Uw gebed is hard nodig!

“U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”

Mattheüs 5:14

Runway Run editie 2022

Dank mee voor een geslaagde sponsorloop op de landingsbaan van vliegveld Teuge. Bid dat het opgehaalde sponsorbedrag veel levens mag redden d.m.v. ambulancevluchten.

Op 22 april heeft MAF de Runway Run georganiseerd, een sponsorloop waarbij 150 hardlopers tien kilometer op de landingsbaan in Teuge hebben afgelegd. Iedere loper had als doel minstens € 1.000 sponsorgeld op te halen en samen is er € 165.000 opgebracht. Dit geld wordt gebruikt voor ambulancevluchten in Papoea-Nieuw-Guinea en Timor-Leste. In totaal kunnen er zo’n 687 ambulancevluchten worden bekostigd. Dankt u mee dat het evenement zo goed is verlopen en de hardlopers gezond en wel de tien kilometer hebben voltooid? Bid voor de mensen in Papoea-Nieuw-Guinea en Timor-Leste die deze vluchten dringend nodig hebben en bid dat ze bewaard mogen blijven.

mei

 • Verzoeningsworkshops

  In Zuid-Soedan staan weer vrede- en verzoeningscursussen op de agenda. Bidt u mee dat de deelnemers geraakt zullen worden door Gods Woord en echte vrede met elkaar sluiten?

  Het hele jaar door worden er in Zuid-Soedan vrede- en verzoeningscursussen gegeven aan de bevolking van Zuid-Soedan. MAF vliegt de trainers naar verschillende afgelegen dorpen om de daar gezeten gemeenschappen de op de Bijbel gepasseerde training te geven. Samen onderzoeken zij hoe God verzoening met de mensheid mogelijk heeft gemaakt en hoe mensen ook elkaar kunnen vergeven. De erfenis van de jarenlange burgeroorlog in Zuid-Soedan is wrok, verdriet en geweld. Bid dat God vrede en verzoening werkt in de deelnemers van cursussen zodat langdurige vrede steeds meer de intrede neemt in Zuid-Soedan. Bid ook voor veilige vluchten voor deze belangrijke cursussen.

 • Vluchtoperatie in Guinee is begonnen

  Dank God voor de eerste operationele vlucht in het nieuwe MAF-programma in Guinee en bid dat nog veel belangrijke vluchten zullen volgen.

  Piloten Emil Kundig en Roy Rissanen vlogen van Conakry naar Nzérékoré om een zendingsgezin op te halen en naar een belangrijke conferentie in het hart van Conakry te brengen. Door de vlucht kon het gezin een tweedaagse reis over de slechte wegen van Guinee besparen. Met deze eerste vlucht heeft het nieuwe programma meteen bijgedragen aan zijn missie, namelijk kerken en zendingsorganisaties in staat stellen het Evangelie te vertellen aan de rond elf miljoen mensen die tot vandaag nog nooit het Goede Nieuws hebben gehoord. Bidt u mee voor deze missie en voor de vluchtoperaties van MAF? Bid dat wij samen met de zendelingen en kerk in Guinee het Woord van God kunnen verspreiden en mensen door God overtuigd zullen worden van Zijn waarheid.

 • Nieuwe shuttlevluchten en denguekoorts

  Dank God voor de nieuwe shuttle vluchten die sinds kort mogelijk zijn tussen Dili, de hoofdstad van Timor-Leste, en het Atauro eiland.

  Timorees Broslin dos Santos heeft met eigen ogen gezien hoe belangrijk deze verbinding is: “Mijn zoon leed aan denguekoorts, maar de artsen in Atauro konden hem niet helpen. Ze verwezen hem door naar het ziekenhuis in Dili, maar de reis zou met de boot moeten worden gemaakt. Soms, als het weer slecht is, is de reis helemaal niet mogelijk. De vlucht met MAF kostte slechts 15 minuten. Ik wil me niet voorstellen hoe het was geweest als MAF niet in Timor-Leste zou opereren! Mijn zoon had ernstige koorts en lag bijna een week in het ziekenhuis. Daarna gingen we per boot terug naar Atauro. We zijn MAF dankbaar voor de reddende ambulancevlucht en we hopen dat God het zal belonen met zijn zegen. Ik hoop dat MAF in de toekomst in Timor-Leste zal blijven opereren, omdat we nog steeds de hulp van MAF nodig hebben.” Dank voor vluchten zoals deze en bid voor alle patiënten die nog herstellende zijn van denguekoorts.

 • Bijbelcentra in gevaarlijk gebied

  Piloot Becki Dillingham kreeg onlangs de zeldzame kans om een ​​internationale vlucht te maken van Tsjaad naar Kameroen. Ze vloog een groep zendelingen die Bijbelcursussen ging geven. Dank God voor deze mogelijkheid. Zendeling Erwin legt uit: “Samen met Kameroense zendelingen zijn we door het hele land ongeveer 13 Bijbelcentra begonnen die onder andere bibliotheken, Bijbelcursussen en alfabetiseringslessen aanbieden. Tot nu toe hebben we in Tsjaad alleen wat activiteiten in het zuidwesten gehad, maar onze visie is om uit te breiden naar de hoofdstad. De afgelopen 15 jaar hebben we af en toe bezoekers gehad in onze Bijbelcentra in het noorden van Kameroen die zijn overgekomen uit Tsjaad. Er is dus een duidelijke behoefte aan Bijbelse les.” Dank God dat MAF in Tsjaad en deze keer ook in Kameroen zendelingen kan vliegen waar de wegen te onveilig te zijn om te begaan. Bid dat de Bijbelcentra mensen zullen helpen om Gods verlossingswerk te leren kennen.

   

 • Overdenking: Het belangrijkste gebod in praktijk 

  “Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” Lukas 10:27 

  We kennen de twee grootste geboden waarschijnlijk net zo goed als de wetgeleerde die ze hier voor Jezus opnoemt. Maar begrijpen wij deze geboden echt? De wetgeleerde lijkt de betekenis niet helemaal te vatten, want op de opdracht van Jezus “Doe dat” verstrikt hij zich in vragen en rechtvaardigingen. Maar niet alleen hij heeft moeite om de geboden in de praktijk te brengen. Na het gesprek met hem gaat Jezus naar zijn vrienden Lazarus, Maria en Martha. Ook dit verhaal kennen wij maar al te goed. Terwijl Martha zich in de keuken uitslooft om haar gasten te onthalen, laat haar zus Maria zich aan de voeten van Jezus zakken en luistert. Martha vraagt Jezus – verontwaardigd over de ontbrekende hulp van Maria – om haar terecht te wijzen. In plaats daarvan richt Jezus zich echter tot Martha en ontrafelt de ware kern van haar frustratie.  

  “Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen” (Lukas 10:41). De Griekse woorden voor ‘bezorgd’ en ‘druk’ beschrijven in hun oorspronkelijke betekenis een diepe angst, die verscheurt en afleidt. Ook het woord dat een vers eerder wordt gebruikt om Martha’s gedrag te beschrijven “Martha was druk bezig met bedienen” (Lukas 10:40) drukt afleiding uit. Martha was afgeleid door zorgen en angst. We weten niet precies waarin deze angst was gegrond, wellicht was ze bezorgd om het lichamelijke welzijn van haar gasten of om de reputatie van haar gezin. Feit is dat Jezus haar in plaats van haar zus terechtwijst. Martha liet zich afleiden van Hem door diepe angst en zorgen. Wellicht is dit een van de vele aspecten die het gebod van Jezus aansnijdt. We mogen voor onszelf en de ander zorgen, maar ons er niet volledig door laten beheersen, want alleen God behoort heel ons hart, heel onze ziel, heel onze kracht en heel ons verstand toe. Laten we bidden om de standvastigheid en het onderscheidingsvermogen van Maria.  

In Zuid-Soedan staan weer vrede- en verzoeningscursussen op de agenda. Bidt u mee dat de deelnemers geraakt zullen worden door Gods Woord en echte vrede met elkaar sluiten?

Het hele jaar door worden er in Zuid-Soedan vrede- en verzoeningscursussen gegeven aan de bevolking van Zuid-Soedan. MAF vliegt de trainers naar verschillende afgelegen dorpen om de daar gezeten gemeenschappen de op de Bijbel gepasseerde training te geven. Samen onderzoeken zij hoe God verzoening met de mensheid mogelijk heeft gemaakt en hoe mensen ook elkaar kunnen vergeven. De erfenis van de jarenlange burgeroorlog in Zuid-Soedan is wrok, verdriet en geweld. Bid dat God vrede en verzoening werkt in de deelnemers van cursussen zodat langdurige vrede steeds meer de intrede neemt in Zuid-Soedan. Bid ook voor veilige vluchten voor deze belangrijke cursussen.

Dank God voor de eerste operationele vlucht in het nieuwe MAF-programma in Guinee en bid dat nog veel belangrijke vluchten zullen volgen.

Piloten Emil Kundig en Roy Rissanen vlogen van Conakry naar Nzérékoré om een zendingsgezin op te halen en naar een belangrijke conferentie in het hart van Conakry te brengen. Door de vlucht kon het gezin een tweedaagse reis over de slechte wegen van Guinee besparen. Met deze eerste vlucht heeft het nieuwe programma meteen bijgedragen aan zijn missie, namelijk kerken en zendingsorganisaties in staat stellen het Evangelie te vertellen aan de rond elf miljoen mensen die tot vandaag nog nooit het Goede Nieuws hebben gehoord. Bidt u mee voor deze missie en voor de vluchtoperaties van MAF? Bid dat wij samen met de zendelingen en kerk in Guinee het Woord van God kunnen verspreiden en mensen door God overtuigd zullen worden van Zijn waarheid.

Dank God voor de nieuwe shuttle vluchten die sinds kort mogelijk zijn tussen Dili, de hoofdstad van Timor-Leste, en het Atauro eiland.

Timorees Broslin dos Santos heeft met eigen ogen gezien hoe belangrijk deze verbinding is: “Mijn zoon leed aan denguekoorts, maar de artsen in Atauro konden hem niet helpen. Ze verwezen hem door naar het ziekenhuis in Dili, maar de reis zou met de boot moeten worden gemaakt. Soms, als het weer slecht is, is de reis helemaal niet mogelijk. De vlucht met MAF kostte slechts 15 minuten. Ik wil me niet voorstellen hoe het was geweest als MAF niet in Timor-Leste zou opereren! Mijn zoon had ernstige koorts en lag bijna een week in het ziekenhuis. Daarna gingen we per boot terug naar Atauro. We zijn MAF dankbaar voor de reddende ambulancevlucht en we hopen dat God het zal belonen met zijn zegen. Ik hoop dat MAF in de toekomst in Timor-Leste zal blijven opereren, omdat we nog steeds de hulp van MAF nodig hebben.” Dank voor vluchten zoals deze en bid voor alle patiënten die nog herstellende zijn van denguekoorts.

Piloot Becki Dillingham kreeg onlangs de zeldzame kans om een ​​internationale vlucht te maken van Tsjaad naar Kameroen. Ze vloog een groep zendelingen die Bijbelcursussen ging geven. Dank God voor deze mogelijkheid. Zendeling Erwin legt uit: “Samen met Kameroense zendelingen zijn we door het hele land ongeveer 13 Bijbelcentra begonnen die onder andere bibliotheken, Bijbelcursussen en alfabetiseringslessen aanbieden. Tot nu toe hebben we in Tsjaad alleen wat activiteiten in het zuidwesten gehad, maar onze visie is om uit te breiden naar de hoofdstad. De afgelopen 15 jaar hebben we af en toe bezoekers gehad in onze Bijbelcentra in het noorden van Kameroen die zijn overgekomen uit Tsjaad. Er is dus een duidelijke behoefte aan Bijbelse les.” Dank God dat MAF in Tsjaad en deze keer ook in Kameroen zendelingen kan vliegen waar de wegen te onveilig te zijn om te begaan. Bid dat de Bijbelcentra mensen zullen helpen om Gods verlossingswerk te leren kennen.

 

“Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” Lukas 10:27 

We kennen de twee grootste geboden waarschijnlijk net zo goed als de wetgeleerde die ze hier voor Jezus opnoemt. Maar begrijpen wij deze geboden echt? De wetgeleerde lijkt de betekenis niet helemaal te vatten, want op de opdracht van Jezus “Doe dat” verstrikt hij zich in vragen en rechtvaardigingen. Maar niet alleen hij heeft moeite om de geboden in de praktijk te brengen. Na het gesprek met hem gaat Jezus naar zijn vrienden Lazarus, Maria en Martha. Ook dit verhaal kennen wij maar al te goed. Terwijl Martha zich in de keuken uitslooft om haar gasten te onthalen, laat haar zus Maria zich aan de voeten van Jezus zakken en luistert. Martha vraagt Jezus – verontwaardigd over de ontbrekende hulp van Maria – om haar terecht te wijzen. In plaats daarvan richt Jezus zich echter tot Martha en ontrafelt de ware kern van haar frustratie.  

“Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen” (Lukas 10:41). De Griekse woorden voor ‘bezorgd’ en ‘druk’ beschrijven in hun oorspronkelijke betekenis een diepe angst, die verscheurt en afleidt. Ook het woord dat een vers eerder wordt gebruikt om Martha’s gedrag te beschrijven “Martha was druk bezig met bedienen” (Lukas 10:40) drukt afleiding uit. Martha was afgeleid door zorgen en angst. We weten niet precies waarin deze angst was gegrond, wellicht was ze bezorgd om het lichamelijke welzijn van haar gasten of om de reputatie van haar gezin. Feit is dat Jezus haar in plaats van haar zus terechtwijst. Martha liet zich afleiden van Hem door diepe angst en zorgen. Wellicht is dit een van de vele aspecten die het gebod van Jezus aansnijdt. We mogen voor onszelf en de ander zorgen, maar ons er niet volledig door laten beheersen, want alleen God behoort heel ons hart, heel onze ziel, heel onze kracht en heel ons verstand toe. Laten we bidden om de standvastigheid en het onderscheidingsvermogen van Maria.  

Strijd tegen malaria!

Loof de Heere voor de vluchten die 28.000 muskietennetten naar de afgelegen gebieden van Papoea Nieuw-Guinea hebben gebracht. Bid dat de muskietennetten hun dienst zullen doen en de bevolking beschermd mag worden voor malaria.

Rotarians Against Malaria (RAM) is een lokale NGO die werkt aan de malariabestrijding in Papoea-Nieuw-Guinea. Een essentieel onderdeel van hun aanpak is de distributie van muskietennetten. Dit is een uitdagende missie, aangezien de infrastructuur in dit land zeer slecht is en er in veel gebieden noch wegen noch toegang tot een rivier zijn. De enige manier om deze gebieden te bereiken is het vliegtuig. Sinds 2011 ondersteunt MAF het werk van RAM door de muskietennetten naar onbereikbare gebieden te vliegen. Tim Freeman, programmamanager van RAM verwoordt het als volgt: “Zonder MAF zou RAM niet in staat zijn om de afgelegen delen van Papoea-Nieuw-Guinea zonder grote problemen te bereiken. We willen MAF bedanken voor de langdurige samenwerking die RAM heeft geholpen om onze dienst in deze gebieden te verlenen.” Dankt en bidt u mee voor deze samenwerking?

april

 • Woestijnzand in Tsjaad

  Dank mee voor de bescherming in Tsjaad en bid voor de uitbreiding van het programma.

  Het was weer tijd voor de Harmattan, een droge woestijnwind die veel zand met zich meebrengt. Voor het vliegverkeer heeft dit slecht zicht tot gevolg, wat wederom tot uitval van vluchten kan leiden. Ondanks dat de wind anderhalve week aanhield, kon de vliegplanning van MAF bijna ongestoord worden doorgezet. Hiervoor willen we God bedanken! Nog meer reden voor dankbaarheid is het feit dat MAF Tsjaad verschillende mogelijkheden heeft gevonden om oude landingsbanen te heropenen. Dit geeft het team de mogelijkheid om nog meer geïsoleerde dorpen en mensen te bereiken. Bid voor een goed evaluatieproces, voor het werk dat gedaan moet worden en voor open harten bij de mensen die onze piloten tegenkomen.

 • Vliegtuigtechnici, piloten en managers gezocht

  Dank mee voor iedere lokale en internationale medewerker die zich inzet in een van de 25 landen waarin MAF vliegt. Bid om kracht en wijsheid en om nieuwe arbeiders die God voor Zijn oogst roept.

  Omdat de vluchtaanvragen toenemen, groeien de meeste van onze vliegprogramma’s in de landen waarin MAF werkt. We zijn hiervoor erg dankbaar, omdat dit betekent dat er steeds meer mensen geholpen kunnen worden en meer organisaties zich inzetten voor geïsoleerde mensen en volkeren. Tegelijkertijd zijn voor dit werk veel medewerkers nodig, van piloot tot vliegtuigtechnici en manager. Bid u mee dat God de juiste mensen voorbereidt en dat Hij degenen die Hij op het oog heeft, klaarmaakt om voor MAF te gaan werken? Bid ook voor de huidige medewerkers dat zij goed om kunnen gaan met de drukke vliegprogramma’s en elke dag opnieuw Zijn kracht ervaren.

 • Feest op de landingsbaan in Papoea-Nieuw-Guinea

  Dank voor een heropende landingsbaan en de verzoening die plaats heeft gevonden om deze heropening mogelijk te maken. Bid dat God zal werken in de gemeenschappen rondom Yalum.

  Zingende mensen, dansend in hun meest feestelijke kleding, die hun vreugde en waardering uitten. Dat was het tafereel dat de piloten Richie Axon en Paul Woodington verwelkomde toen ze het eerste vliegtuig na 22 jaar isolatie in Yalum aan de grond zetten. Vanwege burgerlijke onrust moest de landingsbaan meer dan twintig jaar geleden gesloten worden. De vijandige gemeenschappen snakten echter naar een deur uit hun junglegevangenis en sloten vrede met elkaar. Ook herstelden zij de landingsbaan zodat het MAF-vliegtuig weer veilig kon landen. Toen de vliegtuigwielen de grond van Yalum bereikten was de vreugde groot. Dank God voor dit wonder van vrede en samenwerking in Yalum en bid dat MAF en haar werk getuigenis mogen afleggen van Gods heerlijkheid.

 • 100 jaar Evangelie in Zuid-Soedan

  Dank voor 100 jaar evangelieverspreiding in Zuid-Soedan en bid dat elk zaadje dat sindsdien geplant is, zal uitgroeien tot een standvastige boom die veelvoudig vrucht draagt.

  In 1922 begon zendeling William Haddow aan zijn bediening in Maridi. Over zijn erfenis wordt gezegd: “Zijn leven was als het ware in brand gestoken voor God. Het was een groot avontuur en hij had er geen moment spijt van dat hij alles voor Soedan had opgegeven. Het was door zulke mannen als Haddow dat deze missie standhield ondanks alle rampen en dat het Evangelie een plaats won in de harten van mensen die ver weg van God waren.” Als MAF zijn we dankbaar dat we de bediening in Maridi kunnen ondersteunen en zendelingen, Bijbels en onderwijsmaterialen kunnen vliegen om het Goede Nieuws verder te verspreiden. Dank voor iedereen die zich inzet voor de verspreiding van het Evangelie en bid dat Gods Woord nooit vruchteloos terugkeert (Jes. 55:11).

 • Overdenking: Werkelijk alles loslaten

  “Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.” Lukas 9:62

  Beschaamde stilte. De woorden van de Heer klinken nog even na in de hoofden van de drie mannen. De eerste wilde Jezus uit zichzelf volgen. Aan hem liet Jezus zien wat hem te wachten stond: geen plek om zijn hoofd tot rust te leggen. Bij de tweede was het Jezus die vroeg om Hem te volgen. De reactie was dat diegene eerst zijn vader wilde begraven. De derde wilde nog even afscheid nemen van zijn huisgenoten. Allemaal goede en begrijpelijke redenen lijkt het; toch geeft Jezus bovenstaand antwoord. Onmogelijk? Voor de vissers rondom Petrus niet. Zij lieten de netten zonder meer vallen en volgden Jezus (Mat. 4:18). Voor zo’n daad is groot geloof nodig, geloof dat alleen God kan geven.

  Het Hebreeuwse woord voor geloof ‘pistis’ komt voort uit het wordt ‘peithô’ wat overtuigd betekent. Geloof is een overtuiging van en door Gods waarheid. Het geloof is bijvoorbeeld de overtuiging dat God de Heer is van verleden, heden en toekomst. Hij is de Heer over gisteren, we denken aan de man die eerst zijn vader wil begraven. Hij is de Heer over vandaag, we denken aan diegene die zijn huisgenoten gedag wil zeggen. En Hij is de Heer over morgen, we denken aan de man die gewaarschuwd wordt voor de kosten van het volgen van Jezus. Pas als we ervan overtuigd zijn – het geloven – dat iets volledig en 100% in Gods hand ligt, durven we datgene los te laten. In alle andere gevallen proberen we het krampachtig vast te houden én achterom te kijken. De vissers bij de zee hadden gezien dat alles in Gods hand ligt, zelfs hun vakmanschap en levensonderhoud. Immers, Jezus had hen net de visvangst van hun leven bezorgd. Zij werden overtuigd, geloofden en lieten over, over aan God. Laten we bidden voor zulk geloof én zo’n overtuiging.

Dank mee voor de bescherming in Tsjaad en bid voor de uitbreiding van het programma.

Het was weer tijd voor de Harmattan, een droge woestijnwind die veel zand met zich meebrengt. Voor het vliegverkeer heeft dit slecht zicht tot gevolg, wat wederom tot uitval van vluchten kan leiden. Ondanks dat de wind anderhalve week aanhield, kon de vliegplanning van MAF bijna ongestoord worden doorgezet. Hiervoor willen we God bedanken! Nog meer reden voor dankbaarheid is het feit dat MAF Tsjaad verschillende mogelijkheden heeft gevonden om oude landingsbanen te heropenen. Dit geeft het team de mogelijkheid om nog meer geïsoleerde dorpen en mensen te bereiken. Bid voor een goed evaluatieproces, voor het werk dat gedaan moet worden en voor open harten bij de mensen die onze piloten tegenkomen.

Dank mee voor iedere lokale en internationale medewerker die zich inzet in een van de 25 landen waarin MAF vliegt. Bid om kracht en wijsheid en om nieuwe arbeiders die God voor Zijn oogst roept.

Omdat de vluchtaanvragen toenemen, groeien de meeste van onze vliegprogramma’s in de landen waarin MAF werkt. We zijn hiervoor erg dankbaar, omdat dit betekent dat er steeds meer mensen geholpen kunnen worden en meer organisaties zich inzetten voor geïsoleerde mensen en volkeren. Tegelijkertijd zijn voor dit werk veel medewerkers nodig, van piloot tot vliegtuigtechnici en manager. Bid u mee dat God de juiste mensen voorbereidt en dat Hij degenen die Hij op het oog heeft, klaarmaakt om voor MAF te gaan werken? Bid ook voor de huidige medewerkers dat zij goed om kunnen gaan met de drukke vliegprogramma’s en elke dag opnieuw Zijn kracht ervaren.

Dank voor een heropende landingsbaan en de verzoening die plaats heeft gevonden om deze heropening mogelijk te maken. Bid dat God zal werken in de gemeenschappen rondom Yalum.

Zingende mensen, dansend in hun meest feestelijke kleding, die hun vreugde en waardering uitten. Dat was het tafereel dat de piloten Richie Axon en Paul Woodington verwelkomde toen ze het eerste vliegtuig na 22 jaar isolatie in Yalum aan de grond zetten. Vanwege burgerlijke onrust moest de landingsbaan meer dan twintig jaar geleden gesloten worden. De vijandige gemeenschappen snakten echter naar een deur uit hun junglegevangenis en sloten vrede met elkaar. Ook herstelden zij de landingsbaan zodat het MAF-vliegtuig weer veilig kon landen. Toen de vliegtuigwielen de grond van Yalum bereikten was de vreugde groot. Dank God voor dit wonder van vrede en samenwerking in Yalum en bid dat MAF en haar werk getuigenis mogen afleggen van Gods heerlijkheid.

Dank voor 100 jaar evangelieverspreiding in Zuid-Soedan en bid dat elk zaadje dat sindsdien geplant is, zal uitgroeien tot een standvastige boom die veelvoudig vrucht draagt.

In 1922 begon zendeling William Haddow aan zijn bediening in Maridi. Over zijn erfenis wordt gezegd: “Zijn leven was als het ware in brand gestoken voor God. Het was een groot avontuur en hij had er geen moment spijt van dat hij alles voor Soedan had opgegeven. Het was door zulke mannen als Haddow dat deze missie standhield ondanks alle rampen en dat het Evangelie een plaats won in de harten van mensen die ver weg van God waren.” Als MAF zijn we dankbaar dat we de bediening in Maridi kunnen ondersteunen en zendelingen, Bijbels en onderwijsmaterialen kunnen vliegen om het Goede Nieuws verder te verspreiden. Dank voor iedereen die zich inzet voor de verspreiding van het Evangelie en bid dat Gods Woord nooit vruchteloos terugkeert (Jes. 55:11).

“Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.” Lukas 9:62

Beschaamde stilte. De woorden van de Heer klinken nog even na in de hoofden van de drie mannen. De eerste wilde Jezus uit zichzelf volgen. Aan hem liet Jezus zien wat hem te wachten stond: geen plek om zijn hoofd tot rust te leggen. Bij de tweede was het Jezus die vroeg om Hem te volgen. De reactie was dat diegene eerst zijn vader wilde begraven. De derde wilde nog even afscheid nemen van zijn huisgenoten. Allemaal goede en begrijpelijke redenen lijkt het; toch geeft Jezus bovenstaand antwoord. Onmogelijk? Voor de vissers rondom Petrus niet. Zij lieten de netten zonder meer vallen en volgden Jezus (Mat. 4:18). Voor zo’n daad is groot geloof nodig, geloof dat alleen God kan geven.

Het Hebreeuwse woord voor geloof ‘pistis’ komt voort uit het wordt ‘peithô’ wat overtuigd betekent. Geloof is een overtuiging van en door Gods waarheid. Het geloof is bijvoorbeeld de overtuiging dat God de Heer is van verleden, heden en toekomst. Hij is de Heer over gisteren, we denken aan de man die eerst zijn vader wil begraven. Hij is de Heer over vandaag, we denken aan diegene die zijn huisgenoten gedag wil zeggen. En Hij is de Heer over morgen, we denken aan de man die gewaarschuwd wordt voor de kosten van het volgen van Jezus. Pas als we ervan overtuigd zijn – het geloven – dat iets volledig en 100% in Gods hand ligt, durven we datgene los te laten. In alle andere gevallen proberen we het krampachtig vast te houden én achterom te kijken. De vissers bij de zee hadden gezien dat alles in Gods hand ligt, zelfs hun vakmanschap en levensonderhoud. Immers, Jezus had hen net de visvangst van hun leven bezorgd. Zij werden overtuigd, geloofden en lieten over, over aan God. Laten we bidden voor zulk geloof én zo’n overtuiging.

Het leven na de cycloon

Bid voor de bevolking van Madagaskar die kampt met de nasleep van de cycloon die het eiland enkele weken geleden trof. Dank dat MAF vanaf het begin vluchten kon uitvoeren om de hulpverlening efficiënter te laten verlopen.

Begin februari werd Madagaskar getroffen door een cycloon. MAF voert inspectievluchten en hulpvluchten uit. Ook nu is de situatie nog zorgelijk, vertelt MAF-piloot Wouter Nagel: “We vliegen veel na elke cycloon. Inmiddels zitten we op cycloon nummer vier. Rivieren treden buiten hun oevers, veel huizen staan onder water en zijn dus onbewoonbaar. De wegen zijn onbegaanbaar doordat bruggen weggespoeld zijn of de wegen ondergelopen zijn door het vele water. Waar de wind het hardst waaide, rond het oog van de orkaan, zijn daken verdwenen of ernstig beschadigd. We vliegen waterpompen, ontwikkelingspartners zoals WASH en teams die de inventarisatie uitvoeren voor verdere hulp.” Bid mee voor de bevolking van Madagaskar zodat ze een veilig onderkomen en voldoende voorraden hebben en hun leven weer kunnen hervatten na deze rampspoed.

maart

 • Flying voor Life in de praktijk

  Prijs God voor alle ambulancevluchten die MAF dagelijks maakt. Bid voor de patiënten en de mensen die geen toegang tot gezondheidszorg hebben. Bid dat MAF en de lokale ziekenhuizen steeds betere zorg kunnen bieden.

  Een noodgeval verandert de plannen van piloot Paul Woodington, die opeens een ambulancevlucht moet vliegen. De dank van het gezin van de patiënt is groot: “Bedankt MAF, voor het vervoeren van mijn zieke neef van het afgelegen Bensbach naar het ziekenhuis in de stad Daru. We konden niets meer doen, maar we baden en God verhoorde onze gebeden via MAF. Dank jullie wel. In wanhopige situaties zijn er mensen die om ons geven!” Dank mee voor ambulancevluchten zoals deze en bid dat MAF steeds op tijd mag zijn en dat de patiënten door deze gebeurtenissen heen God zullen vinden.

 • Communicatie mogelijk!

  Dank mee voor de herstelde communicatielijn voor de Sepik Christian Ministry. Bid dat de communicatielijn de afgelegen gemeenschap zal ondersteunen in haar dienst.

  Het dorp Hauna ligt langs de Mighty Sepik River, de langste en een-na-grootste rivier op het vasteland van Papoea-Nieuw-Guinea. In dit dorp is de bediening Sepik Christian Ministry gevestigd, die in 1967 is opgezet door Wycliffe Bijbelvertalers. Naast Bijbelvertaling zet deze bediening zich in voor aanvullend basisschoolonderwijs en een gezondheidscentrum. Hiervoor is een goede communicatielijn essentieel. Door ouderdom moest de radioverbinding dringend vervangen worden. MAF Techno-logies hielp door een nieuwe radio te installeren. Op deze manier kan er in noodgevallen weer contact worden opgenomen. Dank voor de technische mogelijkheden waarover MAF beschikt en bid voor de verschillende bedieningen in Papoea-Nieuw-Guinea die werken in het Koninkrijk van God.

 • Genezing van een land

  Bid en dank voor het evangelisatiewerk dat Sam Tsapwe in Oeganda uitvoert. Dank dat God aan het werk is en mensen zich tot Hem bekeren. Bid voor bescherming van Sam en zijn team en voor veilige vluchten.

  Sam Tsapwe is een trouwe passagier van MAF. De Oegandees reist door zijn land om het Evangelie te vertellen. Zijn getuigenissen vormen veel reden tot dankbaarheid: “Veel mensen uit Buwunga kwamen naar ons toe om te bidden. Naarmate het gebed toenam, merkten we een verandering in de buurt. Het aangrenzende bushland werd gecultiveerd. Twee hout- en metaalateliers werden gebouwd en zijn nu functioneel. De gemeenschapsleider sprak uit wat velen dachten: ‘Gebed brengt genezing in onze gemeenschap’. Daarnaast zijn veel mensen in Afrika – voornamelijk in de afgelegen streken – gebonden door angst en aanbidding van boze geesten. Steeds weer zien we mensen afstand van deze praktijken doen en God, de enige en ware Heer, aanbidden.” Dank mee voor deze mooie getuigenissen en bid dat de mensen die zich naar God toekeren ook weer anderen bij Hem mogen brengen.

 • Met het vliegtuig naar school

  Bid mee voor de verschillende onderwijsprojecten in Papoea-Nieuw-Guinea. Dank voor iedere nationale en internationale leerkracht die MAF kan vliegen en die zich voor educatie in dit land inzet.

  Voor veel kinderen in de afgelegen jungle- en bergdorpen van Papoea-Nieuw-Guinea is er geen mogelijkheid om onderwijs te volgen. Zendelingen en lokale onderwijzers hebben de afgelopen decennia scholen gebouwd om deze kinderen te dienen. MAF was nauw betrokken door alle benodigdheden die niet lokaal geproduceerd konden worden in te vliegen: van bouw- en schoolmaterialen tot leerkrachten aan toe. Deze maand zamelen we geld in om deze onderwijsprojecten te kunnen steunen. Bidt u mee dat er voldoende steun zal zijn om deze vluchten te kunnen blijven doen? Dank dat door de scholen die door de decennia heen zijn ontstaan, veel kinderen algemene kennis opgedaan hebben en over God geleerd hebben.   

 • Overdenking: Gezamenlijk gebed

  “Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus meenam en de berg opklom om te bidden.” Lukas 9:28

  Opeens trekt een wolk op. Petrus, Johannes en Jakobus schrikken wakker. Zij hebben weer eens geslapen. Vanuit de wolk horen zij een stem die zegt: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ (Lukas 9:35). Verbaasd en rillend van ontzag kijken ze om zich heen… Dit toneel herinnert ons aan een andere gebeurtenis: de doop van Jezus. Ook hier kwam er een stem uit de hemel die Hem bevestigde als Gods geliefde Zoon. Ook hier ging gebed aan vooraf. De afgelopen keren hebben we telkens een moment van Jezus belicht waarin Hij bidt, of alleen of te midden van anderen. Vandaag zien we een vers waarin beschreven wordt dat Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus een berg opklimt om samen te bidden.

  Een bijzonder moment, want deze keer wordt niet alleen Jezus opgebouwd in de zekerheid van Zijn identiteit, maar ook de discipelen. We herinneren ons, dat Jezus vlak voor deze gebeurtenis aan zijn discipelen vroeg wie Hij volgens hen was. Met vuur en vlam beleed Petrus dat Jezus de Christus van God is (Lukas 9:20). Jezus bekrachtigde dit, en nu bevestigt God zelf dit gegeven! Het voelt ironisch: waar de farizeeën constant op zoek naar een bewijs voor Jezus’ autoriteit waren en er nooit eentje kregen, ontvangen juist diegenen die ‘gewoon’ geloven het bewijs waar iedereen naar snakte.  Wat zien wij in dit vers? Een moment van gezamenlijk gebed waarin God Zijn Zoon openbaart.

Prijs God voor alle ambulancevluchten die MAF dagelijks maakt. Bid voor de patiënten en de mensen die geen toegang tot gezondheidszorg hebben. Bid dat MAF en de lokale ziekenhuizen steeds betere zorg kunnen bieden.

Een noodgeval verandert de plannen van piloot Paul Woodington, die opeens een ambulancevlucht moet vliegen. De dank van het gezin van de patiënt is groot: “Bedankt MAF, voor het vervoeren van mijn zieke neef van het afgelegen Bensbach naar het ziekenhuis in de stad Daru. We konden niets meer doen, maar we baden en God verhoorde onze gebeden via MAF. Dank jullie wel. In wanhopige situaties zijn er mensen die om ons geven!” Dank mee voor ambulancevluchten zoals deze en bid dat MAF steeds op tijd mag zijn en dat de patiënten door deze gebeurtenissen heen God zullen vinden.

Dank mee voor de herstelde communicatielijn voor de Sepik Christian Ministry. Bid dat de communicatielijn de afgelegen gemeenschap zal ondersteunen in haar dienst.

Het dorp Hauna ligt langs de Mighty Sepik River, de langste en een-na-grootste rivier op het vasteland van Papoea-Nieuw-Guinea. In dit dorp is de bediening Sepik Christian Ministry gevestigd, die in 1967 is opgezet door Wycliffe Bijbelvertalers. Naast Bijbelvertaling zet deze bediening zich in voor aanvullend basisschoolonderwijs en een gezondheidscentrum. Hiervoor is een goede communicatielijn essentieel. Door ouderdom moest de radioverbinding dringend vervangen worden. MAF Techno-logies hielp door een nieuwe radio te installeren. Op deze manier kan er in noodgevallen weer contact worden opgenomen. Dank voor de technische mogelijkheden waarover MAF beschikt en bid voor de verschillende bedieningen in Papoea-Nieuw-Guinea die werken in het Koninkrijk van God.

Bid en dank voor het evangelisatiewerk dat Sam Tsapwe in Oeganda uitvoert. Dank dat God aan het werk is en mensen zich tot Hem bekeren. Bid voor bescherming van Sam en zijn team en voor veilige vluchten.

Sam Tsapwe is een trouwe passagier van MAF. De Oegandees reist door zijn land om het Evangelie te vertellen. Zijn getuigenissen vormen veel reden tot dankbaarheid: “Veel mensen uit Buwunga kwamen naar ons toe om te bidden. Naarmate het gebed toenam, merkten we een verandering in de buurt. Het aangrenzende bushland werd gecultiveerd. Twee hout- en metaalateliers werden gebouwd en zijn nu functioneel. De gemeenschapsleider sprak uit wat velen dachten: ‘Gebed brengt genezing in onze gemeenschap’. Daarnaast zijn veel mensen in Afrika – voornamelijk in de afgelegen streken – gebonden door angst en aanbidding van boze geesten. Steeds weer zien we mensen afstand van deze praktijken doen en God, de enige en ware Heer, aanbidden.” Dank mee voor deze mooie getuigenissen en bid dat de mensen die zich naar God toekeren ook weer anderen bij Hem mogen brengen.

Bid mee voor de verschillende onderwijsprojecten in Papoea-Nieuw-Guinea. Dank voor iedere nationale en internationale leerkracht die MAF kan vliegen en die zich voor educatie in dit land inzet.

Voor veel kinderen in de afgelegen jungle- en bergdorpen van Papoea-Nieuw-Guinea is er geen mogelijkheid om onderwijs te volgen. Zendelingen en lokale onderwijzers hebben de afgelopen decennia scholen gebouwd om deze kinderen te dienen. MAF was nauw betrokken door alle benodigdheden die niet lokaal geproduceerd konden worden in te vliegen: van bouw- en schoolmaterialen tot leerkrachten aan toe. Deze maand zamelen we geld in om deze onderwijsprojecten te kunnen steunen. Bidt u mee dat er voldoende steun zal zijn om deze vluchten te kunnen blijven doen? Dank dat door de scholen die door de decennia heen zijn ontstaan, veel kinderen algemene kennis opgedaan hebben en over God geleerd hebben.   

“Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus meenam en de berg opklom om te bidden.” Lukas 9:28

Opeens trekt een wolk op. Petrus, Johannes en Jakobus schrikken wakker. Zij hebben weer eens geslapen. Vanuit de wolk horen zij een stem die zegt: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ (Lukas 9:35). Verbaasd en rillend van ontzag kijken ze om zich heen… Dit toneel herinnert ons aan een andere gebeurtenis: de doop van Jezus. Ook hier kwam er een stem uit de hemel die Hem bevestigde als Gods geliefde Zoon. Ook hier ging gebed aan vooraf. De afgelopen keren hebben we telkens een moment van Jezus belicht waarin Hij bidt, of alleen of te midden van anderen. Vandaag zien we een vers waarin beschreven wordt dat Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus een berg opklimt om samen te bidden.

Een bijzonder moment, want deze keer wordt niet alleen Jezus opgebouwd in de zekerheid van Zijn identiteit, maar ook de discipelen. We herinneren ons, dat Jezus vlak voor deze gebeurtenis aan zijn discipelen vroeg wie Hij volgens hen was. Met vuur en vlam beleed Petrus dat Jezus de Christus van God is (Lukas 9:20). Jezus bekrachtigde dit, en nu bevestigt God zelf dit gegeven! Het voelt ironisch: waar de farizeeën constant op zoek naar een bewijs voor Jezus’ autoriteit waren en er nooit eentje kregen, ontvangen juist diegenen die ‘gewoon’ geloven het bewijs waar iedereen naar snakte.  Wat zien wij in dit vers? Een moment van gezamenlijk gebed waarin God Zijn Zoon openbaart.

Gezondheid Internationale Staf

Dank God voor de geboorte van twee kleine MAF-meisjes in de gezinnen Maliepaard en Gooden. Bid voor gezondheid voor hen, hun ouders en de andere (uitgezonden) gezinnen.

De afgelopen tijd heeft een aantal Internationale Stafleden Covid-19 opgelopen. We danken voor goed herstel tot op heden. Naast Covid-19 vormen lokale ziekten zoals malaria of tyfus een continu gevaar voor onze uitgezonden gezinnen. Wilt u God vragen om bescherming voor eenieder van hen? De begeleiding van onze Internationale Staf wordt met veel betrokkenheid en enthousiasme door het HR-team van MAF Nederland verzorgd. Momenteel zoeken wij een HR adviseur die ons team komt versterken. Wilt u meebidden dat God de juiste kandidaten voorbereidt en op ons pad brengt?

februari

 • Onder de pannen

  Bid dat de lading grote pannen, die door MAF is afgeleverd in Zuid-Soedan, tot zegen voor de bevolking mag zijn.

  Vanwege de uitbreiding van de school in Holy Trinity Peace Village in Kuron, Zuid-Soedan, waren nieuwe pannen nodig om de extra studenten en medewerkers van eten te kunnen voorzien. Bisschop Paride Taban helpt de gemeenschap de conflictcyclus te doorbreken door jongeren op te leiden en alternatieve banen te bieden. Goed voedsel is daarin heel belangrijk omdat de kinderen lichamelijk beter groeien en zich beter kunnen concentreren. Zoiets is voor hen heel bijzonder, want een leerling zegt: “Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik drie maaltijden eet.” Bid dat de kinderen mogen uitgroeien tot goede leiders die God vrezen en vrede bevorderen. Dank dat MAF kan helpen door de programma’s te bevoorraden met alles wat nodig is en bid dat onderwijs en vrede voor Zuid-Soedan normaal zullen worden.

 • Een nieuw huis voor onze vliegtuigen

  Prijs de Heer voor de grote financiële hulp die voor de bouw van de hangaar in Suriname is binnengekomen. Bid voor de nodige vergunningen zodat de bouw spoedig kan starten.

  In 2021 hebben wij veel bericht over de oude hangaar in Suriname die dringend aan vervanging toe is. Voor dit project is door veel betrokkenen in Nederland een groot bedrag bijeengebracht. Daardoor kan de bouw worden gerealiseerd. Bid voor een spoedige afhandeling van de bouwvergunning die momenteel vertraging oploopt. Bid ook voor wijsheid in de samenwerking met lokale partners. Voordat de bouw begint moeten alle materialen van MAF worden verhuisd. We zijn dankbaar dat we de dichtbijgelegen faciliteiten van de Surinaamse Luchtmacht mogen gebruiken en bidden voor kracht, wijsheid en doorzettingsvermogen in deze tijd.

 • Gezegend 2021

  Dank voor al de projecten waarvoor MAF in 2021 mocht vliegen en voor de overweldigende jaarafsluiting. Bid voor Gods leiding en zegen in 2022.

  In 2021 zijn er weer honderdduizenden vluchten gemaakt voor mensen in afgelegen gebieden. Bijbels, voedsel, bouwmaterialen en schoolboeken zijn gebracht en zieken opgehaald. Dokters hebben meerdaagse reizen in de bush ondernomen om op afgelegen plekken medische consulten te geven. Zendelingen zijn erop uitgevlogen om mensen over Jezus Christus te vertellen. Dank God voor al deze projecten en de rol die MAF erin mocht spelen en prijs Hem voor de goede financiële jaarafsluiting. MAF Nederland mocht dankzij alle giften die in de loop van 2021 zijn gegeven zelfs boven de begroting uitkomen. Met dit extra geld kunnen nog eens extra projecten worden gefinancierd die eerder niet bekostigd konden worden. We willen danken voor iedere betrokken ondersteuner in Nederland. Ook voor u, die u ons zo trouw in gebed begeleidt. Dat is een van de belangrijkste diensten. Bedankt!

 • Spannende geboorte tijdens de feestdagen

  Dank voor de snelle hulp die MAF Papoea-Nieuw-Guinea tijdens de feestdagen kon geven aan twee moeders met complicaties tijdens de bevalling. Bid voor goed herstel en gezondheid voor de kinderen en hun moeders.

  Het had weinig weg van de feestelijke rust die vaak aan Kerst wordt verbonden. Piloot Piet Muilwijk werd op Tweede Kerstdag zelfs uit de dienst gebeld met de vraag of hij de ambulancevlucht kon vliegen en was dankbaar juist op zo’n dag Gods Liefde uit te kunnen dragen. Na een lange nacht waarin de dorpsbewoners de moeder en haar pasgeboren baby’s op hun schouders hadden gedragen met zaklampen hun weg door het donker zoekend, konden moeder en baby’s met het vliegtuig naar het ziekenhuis worden gebracht voor een levensreddende operatie. Zij was niet de enige kersverse moeder die tijdens de Kerstdagen in een van onze Cessna’s naar het ziekenhuis werd gebracht. Dank God dat MAF op tijd was en bid voor allen die wellicht op dit moment ergens in de jungle van Papoea-Nieuw-Guinea voor het leven vechten.

 • Overdenking: Gesprek na gebed

  “En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in Zijn nabijheid waren. En Hij vroeg hun: Wie zeggen de menigten dat Ik ben?”
  Lukas 9:18

  Sinds ik samen met u de reis door het Lukasevangelie ben begonnen, zijn we veel situaties tegengekomen waarin Jezus bidt. Het feit dat ik zojuist de 14e overdenking over gebed en geloof schrijf en pas in het negende hoofdstuk van het Lukasevangelie ben aangekomen, bevestigt de stelling dat Jezus voortdurend bidt. Hij lijkt gebed uitermate belangrijkrijk te vinden, immers volgens Lukas bad Jezus tijdens Zijn doop, in de woestijn, voor de keuze van de twaalf discipelen, voor het volbrengen van een wonder… en nu zelfs in de aantocht naar een gesprek.

  We weten niet wat Jezus precies heeft gebeden in het bovengenoemde Bijbelgedeelte. Wat we wel weten is dat Hij vanuit dit gebed een gesprek met zijn discipelen aanknoopt, met twee niet onbelangrijke vragen: “Wie zeggen de menigten dat ik ben?” en “Maar u, wie zegt u dat Ik ben?” (Lukas 9:18-20). Een diepe vraag waarop het antwoord tot leven leidt: “De Christus van God.” (Lukas 9:20). Nogmaals, we kunnen niet weten wat Jezus op dit moment gebeden heeft, maar zoals in de overdenking van juli 2021 aangestipt, beschrijft het Griekse woord voor gebed hier opnieuw de omgang met God waarin onze wensen in Zijn wensen worden veranderd. Wellicht is dit een mooie insteek voor onze eigen gesprekken. Wellicht is het waardevol en zelfs invloedrijk om voor gesprekken met vrienden, bekenden, collega’s kort te bidden, ons op God te richten en vanuit dit perspectief een gesprek te beginnen. Wellicht worden onze gesprekken wel dieper en gezegender dan ooit tevoren. Het is een poging waard, toch?

Bid dat de lading grote pannen, die door MAF is afgeleverd in Zuid-Soedan, tot zegen voor de bevolking mag zijn.

Vanwege de uitbreiding van de school in Holy Trinity Peace Village in Kuron, Zuid-Soedan, waren nieuwe pannen nodig om de extra studenten en medewerkers van eten te kunnen voorzien. Bisschop Paride Taban helpt de gemeenschap de conflictcyclus te doorbreken door jongeren op te leiden en alternatieve banen te bieden. Goed voedsel is daarin heel belangrijk omdat de kinderen lichamelijk beter groeien en zich beter kunnen concentreren. Zoiets is voor hen heel bijzonder, want een leerling zegt: “Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik drie maaltijden eet.” Bid dat de kinderen mogen uitgroeien tot goede leiders die God vrezen en vrede bevorderen. Dank dat MAF kan helpen door de programma’s te bevoorraden met alles wat nodig is en bid dat onderwijs en vrede voor Zuid-Soedan normaal zullen worden.

Prijs de Heer voor de grote financiële hulp die voor de bouw van de hangaar in Suriname is binnengekomen. Bid voor de nodige vergunningen zodat de bouw spoedig kan starten.

In 2021 hebben wij veel bericht over de oude hangaar in Suriname die dringend aan vervanging toe is. Voor dit project is door veel betrokkenen in Nederland een groot bedrag bijeengebracht. Daardoor kan de bouw worden gerealiseerd. Bid voor een spoedige afhandeling van de bouwvergunning die momenteel vertraging oploopt. Bid ook voor wijsheid in de samenwerking met lokale partners. Voordat de bouw begint moeten alle materialen van MAF worden verhuisd. We zijn dankbaar dat we de dichtbijgelegen faciliteiten van de Surinaamse Luchtmacht mogen gebruiken en bidden voor kracht, wijsheid en doorzettingsvermogen in deze tijd.

Dank voor al de projecten waarvoor MAF in 2021 mocht vliegen en voor de overweldigende jaarafsluiting. Bid voor Gods leiding en zegen in 2022.

In 2021 zijn er weer honderdduizenden vluchten gemaakt voor mensen in afgelegen gebieden. Bijbels, voedsel, bouwmaterialen en schoolboeken zijn gebracht en zieken opgehaald. Dokters hebben meerdaagse reizen in de bush ondernomen om op afgelegen plekken medische consulten te geven. Zendelingen zijn erop uitgevlogen om mensen over Jezus Christus te vertellen. Dank God voor al deze projecten en de rol die MAF erin mocht spelen en prijs Hem voor de goede financiële jaarafsluiting. MAF Nederland mocht dankzij alle giften die in de loop van 2021 zijn gegeven zelfs boven de begroting uitkomen. Met dit extra geld kunnen nog eens extra projecten worden gefinancierd die eerder niet bekostigd konden worden. We willen danken voor iedere betrokken ondersteuner in Nederland. Ook voor u, die u ons zo trouw in gebed begeleidt. Dat is een van de belangrijkste diensten. Bedankt!

Dank voor de snelle hulp die MAF Papoea-Nieuw-Guinea tijdens de feestdagen kon geven aan twee moeders met complicaties tijdens de bevalling. Bid voor goed herstel en gezondheid voor de kinderen en hun moeders.

Het had weinig weg van de feestelijke rust die vaak aan Kerst wordt verbonden. Piloot Piet Muilwijk werd op Tweede Kerstdag zelfs uit de dienst gebeld met de vraag of hij de ambulancevlucht kon vliegen en was dankbaar juist op zo’n dag Gods Liefde uit te kunnen dragen. Na een lange nacht waarin de dorpsbewoners de moeder en haar pasgeboren baby’s op hun schouders hadden gedragen met zaklampen hun weg door het donker zoekend, konden moeder en baby’s met het vliegtuig naar het ziekenhuis worden gebracht voor een levensreddende operatie. Zij was niet de enige kersverse moeder die tijdens de Kerstdagen in een van onze Cessna’s naar het ziekenhuis werd gebracht. Dank God dat MAF op tijd was en bid voor allen die wellicht op dit moment ergens in de jungle van Papoea-Nieuw-Guinea voor het leven vechten.

“En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in Zijn nabijheid waren. En Hij vroeg hun: Wie zeggen de menigten dat Ik ben?”
Lukas 9:18

Sinds ik samen met u de reis door het Lukasevangelie ben begonnen, zijn we veel situaties tegengekomen waarin Jezus bidt. Het feit dat ik zojuist de 14e overdenking over gebed en geloof schrijf en pas in het negende hoofdstuk van het Lukasevangelie ben aangekomen, bevestigt de stelling dat Jezus voortdurend bidt. Hij lijkt gebed uitermate belangrijkrijk te vinden, immers volgens Lukas bad Jezus tijdens Zijn doop, in de woestijn, voor de keuze van de twaalf discipelen, voor het volbrengen van een wonder… en nu zelfs in de aantocht naar een gesprek.

We weten niet wat Jezus precies heeft gebeden in het bovengenoemde Bijbelgedeelte. Wat we wel weten is dat Hij vanuit dit gebed een gesprek met zijn discipelen aanknoopt, met twee niet onbelangrijke vragen: “Wie zeggen de menigten dat ik ben?” en “Maar u, wie zegt u dat Ik ben?” (Lukas 9:18-20). Een diepe vraag waarop het antwoord tot leven leidt: “De Christus van God.” (Lukas 9:20). Nogmaals, we kunnen niet weten wat Jezus op dit moment gebeden heeft, maar zoals in de overdenking van juli 2021 aangestipt, beschrijft het Griekse woord voor gebed hier opnieuw de omgang met God waarin onze wensen in Zijn wensen worden veranderd. Wellicht is dit een mooie insteek voor onze eigen gesprekken. Wellicht is het waardevol en zelfs invloedrijk om voor gesprekken met vrienden, bekenden, collega’s kort te bidden, ons op God te richten en vanuit dit perspectief een gesprek te beginnen. Wellicht worden onze gesprekken wel dieper en gezegender dan ooit tevoren. Het is een poging waard, toch?

Ambulancevlucht en 10.000 vlieguren

Prijs God voor een geslaagde ambulancevlucht in Tsjaad en bid voor medische noodgevallen. Dank dat ons vliegtuig TT-BER al 10.000 vlieguren lang tot zegen mag zijn voor de bevolking van dit land.
MAF Tsjaad vervoerde recent een slachtoffer van een motorongeluk van Sarh naar N’Djamena. Terwijl deze reis met de auto – in het beste geval – twee dagen had geduurd, voltooide het MAF-vliegtuig de vlucht in minder dan twee uur. Niet alleen een behoorlijke besparing van tijd maar ook van pijn en extra uitputting voor een patiënt met een been dat op twee plaatsen gebroken was. Het vliegtuig in kwestie met registratienummer TT-BER heeft dit jaar zijn 10.000 vlieguren bereikt. Dank mee dat de vlucht goed is verlopen en bid voor het herstel van de patiënt. Dank ook voor zoveel veilige vlieguren en bid dat de TT-BER nog lang ten dienste mag staan voor de bevolking van Tsjaad.

januari

 • Computertraining in Kugark

  Dank voor technologieën die voorgangers uit Kugark helpen hun taak beter uit te voeren.

  Het CRMF ondersteunt het werk van MAF met allerlei technologie gerelateerde taken, zoals audio-Bijbels, radio-installaties en computertrainingen. Dat laatste mocht tot zegen zijn voor een groep voorgangers, die leerden hoe hun dienst door de technologie verbeterd kon worden. Een mooie samenvatting van de training: “Tot nu toe moest altijd iemand anders mijn preken uittypen. Deze basiscursus heeft mij geholpen om mijn eigen preek te typen, zodat ik hem meteen in de kerk kan gebruiken en niet meer moet wachten totdat iemand anders hem uitgeschreven heeft.” Dank God dat het CRMF het werk van de voorgangers op deze manier kan ondersteunen en bid dat er veel vrucht uit voort mag komen voor hun kerken.

 • Vreugde op Miyanmin Airstrip

  Dank voor de heropening van diverse landingsbanen in Papoea-Nieuw-Guinea en bid dat de reparaties langdurig zullen houden, opdat de gemeenschappen gediend kunnen worden.

  Vorig jaar moest de landingsbaan bij Miyanmin gesloten worden vanwege zachte plekke op de grasbaan. De dorpsbewoners zijn meteen begonnen aan het reconstructiewerk. Uiteindelijk hebben ze 5.440 m2 gras en aarde opgegraven tot een diepte van 40 cm en vervangen door stenen en grind. Toen de piloten op de landingsbaan landden, stond de hele gemeenschap hen op te wachten. Sommigen waren gekleed in traditionele kostuums en voerden een dans uit, een “sing-sing”. Dank mee voor de veerkracht van de bewoners van Miyanmin en de mogelijkheid hen en de omliggende dorpen weer te kunnen bereiken. Bid voor veiligheid op alle landingsbanen.

 • ‘Convention d’etablissement’ voor MAF Guinee

  Dank voor de verstrekking van de nodige toestemmingen om in Guinee te gaan werken. Bid voor dit land en het programma dat MAF wil gaan oprichten.

  MAF heeft goedkeuring van de autoriteiten ontvangen om in Guinee te gaan opereren. De nood in dit land is groot: Per 1.000 mensen is er nog niet eens één arts. Een derde van de bevolking heeft geen toegang tot schoon water en 55% leeft onder de armoedegrens. Ontwikkelingsorganisaties en zendelingen die reeds gevestigd zijn, werken onder moeilijke omstandigheden. Slechts 5% van de wegen is verhard, maar deze veranderen tijdens het regenseizoen in razende rivieren. Een situatie waarin MAF hoopt uitkomst te bieden. Bid voor de vervolgstappen en gesprekken met de luchtvaartinstanties, bid ook voor medewerkers zodat we D.V. in het tweede kwartaal van 2022 kunnen starten met vliegen voor Leven!

 • Zaden van hoop

  Bid voor een goede oogst in Pieri en voldoende voedselvoorraden in heel Zuid-Soedan. Bid ook dat de gezondheid van de bevolking langdurig zal verbeteren.

  MAF-piloot Wim Hobo vloog 1.178 kg groentezaden naar Pieri voor partnerorganisatie Tearfund. De zaden zullen bijdragen aan een gevarieerde voeding en langdurige verbetering van de gezondheid van de mensen hier. Wim: ‘Pieri is een vrij geïsoleerd gebied omgeven door drasland, waardoor het een behoorlijk uitdagende plek is om over de weg te bereiken. Ik vind het geweldig dat mensen met deze zaden hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Hopelijk kunnen ze een deel van het zaad gebruiken om het volgende groeiseizoen weer groenten te verbouwen.” Dank voor de geleverde zaden en bid voor een goede oogst. Bid ook voor blijvende vrede in de gemeenschap en voor mogelijkheden voor MAF om hierin te assisteren.

 • Overdenking: Geloof van de Herder

  “En nadat Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, en Hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten.” Lukas 9:16

  Het brood gaat rond. Iedereen neemt een stukje. Ook de vis wordt de kringen rondgegeven. Hier heeft nog iemand honger, daar steekt nog iemand zijn hand op om te vragen om nog een stukje brood. Er is genoeg voor iedereen. Werkelijk waar?! Ja, het brood lijkt niet op te gaan en de vis lijkt zelfs tijdens het uitdelen te vermenigvuldigen. De discipelen kijken hun ogen uit. Er zitten hier zo’n 5.000 mannen – waarschijnlijk samen met hun gezinnen – en ze worden allemaal verzadigd met maar vijf broden en twee vissen. Dat is toch ongelofelijk!

  Niet voor de Heer. Jezus deelt rustig brood en vis uit. Hij lijkt dankbaar, maar niet verbaasd. Hij wist dat dit zou gebeuren. De Herder zorgt voor zijn schapen, wellicht letterlijker dan wij denken. Als we het verhaal in het evangelie naar Markus lezen (Markus 6:30-44), springen er namelijk diverse parallellen met psalm 23 in het oog: Jezus is bewogen met de menigte, omdat zij zijn als schapen zonder herder. Hij stuurt hen niet weg om zelf brood te gaan kopen, zoals de discipelen voorstellen, maar laat hen plaats nemen in het groene gras. Hij maakt de tafel gereed en voedt hen totdat ze verzadigd zijn. Het ontbreekt hen aan niets, de broodmanden vloeien over. De discipelen hadden er geen geloof voor, maar Jezus wel. Hij bad en ontving. Misschien moeten wij soms minder op ons eigen geloof en meer op het geloof van de Herder vertrouwen.

Dank voor technologieën die voorgangers uit Kugark helpen hun taak beter uit te voeren.

Het CRMF ondersteunt het werk van MAF met allerlei technologie gerelateerde taken, zoals audio-Bijbels, radio-installaties en computertrainingen. Dat laatste mocht tot zegen zijn voor een groep voorgangers, die leerden hoe hun dienst door de technologie verbeterd kon worden. Een mooie samenvatting van de training: “Tot nu toe moest altijd iemand anders mijn preken uittypen. Deze basiscursus heeft mij geholpen om mijn eigen preek te typen, zodat ik hem meteen in de kerk kan gebruiken en niet meer moet wachten totdat iemand anders hem uitgeschreven heeft.” Dank God dat het CRMF het werk van de voorgangers op deze manier kan ondersteunen en bid dat er veel vrucht uit voort mag komen voor hun kerken.

Dank voor de heropening van diverse landingsbanen in Papoea-Nieuw-Guinea en bid dat de reparaties langdurig zullen houden, opdat de gemeenschappen gediend kunnen worden.

Vorig jaar moest de landingsbaan bij Miyanmin gesloten worden vanwege zachte plekke op de grasbaan. De dorpsbewoners zijn meteen begonnen aan het reconstructiewerk. Uiteindelijk hebben ze 5.440 m2 gras en aarde opgegraven tot een diepte van 40 cm en vervangen door stenen en grind. Toen de piloten op de landingsbaan landden, stond de hele gemeenschap hen op te wachten. Sommigen waren gekleed in traditionele kostuums en voerden een dans uit, een “sing-sing”. Dank mee voor de veerkracht van de bewoners van Miyanmin en de mogelijkheid hen en de omliggende dorpen weer te kunnen bereiken. Bid voor veiligheid op alle landingsbanen.

Dank voor de verstrekking van de nodige toestemmingen om in Guinee te gaan werken. Bid voor dit land en het programma dat MAF wil gaan oprichten.

MAF heeft goedkeuring van de autoriteiten ontvangen om in Guinee te gaan opereren. De nood in dit land is groot: Per 1.000 mensen is er nog niet eens één arts. Een derde van de bevolking heeft geen toegang tot schoon water en 55% leeft onder de armoedegrens. Ontwikkelingsorganisaties en zendelingen die reeds gevestigd zijn, werken onder moeilijke omstandigheden. Slechts 5% van de wegen is verhard, maar deze veranderen tijdens het regenseizoen in razende rivieren. Een situatie waarin MAF hoopt uitkomst te bieden. Bid voor de vervolgstappen en gesprekken met de luchtvaartinstanties, bid ook voor medewerkers zodat we D.V. in het tweede kwartaal van 2022 kunnen starten met vliegen voor Leven!

Bid voor een goede oogst in Pieri en voldoende voedselvoorraden in heel Zuid-Soedan. Bid ook dat de gezondheid van de bevolking langdurig zal verbeteren.

MAF-piloot Wim Hobo vloog 1.178 kg groentezaden naar Pieri voor partnerorganisatie Tearfund. De zaden zullen bijdragen aan een gevarieerde voeding en langdurige verbetering van de gezondheid van de mensen hier. Wim: ‘Pieri is een vrij geïsoleerd gebied omgeven door drasland, waardoor het een behoorlijk uitdagende plek is om over de weg te bereiken. Ik vind het geweldig dat mensen met deze zaden hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Hopelijk kunnen ze een deel van het zaad gebruiken om het volgende groeiseizoen weer groenten te verbouwen.” Dank voor de geleverde zaden en bid voor een goede oogst. Bid ook voor blijvende vrede in de gemeenschap en voor mogelijkheden voor MAF om hierin te assisteren.

“En nadat Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, en Hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten.” Lukas 9:16

Het brood gaat rond. Iedereen neemt een stukje. Ook de vis wordt de kringen rondgegeven. Hier heeft nog iemand honger, daar steekt nog iemand zijn hand op om te vragen om nog een stukje brood. Er is genoeg voor iedereen. Werkelijk waar?! Ja, het brood lijkt niet op te gaan en de vis lijkt zelfs tijdens het uitdelen te vermenigvuldigen. De discipelen kijken hun ogen uit. Er zitten hier zo’n 5.000 mannen – waarschijnlijk samen met hun gezinnen – en ze worden allemaal verzadigd met maar vijf broden en twee vissen. Dat is toch ongelofelijk!

Niet voor de Heer. Jezus deelt rustig brood en vis uit. Hij lijkt dankbaar, maar niet verbaasd. Hij wist dat dit zou gebeuren. De Herder zorgt voor zijn schapen, wellicht letterlijker dan wij denken. Als we het verhaal in het evangelie naar Markus lezen (Markus 6:30-44), springen er namelijk diverse parallellen met psalm 23 in het oog: Jezus is bewogen met de menigte, omdat zij zijn als schapen zonder herder. Hij stuurt hen niet weg om zelf brood te gaan kopen, zoals de discipelen voorstellen, maar laat hen plaats nemen in het groene gras. Hij maakt de tafel gereed en voedt hen totdat ze verzadigd zijn. Het ontbreekt hen aan niets, de broodmanden vloeien over. De discipelen hadden er geen geloof voor, maar Jezus wel. Hij bad en ontving. Misschien moeten wij soms minder op ons eigen geloof en meer op het geloof van de Herder vertrouwen.

Geef ons heden ons dagelijks brood

Bid mee voor de bevolking in het zuiden van Madagaskar, die de ergste droogte in veertig jaar doormaken. Bid voor regen en hoop.

Al eerder dit jaar hebben we gebeden voor regen in Madagaskar. Ondanks dat tussendoor inderdaad regen viel, beleeft de bevolking op dit moment de ergste hongersnood in veertig jaar tijd. MAF vliegt in Madagaskar om noodhulp mogelijk te maken. Hierbij zijn de juiste partners essentieel; bid dat God de weg opent om de deze partners te ontmoeten en (voedsel)hulp mogelijk te maken. Naast fysiek voedsel, is ook geestelijk voedsel hard nodig in Madagaskar. Jezus zei: ‘Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft.” (Joh. 6:35). MAF vliegt voor lokale kerken en voor zendelingen van organisaties zoals Operatie Mobilisatie en The Seed Company (een Wycliffe-organisatie) om mensen toegang te geven tot Gods Woord. Bid dat veel mensen in Madagaskar bereikt worden met het Evangelie, waardoor zij nooit meer honger zullen hebben.

december

 • Bescherming in Papoea-Nieuw-Guinea

  Prijs God dat we onlangs zes leraren in Papoea-Nieuw-Guinea hebben kunnen vervoeren – hun eerste poging om te reizen eindigde toen hun rubberboot zonk! Bid ook mee voor nieuwe mensen die uitgezonden willen worden als leerkracht.

  De leraren in kwestie hielpen bij het nakijken van de examens van meerdere scholen in Papoea-Nieuw-Guinea. Toen ze terug wilden reizen naar hun woonplaatsen (Kawito en Balimo), zonk hun overbeladen rubberboot. Dank God dat ze dicht genoeg bij de kust waren, waardoor ze uit het water gered konden worden. Vervolgens kreeg MAF het voorrecht deze docenten veilig thuis te brengen; een vlucht van dertig minuten in plaats van een hele dag reizen. Dank God dat MAF op deze manier voor sneller en veiliger transport kan zorgen. Bid ook mee voor meer leerkrachten die uitgezonden kunnen worden om bij te dragen aan de duurzame uitzending van zendingsmedewerkers.

 • Een dak boven ons hoofd

  Dank God dat Hij voorziet in de middelen van de bouw van hangaars in meerdere MAF-programma’s en bid voor voorspoedige werkzaamheden.

  De luchthaven Mareeba in Queensland is de basis van MAF’s vliegtuigonderhoudsoperaties voor de regio Azië-Pacific. Hier wordt hard gewerkt aan de bouw van nieuwe hangaar-faciliteiten; dank God dat deze hun voltooiing naderen en bid voor de verhuizing van techniek en administratie. Ook aan de andere kant van de wereld, in Suriname, worden de voorbereidingen voor een nieuwe hangaar getroffen. Omdat tweederde van het land geen wegen heeft, zijn de vluchten van MAF noodzakelijk om de bevolking met hulp en het Evangelie te bereiken. Dank God voor de giften die we al voor de hangaar mochten ontvangen. Bid mee dat de nog benodigde financiële middelen binnen zullen komen en dat de hangaar tot zegen mag zijn voor Suriname.

 • Regenseizoen in Timor-Leste

  In april van dit jaar kreeg het land reeds te maken met een ernstige overstroming. Bid voor bescherming voor het land en het MAF-team tijdens het aankomende regenseizoen.

  Waar Madagaskar worstelt met de droogte, begint in Timor-Leste binnenkort het regenseizoen. Bid dat dit niet opnieuw tot hevige overstromingen zal leiden. In Timor-Leste vliegt MAF met name medische evacuaties, waar er dit jaar al meer dan 137 van zijn uitgevoerd. Dank God dat we dit werk mogen doen, en bid dat de vluchten ook in het naderende regenseizoen ongestoord doorgang zal kunnen vinden.

 • Eindsprint

  De laatste maanden van het jaar zijn altijd erg druk en wordt er veel gereisd. Bid om een leiding in alle plannen en goede afsluiting van 2021.

  Nu het einde van het jaar nadert, bereiden een aantal van onze medewerkers zich voor op verlof. Bid voor hen: dat de grenzen open zullen zijn i.v.m. de coronasituatie en dat de Internationale Staf de reis veilig zal kunnen maken. Op de kantoren van MAF wordt er tevens hard gewerkt aan een goede jaarafsluiting van 2021 en nieuwe plannen voor 2022, zodat zoveel mogelijk mensen geholpen kunnen worden. Bid en dank mee voor Gods rijke zegen over dit werk.

 • Overdenking: Nooit te laat

  “Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde Hij hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.” Lukas 8:50

  De menigte is stil, van het een op het andere moment. Ze kijken van Jezus naar de vrouw die zojuist genezen is. En van haar naar de boodschapper die het schokkende nieuws heeft gebracht: De twaalfjarige dochter van Jaïrus is gestorven. Jezus is te laat. We weten niet wat de mensen in de menigte gedacht hebben, we kunnen alleen vermoeden: Nu heeft Jezus deze nietszeggende vrouw geholpen en daarvoor moest de dochter van het hoofd van de synagoge sterven? Zij leed al twaalf jaar aan bloedverlies, één dag langer was toch niet erg geweest? Had Jezus niet moeten weten dat elke seconde telt?

  Hij heeft het geweten en desalniettemin nam Hij de tijd om de vrouw van haar lijden te verlossen. Precies op deze dag. Geen seconde later. En Hij wist nog iets: De dochter van Jaïrus zou leven. Wellicht wilde Hij de omstanders juist door deze situatie geloof leren. Een geloof dat voor God spreekt, ook als zich alle omstandigheden tegen Hem lijken te keren. Wellicht was Jezus zonder de tussenkomst van de vrouw inderdaad op tijd geweest om het meisje te redden voordat ze stierf. Maar had Hij nu niet de mogelijkheid om een – in menselijke ogen – nog groter wonder te verrichten? De overwinning van de dood? Jezus is niet te laat. Hij is precies op tijd, precies op Zijn tijd. Dat zal duidelijk zijn, want dit verhaal gaat over twee vrouwen, die beiden na twaalf jaar een nieuw leven krijgen…

Prijs God dat we onlangs zes leraren in Papoea-Nieuw-Guinea hebben kunnen vervoeren – hun eerste poging om te reizen eindigde toen hun rubberboot zonk! Bid ook mee voor nieuwe mensen die uitgezonden willen worden als leerkracht.

De leraren in kwestie hielpen bij het nakijken van de examens van meerdere scholen in Papoea-Nieuw-Guinea. Toen ze terug wilden reizen naar hun woonplaatsen (Kawito en Balimo), zonk hun overbeladen rubberboot. Dank God dat ze dicht genoeg bij de kust waren, waardoor ze uit het water gered konden worden. Vervolgens kreeg MAF het voorrecht deze docenten veilig thuis te brengen; een vlucht van dertig minuten in plaats van een hele dag reizen. Dank God dat MAF op deze manier voor sneller en veiliger transport kan zorgen. Bid ook mee voor meer leerkrachten die uitgezonden kunnen worden om bij te dragen aan de duurzame uitzending van zendingsmedewerkers.

Dank God dat Hij voorziet in de middelen van de bouw van hangaars in meerdere MAF-programma’s en bid voor voorspoedige werkzaamheden.

De luchthaven Mareeba in Queensland is de basis van MAF’s vliegtuigonderhoudsoperaties voor de regio Azië-Pacific. Hier wordt hard gewerkt aan de bouw van nieuwe hangaar-faciliteiten; dank God dat deze hun voltooiing naderen en bid voor de verhuizing van techniek en administratie. Ook aan de andere kant van de wereld, in Suriname, worden de voorbereidingen voor een nieuwe hangaar getroffen. Omdat tweederde van het land geen wegen heeft, zijn de vluchten van MAF noodzakelijk om de bevolking met hulp en het Evangelie te bereiken. Dank God voor de giften die we al voor de hangaar mochten ontvangen. Bid mee dat de nog benodigde financiële middelen binnen zullen komen en dat de hangaar tot zegen mag zijn voor Suriname.

In april van dit jaar kreeg het land reeds te maken met een ernstige overstroming. Bid voor bescherming voor het land en het MAF-team tijdens het aankomende regenseizoen.

Waar Madagaskar worstelt met de droogte, begint in Timor-Leste binnenkort het regenseizoen. Bid dat dit niet opnieuw tot hevige overstromingen zal leiden. In Timor-Leste vliegt MAF met name medische evacuaties, waar er dit jaar al meer dan 137 van zijn uitgevoerd. Dank God dat we dit werk mogen doen, en bid dat de vluchten ook in het naderende regenseizoen ongestoord doorgang zal kunnen vinden.

De laatste maanden van het jaar zijn altijd erg druk en wordt er veel gereisd. Bid om een leiding in alle plannen en goede afsluiting van 2021.

Nu het einde van het jaar nadert, bereiden een aantal van onze medewerkers zich voor op verlof. Bid voor hen: dat de grenzen open zullen zijn i.v.m. de coronasituatie en dat de Internationale Staf de reis veilig zal kunnen maken. Op de kantoren van MAF wordt er tevens hard gewerkt aan een goede jaarafsluiting van 2021 en nieuwe plannen voor 2022, zodat zoveel mogelijk mensen geholpen kunnen worden. Bid en dank mee voor Gods rijke zegen over dit werk.

“Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde Hij hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.” Lukas 8:50

De menigte is stil, van het een op het andere moment. Ze kijken van Jezus naar de vrouw die zojuist genezen is. En van haar naar de boodschapper die het schokkende nieuws heeft gebracht: De twaalfjarige dochter van Jaïrus is gestorven. Jezus is te laat. We weten niet wat de mensen in de menigte gedacht hebben, we kunnen alleen vermoeden: Nu heeft Jezus deze nietszeggende vrouw geholpen en daarvoor moest de dochter van het hoofd van de synagoge sterven? Zij leed al twaalf jaar aan bloedverlies, één dag langer was toch niet erg geweest? Had Jezus niet moeten weten dat elke seconde telt?

Hij heeft het geweten en desalniettemin nam Hij de tijd om de vrouw van haar lijden te verlossen. Precies op deze dag. Geen seconde later. En Hij wist nog iets: De dochter van Jaïrus zou leven. Wellicht wilde Hij de omstanders juist door deze situatie geloof leren. Een geloof dat voor God spreekt, ook als zich alle omstandigheden tegen Hem lijken te keren. Wellicht was Jezus zonder de tussenkomst van de vrouw inderdaad op tijd geweest om het meisje te redden voordat ze stierf. Maar had Hij nu niet de mogelijkheid om een – in menselijke ogen – nog groter wonder te verrichten? De overwinning van de dood? Jezus is niet te laat. Hij is precies op tijd, precies op Zijn tijd. Dat zal duidelijk zijn, want dit verhaal gaat over twee vrouwen, die beiden na twaalf jaar een nieuw leven krijgen…

On a wing and a prayer

Prijs God voor de geslaagde Bijbelconferentie in Suriname. Dank voor iedere deelnemer die MAF mocht vliegen en bid dat de opgedane Bijbelkennis en openbaringen vrucht zullen dragen.

MAF-piloot Joop van Weele en zijn collega’s vlogen de afgelopen weken veel voor de Bijbelconferentie in Tepoe, Suriname. Deze wordt om het jaar door de inheemse Christenen georganiseerd en dient de opbouw van de kerk. MAF mocht de kerk ondersteunen door helpers, sprekers en deelnemers te vliegen. Niet alles liep zonder tegenslagen, wat voor de piloten juist een teken was voor het belang van deze conferentie. Dank dat God deze tegenslagen overwon en zowel de conferentie als alle vluchten liet slagen. Dank dat veel mensen in hun geloof zijn opgebouwd en bid dat de kerkleiders op hun beurt hun eigen kerken kunnen opbouwen in geloof. Lees hier Joops getuigenis van deze Bijbelconferentie en meer over een week vol zendingsvluchten.

november

 • Sterke strijders achter de schermen

  Dank mee voor elke Thuisfrontcommissie (TFC) die zich voor de uitgezonden MAF-gezinnen inzet en bid voor creativiteit en kracht voor de eindsprint van dit jaar.

  Inmiddels zijn er zo’n dertig gezinnen vanuit Nederland uitgezonden naar de meest verschillende landen ter wereld. Oeganda, Madagaskar, Suriname, Papoea-Nieuw-Guinea en nog meer landen. Hun TFC zorgt vanuit Nederland met een groot aantal mooie acties voor voldoende financiële middelen om de uitzending mogelijk te maken. We willen God danken voor de talenten die hij de TFC-leden gegeven heeft en bidden voor de taken die zij vervullen. Ook willen wij bidden voor voldoende en stabiele opbrengsten om dit jaar goed af te sluiten.

 • Op medische safari

  Dank God dat er weer verschillende medische safari’s mogelijk zijn gemaakt en MAF hier een essentieel deel aan mocht bijdragen. Bid voor alle patiënten die zijn behandeld en diegenen die op plekken leven die nog niet bereikt zijn.

  In Madagaskar sloegen Hoveraid, Scripture Union en MAF de handen ineen om een medische safari uit te voeren. Een week lang reisden zij langs verschillende kleine medische posten in het binnenland van Madagaskar om essentiële behandelingen te bieden aan de mensen uit de omliggende dorpen. Zieken die de geavanceerde hulp van een ziekenhuis nodig hadden, werden doorverwezen en indien nodig door MAF vervoerd. Tijdens de Haydom medische safari in Tanzania werden zo’n 2.000 moeders en kinderen behandeld. Bid dat de medische situatie in deze landen stabieler wordt en dat elke patiënt door zijn behandeling heen het werk van God ziet.

 • Zonnepanelen in de woestijn

  Bid mee voor een delegatie Nederlandse vrijwilligers die in Tsjaad zonnepanelen op de hangaar installeren. Dank voor de eerste succesvolle installaties en bid voor een goede afsluiting van het werk.

  Een van de eerste dingen die ons te binnen schieten als we aan Tsjaad denken, zullen zeker de zon en de hoge temperaturen zijn. Welk middel voor stroomgeneratie zou dan geschikter zijn dan zonnepanelen? MAF-vrijwilligers Henk en Alexander zijn voor tien dagen naar Tsjaad gevlogen om een begin te maken aan de installatie van de zonnepanelen. Dirk en Robias zullen het werk binnenkort afmaken. Dank mee voor hun inzet en bid dat hun werk succesvol wordt afgesloten en de zonnepanelen hun dienst zullen doen. Bid voor bescherming en dat de vrijwilligers en de MAF Staf in Tsjaad elkaar tot bemoediging mogen zijn. Bid ook voor het land, Tsjaad, dat Gods Licht steeds zichtbaarder mag worden.

 • Op weg naar uitzending?

  Bid mee voor nieuwe mensen die een hart voor uitzending hebben. Er zijn nog veel landen die piloten, monteurs of IT’ers nodig hebben. Bid voor wijsheid en vertrouwen in de weg naar een uitzending.

  Deze zomer heeft MAF mensen, die het vliegen voor MAF op hun hart hebben, een test aangeboden die een eerste indruk geeft van geschiktheid. We hopen dat God deze eerste resultaten verder gebruikt. Bij een negatieve uitslag om in hun harten ruimte te maken voor andere mogelijkheden om God te dienen. Bij een positieve uitslag om te overwegen of dit een weg is waarvoor zij geroepen worden. Ook voor de andere functies waarvoor binnen MAF vacatures zijn of waaraan behoefte is, bidden we dat God mensen op het spoor van MAF zet, hen roept en hen bekwaam maakt.

 • Overdenking: Oog voor haar

  “Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!” Lukas 8:48

  Een grote menigte beweegt zich langzaam voorwaarts. Als u goed kijkt, ziet u daar waar het gedrang het grootst is Jezus lopen. Hij is onderweg naar het huis van Jaïrus, wiens dochter op sterven ligt. Niet ver van Jezus vandaan loopt een vrouw. Wanhoop staat in haar gezicht geschreven. Vechtend tegen ellebogen en schouders baant zij zich een weg naar Jezus. Ze weet: Al de aanraking van zijn kleren is genoeg om haar te genezen. Eindelijk houdt ze de kwast van het bovenkleed van Jezus in handen. Ogenblikkelijk voelt zij de bloedstroom die sinds twaalf jaar vloeit, ophouden. Ter plekke en à la minute. Zij kan het wonder nauwelijks bevatten.

  Opeens draait de Meester zich om. “Iemand heeft mij aangeraakt. Wie?”. Het hart van de vrouw dreigt er ook mee op te houden. Zij als onreine heeft zich niet alleen in het midden van een grote menigte begeven, maar het ook nog eens gewaagd om Jezus, de Zoon van God zelf, aan te raken. Bewegingloos en muisstil blijft zij staan. De discipelen proberen Jezus te overtuigen dat een aanraking in een menigte niets ongewoons is, maar Jezus blijft steevast bij zijn bewering. Hij heeft de vrouw al lang gezien, nog voordat zij hem aanraakte. Hij heeft haar pijn en isolatie gezien; haar hoop op Hem. Hij is El Roi, de God die ziet (Genesis 16:13). Door de hele menigte heen heeft Jezus oog voor haar.

Dank mee voor elke Thuisfrontcommissie (TFC) die zich voor de uitgezonden MAF-gezinnen inzet en bid voor creativiteit en kracht voor de eindsprint van dit jaar.

Inmiddels zijn er zo’n dertig gezinnen vanuit Nederland uitgezonden naar de meest verschillende landen ter wereld. Oeganda, Madagaskar, Suriname, Papoea-Nieuw-Guinea en nog meer landen. Hun TFC zorgt vanuit Nederland met een groot aantal mooie acties voor voldoende financiële middelen om de uitzending mogelijk te maken. We willen God danken voor de talenten die hij de TFC-leden gegeven heeft en bidden voor de taken die zij vervullen. Ook willen wij bidden voor voldoende en stabiele opbrengsten om dit jaar goed af te sluiten.

Dank God dat er weer verschillende medische safari’s mogelijk zijn gemaakt en MAF hier een essentieel deel aan mocht bijdragen. Bid voor alle patiënten die zijn behandeld en diegenen die op plekken leven die nog niet bereikt zijn.

In Madagaskar sloegen Hoveraid, Scripture Union en MAF de handen ineen om een medische safari uit te voeren. Een week lang reisden zij langs verschillende kleine medische posten in het binnenland van Madagaskar om essentiële behandelingen te bieden aan de mensen uit de omliggende dorpen. Zieken die de geavanceerde hulp van een ziekenhuis nodig hadden, werden doorverwezen en indien nodig door MAF vervoerd. Tijdens de Haydom medische safari in Tanzania werden zo’n 2.000 moeders en kinderen behandeld. Bid dat de medische situatie in deze landen stabieler wordt en dat elke patiënt door zijn behandeling heen het werk van God ziet.

Bid mee voor een delegatie Nederlandse vrijwilligers die in Tsjaad zonnepanelen op de hangaar installeren. Dank voor de eerste succesvolle installaties en bid voor een goede afsluiting van het werk.

Een van de eerste dingen die ons te binnen schieten als we aan Tsjaad denken, zullen zeker de zon en de hoge temperaturen zijn. Welk middel voor stroomgeneratie zou dan geschikter zijn dan zonnepanelen? MAF-vrijwilligers Henk en Alexander zijn voor tien dagen naar Tsjaad gevlogen om een begin te maken aan de installatie van de zonnepanelen. Dirk en Robias zullen het werk binnenkort afmaken. Dank mee voor hun inzet en bid dat hun werk succesvol wordt afgesloten en de zonnepanelen hun dienst zullen doen. Bid voor bescherming en dat de vrijwilligers en de MAF Staf in Tsjaad elkaar tot bemoediging mogen zijn. Bid ook voor het land, Tsjaad, dat Gods Licht steeds zichtbaarder mag worden.

Bid mee voor nieuwe mensen die een hart voor uitzending hebben. Er zijn nog veel landen die piloten, monteurs of IT’ers nodig hebben. Bid voor wijsheid en vertrouwen in de weg naar een uitzending.

Deze zomer heeft MAF mensen, die het vliegen voor MAF op hun hart hebben, een test aangeboden die een eerste indruk geeft van geschiktheid. We hopen dat God deze eerste resultaten verder gebruikt. Bij een negatieve uitslag om in hun harten ruimte te maken voor andere mogelijkheden om God te dienen. Bij een positieve uitslag om te overwegen of dit een weg is waarvoor zij geroepen worden. Ook voor de andere functies waarvoor binnen MAF vacatures zijn of waaraan behoefte is, bidden we dat God mensen op het spoor van MAF zet, hen roept en hen bekwaam maakt.

“Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!” Lukas 8:48

Een grote menigte beweegt zich langzaam voorwaarts. Als u goed kijkt, ziet u daar waar het gedrang het grootst is Jezus lopen. Hij is onderweg naar het huis van Jaïrus, wiens dochter op sterven ligt. Niet ver van Jezus vandaan loopt een vrouw. Wanhoop staat in haar gezicht geschreven. Vechtend tegen ellebogen en schouders baant zij zich een weg naar Jezus. Ze weet: Al de aanraking van zijn kleren is genoeg om haar te genezen. Eindelijk houdt ze de kwast van het bovenkleed van Jezus in handen. Ogenblikkelijk voelt zij de bloedstroom die sinds twaalf jaar vloeit, ophouden. Ter plekke en à la minute. Zij kan het wonder nauwelijks bevatten.

Opeens draait de Meester zich om. “Iemand heeft mij aangeraakt. Wie?”. Het hart van de vrouw dreigt er ook mee op te houden. Zij als onreine heeft zich niet alleen in het midden van een grote menigte begeven, maar het ook nog eens gewaagd om Jezus, de Zoon van God zelf, aan te raken. Bewegingloos en muisstil blijft zij staan. De discipelen proberen Jezus te overtuigen dat een aanraking in een menigte niets ongewoons is, maar Jezus blijft steevast bij zijn bewering. Hij heeft de vrouw al lang gezien, nog voordat zij hem aanraakte. Hij heeft haar pijn en isolatie gezien; haar hoop op Hem. Hij is El Roi, de God die ziet (Genesis 16:13). Door de hele menigte heen heeft Jezus oog voor haar.

Verzoening en bekering

Dank mee voor al de zendingsmedewerkers die MAF in Afrika mag vliegen. Dank voor het steentje dat MAF hierin mag bijdragen en bid dat de mensen in de afgelegen streken zien dat het God zelf is die hen wil bereiken.

Het is heel mooi om te zien hoeveel lokale en internationale zendelingen een hart voor de meest onbereikbare stammen hebben. Church Sport and Recreation Mission heeft een sportbediening en Fiaraha-miasa Lioka vertaalt de Bijbel in meer dan twintig talen. MAF helpt niet alleen bij de distributie van deze Bijbels, maar biedt ook technisch advies om het gebruik van de vertalingssoftware te faciliteren. Tegelijkertijd reist Corina de Waal in een ander deel van het continent rond om verzoeningsworkshops te geven. Bid dat de bezoekers van deze training mogen herkennen welke verzoening Jezus Christus mogelijk heeft gemaakt en dat zij ook in hun eigen leven verzoening en vergeving kunnen toepassen.

oktober

 • Veiligheid Internationale Staf

  Bid mee voor de veiligheid van onze Internationale Staf die in landen werkt die minder veilig zijn dan Nederland. Bid voor vertrouwen en rust in de Heer en wijsheid om met onveilige situaties om te gaan.

  Dagelijks horen wij in het nieuws over gewapende opstanden, oorlogsscènes en natuurrampen. Ook onze Internationale Staf zit in gebieden die niet altijd even veilig zijn. Samen met tal van hulporganisaties zetten zij zich in om mensen in nood te helpen en zo goed als mogelijk in hun behoeften te voorzien. Naast gebed om veiligheid willen we God danken voor de vele vluchten die in noodsituaties kunnen helpen. Zo zijn er opnieuw zo’n zestig vlieguren op Haïti gemaakt waarin 338 passagiers en 6.246 kg vracht zijn gevlogen om de slachtoffers van de aardbeving bij te staan.

 • Op naar nieuwe horizon

  Dank mee voor het nieuwe vliegtuig dat in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) is aangekomen. Bid dat het toegang tot medische zorg voor veel mensen mag betekenen en dank voor alle medici die zich inzetten voor bezoeken aan afgelegen dorpen.

  Het MAF-programma in PNG heeft haar tiende Cessna 208 Caravan verwelkomd. De P2-AHP is door MAF-partner Sustainable Development Program Ltd gekocht en zal samen met Cessna-metgezel P2-SDP worden ingezet voor de zogenaamde Aerial Health Patrols. Deze medische vluchten brengen op regelmatige basis, artsen naar afgelegen gebieden om consult te geven en kleine behandelingen door te voeren. Op deze manier wordt de medische standaard in deze dorpen zo goed als mogelijk op peil gehouden. Bid voor deze vluchten en voor de gezondheid van de bevolking in de bergdorpen van PNG.

 • School in een doos

  Bid mee voor de grote aantallen scholieren die MAF regelmatig mag voorzien van schoolboeken, examens of zelfs leraren. Dank voor het werk van Innovative Education Liberia die zich inzet voor het onderwijs in algemene vakken én het christelijke geloof.

  Onze vliegtuigen hebben al de meest verschillende soorten lading voor scholen in afgelegen plekken aan boord gehad. Deze keer waren het laptops en andere benodigdheden die deel uitmaken van zogeheten “Smartboxes”. De uitvinders van deze dozen helpen leraren en scholieren om met laptops te werken en geven deze ook mee naar huis. Op deze manier kunnen de scholieren ook thuis leren, zelfs zonder internet. Het kennisniveau verbetert hierdoor aanzienlijk en voor scholieren die te ver weg van een school wonen of waar de wegen soms niet veilig begaanbaar zijn, zijn de Smartboxes een grote gebedsverhoring.

 • Registratie voltooid!

  Dank mee dat het watervliegtuig in Bangladesh eindelijk geregistreerd is en in gebruik mag worden genomen. Bid voor het team opdat ze na de lange wachttijd spoedig kunnen beginnen met vliegen voor Leven.

  De afgelopen maanden hebben wij u meerdere keren om gebed gevraagd voor het registratieproces van een toestel in Bangladesh. We prijzen God dat eindelijk alle nodige handtekeningen zijn gezet en toestemmingen zijn verleend om het vliegtuig de lucht in te sturen. Bid voor het team in Bangladesh opdat ze het vliegtuig goed kunnen inzetten, voor wijsheid en goede relaties met de bevoegde overheidsinstanties.

 • Overdenking: Geen weg te ver

  “Toen Hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad Hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken.” Lukas 8:27

  De discipelen zijn nog van de schrik aan het bekomen: de storm op klaarlichte dag, Jezus confrontatie en hun eigen vraag naar hun geloof. Beteuterd en verzonken in gedachten leggen zij aan bij de oever van het land van de Gadarenen waar de volgende huivering op hen wacht. De Bijbel vertelt ons dat een man die door demonen bezeten was op hen af kwam rennen. Hij droeg geen kleren, woonde in de grafspelonken en was niet te houden, noch met boeien noch met ketenen. Zijn enige vraag: “Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste?” (Lukas 8:28).

  De vraag die de man stelt lijkt misleidend, want gaat het niet veel meer om de vraag wat Jezus met hém te maken had? Jezus was gekomen om deze man te bevrijden, alleen daarvoor had Hij de boottocht op zich genomen. Een paar verzen later lezen wij namelijk dat de bewoners van Gadara Jezus vragen om hun land weer te verlaten. Jezus geeft gehoor aan hun verzoek, stapt de boot weer in en vaart terug naar Galilea. Geen wonderen meer, op die ene man na. Net als dat de goede herder op zoek gaat naar het ene schaap heeft ook Jezus de hele weg afgelegd voor die ene man. Voor Jezus is geen weg te ver om die ene te bereiken.

Bid mee voor de veiligheid van onze Internationale Staf die in landen werkt die minder veilig zijn dan Nederland. Bid voor vertrouwen en rust in de Heer en wijsheid om met onveilige situaties om te gaan.

Dagelijks horen wij in het nieuws over gewapende opstanden, oorlogsscènes en natuurrampen. Ook onze Internationale Staf zit in gebieden die niet altijd even veilig zijn. Samen met tal van hulporganisaties zetten zij zich in om mensen in nood te helpen en zo goed als mogelijk in hun behoeften te voorzien. Naast gebed om veiligheid willen we God danken voor de vele vluchten die in noodsituaties kunnen helpen. Zo zijn er opnieuw zo’n zestig vlieguren op Haïti gemaakt waarin 338 passagiers en 6.246 kg vracht zijn gevlogen om de slachtoffers van de aardbeving bij te staan.

Dank mee voor het nieuwe vliegtuig dat in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) is aangekomen. Bid dat het toegang tot medische zorg voor veel mensen mag betekenen en dank voor alle medici die zich inzetten voor bezoeken aan afgelegen dorpen.

Het MAF-programma in PNG heeft haar tiende Cessna 208 Caravan verwelkomd. De P2-AHP is door MAF-partner Sustainable Development Program Ltd gekocht en zal samen met Cessna-metgezel P2-SDP worden ingezet voor de zogenaamde Aerial Health Patrols. Deze medische vluchten brengen op regelmatige basis, artsen naar afgelegen gebieden om consult te geven en kleine behandelingen door te voeren. Op deze manier wordt de medische standaard in deze dorpen zo goed als mogelijk op peil gehouden. Bid voor deze vluchten en voor de gezondheid van de bevolking in de bergdorpen van PNG.

Bid mee voor de grote aantallen scholieren die MAF regelmatig mag voorzien van schoolboeken, examens of zelfs leraren. Dank voor het werk van Innovative Education Liberia die zich inzet voor het onderwijs in algemene vakken én het christelijke geloof.

Onze vliegtuigen hebben al de meest verschillende soorten lading voor scholen in afgelegen plekken aan boord gehad. Deze keer waren het laptops en andere benodigdheden die deel uitmaken van zogeheten “Smartboxes”. De uitvinders van deze dozen helpen leraren en scholieren om met laptops te werken en geven deze ook mee naar huis. Op deze manier kunnen de scholieren ook thuis leren, zelfs zonder internet. Het kennisniveau verbetert hierdoor aanzienlijk en voor scholieren die te ver weg van een school wonen of waar de wegen soms niet veilig begaanbaar zijn, zijn de Smartboxes een grote gebedsverhoring.

Dank mee dat het watervliegtuig in Bangladesh eindelijk geregistreerd is en in gebruik mag worden genomen. Bid voor het team opdat ze na de lange wachttijd spoedig kunnen beginnen met vliegen voor Leven.

De afgelopen maanden hebben wij u meerdere keren om gebed gevraagd voor het registratieproces van een toestel in Bangladesh. We prijzen God dat eindelijk alle nodige handtekeningen zijn gezet en toestemmingen zijn verleend om het vliegtuig de lucht in te sturen. Bid voor het team in Bangladesh opdat ze het vliegtuig goed kunnen inzetten, voor wijsheid en goede relaties met de bevoegde overheidsinstanties.

“Toen Hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad Hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken.” Lukas 8:27

De discipelen zijn nog van de schrik aan het bekomen: de storm op klaarlichte dag, Jezus confrontatie en hun eigen vraag naar hun geloof. Beteuterd en verzonken in gedachten leggen zij aan bij de oever van het land van de Gadarenen waar de volgende huivering op hen wacht. De Bijbel vertelt ons dat een man die door demonen bezeten was op hen af kwam rennen. Hij droeg geen kleren, woonde in de grafspelonken en was niet te houden, noch met boeien noch met ketenen. Zijn enige vraag: “Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste?” (Lukas 8:28).

De vraag die de man stelt lijkt misleidend, want gaat het niet veel meer om de vraag wat Jezus met hém te maken had? Jezus was gekomen om deze man te bevrijden, alleen daarvoor had Hij de boottocht op zich genomen. Een paar verzen later lezen wij namelijk dat de bewoners van Gadara Jezus vragen om hun land weer te verlaten. Jezus geeft gehoor aan hun verzoek, stapt de boot weer in en vaart terug naar Galilea. Geen wonderen meer, op die ene man na. Net als dat de goede herder op zoek gaat naar het ene schaap heeft ook Jezus de hele weg afgelegd voor die ene man. Voor Jezus is geen weg te ver om die ene te bereiken.

Steun in Arnhemland

Bidt u mee voor MAF in Arnhemland? Momenteel wordt egezocht naar een nieuwe programmadirecteur en twee piloten. Deze medewerkers zijn hard nodig voor het programma.

Wilt u daarnaast danken voor een vruchtbare samenwerking tussen MAF en Crisis Accomodation Gove (CAG)? Zij helpen vrouwen die slachtoffer van huiselijk geweld zijn. MAF evacueert deze vrouwen en hun kinderen uit afgelegen gemeenschappen en brengt hen naar een veilig onderkomen in Nhulunbuy. Hier ontvangen zij onderdak, voedsel, medische ondersteuning. Kylie Lawrie, manager van CAG, geeft aan: “De steun van MAF vergroot de capaciteit om vrouwen en kinderen in veiligheid te brengen. Hun onmiddellijke actie heeft levens gered. MAF’s steun is voor ons een noodzaak!” Dank mee dat deze vluchten mogelijk zijn en bid voor de vrouwen en hun kinderen om bescherming van God.

september

 • Reizen Internationale Staf

  Reizen Internationale Staf
  Wilt u bidden dat grenzen op tijd open zullen gaan en dat zowel de gezinnen als MAF mogen vertrouwen op de Heer en vrees voor moed mogen inwisselen?

  Reizen in tijden van Covid-19 blijft een grote uitdaging en een belangrijk gebedspunt. We zijn dankbaar dat in veel landen MAF en haar werk als vitale dienst worden gezien en onze vliegtuigen mogen blijven vliegen. Waar tijdens de lockdowns in Suriname en Oeganda niet eens meer gebruik mocht worden gemaakt van auto’s is het vliegtuig het enige perspectief. We willen hiervoor danken. Helaas is het reizen tussen de landgrenzen door nog steeds heel moeilijk. Veel MAF-gezinnen, zowel uit Nederland als uit andere landen, wachten met spanning of hun vluchten naar hun land van bestemming door kunnen gaan. Daarbij komt de zorg over verlopende visa als gevolg van geannuleerde vluchten. 

 • Waardevolle leveringen in Tsjaad

  Waardevolle leveringen in Tsjaad
  Wilt u meebidden voor veilige vluchten en voor de landingsbanen in Tsjaad, opdat ze goed onderhouden kunnen worden en er geen overlast door hevige regen ontstaat?

  In maart heeft MAF een inzamelingsactie gehouden voor zending in Tsjaad waar velen van u aan hebben bijgedragen. We zijn dankbaar voor uw steun en voor het feit dat dit land kortgeleden is gezegend met een levering van 21.000 Bijbels in het Tsjaads-Arabisch. MAF bood ondersteuning in het vervoer van de Bijbels naar de meer afgelegen plekken. De vreugde was groot: “Toen een ​​gelovige haar Bijbel in ontvangst nam, sprong zij letterlijk op van vreugde en had tranen in haar ogen, omdat zij wist dat ze nu de hele Bijbel zelf kon lezen.” Lees hier het hele verhaal over de Bijbellevering. Daarnaast kwam er een belangrijke levering van brandstof binnen in het land. MAF is hier heel dankbaar voor, aangezien er een tekort in brandstof begon te ontstaan. Wilt u danken voor de Bijbels en de brandstof? Verder is in Tsjaad het regenseizoen begonnen wat grote uitdagingen voor onze piloten betekent.  

 • Aardbeving in Haïti

  Aardbeving in Haïti
  Laten we bidden voor de mensen van Haïti dat ze kracht en troost zullen ontvangen in deze moeilijke tijd. Ook willen we bidden voor de vliegdienst van MAF zodat we kunnen helpen waar de hulp het hardst nodig is. 

  Haïti werd zaterdag 14 augustus getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2. Voornamelijk de steden Les Cayes en Jeremie op het zuidelijke schiereiland hebben veel slachtoffers geteld. Meer dan 2.200 doden zijn nu bevestigd en vele duizenden zijn getroffen door het verlies van onderdak en toegang tot schoon water en voldoende voedsel. MAF in Haïti is nauw betrokken bij de hulpacties. De eerste vluchten brachten een medisch team naar Les Cayes en 800 kg medische hulpmiddelen naar JeremieInmiddels zijn er ook gewonden en hun families vanuit Les Cayes naar de hoofdstad gevlogen. Daarnaast voert MAF observatievluchten uit om de schade en benodigde hulp in kaart te brengen en zodoende de hulplijnen te verbeteren. De hoofdweg naar het schiereiland is al een aantal maanden afgesloten vanwege gewelddadige bendeactiviteitenDe hulp met vliegtuigen is daarmee van essentieel belang. Meer informatie over MAF-vluchten in Haïti vind u hier

 • Samenwerking in Afrika

  Samenwerking in Afrika
  Dank en bid mee voor de verschillende partners van MAF en de mogelijkheden om samen in Gods Koninkrijk te dienen. 

  MAF werkt nauw samen met de overheid en de lokale luchtvaartinstanties van de landen waarin wij opereren. We willen danken voor goede eerste stappen die daarin zijn genomen in Guinee. Het is nu zaak om MAF als NGO te laten registreren. We willen uw gebed voor dit proces vragen. Ook in Oeganda moeten momenteel veel toestemmingen worden verkregen. In Madagaskar hoopt MAF op een goede samenwerking met haar partners. Vooral het zuiden van het land lijdt sterk onder droogte en voedselonzekerheid. 

 • Overdenking: Vrees die gebeden heeft

  Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat Hij ook de winden en het water bevel geeft en ze Hem gehoorzaam zijn?Lukas 8:25

  Stille wateren, de boot dobbert heen en weer, een lichte bries waait. Plotseling: de wind neemt toe, het water begint te kolken en de boot schommelt gevaarlijk van rechts naar links. Een storm zet op! De discipelen worden bevallen door paniek. De boot loopt vol water en Jezus slaapt. Asgrauw van angst wekken zij de Heer, Die de storm met een woord tot rust brengt. Terwijl stilte de lucht vervult, brengt iets anders de geesten van de discipelen in rep en roer, de vraag van Jezus: “Waar is uw geloof?”.  

  Een vraag die de discipelen moeilijk weten te beantwoorden. Terwijl zij nog stamelend naar woorden zoeken, geeft de Bijbel een glasheldere verklaring: Zij waren bang. Vrees had de plaats van hun geloof ingenomen. Stiekem heel herkenbaar, want hoe vaak worden wij wel niet door angst overmand? Is angst dan sterker dan geloof? Niets is minder waar. Het is veel meer de omgang met deze angst die haar kracht bepaalt. Toen Petrus uit de boot stapte om op het water te lopen, was dat niet minder spannend. Echter, hij besloot op Jezus te vertrouwen en liep met stevige voet over het meer. Pas toen hij zijn ogen afwendde van de Heer begon hij te zinken. “Moed is vrees die gebeden heeft”, heeft Corrie ten Boom gezegd. Dit is een omgang met angst die geloof tot gevolg heeft. 

Reizen Internationale Staf
Wilt u bidden dat grenzen op tijd open zullen gaan en dat zowel de gezinnen als MAF mogen vertrouwen op de Heer en vrees voor moed mogen inwisselen?

Reizen in tijden van Covid-19 blijft een grote uitdaging en een belangrijk gebedspunt. We zijn dankbaar dat in veel landen MAF en haar werk als vitale dienst worden gezien en onze vliegtuigen mogen blijven vliegen. Waar tijdens de lockdowns in Suriname en Oeganda niet eens meer gebruik mocht worden gemaakt van auto’s is het vliegtuig het enige perspectief. We willen hiervoor danken. Helaas is het reizen tussen de landgrenzen door nog steeds heel moeilijk. Veel MAF-gezinnen, zowel uit Nederland als uit andere landen, wachten met spanning of hun vluchten naar hun land van bestemming door kunnen gaan. Daarbij komt de zorg over verlopende visa als gevolg van geannuleerde vluchten. 

Waardevolle leveringen in Tsjaad
Wilt u meebidden voor veilige vluchten en voor de landingsbanen in Tsjaad, opdat ze goed onderhouden kunnen worden en er geen overlast door hevige regen ontstaat?

In maart heeft MAF een inzamelingsactie gehouden voor zending in Tsjaad waar velen van u aan hebben bijgedragen. We zijn dankbaar voor uw steun en voor het feit dat dit land kortgeleden is gezegend met een levering van 21.000 Bijbels in het Tsjaads-Arabisch. MAF bood ondersteuning in het vervoer van de Bijbels naar de meer afgelegen plekken. De vreugde was groot: “Toen een ​​gelovige haar Bijbel in ontvangst nam, sprong zij letterlijk op van vreugde en had tranen in haar ogen, omdat zij wist dat ze nu de hele Bijbel zelf kon lezen.” Lees hier het hele verhaal over de Bijbellevering. Daarnaast kwam er een belangrijke levering van brandstof binnen in het land. MAF is hier heel dankbaar voor, aangezien er een tekort in brandstof begon te ontstaan. Wilt u danken voor de Bijbels en de brandstof? Verder is in Tsjaad het regenseizoen begonnen wat grote uitdagingen voor onze piloten betekent.  

Aardbeving in Haïti
Laten we bidden voor de mensen van Haïti dat ze kracht en troost zullen ontvangen in deze moeilijke tijd. Ook willen we bidden voor de vliegdienst van MAF zodat we kunnen helpen waar de hulp het hardst nodig is. 

Haïti werd zaterdag 14 augustus getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2. Voornamelijk de steden Les Cayes en Jeremie op het zuidelijke schiereiland hebben veel slachtoffers geteld. Meer dan 2.200 doden zijn nu bevestigd en vele duizenden zijn getroffen door het verlies van onderdak en toegang tot schoon water en voldoende voedsel. MAF in Haïti is nauw betrokken bij de hulpacties. De eerste vluchten brachten een medisch team naar Les Cayes en 800 kg medische hulpmiddelen naar JeremieInmiddels zijn er ook gewonden en hun families vanuit Les Cayes naar de hoofdstad gevlogen. Daarnaast voert MAF observatievluchten uit om de schade en benodigde hulp in kaart te brengen en zodoende de hulplijnen te verbeteren. De hoofdweg naar het schiereiland is al een aantal maanden afgesloten vanwege gewelddadige bendeactiviteitenDe hulp met vliegtuigen is daarmee van essentieel belang. Meer informatie over MAF-vluchten in Haïti vind u hier

Samenwerking in Afrika
Dank en bid mee voor de verschillende partners van MAF en de mogelijkheden om samen in Gods Koninkrijk te dienen. 

MAF werkt nauw samen met de overheid en de lokale luchtvaartinstanties van de landen waarin wij opereren. We willen danken voor goede eerste stappen die daarin zijn genomen in Guinee. Het is nu zaak om MAF als NGO te laten registreren. We willen uw gebed voor dit proces vragen. Ook in Oeganda moeten momenteel veel toestemmingen worden verkregen. In Madagaskar hoopt MAF op een goede samenwerking met haar partners. Vooral het zuiden van het land lijdt sterk onder droogte en voedselonzekerheid. 

Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat Hij ook de winden en het water bevel geeft en ze Hem gehoorzaam zijn?Lukas 8:25

Stille wateren, de boot dobbert heen en weer, een lichte bries waait. Plotseling: de wind neemt toe, het water begint te kolken en de boot schommelt gevaarlijk van rechts naar links. Een storm zet op! De discipelen worden bevallen door paniek. De boot loopt vol water en Jezus slaapt. Asgrauw van angst wekken zij de Heer, Die de storm met een woord tot rust brengt. Terwijl stilte de lucht vervult, brengt iets anders de geesten van de discipelen in rep en roer, de vraag van Jezus: “Waar is uw geloof?”.  

Een vraag die de discipelen moeilijk weten te beantwoorden. Terwijl zij nog stamelend naar woorden zoeken, geeft de Bijbel een glasheldere verklaring: Zij waren bang. Vrees had de plaats van hun geloof ingenomen. Stiekem heel herkenbaar, want hoe vaak worden wij wel niet door angst overmand? Is angst dan sterker dan geloof? Niets is minder waar. Het is veel meer de omgang met deze angst die haar kracht bepaalt. Toen Petrus uit de boot stapte om op het water te lopen, was dat niet minder spannend. Echter, hij besloot op Jezus te vertrouwen en liep met stevige voet over het meer. Pas toen hij zijn ogen afwendde van de Heer begon hij te zinken. “Moed is vrees die gebeden heeft”, heeft Corrie ten Boom gezegd. Dit is een omgang met angst die geloof tot gevolg heeft. 

Schoolboeken voor Bak

Bak is een klein dorpje in het Noordoosten van Papoea-Nieuw-Guinea. Sinds een aantal jaren is hier een basisschool opgericht waarop de kinderen van Bak en de omliggende dorpen onderwijs ontvangen. Meneer Donifry, de directeur van de school, stond tot voor kort voor een groot probleem. Er waren geen boeken waarmee les kon worden gegeven. God verhoorde zijn gebed en dankzij de hulp van Australian Aid werden er 1.000 boeken geleverd… ten minste tot aan de dichtstbijzijnde stad. Deze lag echter nog zo’n 112 km van Bak verwijderd. 112 km over bergen en door onbegaanbare jungle. Een taak voor MAF! Piloot Ryan Cole vloog de boeken naar de dichtstbijzijnde landingsbaan waarna de waardevolle vracht de laatste kilometers te voet over een bergpad naar Bak werd gebracht. Dankt u mee voor de mooie samenwerking die het onderwijs in Bak verbetert? Bidt u ook mee voor de huidige en toekomstige leerlingen opdat zij een hoopvolle toekomst tegemoet mogen gaan?

augustus

 • Vrede in tijden van onrust

  Vrede in tijden van onrust         
  Laten we stevig door blijven bidden voor Myanmar. De politieke situatie blijft helaas onstabiel. Daarnaast is er een hevige Covid-19 uitbraak geregistreerd. In een land waar haast geen artsen of goed uitgeruste ziekenhuizen beschikbaar zijn, is gebed hard nodig. We willen bidden voor bescherming voor de bevolking op korte termijn en om verbetering van de medische situatie op lange termijn. Helaas heerst ook in andere gebieden waarin MAF opereert veel onrust. Terwijl Zuid-Afrika wordt geteisterd door rellen en plunderingen, zijn ook in Centraal-Azië de spanningen groot. Onder de bevolking heerst grote angst. We willen bidden voor vrede in deze gebieden en voor wijsheid voor MAF om te wegen welke hulp op een veilige manier kan worden gegeven.

 • Gezondheid in Kenia

  Gezondheid in Kenia
  Dank mee voor de verschillende soorten medische vluchten in Kenya. Zo was het weer tijd voor een medische safari van CURE. Een meerdaagse tocht van een team van artsen en een piloot die naar verschillende locaties in Kenia vliegen om consulten en dringende medische hulp te bieden. We zijn dankbaar voor de teams die zich zo bewogen inzetten voor de Keniaanse bevolking en de piloten die deze tochten met alle kracht ondersteunen. Naast medische hulp zien NGO’s als CURE en CITAM er ook naar uit om mensen het Evangelie te vertellen. Bidt u mee dat de inwoners het getuigenis van God mogen zien in zowel praktische als geestelijke hulp? Bid mee dat zij Jezus Christus mogen ervaren als hun verlosser ongeacht of juist door de omstandigheden heen waarin zij verkeren.

 • Vliegtuigen over vliegtuigen

  Vliegtuigen over vliegtuigen
  Om te kunnen vliegen zijn onze vliegtuigen maar ook brandstof, onderhoud en onderdelen van essentieel belang. We zijn dankbaar voor een grote lading brandstof voor onze C182 en onderdelen voor verschillende vliegtuigtypes die in Tsjaad zijn aangekomen. Ook is kortgeleden een nieuwe Cessna 208 op Papoea voor het eerst opgestegen. Het registratienummer PK-MVK wordt nu een teken van hoop en hulp boven het land. Waar de C208 op Papoea door de lucht vliegt, staat eenzelfde type vliegtuig helaas nog steeds aan de grond van Bangladesh. Bijna één jaar probeert MAF de nodige toestemmingen te verkrijgen. Wilt u meebidden voor een voorspoedige afhandeling bij de juiste instanties opdat ook dit vliegtuig in de dienst van God kan treden? Bid tevens mee voor goed onderhoud en geschikte faciliteiten voor alle toestellen opdat zij nog lang door mogen blijven vliegen.

 • Bijbelvertaling per bush-taxi

  Bijbelvertaling per bush-taxi
  “MAF is vanaf het allereerste begin een hechte bondgenoot geweest en heeft ons geholpen met zowel technisch advies (MAF leverde onze eerste internetverbinding nog voordat deze algemeen beschikbaar was) als vluchten van en naar moeilijk bereikbare gebieden en het faciliteren van een goede samenwerking tussen verschillende missiepartners. Sommige van onze Bijbelvertalers wonen op zulk moeilijke locaties, dat zij haast geen van onze trainingen konden bezoeken. Het was een grote opluchting toen MAF de teams en trainers via het vliegtuig kon vervoeren. Enkele jaren geleden moest het Betsimisaraka South-team nog vier dagen door bergen en rivieren naar het dichtstbijzijnde ‘bush-taxi’-station lopen om daarna nog een volle dag in de taxi zelf te reizen. Tot op de dag van vandaag heeft dat gebied een zeer slechte infrastructuur en praktisch geen wegen. MAF heeft een landingsbaan en helpt het team om van en naar hun werkplaatsen te komen.” Dankt en bidt u mee voor dit krachtige getuigenis van Bijbelvertaler Bev Erasmus in Madagaskar?

 • Overdenking: Verdienen of geloven

  “Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden.” Lukas 7:9

  Zó, dat moet wel een heel bijzonder man zijn geweest, als zelfs de Heere Jezus zich over hem verwonderde. Een groter geloof dan iedereen van het volk Israël is niet de normaalste zaak van de wereld. Wie is deze man waarover de Heer zo bewonderend spreekt? Het gaat om een zekere hoofdman die in Kapernaüm gestationeerd was en Jezus om genezing voor zijn zieke slaaf vroeg. Hij was de aanvoerder van zo’n honderd soldaten. Een romein, ja een heiden, die toch van een hoog aanzien onder de joodse leiders genoot. Immers, hij had de synagoge gebouwd en was het joodse volk goedgezind. Naar zeggen van de joodse leiders een waardige man die het verdiend had om door Jezus geholpen te worden. “Kijk nou, hoeveel hij voor ons heeft gedaan!”

  En de Heer Jezus kijkt. Niet naar de prestaties van deze man, maar naar zijn hart. Een begaan én gelovig hart. De hoofdman zelf vond zich niet waardig en was ervan overtuigd dat hij helemaal niets verdiend had. Niet eens een bezoek van Jezus aan huis. Hij wist dat het alleen genade zou zijn als Jezus hem zou helpen en hij wist dat Jezus die genade wilde bewijzen. Hij geloofde in Hem.

Vrede in tijden van onrust         
Laten we stevig door blijven bidden voor Myanmar. De politieke situatie blijft helaas onstabiel. Daarnaast is er een hevige Covid-19 uitbraak geregistreerd. In een land waar haast geen artsen of goed uitgeruste ziekenhuizen beschikbaar zijn, is gebed hard nodig. We willen bidden voor bescherming voor de bevolking op korte termijn en om verbetering van de medische situatie op lange termijn. Helaas heerst ook in andere gebieden waarin MAF opereert veel onrust. Terwijl Zuid-Afrika wordt geteisterd door rellen en plunderingen, zijn ook in Centraal-Azië de spanningen groot. Onder de bevolking heerst grote angst. We willen bidden voor vrede in deze gebieden en voor wijsheid voor MAF om te wegen welke hulp op een veilige manier kan worden gegeven.

Gezondheid in Kenia
Dank mee voor de verschillende soorten medische vluchten in Kenya. Zo was het weer tijd voor een medische safari van CURE. Een meerdaagse tocht van een team van artsen en een piloot die naar verschillende locaties in Kenia vliegen om consulten en dringende medische hulp te bieden. We zijn dankbaar voor de teams die zich zo bewogen inzetten voor de Keniaanse bevolking en de piloten die deze tochten met alle kracht ondersteunen. Naast medische hulp zien NGO’s als CURE en CITAM er ook naar uit om mensen het Evangelie te vertellen. Bidt u mee dat de inwoners het getuigenis van God mogen zien in zowel praktische als geestelijke hulp? Bid mee dat zij Jezus Christus mogen ervaren als hun verlosser ongeacht of juist door de omstandigheden heen waarin zij verkeren.

Vliegtuigen over vliegtuigen
Om te kunnen vliegen zijn onze vliegtuigen maar ook brandstof, onderhoud en onderdelen van essentieel belang. We zijn dankbaar voor een grote lading brandstof voor onze C182 en onderdelen voor verschillende vliegtuigtypes die in Tsjaad zijn aangekomen. Ook is kortgeleden een nieuwe Cessna 208 op Papoea voor het eerst opgestegen. Het registratienummer PK-MVK wordt nu een teken van hoop en hulp boven het land. Waar de C208 op Papoea door de lucht vliegt, staat eenzelfde type vliegtuig helaas nog steeds aan de grond van Bangladesh. Bijna één jaar probeert MAF de nodige toestemmingen te verkrijgen. Wilt u meebidden voor een voorspoedige afhandeling bij de juiste instanties opdat ook dit vliegtuig in de dienst van God kan treden? Bid tevens mee voor goed onderhoud en geschikte faciliteiten voor alle toestellen opdat zij nog lang door mogen blijven vliegen.

Bijbelvertaling per bush-taxi
“MAF is vanaf het allereerste begin een hechte bondgenoot geweest en heeft ons geholpen met zowel technisch advies (MAF leverde onze eerste internetverbinding nog voordat deze algemeen beschikbaar was) als vluchten van en naar moeilijk bereikbare gebieden en het faciliteren van een goede samenwerking tussen verschillende missiepartners. Sommige van onze Bijbelvertalers wonen op zulk moeilijke locaties, dat zij haast geen van onze trainingen konden bezoeken. Het was een grote opluchting toen MAF de teams en trainers via het vliegtuig kon vervoeren. Enkele jaren geleden moest het Betsimisaraka South-team nog vier dagen door bergen en rivieren naar het dichtstbijzijnde ‘bush-taxi’-station lopen om daarna nog een volle dag in de taxi zelf te reizen. Tot op de dag van vandaag heeft dat gebied een zeer slechte infrastructuur en praktisch geen wegen. MAF heeft een landingsbaan en helpt het team om van en naar hun werkplaatsen te komen.” Dankt en bidt u mee voor dit krachtige getuigenis van Bijbelvertaler Bev Erasmus in Madagaskar?

“Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden.” Lukas 7:9

Zó, dat moet wel een heel bijzonder man zijn geweest, als zelfs de Heere Jezus zich over hem verwonderde. Een groter geloof dan iedereen van het volk Israël is niet de normaalste zaak van de wereld. Wie is deze man waarover de Heer zo bewonderend spreekt? Het gaat om een zekere hoofdman die in Kapernaüm gestationeerd was en Jezus om genezing voor zijn zieke slaaf vroeg. Hij was de aanvoerder van zo’n honderd soldaten. Een romein, ja een heiden, die toch van een hoog aanzien onder de joodse leiders genoot. Immers, hij had de synagoge gebouwd en was het joodse volk goedgezind. Naar zeggen van de joodse leiders een waardige man die het verdiend had om door Jezus geholpen te worden. “Kijk nou, hoeveel hij voor ons heeft gedaan!”

En de Heer Jezus kijkt. Niet naar de prestaties van deze man, maar naar zijn hart. Een begaan én gelovig hart. De hoofdman zelf vond zich niet waardig en was ervan overtuigd dat hij helemaal niets verdiend had. Niet eens een bezoek van Jezus aan huis. Hij wist dat het alleen genade zou zijn als Jezus hem zou helpen en hij wist dat Jezus die genade wilde bewijzen. Hij geloofde in Hem.

Een nacht in de bush

Voor de evangelisten van de Malambo safari is het niets nieuws om een nacht in een hut in de bush van Tanzania door te brengen. Zij gaan regelmatig op korte zendingsmissies om de Maasai te bezoeken en hen over het Evangelie te vertellen. MAF ondersteunt deze missies door de zendelingen naar de dorpen te vliegen en hen daarmee veel reistijd te besparen. De inzet van de zendelingen laat de piloten steeds weer versteld staan. Piloot Kirstein: “Elisha is hoofd van deze zendingsmissies en al lange tijd partner van MAF. Tijdens zijn missies onderwijst hij de hele dag en bidt met mensen tot aan middernacht. Vervolgens slaapt hij vier of vijf uur om de volgende ochtend weer naar een ander dorp te vertrekken. Het is hard werken voor hem, maar de reacties van de mensen die het Evangelie horen en erin gaan geloven zijn overweldigend.” Door het drukke vliegschema werd het op de laatste dag van deze Malambo safari te laat om nog terug te vliegen. Piloot Kirstein verbleef dus een nacht in de bush. Een nacht die opnieuw laat zien welk offer de zendelingen telkens opnieuw brengen om iedereen bereikbaar te maken voor Gods Woord. Laten we samen bidden voor de zendelingen in Tanzania en voor de Maasai, opdat zij het licht van de Heere mogen gaan zien.

juli

 • Noodtoestand in Suriname

  Noodtoestand in Suriname
  Terwijl de Covid-19 situatie in Nederland de goede kant op lijkt te gaan, is in Suriname de noodtoestand uitgeroepen. In het land heerst code zwart wat betekent dat er een strikte lockdown heerst waarin zelfs supermarkten maar drie dagen per week open zijn. De impact op de bevolking is erg groot en de angst groeit doordat levensmiddelen elke dag duurder worden. Toch is er een sprankje hoop, want onze piloten mogen nog steeds vliegen. Dit is hard nodig, want MAF is de enige organisatie die Covid-19 patiënten vervoert vanuit het binnenland naar het ziekenhuis. Wilt u meebidden voor de situatie in dit land en voor bescherming van zijn inwoners? Wij willen ook graag bidden voor onze uitgezonden gezinnen voor kracht om in deze situatie staande te blijven. Zij willen de bevolking van Suriname blijven dienen en hebben daarin de kracht van de Allerhoogste nodig, zoals Jesaja 40:31 zegt: “maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.”.

 • In de bergen

  In de bergen
  Voorzichtig raken de wielen de grond, het vliegtuig remt af en komt tot stilstand. De piloot is zojuist geland in Nagishot, de hoogste landingsbaan van Zuid-Soedan. Ruim 2000 km boven de zeespiegel wonen de mensen op een plek die alleen met een vliegtuig of te voet te bereiken is. Aan boord is een lading medicijnen. Deze medicijnen dienen ervoor om het zicht van de mensen in Nagishot te behouden. In deze regio’s van Zuid-Soedan komt het helaas vaak voor dat mensen blind worden vanwege voorkombare ziektes en infecties. Bid voor de medische verzorging in landen zoals Zuid-Soedan en dank dat zich zo veel organisaties ter wereld inzetten voor de gezondheid van mensen die deze zorg anders niet hadden kunnen krijgen. Bid mee dat zij Jezus Christus als hun arts en verlosser mogen leren kennen.

 • ICT-dienst van MAF

  ICT-dienst van MAF
  Het Papua Hope Language Institute (PHLI) geeft jonge mensen in Papoea (Indonesië) de mogelijkheid tot een opleiding, opdat zij zich later sterk kunnen maken voor hun eigen land. Dit streven werd door Covid-19 op de proef gesteld. Studeren op afstand was de nieuwe norm, waarvoor net als in Nederland een goede en stabiele internetverbinding nodig is. Anders dan in Nederland hebben hier echter maar weinig mensen toegang tot het internet. Door de technische hulp van MAF kon het PHLI eigen faciliteiten opbouwen om de studenten uit hun dorpen naar het instituut te halen en vanuit hier te laten studeren. Voor Herman die op het punt stond zijn studie te stoppen vanwege de leerachterstand, die uit een slechte internetverbinding in zijn thuisdorp resulteerde, was dit een grote zegen. Deuren voor zijn toekomst bleven open, die anders wellicht gesloten waren. De directeur van PHLI zegt: “Ik meen het serieus als ik zeg dat de ICT-dienst van MAF levens verandert – Herman is een perfect voorbeeld, naast vele andere van onze studenten.” We zijn dankbaar dat God de kennis van MAF op zo verschillende manieren gebruikt. Dankt u mee?

 • Maffe acties

  Maffe acties
  Dankbaar zijn wij ook voor alle inspanningen die worden geleverd door zo veel verschillende mensen in Nederland met een hart voor MAF. Scholieren en particulieren doen hun best om geld voor MAF bij elkaar te sparen. Er werden taarten verkocht, er is in 24 uur door heel Nederland gefietst en er zijn verschillende maffe sokkenacties gehouden. We zijn erg dankbaar voor iedereen die zich inzet voor MAF, hetzij via een actie, via gebed of via een gift. Laten we samen danken dat God ons op zo veel verschillende manieren voor Gods Koninkrijk gebruikt en Hij voor het werk van MAF de meest verschillende talenten bij elkaar brengt.

 • Overdenking: Bidden is meer dan vragen?

  “Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.”
  Lukas 6:27-28

  In de eerste zes hoofdstukken van het Lukas-Evangelie zijn we verschillende gelegenheden voor gebed tegengekomen. Bidden voor lofprijzing, bidden voor vrienden en bidden voor belangrijke keuzes. Nu spreekt Jezus over bidden voor mensen die ons niet welgezind zijn. Soms stel ik mezelf de vraag wat het betekent je vijanden lief te hebben en voor hen te bidden. Is het bidden om vergeving, bidden om omkeer of bidden om liefde voor de ander? Wat moet ik aan God vragen in zo’n situatie?

  Interessant is dat het Griekse woord voor bidden in dit vers niet het vragen om iets inhoudt. Anders dan de Nederlandse vertaling van de Bijbel kent de Griekse oerversie verschillende woorden voor wat wij bidden noemen. Het Griekse woord in dit vers προσεύχομαι (‘proseuchomai’) betekent dan ook niet het vragen aan, maar het omgaan met de Heere. Een omgang waarin onze eigen wensen worden veranderd naar Zijn wensen en Hij ons geloof schenkt. Een gebed voor onze vijanden is dan een moment waarin wij een situatie neerleggen en God het nodige doet. Een moment waarin Hij ons hart, ons perspectief en onze wensen vormt. Hij leert ons bidden en geeft ons geloof, hoop en liefde… ook voor onze vijanden.

Noodtoestand in Suriname
Terwijl de Covid-19 situatie in Nederland de goede kant op lijkt te gaan, is in Suriname de noodtoestand uitgeroepen. In het land heerst code zwart wat betekent dat er een strikte lockdown heerst waarin zelfs supermarkten maar drie dagen per week open zijn. De impact op de bevolking is erg groot en de angst groeit doordat levensmiddelen elke dag duurder worden. Toch is er een sprankje hoop, want onze piloten mogen nog steeds vliegen. Dit is hard nodig, want MAF is de enige organisatie die Covid-19 patiënten vervoert vanuit het binnenland naar het ziekenhuis. Wilt u meebidden voor de situatie in dit land en voor bescherming van zijn inwoners? Wij willen ook graag bidden voor onze uitgezonden gezinnen voor kracht om in deze situatie staande te blijven. Zij willen de bevolking van Suriname blijven dienen en hebben daarin de kracht van de Allerhoogste nodig, zoals Jesaja 40:31 zegt: “maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.”.

In de bergen
Voorzichtig raken de wielen de grond, het vliegtuig remt af en komt tot stilstand. De piloot is zojuist geland in Nagishot, de hoogste landingsbaan van Zuid-Soedan. Ruim 2000 km boven de zeespiegel wonen de mensen op een plek die alleen met een vliegtuig of te voet te bereiken is. Aan boord is een lading medicijnen. Deze medicijnen dienen ervoor om het zicht van de mensen in Nagishot te behouden. In deze regio’s van Zuid-Soedan komt het helaas vaak voor dat mensen blind worden vanwege voorkombare ziektes en infecties. Bid voor de medische verzorging in landen zoals Zuid-Soedan en dank dat zich zo veel organisaties ter wereld inzetten voor de gezondheid van mensen die deze zorg anders niet hadden kunnen krijgen. Bid mee dat zij Jezus Christus als hun arts en verlosser mogen leren kennen.

ICT-dienst van MAF
Het Papua Hope Language Institute (PHLI) geeft jonge mensen in Papoea (Indonesië) de mogelijkheid tot een opleiding, opdat zij zich later sterk kunnen maken voor hun eigen land. Dit streven werd door Covid-19 op de proef gesteld. Studeren op afstand was de nieuwe norm, waarvoor net als in Nederland een goede en stabiele internetverbinding nodig is. Anders dan in Nederland hebben hier echter maar weinig mensen toegang tot het internet. Door de technische hulp van MAF kon het PHLI eigen faciliteiten opbouwen om de studenten uit hun dorpen naar het instituut te halen en vanuit hier te laten studeren. Voor Herman die op het punt stond zijn studie te stoppen vanwege de leerachterstand, die uit een slechte internetverbinding in zijn thuisdorp resulteerde, was dit een grote zegen. Deuren voor zijn toekomst bleven open, die anders wellicht gesloten waren. De directeur van PHLI zegt: “Ik meen het serieus als ik zeg dat de ICT-dienst van MAF levens verandert – Herman is een perfect voorbeeld, naast vele andere van onze studenten.” We zijn dankbaar dat God de kennis van MAF op zo verschillende manieren gebruikt. Dankt u mee?

Maffe acties
Dankbaar zijn wij ook voor alle inspanningen die worden geleverd door zo veel verschillende mensen in Nederland met een hart voor MAF. Scholieren en particulieren doen hun best om geld voor MAF bij elkaar te sparen. Er werden taarten verkocht, er is in 24 uur door heel Nederland gefietst en er zijn verschillende maffe sokkenacties gehouden. We zijn erg dankbaar voor iedereen die zich inzet voor MAF, hetzij via een actie, via gebed of via een gift. Laten we samen danken dat God ons op zo veel verschillende manieren voor Gods Koninkrijk gebruikt en Hij voor het werk van MAF de meest verschillende talenten bij elkaar brengt.

“Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.”
Lukas 6:27-28

In de eerste zes hoofdstukken van het Lukas-Evangelie zijn we verschillende gelegenheden voor gebed tegengekomen. Bidden voor lofprijzing, bidden voor vrienden en bidden voor belangrijke keuzes. Nu spreekt Jezus over bidden voor mensen die ons niet welgezind zijn. Soms stel ik mezelf de vraag wat het betekent je vijanden lief te hebben en voor hen te bidden. Is het bidden om vergeving, bidden om omkeer of bidden om liefde voor de ander? Wat moet ik aan God vragen in zo’n situatie?

Interessant is dat het Griekse woord voor bidden in dit vers niet het vragen om iets inhoudt. Anders dan de Nederlandse vertaling van de Bijbel kent de Griekse oerversie verschillende woorden voor wat wij bidden noemen. Het Griekse woord in dit vers προσεύχομαι (‘proseuchomai’) betekent dan ook niet het vragen aan, maar het omgaan met de Heere. Een omgang waarin onze eigen wensen worden veranderd naar Zijn wensen en Hij ons geloof schenkt. Een gebed voor onze vijanden is dan een moment waarin wij een situatie neerleggen en God het nodige doet. Een moment waarin Hij ons hart, ons perspectief en onze wensen vormt. Hij leert ons bidden en geeft ons geloof, hoop en liefde… ook voor onze vijanden.

Startschot in Kuebunyane

In de hangaar in Lesotho is het druk zoals elke dag, maar dan komt een brief waarop al lang werd gewacht. Kuebunyane is een van de moeilijkst bereikbare plaatsen in het land: “Van alle geïsoleerde gebieden is dit het meest geïsoleerd. Het eist een dag rijden vanuit Maseru, een afdaling te voet, het oversteken van een rivier en een slopende klim om daar te komen. Een MAF-vlucht duurt daarentegen maar 27 minuten.” Enkele jaren geleden deelden een aantal MAF-medewerkers Gods Woord met de gemeenschap in Kuebunyane. Het dorpshoofd was toen zo onder de indruk dat hij naar een plek naast de landingsbaan wees en vertelde dat dit de plek van een kerk zou worden: “Onze mensen hebben deze boodschap nodig die je brengt. Het is een woord van vrede en van God, en dat is wat we willen.” Plannen werden gemaakt en tegenslagen verduurd, maar God hield de droom levend. Zes jaar na het eerste bezoek, bevat de brief het officiële startteken voor de bouw van de kerk in Kuebunyane. Dank en bid mee voor de start van deze kerk en voor de vrucht die zij mag brengen tot eer van onze grote God.

juni

 • Hulp voor Mozambique

  Hulp voor Mozambique
  Op 23 maart werd het noorden van Mozambique opgeschrikt door terroristische aanvallen. Sindsdien leeft de stad Palma in oproer en zijn nog steeds duizenden mensen op de vlucht in eigen land. MAF, in Mozambique bekend als Ambassador Aviation, heeft vanaf het begin geholpen met evacuaties en voedselleveringen voor de vluchtelingen. Tot op heden zijn er met zo’n tachtig vluchten 559 mensen geëvacueerd naar veilige plaatsen waar ze zijn opgevangen door het Rode Kruis. Sinds 2017 wordt Mozambique geteisterd door extremistische aanslagen, waarvan deze als de grootste geldt. Wilt u meebidden voor vrede in het land, voor herstel en genezing van de trauma’s die de vluchtende mensen hebben opgelopen en voor een goed verloop van alle hulpacties? Bid mee om kracht en bescherming voor de slachtoffers en hulpverleners en om ware troost die alleen God kan bieden. Hier vindt u meer informatie over de noodhulp van MAF in Mozambique.

   

 • Vliegtuigen horen in de lucht

  Vliegtuigen horen in de lucht
  Met deze uitspraak is waarschijnlijk iedereen het eens, vooral bij MAF. Helaas moeten door de COVID-19 maatregelen en lockdowns in de verschillende landen waar wij werken toch vliegtuigen aan de grond blijven staan. Nu kregen wij echter bericht dat in Kenia en Bangladesh het luchtruim weer is geopend en MAF geen toestemming meer hoeft te vragen om te vliegen. Ook in Zuid-Afrika zijn veel vluchten weer mogelijk. Een reden voor grote vreugde en dankbaarheid. Helaas is het luchtverkeer voor Madagaskar weer gesloten, hoewel MAF hier nog wel medische evacuaties kan vliegen. Laten we de Heere prijzen en Hem danken voor alle vluchten die weer mogelijk zijn. Tegelijkertijd willen we blijven bidden voor de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de mogelijkheden om ook in deze tijd te mogen vliegen en mensen te voorzien in wat zij zo hard nodig hebben.

   

 • Dankbaarheid in Tsjaad

  Dankbaarheid in Tsjaad
  Afgelopen maand hebben we u gevraagd om te bidden voor rust en vrede in Tsjaad. Door gevechten en de dood van de president heerste er veel onrust en angst. Samen mogen wij God danken dat een voorzichtig gevoel van rust in het land terug lijkt te keren. Ook willen we danken dat MAF de hele tijd door kon blijven vliegen en daarmee ook andere hulporganisaties kon ondersteunen en bemoedigen. Een citaat van één van onze partners illustreert dit: “Ik wilde jullie allemaal laten weten hoe erg we het waarderen hoe MAF ons ook op dit moment van dienst is. Toen ik tijdens een vergadering aan onze medewerkers vertelde dat MAF nog steeds in de buurt is en vliegt, kon je het gevoel van opluchting van hun gezichten aflezen. Het hielp hen om te weten dat jullie er nog zijn en dienen.” Dank mee voor de goede ontwikkelingen en de bescherming van onze medewerkers en blijf bidden voor de precaire situatie in Tsjaad.

   

 • Reizen voor MAF-gezinnen

  Reizen voor MAF-gezinnen
  Veel van onze MAF-gezinnen hebben een reis gepland omdat zij voor het eerst uitgezonden worden, met verlof naar Nederland komen of weer teruggaan. Deze reizen passeren vaak menig continent, waardoor deze onderneming in de huidige tijd regelmatig erg moeilijk is. Vluchten zijn niet mogelijk, worden voortdurend gewijzigd of moeten soms in allerijl genomen worden. De grote onzekerheid is een zenuwslopende aangelegenheid voor onze gezinnen. Zo willen we bidden dat deuren en grenzen opengaan om hun reizen mogelijk te maken en danken dat een paar families succesvol konden afreizen naar hun uitzendland of voor hun verlof terug konden keren naar Nederland. Daarnaast bidden we God om kracht en rust in deze tijd van onzekerheid, net als om ontmoetingen en getuigenissen die juist in de wachttijd mogen gaan ontstaan.

 • Overdenking: Een belangrijke keuze

  “Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde […]” Lukas 6:12-13

  De keuze van de twaalf apostelen. Zeker geen gemakkelijke keuze en zeker geen keuze van gering belang. Immers, deze twaalf mannen zouden de volgelingen en vrienden van Jezus worden die het meest met Hem optrokken, het meest van Hem zouden leren en na Zijn dood en opstanding het Goede Nieuws aan de wereld zouden gaan vertellen. Een keuze met impact kun je wel zeggen. De Bijbel vertelt, dat Jezus de avond vóór deze belangrijke beslissing ging bidden, de hele nacht door. Jezus komt met een belangrijke keuze bij God. Veraf van alle afleiding en alle drukte zoekt Hij de aanwezigheid van Zijn Vader. Hij volhardt in Zijn gebed, ook al schijnt het langer dan een paar minuten te duren. Want één ding is zeker: God zal spreken.

  Na een hele nacht in gebed en gesprek met Zijn Vader, neemt Jezus de volgende dag de belangrijke beslissing om twaalf mannen Zijn apostelen te maken. En wat voor mannen: Een tollenaar, een twijfelaar, een verrader, een visser… Twaalf mannen die in menselijke ogen wellicht niet de eerste keuze waren geweest, maar in Gods ogen wel. En dat is cruciaal. In gebed laat God ons Zijn keuze zien.

Hulp voor Mozambique
Op 23 maart werd het noorden van Mozambique opgeschrikt door terroristische aanvallen. Sindsdien leeft de stad Palma in oproer en zijn nog steeds duizenden mensen op de vlucht in eigen land. MAF, in Mozambique bekend als Ambassador Aviation, heeft vanaf het begin geholpen met evacuaties en voedselleveringen voor de vluchtelingen. Tot op heden zijn er met zo’n tachtig vluchten 559 mensen geëvacueerd naar veilige plaatsen waar ze zijn opgevangen door het Rode Kruis. Sinds 2017 wordt Mozambique geteisterd door extremistische aanslagen, waarvan deze als de grootste geldt. Wilt u meebidden voor vrede in het land, voor herstel en genezing van de trauma’s die de vluchtende mensen hebben opgelopen en voor een goed verloop van alle hulpacties? Bid mee om kracht en bescherming voor de slachtoffers en hulpverleners en om ware troost die alleen God kan bieden. Hier vindt u meer informatie over de noodhulp van MAF in Mozambique.

 

Vliegtuigen horen in de lucht
Met deze uitspraak is waarschijnlijk iedereen het eens, vooral bij MAF. Helaas moeten door de COVID-19 maatregelen en lockdowns in de verschillende landen waar wij werken toch vliegtuigen aan de grond blijven staan. Nu kregen wij echter bericht dat in Kenia en Bangladesh het luchtruim weer is geopend en MAF geen toestemming meer hoeft te vragen om te vliegen. Ook in Zuid-Afrika zijn veel vluchten weer mogelijk. Een reden voor grote vreugde en dankbaarheid. Helaas is het luchtverkeer voor Madagaskar weer gesloten, hoewel MAF hier nog wel medische evacuaties kan vliegen. Laten we de Heere prijzen en Hem danken voor alle vluchten die weer mogelijk zijn. Tegelijkertijd willen we blijven bidden voor de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de mogelijkheden om ook in deze tijd te mogen vliegen en mensen te voorzien in wat zij zo hard nodig hebben.

 

Dankbaarheid in Tsjaad
Afgelopen maand hebben we u gevraagd om te bidden voor rust en vrede in Tsjaad. Door gevechten en de dood van de president heerste er veel onrust en angst. Samen mogen wij God danken dat een voorzichtig gevoel van rust in het land terug lijkt te keren. Ook willen we danken dat MAF de hele tijd door kon blijven vliegen en daarmee ook andere hulporganisaties kon ondersteunen en bemoedigen. Een citaat van één van onze partners illustreert dit: “Ik wilde jullie allemaal laten weten hoe erg we het waarderen hoe MAF ons ook op dit moment van dienst is. Toen ik tijdens een vergadering aan onze medewerkers vertelde dat MAF nog steeds in de buurt is en vliegt, kon je het gevoel van opluchting van hun gezichten aflezen. Het hielp hen om te weten dat jullie er nog zijn en dienen.” Dank mee voor de goede ontwikkelingen en de bescherming van onze medewerkers en blijf bidden voor de precaire situatie in Tsjaad.

 

Reizen voor MAF-gezinnen
Veel van onze MAF-gezinnen hebben een reis gepland omdat zij voor het eerst uitgezonden worden, met verlof naar Nederland komen of weer teruggaan. Deze reizen passeren vaak menig continent, waardoor deze onderneming in de huidige tijd regelmatig erg moeilijk is. Vluchten zijn niet mogelijk, worden voortdurend gewijzigd of moeten soms in allerijl genomen worden. De grote onzekerheid is een zenuwslopende aangelegenheid voor onze gezinnen. Zo willen we bidden dat deuren en grenzen opengaan om hun reizen mogelijk te maken en danken dat een paar families succesvol konden afreizen naar hun uitzendland of voor hun verlof terug konden keren naar Nederland. Daarnaast bidden we God om kracht en rust in deze tijd van onzekerheid, net als om ontmoetingen en getuigenissen die juist in de wachttijd mogen gaan ontstaan.

“Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde […]” Lukas 6:12-13

De keuze van de twaalf apostelen. Zeker geen gemakkelijke keuze en zeker geen keuze van gering belang. Immers, deze twaalf mannen zouden de volgelingen en vrienden van Jezus worden die het meest met Hem optrokken, het meest van Hem zouden leren en na Zijn dood en opstanding het Goede Nieuws aan de wereld zouden gaan vertellen. Een keuze met impact kun je wel zeggen. De Bijbel vertelt, dat Jezus de avond vóór deze belangrijke beslissing ging bidden, de hele nacht door. Jezus komt met een belangrijke keuze bij God. Veraf van alle afleiding en alle drukte zoekt Hij de aanwezigheid van Zijn Vader. Hij volhardt in Zijn gebed, ook al schijnt het langer dan een paar minuten te duren. Want één ding is zeker: God zal spreken.

Na een hele nacht in gebed en gesprek met Zijn Vader, neemt Jezus de volgende dag de belangrijke beslissing om twaalf mannen Zijn apostelen te maken. En wat voor mannen: Een tollenaar, een twijfelaar, een verrader, een visser… Twaalf mannen die in menselijke ogen wellicht niet de eerste keuze waren geweest, maar in Gods ogen wel. En dat is cruciaal. In gebed laat God ons Zijn keuze zien.

Dansen op een landingsbaan

Een hele ochtend werd er gedanst op een vlak stuk land tussen de bomen en bergen van Papua. Een stuk grond van grote betekenis voor de bewoners van Fenteheik. Immers, dit was de landingsbaan waar ze zo lang op hadden gehoopt! Vandaag zou de airstrip eindelijk worden geopend en ingewijd door de eerste landing van piloten Kees Janse en Dave Ringenberg. In afwachting van deze bijzondere gebeurtenis dansten de bewoners letterlijk de hele ochtend op de landingsbaan. Toen het MAF-vliegtuig in de wolken opdook en veilig aan de grond werd gezet, was er geen einde meer aan hun vreugde en dankbaarheid. Dank mee in deze vreugde en voor de mogelijkheid om deze mensen met Gods Liefde en structurele hulp te bereiken. Bid voor alle landingsbanen die MAF aanvliegt dat ze tot zegen mogen zijn voor de mensen die ze dienen.

mei

 • Overstroming in Timor-Leste

  Overstroming in Timor-Leste
  Het eiland Timor-Leste is getroffen door heftige regen en overstromingen. Vele bewoners en ook MAF-medewerkers moesten worden geëvacueerd. Programmamanager Matt Painter vertelt het volgende over de situatie: “Op dit moment is er extra veel nood in het land. Het coronavirus heeft hier pas in de afgelopen maanden de kop opgestoken, en terwijl alles op slot ging om de uitbraak te beheersen, werd het land getroffen door een overstroming. Minstens 42 mensen zijn overleden en duizenden zijn dakloos geworden. Er is een tekort aan voedsel, wegen en bruggen zijn beschadigd en de regering probeert nog steeds vast te stellen hoeveel mensen er getroffen zijn en waar ze zich bevinden.” MAF is betrokken bij de coördinatie en voorziening van hulp. Laten we samen bidden voor alle broeders en zusters in Timor-Leste opdat zij de hoop niet mogen verliezen en alle nodige hulp zullen ontvangen.

   

 • Op zoek naar vrede

  Op zoek naar vrede
  Sinds de dood van de president van Tsjaad heerst er onrust in het land. Daarnaast zijn er gevechten gaande door rebellen in het noorden van Tsjaad. Bidt u mee voor rust en vrede in het land? Opdat Gods vrede die alles te boven gaat, mag heersen in de harten van alle mensen. Bid ook mee voor de verschillende projecten die in Tsjaad uitgevoerd worden. MAF vliegt onder andere voor de MAG (Mines Advisory Group) die zich inzet voor de ontruiming van oorlogsrestanten om de velden weer veilig te maken voor landbouw en veeteelt. Daarnaast vliegt MAF voor zendingswerkers en kerken die het Woord van God willen verspreiden en Zijn Koninkrijk willen verkondigen. Laten we bidden dat hun woorden op vruchtbare grond zullen vallen en God dit zaad tot groei zal brengen.

   

 • Evacuatie uit de bush

  Evacuatie uit de bush
  MAF wordt vaak geroepen als de nood het hoogst is. Zo ook bij een ambulancevlucht van piloot Corné Noordhoek in Papoea-Nieuw-Guinea. In de middag werd hij gebeld voor een noodgeval in Yambaitok. Een jonge man was ernstig ziek en MAF was de enige mogelijkheid om hulp te krijgen zo diep in de jungle. Corné vertrok gelijk en kon de man korte tijd later het vliegtuig in helpen. Ook aan boord was een doktersteam dat net terugkeerde van een verblijf bij een bush kliniek. Hier hebben zij binnen één dag 95 patiënten geconsulteerd en ’s avonds het Evangelie met de gemeenschap gedeeld. Nu schoten zij direct te hulp om de patiënt tijdens de vlucht te verzorgen. Na korte tijd kwam het vliegtuig aan bij het ziekenhuis in Kompiam en kon de jonge man uitvoerig behandeld worden. De volgende dag ontving Corné het bericht: “De jonge man leeft, maar hij was er ernstig aan toe. Als MAF hem niet had gebracht, was hij zeker overleden. Voor deze man ging het niet meer om dagen, maar om uren.” Dankt u mee voor deze ambulancevluchten die waardevolle uren besparen en levens redden? Bidt u samen met ons dat deze vluchten ook in de toekomst zullen slagen en de patiënten door hun pijn en angst heen de troost en liefde van God mogen ervaren?

   

 • Veiligheid staat voorop

  Veiligheid staat voorop
  Helaas neemt de criminaliteit in veel landen waar MAF werkt toe. Vaak zijn wanhoop en de pure noodzaak om te overleven de aanzet om criminele wegen in te slaan. Als MAF willen wij een licht zijn juist in deze plaatsen en laten zien dat God de hoop is waarop men waarlijk kan vertrouwen. Bid mee dat mensen de Heer zullen leren kennen als hun steun en toeverlaat, zoals ook Psalm 94 in vers 22 spreekt: “Maar de HEERE is mij een veilige vesting geweest, mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht.” Ons gebed is dat het geloof in de kracht en hulp van God de criminaliteit doet wijken en licht brengt in de levens van mensen die hierin de uitweg zoeken. Laten wij samen bidden dat zij mensen ontmoeten die hun geloof met hen delen, die hen dragen en brengen bij Jezus.

 • Overdenking: Strijden voor elkaar

  “En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij probeerden hem binnen te brengen en voor Hem neer te leggen; maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem, tussen de daktegels door, met het bed neer in het midden, vóór Jezus. En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven.” Lukas 5:18-20

  Geloof kan bergen verzetten, ook voor een ander. Het geloof van een ander kan ons dragen, ook als wij geen kracht hebben om zelf te lopen. Dit verhaal van Jezus laat ons zien dat we samen en voor elkaar mogen strijden, in geloof en in gebed. De vrienden van de man waren ervan overtuigd dat Jezus hun vriend zou kunnen genezen. We weten niet wat de man zelf hierover dacht. Was hij er even zeker van als zij? Had hij twijfels? Had hij juist alle moed bij elkaar geraapt, maar zonk deze in zijn schoenen toen er geen doorkomen was door de menigte? Zelfs al was het zo, dan hadden zijn vrienden wel geloof voor tien en ook genoeg geloof voor hem. Zonder verder oponthoud klommen zij het dak op van het huis waarin Jezus zich bevond, en begonnen de dakpannen ervan af te halen. Een bezigheid die zeker niet met veel tevredenheid van de omstanders, laat staan de huiseigenaar gepaard ging. Maar hun doel stond vast: Hun vriend bij Jezus brengen. Koste wat kost!

  Laten ook wij zo in geloof en gebed strijden voor onze naasten. Laten we elkaar bij de Heer brengen, als de ander geen kracht heeft om zelf de volgende stap te zetten. Laten we geloof voor elkaar hebben, de daktegels, muren of grenzen doorbreken om iedereen bij Jezus te brengen opdat Hij moge zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven.”.

Overstroming in Timor-Leste
Het eiland Timor-Leste is getroffen door heftige regen en overstromingen. Vele bewoners en ook MAF-medewerkers moesten worden geëvacueerd. Programmamanager Matt Painter vertelt het volgende over de situatie: “Op dit moment is er extra veel nood in het land. Het coronavirus heeft hier pas in de afgelopen maanden de kop opgestoken, en terwijl alles op slot ging om de uitbraak te beheersen, werd het land getroffen door een overstroming. Minstens 42 mensen zijn overleden en duizenden zijn dakloos geworden. Er is een tekort aan voedsel, wegen en bruggen zijn beschadigd en de regering probeert nog steeds vast te stellen hoeveel mensen er getroffen zijn en waar ze zich bevinden.” MAF is betrokken bij de coördinatie en voorziening van hulp. Laten we samen bidden voor alle broeders en zusters in Timor-Leste opdat zij de hoop niet mogen verliezen en alle nodige hulp zullen ontvangen.

 

Op zoek naar vrede
Sinds de dood van de president van Tsjaad heerst er onrust in het land. Daarnaast zijn er gevechten gaande door rebellen in het noorden van Tsjaad. Bidt u mee voor rust en vrede in het land? Opdat Gods vrede die alles te boven gaat, mag heersen in de harten van alle mensen. Bid ook mee voor de verschillende projecten die in Tsjaad uitgevoerd worden. MAF vliegt onder andere voor de MAG (Mines Advisory Group) die zich inzet voor de ontruiming van oorlogsrestanten om de velden weer veilig te maken voor landbouw en veeteelt. Daarnaast vliegt MAF voor zendingswerkers en kerken die het Woord van God willen verspreiden en Zijn Koninkrijk willen verkondigen. Laten we bidden dat hun woorden op vruchtbare grond zullen vallen en God dit zaad tot groei zal brengen.

 

Evacuatie uit de bush
MAF wordt vaak geroepen als de nood het hoogst is. Zo ook bij een ambulancevlucht van piloot Corné Noordhoek in Papoea-Nieuw-Guinea. In de middag werd hij gebeld voor een noodgeval in Yambaitok. Een jonge man was ernstig ziek en MAF was de enige mogelijkheid om hulp te krijgen zo diep in de jungle. Corné vertrok gelijk en kon de man korte tijd later het vliegtuig in helpen. Ook aan boord was een doktersteam dat net terugkeerde van een verblijf bij een bush kliniek. Hier hebben zij binnen één dag 95 patiënten geconsulteerd en ’s avonds het Evangelie met de gemeenschap gedeeld. Nu schoten zij direct te hulp om de patiënt tijdens de vlucht te verzorgen. Na korte tijd kwam het vliegtuig aan bij het ziekenhuis in Kompiam en kon de jonge man uitvoerig behandeld worden. De volgende dag ontving Corné het bericht: “De jonge man leeft, maar hij was er ernstig aan toe. Als MAF hem niet had gebracht, was hij zeker overleden. Voor deze man ging het niet meer om dagen, maar om uren.” Dankt u mee voor deze ambulancevluchten die waardevolle uren besparen en levens redden? Bidt u samen met ons dat deze vluchten ook in de toekomst zullen slagen en de patiënten door hun pijn en angst heen de troost en liefde van God mogen ervaren?

 

Veiligheid staat voorop
Helaas neemt de criminaliteit in veel landen waar MAF werkt toe. Vaak zijn wanhoop en de pure noodzaak om te overleven de aanzet om criminele wegen in te slaan. Als MAF willen wij een licht zijn juist in deze plaatsen en laten zien dat God de hoop is waarop men waarlijk kan vertrouwen. Bid mee dat mensen de Heer zullen leren kennen als hun steun en toeverlaat, zoals ook Psalm 94 in vers 22 spreekt: “Maar de HEERE is mij een veilige vesting geweest, mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht.” Ons gebed is dat het geloof in de kracht en hulp van God de criminaliteit doet wijken en licht brengt in de levens van mensen die hierin de uitweg zoeken. Laten wij samen bidden dat zij mensen ontmoeten die hun geloof met hen delen, die hen dragen en brengen bij Jezus.

“En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij probeerden hem binnen te brengen en voor Hem neer te leggen; maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem, tussen de daktegels door, met het bed neer in het midden, vóór Jezus. En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven.” Lukas 5:18-20

Geloof kan bergen verzetten, ook voor een ander. Het geloof van een ander kan ons dragen, ook als wij geen kracht hebben om zelf te lopen. Dit verhaal van Jezus laat ons zien dat we samen en voor elkaar mogen strijden, in geloof en in gebed. De vrienden van de man waren ervan overtuigd dat Jezus hun vriend zou kunnen genezen. We weten niet wat de man zelf hierover dacht. Was hij er even zeker van als zij? Had hij twijfels? Had hij juist alle moed bij elkaar geraapt, maar zonk deze in zijn schoenen toen er geen doorkomen was door de menigte? Zelfs al was het zo, dan hadden zijn vrienden wel geloof voor tien en ook genoeg geloof voor hem. Zonder verder oponthoud klommen zij het dak op van het huis waarin Jezus zich bevond, en begonnen de dakpannen ervan af te halen. Een bezigheid die zeker niet met veel tevredenheid van de omstanders, laat staan de huiseigenaar gepaard ging. Maar hun doel stond vast: Hun vriend bij Jezus brengen. Koste wat kost!

Laten ook wij zo in geloof en gebed strijden voor onze naasten. Laten we elkaar bij de Heer brengen, als de ander geen kracht heeft om zelf de volgende stap te zetten. Laten we geloof voor elkaar hebben, de daktegels, muren of grenzen doorbreken om iedereen bij Jezus te brengen opdat Hij moge zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven.”.

Sam, Anna en velen meer

Er staat weer een vlucht gepland voor de zendeling Sam Tsapwe en zijn team. In de Luchtpost hebben we bericht over hoe God Sam en zijn collega’s gebruikt om mensen in afgelegen gebieden van Oeganda over Jezus te vertellen en hen juist nu, in een tijd waarin kerken gesloten zijn, te bemoedigen. Wilt u meebidden voor een goede reis, voor de juiste woorden en bemoedigingen die recht uit Gods hart komen? Sinds de COVID-19 maatregelen in Oeganda versoepeld zijn, zijn de passagierscijfers fors gestegen. MAF is blij dat er weer zo veel gevlogen kan worden en dankt voor alle giften die in februari en maart zijn gegeven om de vluchten in Oeganda mogelijk te blijven maken. Lees hier het verhaal van Anna dat dankzij uw betrokkenheid mogelijk is gemaakt.

april

 • Eindelijk een nieuw begin

  Eindelijk een nieuw begin
  Goed nieuws van onze gezinnen! Ondanks alle COVID-19 gerelateerde obstakels is familie van der Schelling inmiddels uitgezonden naar Indonesië. Familie Gooden heeft eindelijk haar bestemming Oeganda mogen bereiken. Met grote blijdschap danken we voor deze geslaagde uitzendingen en bidden voor het aanstaande vertrek van de families Nijveld, Muilwijk en de With. Daarin denken we ook aan de reizen van MAF-gezinnen die graag op verlof naar Nederland willen komen. Tot slot willen we danken voor twee nieuwe gezinnen die voor MAF willen worden uitgezonden: familie Maas en familie Geense. Laten we bidden om zegen voor hun voorbereiding en het werk van hun TFC’s die zich met veel enthousiasme op hun taken voorbereiden.

 • Laat de kinderen komen

  Laat de kinderen komen
  MAF Nepal beleeft veel mogelijkheden om God te dienen. Zo werd bijvoorbeeld de honderdste patiënt door een medische evacuatie gered. Op deze praktische manier wil MAF nog meer van Gods Liefde laten zien in Nepal. Wilt u meebidden voor deze missie en voor de nodige visa voor Internationale Staf in Nepal? Zij willen zich graag voor het land en zijn bewoners inzetten, maar moeten eerst wachten totdat de procedures en toestemmingen rond zijn. Bid ook specifiek voor de kinderen in dit land, die dringend een goede medische verzorging, voldoende voedsel, geschikte opleidingsmogelijkheden en Christus Liefde nodig hebben.
  “Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.” (Mat. 19:14).

   

 • Zoektocht

  Zoektocht
  MAF zoekt voor verschillende programmalanden naar directeurs en managers. Daarnaast is er een groot tekort aan leerkrachten voor de internationale scholen in Papoea-Nieuw-Guinea en Zuid-Soedan. Deze scholen worden bezocht door de kinderen van uitgezonden medewerkers behorend bij verschillende zendingsorganisaties zoals MAF en Wycliffe. MAF Nederland heeft daarom besloten voor deze scholen te zoeken naar leerkrachten die via MAF uitgezonden willen worden. Wilt u meebidden dat we de juiste mensen vinden? We willen ook danken en bidden voor alle personen die zich al inzetten voor MAF. Hetzij als uitgezonden staf, medewerker of als trouwe achterban die dit werk met gebed en giften mogelijk maakt.

 • Bijzondere vracht

  Bijzondere vracht
  Vijfhonderd kilo Bijbels is al een heel bijzondere vracht op zich. Echter, wat deze Bijbels nog specialer maakt, is dat zij in de Didinga-taal zijn vervaardigd. Een vertaalwerk van het Nieuwe Testament dat in 1979 is begonnen en pas in 2018 werd beëindigd. Sindsdien vliegt MAF regelmatig een lading Bijbels naar Chukudum (Zuid-Soedan) die met grote vreugde wordt verwacht. Laten we bidden voor het werk van vertalers die het mogelijk maken dat Gods Woord in nieuwe talen wordt uitgegeven. Laten we danken voor het privilege dat wij al lang een Bijbel in onze taal ter beschikking hebben, en dan zelfs het Oude én Nieuwe Testament. Bid voor de inwoners van Chukudum die nu voor het eerst in hun leven een Bijbel in hun eigen taal in handen houden.

 • Overdenking: De woestijn van rust

  “Het gerucht over Hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om Hem te horen en door Hem genezen te worden van hun ziekten. Maar Hij vertrok naar de woestijnen en bad daar.” Lukas 5:15-16

  Bidden in je binnenkamer, op een afgelegen plek of zelfs in de woestijn. Hoe hoog de druk ook is, Jezus is van mening dat tijd en rust voor het contact met God onmisbaar zijn. Keer op keer zoekt hij voor zijn gebed een afgelegen en rustige plek op, in de woestijn of op een berg. Rust was namelijk bepaald niet wat Jezus vaak om zich heen had. De hele dag omgaven menigten hem en vroegen om genezing, een wonder of een woord van God. Hoe mooi het ook was, er was geen rust. Jezus zocht de rust telkens bewust op, zoals Lukas beschrijft ook in de woestijn.

  Het Hebreeuwse Woord voor woestijn staat in eerste instantie niet voor volledige droogte zoals men zou kunnen vermoeden. Veelmeer staat het voor een gebied zonder eigenaar waar herders hun kudde vrijuit konden laten lopen. Een gebied dus zonder grenzen, verplichtingen en inspraak van anderen. Een gebied waar volledige rust mogelijk is, die uitmondt in het weiden van schapen. Wellicht is dit de woestijn die ook wij vaker moeten opzoeken. Een plek en tijd die niet door andere omstandigheden worden opgeëist. Een plek waar de agenda even niet van pas komt, waar de telefoon niet gaat en de volgende afspraak juist niet in de startblokken staat. Laten ook wij ons in gebed terugtrekken naar zo’n plek van rust. Een plek waar niemand inspraak op ons leven mag nemen dan God alleen, een plek waar de herder zijn schapen wil weiden.

Eindelijk een nieuw begin
Goed nieuws van onze gezinnen! Ondanks alle COVID-19 gerelateerde obstakels is familie van der Schelling inmiddels uitgezonden naar Indonesië. Familie Gooden heeft eindelijk haar bestemming Oeganda mogen bereiken. Met grote blijdschap danken we voor deze geslaagde uitzendingen en bidden voor het aanstaande vertrek van de families Nijveld, Muilwijk en de With. Daarin denken we ook aan de reizen van MAF-gezinnen die graag op verlof naar Nederland willen komen. Tot slot willen we danken voor twee nieuwe gezinnen die voor MAF willen worden uitgezonden: familie Maas en familie Geense. Laten we bidden om zegen voor hun voorbereiding en het werk van hun TFC’s die zich met veel enthousiasme op hun taken voorbereiden.

Laat de kinderen komen
MAF Nepal beleeft veel mogelijkheden om God te dienen. Zo werd bijvoorbeeld de honderdste patiënt door een medische evacuatie gered. Op deze praktische manier wil MAF nog meer van Gods Liefde laten zien in Nepal. Wilt u meebidden voor deze missie en voor de nodige visa voor Internationale Staf in Nepal? Zij willen zich graag voor het land en zijn bewoners inzetten, maar moeten eerst wachten totdat de procedures en toestemmingen rond zijn. Bid ook specifiek voor de kinderen in dit land, die dringend een goede medische verzorging, voldoende voedsel, geschikte opleidingsmogelijkheden en Christus Liefde nodig hebben.
“Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.” (Mat. 19:14).

 

Zoektocht
MAF zoekt voor verschillende programmalanden naar directeurs en managers. Daarnaast is er een groot tekort aan leerkrachten voor de internationale scholen in Papoea-Nieuw-Guinea en Zuid-Soedan. Deze scholen worden bezocht door de kinderen van uitgezonden medewerkers behorend bij verschillende zendingsorganisaties zoals MAF en Wycliffe. MAF Nederland heeft daarom besloten voor deze scholen te zoeken naar leerkrachten die via MAF uitgezonden willen worden. Wilt u meebidden dat we de juiste mensen vinden? We willen ook danken en bidden voor alle personen die zich al inzetten voor MAF. Hetzij als uitgezonden staf, medewerker of als trouwe achterban die dit werk met gebed en giften mogelijk maakt.

Bijzondere vracht
Vijfhonderd kilo Bijbels is al een heel bijzondere vracht op zich. Echter, wat deze Bijbels nog specialer maakt, is dat zij in de Didinga-taal zijn vervaardigd. Een vertaalwerk van het Nieuwe Testament dat in 1979 is begonnen en pas in 2018 werd beëindigd. Sindsdien vliegt MAF regelmatig een lading Bijbels naar Chukudum (Zuid-Soedan) die met grote vreugde wordt verwacht. Laten we bidden voor het werk van vertalers die het mogelijk maken dat Gods Woord in nieuwe talen wordt uitgegeven. Laten we danken voor het privilege dat wij al lang een Bijbel in onze taal ter beschikking hebben, en dan zelfs het Oude én Nieuwe Testament. Bid voor de inwoners van Chukudum die nu voor het eerst in hun leven een Bijbel in hun eigen taal in handen houden.

“Het gerucht over Hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om Hem te horen en door Hem genezen te worden van hun ziekten. Maar Hij vertrok naar de woestijnen en bad daar.” Lukas 5:15-16

Bidden in je binnenkamer, op een afgelegen plek of zelfs in de woestijn. Hoe hoog de druk ook is, Jezus is van mening dat tijd en rust voor het contact met God onmisbaar zijn. Keer op keer zoekt hij voor zijn gebed een afgelegen en rustige plek op, in de woestijn of op een berg. Rust was namelijk bepaald niet wat Jezus vaak om zich heen had. De hele dag omgaven menigten hem en vroegen om genezing, een wonder of een woord van God. Hoe mooi het ook was, er was geen rust. Jezus zocht de rust telkens bewust op, zoals Lukas beschrijft ook in de woestijn.

Het Hebreeuwse Woord voor woestijn staat in eerste instantie niet voor volledige droogte zoals men zou kunnen vermoeden. Veelmeer staat het voor een gebied zonder eigenaar waar herders hun kudde vrijuit konden laten lopen. Een gebied dus zonder grenzen, verplichtingen en inspraak van anderen. Een gebied waar volledige rust mogelijk is, die uitmondt in het weiden van schapen. Wellicht is dit de woestijn die ook wij vaker moeten opzoeken. Een plek en tijd die niet door andere omstandigheden worden opgeëist. Een plek waar de agenda even niet van pas komt, waar de telefoon niet gaat en de volgende afspraak juist niet in de startblokken staat. Laten ook wij ons in gebed terugtrekken naar zo’n plek van rust. Een plek waar niemand inspraak op ons leven mag nemen dan God alleen, een plek waar de herder zijn schapen wil weiden.

Feest op Papoea-Nieuw-Guinea

Op het eiland tussen de Stille en de Indische Oceaan is het tijd voor feest. Het MAF-programma in PNG bestaat dit jaar zeventig jaar! Zeventig jaar vol zegen en verandering, waarin onder andere scholen zijn gebouwd, de medische zorg aanzienlijk is verbeterd en duizenden Bijbels zijn verspreid. Dat is dan ook de tweede reden om te vieren. Afgelopen jaar alleen al zijn 2.340 producten uit de Bijbelbox van de hand gedaan. Dat houdt in Bijbels op schrift of als audio, Bijbelse commentaren en uitleg evenals leesbrillen om het lezen überhaupt mogelijk te maken. Laten we danken voor zeventig jaar MAF in PNG en voor alle veranderingen die God teweeg heeft gebracht. Laten we bidden voor alle komende jaren zodat Hij nog veel meer harten gaat aanraken, ook door Zijn Woord uit de Bijbelbox.

maart

 • Een onzekere tijd

  Een onzekere tijd
  Dit voorjaar staan veel uitzendingen gepland van families die zich op allerlei plekken ter wereld voor MAF willen inzetten. Helaas gaan deze uitzendingen momenteel met veel onzekerheden gepaard, omdat door COVID-19 veel landen hun grenzen hebben gesloten. Daarnaast zijn er andere obstakels te overwinnen zoals visa, COVID-19 testen en vervoer binnen de beperkende maatregelen. Bid mee voor een goed verloop van de uitzendingen en voor rust voor de gezinnen die enorm uitkijken naar hun vertrek.

   

 • Veiligheid in Zuid-Soedan

  Veiligheid in Zuid-Soedan
  Bid mee voor de veiligheid van onze medewerkers in Zuid-Soedan. Helaas is er een zorgwekkende stijging in overvallen op goede doelen geconstateerd. MAF is tot nu toe gespaard gebleven waarvoor we willen danken en bidden. Laten we ook onze broeders en zusters van partnerorganisaties meenemen in gebed en God vragen om wijsheid bij de planning van de vluchten voor hen. Tot slot willen we ook de harten van de dieven en onrustplegers aan onze God opdragen, opdat zij mogen worden aangeraakt en Hem mogen leren kennen.

 • Gebedsverhoring in Madagaskar

  Gebedsverhoring in Madagaskar
  “Het regent!” 
  In de laatste gebedsbrief vroegen we aan u om voor regen in Madagaskar te bidden. De watervoorraden raakten op en de droogte belemmerde de oogst. God heeft uw gebeden verhoord, want het regent weer in Madagaskar! Laten we Hem hiervoor prijzen en vragen om aanhoudende regen zodat de grond kan herstellen. Daarnaast heeft het MAF-team in Madagaskar eindelijk toestemming gekregen om weer te vliegen. We willen bidden voor een vlugge start en een goed verloop van de planning en de vluchten.

 • Het werk van MAF-echtgenoten

  Het werk van MAF-echtgenoten
  Overal ter wereld zetten de echtgenoten van MAF-medewerkers zich, naast het thuisonderwijs voor hun kinderen, in voor de lokale gemeenschappen. Hetzij in ziekenhuizen, bij non-profit organisaties, door werk met straatkinderen, in weeshuizen of in de gevangenis. Overal bemoedigen zij de mensen om hen heen en delen Gods Liefde en Woord uit. Laten we danken voor deze vrouwen die zich met hun talenten inzetten voor Gods Koninkrijk en om zegen vragen voor het werk dat ze doen. Lees hier het verhaal van Merilee Henderson, vrouw van MAF-piloot Phil Henderson, die zich inzet voor de zelfredzaamheid van jonge moeders in Tsjaad.

 • Een vlucht zoals velen

  Een vlucht zoals velen
  Het was een gewone shuttlevlucht voor piloot David in Zuid-Soedan, maar voor één van zijn passagiers was deze vlucht van grotere betekenis. Twee dagen later hoorde David: “Een van jullie piloten heeft een jong meisje naar Tonj gebracht. Abouch onderging gisteren een lang gehoopte gezichtsoperatie.” David herinnerde het zich. Het meisje zat samen met haar moeder in de cabine en droeg net als iedereen het voorgeschreven mondmasker. David had niets vermoed. Abouch leed aan noma, een dodelijke gezichtsaandoening die door ondervoeding of infecties ontstaat en volledig geneesbaar is als je beschikt over medische verzorging. Voor Abouch was deze vlucht het begin van een reis naar genezing. We weten nooit precies welke impact een vlucht van MAF heeft en hoe de verhalen eindigen, maar we mogen zeker zijn dat God zijn instrumenten goed gebruikt. Laten we Hem daarvoor de eer geven en bidden voor Abouch en de duizenden kinderen die dezelfde behandelbare ziekte hebben.

 • Overdenking: Groot geloof en eerlijkheid

  “Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.” Lukas 5:4-5

  Groot geloof én eerlijkheid. Dat zien we bij Simon Petrus. Hij en de andere mannen – doorgewinterde vissers, welbekend met hun handwerk – waren een hele nacht buiten geweest om te vissen. Het resultaat: niets. Geen enkele vis raakte verward in hun netten. De teleurstelling was groot, mede omdat het vissen hun dagelijks brood betekende. In deze situatie treedt Jezus op. Gevolgd door een grote massa mensen vraagt Hij Simon om Hem een stuk het meer op te varen zodat Hij tot de menigte kan spreken. Simon, waarschijnlijk nog berustend in de slechte vangst, stemt in. Als Jezus begint te spreken, hoort Simon elk woord. Hij zit als het ware op de eerste rij bij Jezus’ toespraak. Zijn woorden moeten hem hebben geraakt. Anders had hij later zeker niet ingestemd met het net nog een keer uit te werpen. Immers, elke goede visserman weet dat je niet overdag moet vissen en sowieso niet in diep water, want de vissen zijn wakker en kunnen nu alle kanten op vluchten.

  En toch, tegen elke menselijke logica in werpt Simon opnieuw zijn net uit. Hij gelooft in de Hemelse autoriteit van Jezus en beseft dat er meer is dan zijn menselijke kijk op de wereld. Hij gelooft én is eerlijk. Simon spreekt zijn bedenkingen uit, maar kiest ervoor om Jezus te vertrouwen. Hij vertelt open over zijn twijfels, maar kiest voor geloof. En zijn keuze voor geloof wordt rijk beloond. Overvolle netten die de boten bijna laten zinken. Laten we in onze gebeden zijn zoals Simon. Laten we eerlijk zijn tegen de Heer en onze menselijke zorgen met Hem delen. Maar laten we aan het eind altijd kiezen voor geloof in Hem en in Zijn zorg en liefde die alle verstand te boven gaat.

Een onzekere tijd
Dit voorjaar staan veel uitzendingen gepland van families die zich op allerlei plekken ter wereld voor MAF willen inzetten. Helaas gaan deze uitzendingen momenteel met veel onzekerheden gepaard, omdat door COVID-19 veel landen hun grenzen hebben gesloten. Daarnaast zijn er andere obstakels te overwinnen zoals visa, COVID-19 testen en vervoer binnen de beperkende maatregelen. Bid mee voor een goed verloop van de uitzendingen en voor rust voor de gezinnen die enorm uitkijken naar hun vertrek.

 

Veiligheid in Zuid-Soedan
Bid mee voor de veiligheid van onze medewerkers in Zuid-Soedan. Helaas is er een zorgwekkende stijging in overvallen op goede doelen geconstateerd. MAF is tot nu toe gespaard gebleven waarvoor we willen danken en bidden. Laten we ook onze broeders en zusters van partnerorganisaties meenemen in gebed en God vragen om wijsheid bij de planning van de vluchten voor hen. Tot slot willen we ook de harten van de dieven en onrustplegers aan onze God opdragen, opdat zij mogen worden aangeraakt en Hem mogen leren kennen.

Gebedsverhoring in Madagaskar
“Het regent!” 
In de laatste gebedsbrief vroegen we aan u om voor regen in Madagaskar te bidden. De watervoorraden raakten op en de droogte belemmerde de oogst. God heeft uw gebeden verhoord, want het regent weer in Madagaskar! Laten we Hem hiervoor prijzen en vragen om aanhoudende regen zodat de grond kan herstellen. Daarnaast heeft het MAF-team in Madagaskar eindelijk toestemming gekregen om weer te vliegen. We willen bidden voor een vlugge start en een goed verloop van de planning en de vluchten.

Het werk van MAF-echtgenoten
Overal ter wereld zetten de echtgenoten van MAF-medewerkers zich, naast het thuisonderwijs voor hun kinderen, in voor de lokale gemeenschappen. Hetzij in ziekenhuizen, bij non-profit organisaties, door werk met straatkinderen, in weeshuizen of in de gevangenis. Overal bemoedigen zij de mensen om hen heen en delen Gods Liefde en Woord uit. Laten we danken voor deze vrouwen die zich met hun talenten inzetten voor Gods Koninkrijk en om zegen vragen voor het werk dat ze doen. Lees hier het verhaal van Merilee Henderson, vrouw van MAF-piloot Phil Henderson, die zich inzet voor de zelfredzaamheid van jonge moeders in Tsjaad.

Een vlucht zoals velen
Het was een gewone shuttlevlucht voor piloot David in Zuid-Soedan, maar voor één van zijn passagiers was deze vlucht van grotere betekenis. Twee dagen later hoorde David: “Een van jullie piloten heeft een jong meisje naar Tonj gebracht. Abouch onderging gisteren een lang gehoopte gezichtsoperatie.” David herinnerde het zich. Het meisje zat samen met haar moeder in de cabine en droeg net als iedereen het voorgeschreven mondmasker. David had niets vermoed. Abouch leed aan noma, een dodelijke gezichtsaandoening die door ondervoeding of infecties ontstaat en volledig geneesbaar is als je beschikt over medische verzorging. Voor Abouch was deze vlucht het begin van een reis naar genezing. We weten nooit precies welke impact een vlucht van MAF heeft en hoe de verhalen eindigen, maar we mogen zeker zijn dat God zijn instrumenten goed gebruikt. Laten we Hem daarvoor de eer geven en bidden voor Abouch en de duizenden kinderen die dezelfde behandelbare ziekte hebben.

“Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.” Lukas 5:4-5

Groot geloof én eerlijkheid. Dat zien we bij Simon Petrus. Hij en de andere mannen – doorgewinterde vissers, welbekend met hun handwerk – waren een hele nacht buiten geweest om te vissen. Het resultaat: niets. Geen enkele vis raakte verward in hun netten. De teleurstelling was groot, mede omdat het vissen hun dagelijks brood betekende. In deze situatie treedt Jezus op. Gevolgd door een grote massa mensen vraagt Hij Simon om Hem een stuk het meer op te varen zodat Hij tot de menigte kan spreken. Simon, waarschijnlijk nog berustend in de slechte vangst, stemt in. Als Jezus begint te spreken, hoort Simon elk woord. Hij zit als het ware op de eerste rij bij Jezus’ toespraak. Zijn woorden moeten hem hebben geraakt. Anders had hij later zeker niet ingestemd met het net nog een keer uit te werpen. Immers, elke goede visserman weet dat je niet overdag moet vissen en sowieso niet in diep water, want de vissen zijn wakker en kunnen nu alle kanten op vluchten.

En toch, tegen elke menselijke logica in werpt Simon opnieuw zijn net uit. Hij gelooft in de Hemelse autoriteit van Jezus en beseft dat er meer is dan zijn menselijke kijk op de wereld. Hij gelooft én is eerlijk. Simon spreekt zijn bedenkingen uit, maar kiest ervoor om Jezus te vertrouwen. Hij vertelt open over zijn twijfels, maar kiest voor geloof. En zijn keuze voor geloof wordt rijk beloond. Overvolle netten die de boten bijna laten zinken. Laten we in onze gebeden zijn zoals Simon. Laten we eerlijk zijn tegen de Heer en onze menselijke zorgen met Hem delen. Maar laten we aan het eind altijd kiezen voor geloof in Hem en in Zijn zorg en liefde die alle verstand te boven gaat.

Als spoed om actie vraagt

We willen danken voor het grote aantal vluchten dat MAF regelmatig mag maken om vrouwen die in verwachting zijn naar een ziekenhuis te brengen. Een geboorte, vooral met complicaties, kan in de meest afgelegen gebieden ter wereld erg gevaarlijk zijn voor moeder en kind. Kort geleden was MAF weer getuige van een dergelijke vlucht. Een zwangere vrouw moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht omdat haar ongeboren kind omgedraaid in haar buik zat. Laten we samen danken voor vluchten die vrouwen zoals haar kunnen helpen en bidden dat steeds meer vrouwen deze mogelijkheid krijgen. Bid ook voor bescherming en kracht voor deze vrouwen en hun kinderen.

februari

 • Terugblik op een gezegend jaar

  Terugblik op een gezegend jaar
  Grote dank voor de goede financiële uitkomsten van 2020. We eindigden ruim een half miljoen euro boven het saldo van vorig jaar, en dat in een tijd van crisis. Daarmee konden we het werk van MAF Internationaal extra ondersteunen. Door de lockdown vanwege COVID-19 werd in veel landen niet of minder gevlogen waardoor ook ter plekke grote tekorten ontstonden. Door de giften die we van onze donateurs in Nederland mochten ontvangen, konden onze vliegtuigen meteen opstijgen toen dit weer was toegestaan en staan we ook nu klaar voor het moment dat we het oude vlieglevel weer hebben bereikt.

 • Een krachtig gebed vermag veel

  Een krachtig gebed vermag veel
  Er heerst een enorm tekort aan water in Madagaskar. Waterputten en rijstvelden zijn uitgedroogd waardoor nu ook hongersnood dreigt. Het beschikbare drinkwater is nog niet half genoeg voor de inwoners van de steden. Laten we net als Elia krachtig bidden om regen! “Zie, er was een kleine wolk, als de hand van een man, opkomend uit de zee. … En er kwam een hevige regen” 
  (1 Kon. 18: 44-45).

 • Een einde aan geweld

  Een einde aan geweld
  Internationale stafleden in Papoea-Nieuw-Guinea komen regelmatig geweld in de bevolking tegen. Zij vragen om gebed voor met name de lokale vrouwen en kinderen die hieronder lijden. Bid voor deze vrouwen en kinderen, dat zij staande kunnen blijven in hun situatie. Dat er een cultuurverandering mag plaatsvinden waardoor geweld in de samenleving afneemt. Ook vragen we uw gebed voor onze stafleden die hiermee te maken hebben, voor wijsheid, vrede en dat zij iets van Gods Liefde mogen laten zien aan de mensen om hen heen.

 • Onrust in Oeganda

  Onrust in Oeganda
  Bid voor vrede en veiligheid in Oeganda nu er verkiezingen zijn geweest waardoor de zittende president aan de macht is gebleven, tot onvrede van velen. Bid dat er niet nog meer doden zullen vallen bij protesten en dat God de harten van alle betrokkenen zal verzachten en heling zal brengen. Neem ook het team van MAF Oeganda mee in uw gebeden. De technici en hangaar-medewerkers zijn bezig met de jaarlijkse onderhoudsbeurten van de vliegtuigen. Bid dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen. Daarnaast willen we danken dat de piloten weer op de route tussen Kampala (Oeganda) en Bunia (Congo) kunnen vliegen. Bid dat deze route tot zegen van velen mag zijn.

 • Onze gedreven Internationale Staf

  Onze gedreven Internationale Staf
  We kunnen danken dat er steeds nieuwe mensen zijn die zich geroepen voelen om bij MAF te gaan dienen, ook in tijden van COVID-19! Bid voor vrede in hun harten als het soms onzeker is wanneer uitzending daadwerkelijk zal plaatsvinden. Ook vragen we uw gebed voor de al uitgezonden stafleden, die ieder op hun eigen plek te maken hebben met uitdagende omstandigheden en soms met tegenslagen. We bidden dat zij Gods Liefde en bescherming steeds weer nabij mogen ervaren.

 • Toestemmingen voor nieuw vliegtuig in Bangladesh

  Toestemmingen voor nieuw vliegtuig in Bangladesh
  Bid voor het laatste papierwerk voor het nieuwe vliegtuig in Bangladesh en het proces eromheen dat nodig is om te kunnen gaan vliegen. Laten we ook bidden dat dit vliegtuig tot zegen zal zijn van velen. Daarnaast willen we danken voor de nieuwe, ervaren piloot die in Bangladesh gaat dienen. Het team is tevens op zoek naar nog een andere piloot om het werk optimaal uit te kunnen voeren. Bidt u mee dat God de juiste persoon op het juiste moment stuurt?

 • Meer vluchten mogelijk in Tsjaad

  Meer vluchten mogelijk in Tsjaad
  We willen danken dat de COVID-19 beperkingen in Tsjaad zijn versoepeld en MAF weer meer vluchten kan uitvoeren om de bevolking te dienen. Vooral passagiers vanuit zendingsposten, lokale kerken en hulporganisaties zijn erg dankbaar voor de herstart van de vluchten. Bidt u mee dat het werk binnenkort weer volledig hervat kan worden en MAF aan alle hulpvragen kan voldoen?

 • Overdenking: Antwoord van God

  “En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!” Lukas 3:21-22

  Als we het Evangelie volgens Lukas lezen, valt ons op dat zijn beschrijving van de doop van Jezus de enige is die vermeldt dat Jezus tijdens Zijn doop bidt. Dit is een mooi detail, want Jezus zoekt tijdens dit bijzondere moment dus het contact met Zijn Vader. Ongeacht de grote mensenmassa die daar om hem heen staat aan de oevers van de Jordaan. Ongeacht het lawaai van duizenden mensen die door elkaar heen praten, richt Hij zich alleen op Zijn Vader. En Zijn Vader antwoordt met: “U bent mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!” Een prachtig antwoord en een mooie belofte.

  Welk antwoord geeft God aan het einde van ons gebed? Hebben we er ooit over nagedacht dat Hij wellicht een soortgelijk antwoord ook voor ons gereed heeft? In de eerste brief van Johannes lezen wij: “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.” (1. Joh. 3:1). Deze belofte is tijdloos en onafhankelijk van de situatie waarin wij verkeren. Laten we deze zekerheid meenemen in onze gebeden en luisteren naar Gods antwoord op ons gebed. Wij bidden u de zegen van de almachtige Vader toe en danken u voor uw gebed voor MAF.

Terugblik op een gezegend jaar
Grote dank voor de goede financiële uitkomsten van 2020. We eindigden ruim een half miljoen euro boven het saldo van vorig jaar, en dat in een tijd van crisis. Daarmee konden we het werk van MAF Internationaal extra ondersteunen. Door de lockdown vanwege COVID-19 werd in veel landen niet of minder gevlogen waardoor ook ter plekke grote tekorten ontstonden. Door de giften die we van onze donateurs in Nederland mochten ontvangen, konden onze vliegtuigen meteen opstijgen toen dit weer was toegestaan en staan we ook nu klaar voor het moment dat we het oude vlieglevel weer hebben bereikt.

Een krachtig gebed vermag veel
Er heerst een enorm tekort aan water in Madagaskar. Waterputten en rijstvelden zijn uitgedroogd waardoor nu ook hongersnood dreigt. Het beschikbare drinkwater is nog niet half genoeg voor de inwoners van de steden. Laten we net als Elia krachtig bidden om regen! “Zie, er was een kleine wolk, als de hand van een man, opkomend uit de zee. … En er kwam een hevige regen” 
(1 Kon. 18: 44-45).

Een einde aan geweld
Internationale stafleden in Papoea-Nieuw-Guinea komen regelmatig geweld in de bevolking tegen. Zij vragen om gebed voor met name de lokale vrouwen en kinderen die hieronder lijden. Bid voor deze vrouwen en kinderen, dat zij staande kunnen blijven in hun situatie. Dat er een cultuurverandering mag plaatsvinden waardoor geweld in de samenleving afneemt. Ook vragen we uw gebed voor onze stafleden die hiermee te maken hebben, voor wijsheid, vrede en dat zij iets van Gods Liefde mogen laten zien aan de mensen om hen heen.

Onrust in Oeganda
Bid voor vrede en veiligheid in Oeganda nu er verkiezingen zijn geweest waardoor de zittende president aan de macht is gebleven, tot onvrede van velen. Bid dat er niet nog meer doden zullen vallen bij protesten en dat God de harten van alle betrokkenen zal verzachten en heling zal brengen. Neem ook het team van MAF Oeganda mee in uw gebeden. De technici en hangaar-medewerkers zijn bezig met de jaarlijkse onderhoudsbeurten van de vliegtuigen. Bid dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen. Daarnaast willen we danken dat de piloten weer op de route tussen Kampala (Oeganda) en Bunia (Congo) kunnen vliegen. Bid dat deze route tot zegen van velen mag zijn.

Onze gedreven Internationale Staf
We kunnen danken dat er steeds nieuwe mensen zijn die zich geroepen voelen om bij MAF te gaan dienen, ook in tijden van COVID-19! Bid voor vrede in hun harten als het soms onzeker is wanneer uitzending daadwerkelijk zal plaatsvinden. Ook vragen we uw gebed voor de al uitgezonden stafleden, die ieder op hun eigen plek te maken hebben met uitdagende omstandigheden en soms met tegenslagen. We bidden dat zij Gods Liefde en bescherming steeds weer nabij mogen ervaren.

Toestemmingen voor nieuw vliegtuig in Bangladesh
Bid voor het laatste papierwerk voor het nieuwe vliegtuig in Bangladesh en het proces eromheen dat nodig is om te kunnen gaan vliegen. Laten we ook bidden dat dit vliegtuig tot zegen zal zijn van velen. Daarnaast willen we danken voor de nieuwe, ervaren piloot die in Bangladesh gaat dienen. Het team is tevens op zoek naar nog een andere piloot om het werk optimaal uit te kunnen voeren. Bidt u mee dat God de juiste persoon op het juiste moment stuurt?

Meer vluchten mogelijk in Tsjaad
We willen danken dat de COVID-19 beperkingen in Tsjaad zijn versoepeld en MAF weer meer vluchten kan uitvoeren om de bevolking te dienen. Vooral passagiers vanuit zendingsposten, lokale kerken en hulporganisaties zijn erg dankbaar voor de herstart van de vluchten. Bidt u mee dat het werk binnenkort weer volledig hervat kan worden en MAF aan alle hulpvragen kan voldoen?

“En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!” Lukas 3:21-22

Als we het Evangelie volgens Lukas lezen, valt ons op dat zijn beschrijving van de doop van Jezus de enige is die vermeldt dat Jezus tijdens Zijn doop bidt. Dit is een mooi detail, want Jezus zoekt tijdens dit bijzondere moment dus het contact met Zijn Vader. Ongeacht de grote mensenmassa die daar om hem heen staat aan de oevers van de Jordaan. Ongeacht het lawaai van duizenden mensen die door elkaar heen praten, richt Hij zich alleen op Zijn Vader. En Zijn Vader antwoordt met: “U bent mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!” Een prachtig antwoord en een mooie belofte.

Welk antwoord geeft God aan het einde van ons gebed? Hebben we er ooit over nagedacht dat Hij wellicht een soortgelijk antwoord ook voor ons gereed heeft? In de eerste brief van Johannes lezen wij: “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.” (1. Joh. 3:1). Deze belofte is tijdloos en onafhankelijk van de situatie waarin wij verkeren. Laten we deze zekerheid meenemen in onze gebeden en luisteren naar Gods antwoord op ons gebed. Wij bidden u de zegen van de almachtige Vader toe en danken u voor uw gebed voor MAF.

Samen in 2020

Tot slot willen wij onze grote God danken voor alle waardevolle samenwerkingen die wij ook in 2020 weer mochten hebben. Samen met onze partnerorganisaties konden wij helpen op het gebied van gezondheidszorg, ontwikkelingshulp, zending en noodhulp. Levens zijn gered en aangeraakt. We danken onze Heere God ook voor alle vrienden, vrijwilligers, donateurs en betrokkenen. Laten we samen bidden en in vertrouwen danken dat ook in 2021 veel mensen mogen worden bereikt met Gods Liefde.

januari

 • Dankbaarheid in Liberia

  Dankbaarheid in Liberia
  Wij kunnen veel dankpunten vermelden vanuit Liberia. De verkiezingen en het referendum verliepen grotendeels zonder ongeregeldheden en oproer. De nieuwe hangaar is klaar en in gebruik genomen. Bovendien is er veel gevlogen de afgelopen weken, ondanks dat er momenteel maar één piloot aanwezig is. In januari wordt het team tijdelijk ondersteund door een extra piloot en enkele technici. We danken en bidden voor een goede voortgang en aanhoudende vrede in Liberia.

 • Vaccins en Goddelijke timing

  Vaccins en Goddelijke timing
  Ter bestrijding van de mazelen-uitbraak in Zuid-Soedan vloog MAF in samenwerking met Medair vaccins en medisch personeel naar Pibor en Gumuruk. We hopen en bidden dat de vaccins voldoende bescherming bieden en de uitbraak ingedamd kan worden. Een mooi teken van Gods unieke tijdsplanning: Op de terugweg kon ongepland maar zeker niet onbedoeld een patiënt met hoofdletsel worden meegenomen die nodig naar het ziekenhuis in Juba moest. Laten we danken voor de Goddelijke tijdsbepaling waar we ons zo vaak over mogen verwonderen en bidden voor herstel van de patiënt.

 • In de kinderschoenen

  In de kinderschoenen
  Het nieuwe MAF-programma in Guinee vordert stap voor stap. Inmiddels hebben de autoriteiten toestemming gegeven en inspecteert het verkenningsteam van MAF de mogelijkheden en het belang van vluchten in dit gebied. Onlangs zijn twee nieuwe, ongebruikte landingsbanen in Gaoual en Sambailo bezocht. Als deze banen geschikt blijken, zou dat nieuwe deuren openen voor de zendingsgezinnen ter plaatse. Samen met u bidden wij voor een voorspoedige start van MAF Guinee en een goede samenwerking met alle betrokken partijen. Bovendien bidden wij voor voldoende mogelijkheden om hulp te bieden aan de inwoners in de uitgestrektheid van Guinee.

 • Vluchten in tijden van Covid-19

  Vluchten in tijden van Covid-19
  Sinds het begin van Covid-19 schommelen de vluchtaanvragen in de landen waar we werken enorm. We zijn dankbaar dat in veel plaatsen weer gevlogen kan worden, maar we weten ook dat de oude graad nog lang niet bereikt is. Laten we bidden dat ondanks de maatregelen alle mensen in nood geholpen kunnen worden en een snelle stabilisatie in het aantal vluchten zal volgen. Bid hierin ook mee voor een goede voorbereiding van de teams om een stijging in verzoeken te kunnen beantwoorden.

 • MAF Mission Kids

  MAF Mission Kids
  Veel van de Nederlandse uitgezondenen hebben kinderen, van enkele maanden oud tot (jong)volwassen. Het opgroeien in een andere cultuur geeft hen mooie ervaringen en verrijkende vriendschappen, maar betekent ook dat ze veel afscheid moeten nemen en zich vaak ‘anders’ voelen. Bid mee dat deze kinderen zich gezien weten, dat het geloof en Gods Liefde ook hun leven mogen doortrekken.

 • Overdenking: Voorbede in vreugde

  “En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen.” Lukas 2:21-22

  Vlak na de geboorte van Jezus gingen Maria en Jozef naar de tempel om Hem aan de Heer voor te stellen en de voorgeschreven offers te brengen. Daar in de tempel werden ze opgemerkt door Simeon en Anna; beiden godvrezende mensen. Simeon een rechtvaardige man die vurig verlangde naar de komende verlossing van Israël. God zelf leidde hem op die dag naar de tempel. Anna, een vrouw van aanbidding. Bijna haar hele leven had zij doorgebracht in de tempel, in Gods nabijheid, om Hem met vasten en bidden te dienen. Hun vreugde om de Messias met eigen ogen te mogen zien, is bijna niet te beschrijven. De redder van het volk Israël, ja van heel de wereld, lag daar in de armen van Maria.

  Ook wij bevinden ons nu in de dagen na Kerst. We hebben gevierd en herdacht dat Jezus Christus is geboren. Laten wij nu Zijn leven vieren, Zijn verlossing voor ons allemaal. Laten we net als Simeon en Anna het nieuwe jaar ingaan met voorbede en vreugde. Wij danken u van harte dat u met ons mee wilt bidden en wensen u de zegen van de Allerhoogste toe.

Dankbaarheid in Liberia
Wij kunnen veel dankpunten vermelden vanuit Liberia. De verkiezingen en het referendum verliepen grotendeels zonder ongeregeldheden en oproer. De nieuwe hangaar is klaar en in gebruik genomen. Bovendien is er veel gevlogen de afgelopen weken, ondanks dat er momenteel maar één piloot aanwezig is. In januari wordt het team tijdelijk ondersteund door een extra piloot en enkele technici. We danken en bidden voor een goede voortgang en aanhoudende vrede in Liberia.

Vaccins en Goddelijke timing
Ter bestrijding van de mazelen-uitbraak in Zuid-Soedan vloog MAF in samenwerking met Medair vaccins en medisch personeel naar Pibor en Gumuruk. We hopen en bidden dat de vaccins voldoende bescherming bieden en de uitbraak ingedamd kan worden. Een mooi teken van Gods unieke tijdsplanning: Op de terugweg kon ongepland maar zeker niet onbedoeld een patiënt met hoofdletsel worden meegenomen die nodig naar het ziekenhuis in Juba moest. Laten we danken voor de Goddelijke tijdsbepaling waar we ons zo vaak over mogen verwonderen en bidden voor herstel van de patiënt.

In de kinderschoenen
Het nieuwe MAF-programma in Guinee vordert stap voor stap. Inmiddels hebben de autoriteiten toestemming gegeven en inspecteert het verkenningsteam van MAF de mogelijkheden en het belang van vluchten in dit gebied. Onlangs zijn twee nieuwe, ongebruikte landingsbanen in Gaoual en Sambailo bezocht. Als deze banen geschikt blijken, zou dat nieuwe deuren openen voor de zendingsgezinnen ter plaatse. Samen met u bidden wij voor een voorspoedige start van MAF Guinee en een goede samenwerking met alle betrokken partijen. Bovendien bidden wij voor voldoende mogelijkheden om hulp te bieden aan de inwoners in de uitgestrektheid van Guinee.

Vluchten in tijden van Covid-19
Sinds het begin van Covid-19 schommelen de vluchtaanvragen in de landen waar we werken enorm. We zijn dankbaar dat in veel plaatsen weer gevlogen kan worden, maar we weten ook dat de oude graad nog lang niet bereikt is. Laten we bidden dat ondanks de maatregelen alle mensen in nood geholpen kunnen worden en een snelle stabilisatie in het aantal vluchten zal volgen. Bid hierin ook mee voor een goede voorbereiding van de teams om een stijging in verzoeken te kunnen beantwoorden.

MAF Mission Kids
Veel van de Nederlandse uitgezondenen hebben kinderen, van enkele maanden oud tot (jong)volwassen. Het opgroeien in een andere cultuur geeft hen mooie ervaringen en verrijkende vriendschappen, maar betekent ook dat ze veel afscheid moeten nemen en zich vaak ‘anders’ voelen. Bid mee dat deze kinderen zich gezien weten, dat het geloof en Gods Liefde ook hun leven mogen doortrekken.

“En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen.” Lukas 2:21-22

Vlak na de geboorte van Jezus gingen Maria en Jozef naar de tempel om Hem aan de Heer voor te stellen en de voorgeschreven offers te brengen. Daar in de tempel werden ze opgemerkt door Simeon en Anna; beiden godvrezende mensen. Simeon een rechtvaardige man die vurig verlangde naar de komende verlossing van Israël. God zelf leidde hem op die dag naar de tempel. Anna, een vrouw van aanbidding. Bijna haar hele leven had zij doorgebracht in de tempel, in Gods nabijheid, om Hem met vasten en bidden te dienen. Hun vreugde om de Messias met eigen ogen te mogen zien, is bijna niet te beschrijven. De redder van het volk Israël, ja van heel de wereld, lag daar in de armen van Maria.

Ook wij bevinden ons nu in de dagen na Kerst. We hebben gevierd en herdacht dat Jezus Christus is geboren. Laten wij nu Zijn leven vieren, Zijn verlossing voor ons allemaal. Laten we net als Simeon en Anna het nieuwe jaar ingaan met voorbede en vreugde. Wij danken u van harte dat u met ons mee wilt bidden en wensen u de zegen van de Allerhoogste toe.