Schenkingsovereenkomst

Voor het volledig aftrekken van uw periodieke giften bij uw belastbaar inkomen is een schenkingsovereenkomst nodig. In zo’n schriftelijke overeenkomst bepaald u welk vast en gelijkmatig bedrag u de komende jaren aan MAF wilt schenken. Verder legt u vast voor hoe lang u de schenkingsovereenkomst aangaat. Dat moet minimaal vijf jaar zijn. Uiteraard bepaalt u zelf de frequentie van uw gift (per maand, kwartaal of bijvoorbeeld per jaar); het totale ‘jaarbedrag’ legt u voor minimaal vijf jaar vast in de schenkingsovereenkomst. Deze overeenkomst hoeft niet vastgelegd te worden bij een notaris.

Voordelen van geven met een schenkingsovereenkomst:

  • U steunt het werk van MAF structureel en hoeft er niet meer naar om te kijken.
  • U profiteert optimaal van belastingvoordeel.
  • Door uw structurele gift kan MAF het werk nog beter plannen en voorbereid zijn om te vliegen.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen. Op berekenhet.nl kunt u uw gegevens invullen en berekenen hoeveel fiscaal voordeel u heeft met uw giften via een schenkingsovereenkomst.

Hoe werkt het?

MAF Nederland is een ANBI instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken, zelfs wanneer u boven de 10% giftengrens uitkomt. Bij een periodieke schenking welke is vastgelegd in een overeenkomst betaalt de fiscus namelijk een flink deel mee aan uw hulp. De overheid stimuleert met deze regeling het geven aan goede doelen.

Wat zijn de voorwaarden

  • Als u schenkt aan een ANBI instelling, zoals MAF Nederland.
  • De schenkingsovereenkomst start na ondertekening en eindigt aan het eind van de vastgestelde looptijd of bij overlijden van de schenker.
  • Jaarbedrag en looptijd worden vastgelegd in de MAF schenkingsovereenkomst. Dit kost u niets.
  • Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan.
  • Er is geen drempel van 1% en geen maximum.
  • Dit belastingvoordeel geldt alleen voor de giften die overgemaakt zijn na de ondertekening van de overeenkomst.
  • Uw schenkingsakte loopt voor minimaal 5 jaar, maar kan ook voor langere periode doorlopen. Bij een jaarlijks giftbedrag van bijv. € 500,- kan dit u een extra fiscaal voordeel opleveren van € 140,- t.o.v. een eenmalige gift.

Is de schenkingsovereenkomst iets voor u? Download de overeenkomst en vul hem eenvoudig in en mail deze naar info@maf.nl.

Meer weten? Neem contact op met

René Pastoor

Relatiemanager

Telefoon: 055 303 6036

Jeanette Olde Engberink

Donateursservice

Telefoon: 055 303 6000