Schenkingsovereenkomst

Met uw steun helpt u MAF om mensen die in de uitersten van de aarde wonen te bereiken. Wist u dat u ook kunt geven mét belastingvoordeel door middel van een periodieke schenkingsovereenkomst? U ontvangt maximaal de helft terug van de fiscus waardoor schenken voordeliger wordt dan maandelijks een bedrag overmaken.

Voordelen van geven met een schenkingsovereenkomst:

  • U steunt het werk van MAF structureel en hoeft er niet meer naar om te kijken.
  • U profiteert optimaal van belastingvoordeel.
  • Door uw structurele gift kan MAF het werk nog beter plannen en voorbereid zijn om te vliegen.

Op berekenhet.nl kunt u uw gegevens invullen en berekenen hoeveel fiscaal voordeel u heeft met uw giften via een schenkingsovereenkomst.

 

Hoe werkt het?

MAF Nederland is een ANBI instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken, zelfs wanneer u boven de 10% giftengrens uitkomt. Bij een periodieke schenking welke is vastgelegd in een overeenkomst betaalt de fiscus namelijk een flink deel (tot 49,5%) mee aan uw hulp. De overheid stimuleert met deze regeling het geven aan goede doelen.

Wat zijn de voorwaarden

  • Als u schenkt aan een ANBI instelling, zoals MAF Nederland.
  • De schenkingsovereenkomst start na ondertekening en eindigt aan het eind van de vastgestelde looptijd of bij overlijden van de schenker.
  • Jaarbedrag en looptijd worden vastgelegd in de MAF schenkingsovereenkomst. Dit kost u niets.
  • Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan.
  • Er is geen drempel van 1% en geen maximum.
  • Dit belastingvoordeel geldt alleen voor de giften die overgemaakt zijn na de ondertekening van de overeenkomst.
  • Uw schenkingsakte loopt voor minimaal 5 jaar, maar kan ook voor langere periode doorlopen. Bij een jaarlijks giftbedrag van bijv. € 500,- kan dit u een extra fiscaal voordeel opleveren van € 140,- t.o.v. een eenmalige gift.

Is de schenkingsovereenkomst iets voor u? Download de overeenkomst en vul hem eenvoudig in en mail deze naar info@maf.nl.

Meer weten? Neem contact op met

Joost Bijl

Relatiebeheer

Telefoon: 055 303 6015

Jeanette Olde Engberink

Donateursservice

Telefoon: 055 303 6000