersteuning. We zijn erg dankbaar dat MAF deze extra hulp biedt. Ik heb al eerder geprobeerd Bijbels met de auto mee te nemen, maar we hebben niet genoeg capaciteit om op zo’n lange reis de hoeveelheid Bijbels te vervoeren die echt nodig is in de Dar Sila. Het is geweldig dat MAF ons op deze manier ondersteunt. Ik ben stil van de zegen die God uitstort over de mensen in Dar Sila.”

“De mensen zijn buitengewoon blijmoedig,
want Bijbels bereiken dit gebied gewoonweg
niet zonder extra ondersteuning.” 

Deze zegen is ook voor het SIL-Bijbelvertalingsteam zichtbaar: “Hoewel de inwijdingen zeker speciaal waren, zijn het juist de Bijbels in de handen van de gelovigen, die invloed zullen hebben in de jaren die gaan komen. Bid alstublieft voor de blijvende impact van deze Bijbel – dat zij gelovigen en kerken zal versterken en Gods Woord voor velen in Tsjaad toegankelijk zal maken.“

In maart hebben we een inzamelingsactie gehouden om zending in Tsjaad mogelijk te maken. Dank u wel voor uw betrokkenheid!