Uw gebed is hard nodig!

Haal hier uw inspiratie voor gebedspunten.
“U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”

Mattheüs 5:14

Weer een waardevolle vliegtuiglading

Dank samen met het ziekenhuispersoneel in Kuron, Zuid-Soedan, voor de lading matrassen die MAF heeft vervoerd. Bidt dat deze het herstelproces van de patiënten zullen bevorderen.

Het kleine ziekenhuis in Kuron verwelkomt regelmatig een vliegtuig van MAF. De kliniek is de enige gezondheidszorgfaciliteit voor de lokale Toposa-bevolking, die zich nu op de landingsbaan verdringt en nieuwsgierig toekijkt hoe diverse items cargo het vliegtuig verlaten. Eerst een reeks matrassen zodat de patiënten niet op de grond of op geïmproviseerde bedden hoeven te slapen. Dan medische middelen die nodig zijn voor de behandeling van o.a. malaria. Dank voor deze mogelijkheid van MAF om een steentje bij te dragen aan de medische zorg voor de bewoners van het gebied rondom Kuron. Bidt u mee dat de middelen goed gebruikt kunnen worden en de patiënten hierdoor gezegend zullen worden? Bid ook dat zij hierdoor iets van Gods toewijding aan hen mogen ervaren.

oktober

 • Aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea

  Dank mee dat de gevolgen van de aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea minder groot waren dan verwacht en bid voor de bevolking in Mibu die de aardbeving als druppel die de emmer doet overlopen ervaren.

  In de provincie Eastern Highlands heeft in september een aardbeving met de kracht van 7,6 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Na enkele verkenningsvluchten konden de MAF-piloten in samenwerking met de VN en UNICEF het opluchtende bericht doorgeven dat de schade kleiner is dan verwacht. Wel hebben aardverschuivingen voor één dode en een aantal gewonden gezorgd. Door middel van ambulancevluchten heeft MAF de slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Bidt u mee voor hun herstel? Daarnaast willen we gebed vragen voor het dorp Mibu. Het verkeert al een tijd in een crisis door bende-activiteiten in de regio. Veel bewoners uit andere dorpen zijn naar Mibu gevlucht waardoor er gebrek aan voedsel, kleding en onderdak is. In samenwerking met Ethnos360 vliegt MAF regelmatig voorraden naar Mibu en zal dit ook de komende maanden blijven doen. Bidt u mee dat Gods vrede zijn intrede zal nemen en het Evangelie het geweld zal overwinnen?

 • Hangaarbouw in Suriname vordert

  Dank voor de voorderingen in de bouw van de nieuwe hangaar in Suriname. We mogen Gods leiding in elke fase zien. Bid voor de verdere stappen die ondernomen zullen worden en voor wijsheid voor de bouwvakkers.

  De bouw van de hangaar is al vergevorderd en God heeft Zijn zegende hand over dit project. Zo kon nog in het regenseizoen de fundering worden gelegd. Na veel gebeden was het op de ochtend van het betonstorten werkelijk droog. Net nadat de laatste betonwagen wegreed, begonnen de eerste druppels weer te vallen. Vervolgens is de staalconstructie opgezet, een uitdaging voor de bouwvakkers op de natte ondergrond. Maar ook dit is geslaagd. Op de agenda staat nu het storten van de vloer. Ondertussen gaan de vluchtoperaties door vanuit de tijdelijke MAF-basis zodat de mensen in Suriname blijvend hulp kunnen ontvangen. Dank voor dit gegeven en prijs de Heer voor de mogelijkheid om een nieuwe hangaar te bouwen die de basis vormt voor grotere hulpcapaciteiten van MAF Suriname.

 • Gebed voor Myanmar

  Blijft u meebidden voor de situatie in Myanmar? Sinds de militaire staatsgreep is de situatie in het land verslechterd. We bidden dat God spoedig hulp geeft.

  Twee jaar geleden heeft MAF geld ingezameld om de eerste landingsbaan in het decennialang gesloten Myanmar te bouwen. Deze bouw is voor 90% voltooid, maar werd gestaakt toen het leger de vorige regering ontsloeg. MAF koestert nog steeds het plan om een vluchtoperatie in Myanmar op te richten maar op dit moment is niet duidelijk wanneer dit mogelijk zal zijn. Medewerkers van MAF proberen het contact met de legerregering te onderhouden. De nood in het land is groot. Wilt u meebidden voor de inwoners van Myanmar? Bid voor bescherming, kracht en een uitweg uit deze uitzichtloos lijkende situatie. Waar onze eigen wijsheid ten einde raad is, begint de wijsheid van de Heere. Laten we in dit vertrouwen Myanmar aan Hem opdragen.

 • Opwekking in Lesotho

  We willen danken voor mooie ontwikkelingen in het zendingswerk in Lesotho. Dank mee voor mensen die in Jezus Christus geloven en Hem willen volgen.

  In Lesotho vliegt MAF veel voor de flying pastors, een groep voorgangers die de afgelegen bergdorpen in het onherbergzame Afrikaanse land opzoeken om hier van God te getuigen. Zij geven aan dat de bewoners van Kuebunyane eerst heel afwijzend op het Evangelie reageerden maar nu een voor een tot geloof komen. In een ander dorp ontstaan er zelfs Bijbelstudiegroepen. Wilt u danken voor deze prachtige getuigenissen en bidden dat de nieuw-gelovigen zullen worden opgebouwd en bemoedigd door de Heer? Bid voor standvastigheid en dat zij het Woord van God verder zullen verspreiden. Bid ook voor vastberadenheid voor de flying pastors en de piloten die elke dag opnieuw opstaan om het Evangelie naar iedere bewoner van Lesotho te brengen.

 • Overdenking: Vergeten?

  “Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten.” Lukas 12:6 

  Het is een bekende uitspraak van Jezus en wellicht lezen we er snel overheen. Maar vandaag zette het woord ‘vergeten’ mij stil. Ik moet denken aan de mensen uit de dorpen waar MAF vliegt die vertellen dat zij zich lange tijd vergeten voelden. Sinds MAF met hun vliegtuigen naar hen toekomt, hebben zij het gevoel dat ze eindelijk zichtbaar zijn, een stem en een gezicht krijgen. Woorden die raken! Het klopt: we kennen deze mensen vaak niet en weten mogelijk niet eens van hun bestaan. Wat een bemoediging nu Jezus benadrukt dat God niemand vergeten is. Het Hebreeuwse woord dat in de grondtekst voor vergeten wordt gebruikt, is ‘epilanthanomai’. Een woord dat met vergeten én negeren vertaald kan worden. Het lijkt dus een aspect van het ‘per ongeluk vergeten’ en ‘bewust niet naar omkijken’ te bevatten. Terwijl ons als mensen beide aspecten niet vreemd zijn, wordt duidelijk dat God dit juist niet doet. Hij kijkt bewust om naar íeder mens.

  Een paar hoofdstukken eerder lezen wij een prachtig getuigenis hiervan: een beruchte vrouw komt binnen bij een grote maaltijd in het huis van Simon de Farizeeër (Lukas 7:36-50). Zij wast Jezus voeten met haar tranen. Terwijl Simon denkt dat Jezus als hij een profeet was wel zou moeten weten wat voor vrouw voor hem knielt, weet Jezus dat zeer zeker. In tegenstelling tot de maatschappij is Hij haar noch vergeten noch bewust gaan negeren. Hij neemt het voor haar op, vergeeft en zegent haar. Dit geldt ook voor de mensen die wonen in de meest afgelegen gebieden van de wereld. Ook als wij hen niet kennen, is God hen niet vergeten en kijkt bewust naar hen om, zelfs als zij Hem nog niet kennen. Laten we daarom ook naar hen omkijken en voor hen bidden.

Dank mee dat de gevolgen van de aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea minder groot waren dan verwacht en bid voor de bevolking in Mibu die de aardbeving als druppel die de emmer doet overlopen ervaren.

In de provincie Eastern Highlands heeft in september een aardbeving met de kracht van 7,6 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Na enkele verkenningsvluchten konden de MAF-piloten in samenwerking met de VN en UNICEF het opluchtende bericht doorgeven dat de schade kleiner is dan verwacht. Wel hebben aardverschuivingen voor één dode en een aantal gewonden gezorgd. Door middel van ambulancevluchten heeft MAF de slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Bidt u mee voor hun herstel? Daarnaast willen we gebed vragen voor het dorp Mibu. Het verkeert al een tijd in een crisis door bende-activiteiten in de regio. Veel bewoners uit andere dorpen zijn naar Mibu gevlucht waardoor er gebrek aan voedsel, kleding en onderdak is. In samenwerking met Ethnos360 vliegt MAF regelmatig voorraden naar Mibu en zal dit ook de komende maanden blijven doen. Bidt u mee dat Gods vrede zijn intrede zal nemen en het Evangelie het geweld zal overwinnen?

Dank voor de voorderingen in de bouw van de nieuwe hangaar in Suriname. We mogen Gods leiding in elke fase zien. Bid voor de verdere stappen die ondernomen zullen worden en voor wijsheid voor de bouwvakkers.

De bouw van de hangaar is al vergevorderd en God heeft Zijn zegende hand over dit project. Zo kon nog in het regenseizoen de fundering worden gelegd. Na veel gebeden was het op de ochtend van het betonstorten werkelijk droog. Net nadat de laatste betonwagen wegreed, begonnen de eerste druppels weer te vallen. Vervolgens is de staalconstructie opgezet, een uitdaging voor de bouwvakkers op de natte ondergrond. Maar ook dit is geslaagd. Op de agenda staat nu het storten van de vloer. Ondertussen gaan de vluchtoperaties door vanuit de tijdelijke MAF-basis zodat de mensen in Suriname blijvend hulp kunnen ontvangen. Dank voor dit gegeven en prijs de Heer voor de mogelijkheid om een nieuwe hangaar te bouwen die de basis vormt voor grotere hulpcapaciteiten van MAF Suriname.

Blijft u meebidden voor de situatie in Myanmar? Sinds de militaire staatsgreep is de situatie in het land verslechterd. We bidden dat God spoedig hulp geeft.

Twee jaar geleden heeft MAF geld ingezameld om de eerste landingsbaan in het decennialang gesloten Myanmar te bouwen. Deze bouw is voor 90% voltooid, maar werd gestaakt toen het leger de vorige regering ontsloeg. MAF koestert nog steeds het plan om een vluchtoperatie in Myanmar op te richten maar op dit moment is niet duidelijk wanneer dit mogelijk zal zijn. Medewerkers van MAF proberen het contact met de legerregering te onderhouden. De nood in het land is groot. Wilt u meebidden voor de inwoners van Myanmar? Bid voor bescherming, kracht en een uitweg uit deze uitzichtloos lijkende situatie. Waar onze eigen wijsheid ten einde raad is, begint de wijsheid van de Heere. Laten we in dit vertrouwen Myanmar aan Hem opdragen.

We willen danken voor mooie ontwikkelingen in het zendingswerk in Lesotho. Dank mee voor mensen die in Jezus Christus geloven en Hem willen volgen.

In Lesotho vliegt MAF veel voor de flying pastors, een groep voorgangers die de afgelegen bergdorpen in het onherbergzame Afrikaanse land opzoeken om hier van God te getuigen. Zij geven aan dat de bewoners van Kuebunyane eerst heel afwijzend op het Evangelie reageerden maar nu een voor een tot geloof komen. In een ander dorp ontstaan er zelfs Bijbelstudiegroepen. Wilt u danken voor deze prachtige getuigenissen en bidden dat de nieuw-gelovigen zullen worden opgebouwd en bemoedigd door de Heer? Bid voor standvastigheid en dat zij het Woord van God verder zullen verspreiden. Bid ook voor vastberadenheid voor de flying pastors en de piloten die elke dag opnieuw opstaan om het Evangelie naar iedere bewoner van Lesotho te brengen.

“Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten.” Lukas 12:6 

Het is een bekende uitspraak van Jezus en wellicht lezen we er snel overheen. Maar vandaag zette het woord ‘vergeten’ mij stil. Ik moet denken aan de mensen uit de dorpen waar MAF vliegt die vertellen dat zij zich lange tijd vergeten voelden. Sinds MAF met hun vliegtuigen naar hen toekomt, hebben zij het gevoel dat ze eindelijk zichtbaar zijn, een stem en een gezicht krijgen. Woorden die raken! Het klopt: we kennen deze mensen vaak niet en weten mogelijk niet eens van hun bestaan. Wat een bemoediging nu Jezus benadrukt dat God niemand vergeten is. Het Hebreeuwse woord dat in de grondtekst voor vergeten wordt gebruikt, is ‘epilanthanomai’. Een woord dat met vergeten én negeren vertaald kan worden. Het lijkt dus een aspect van het ‘per ongeluk vergeten’ en ‘bewust niet naar omkijken’ te bevatten. Terwijl ons als mensen beide aspecten niet vreemd zijn, wordt duidelijk dat God dit juist niet doet. Hij kijkt bewust om naar íeder mens.

Een paar hoofdstukken eerder lezen wij een prachtig getuigenis hiervan: een beruchte vrouw komt binnen bij een grote maaltijd in het huis van Simon de Farizeeër (Lukas 7:36-50). Zij wast Jezus voeten met haar tranen. Terwijl Simon denkt dat Jezus als hij een profeet was wel zou moeten weten wat voor vrouw voor hem knielt, weet Jezus dat zeer zeker. In tegenstelling tot de maatschappij is Hij haar noch vergeten noch bewust gaan negeren. Hij neemt het voor haar op, vergeeft en zegent haar. Dit geldt ook voor de mensen die wonen in de meest afgelegen gebieden van de wereld. Ook als wij hen niet kennen, is God hen niet vergeten en kijkt bewust naar hen om, zelfs als zij Hem nog niet kennen. Laten we daarom ook naar hen omkijken en voor hen bidden.

Ambulancevluchten in Afrika

Dank de Heere voor de ambulancevluchten die zijn uitgevoerd in onder andere Oeganda en Kenia. Bid dat de patiënten de juiste medische behandeling zullen ontvangen en zullen genezen. Bid ook dat zij door dit lijden heen een glimp van Gods heerlijkheid zullen zien.

De Nederlandse piloot Pieter Room vloog kortgeleden een diabetespatiënt met zuurstoftekort van Kisoro naar Kajjansi. Tegelijkertijd werden in Kenia ambulancevluchten voor AMREF uitgevoerd. Dank God dat deze vluchten konden plaatsvinden. Per dag worden door MAF wereldwijd zo’n vier ambulancevluchten uitgevoerd, dat zijn 1.500 per jaar. Bid dat de gezondheidsverzorging in de landen waarin wij mogen vliegen zal verbeteren en de patiënten geholpen zullen worden. Bid ook dat zij Jezus Christus als hun eeuwige heelmeester en Messias zullen leren kennen. 

september

 • Report after landing – Open Dag

  Afgelopen zaterdag, 27 augustus, vond de MAF Open Dag plaats. We hebben ontzettend veel redenen voor dankbaarheid. Dank God voor deze geweldige dag en Zijn weldaden. Dank voor de komst van 5.000 bezoekers die MAF beter mochten leren kennen.

  Dank Hem voor bescherming en het uitblijven van grote incidenten. Dank voor het prachtige weer en de mooie sfeer. Loof God voor veel waardevolle gesprekken die zijn gevoerd over uitzending voor MAF en bid dat God de ingeslagen wegen zal zegenen. Onder andere werd het tekort en belang van vliegtuigmonteurs benadrukt. We zijn dankbaar voor twintig jongeren die zich intensief met dit thema bezig hielden tijdens twee workshops. Bid dat in het tekort zal worden voorzien, zo God wil ook vanuit Nederland. Dank voor het enthousiasme en de kracht die vrijwilligers en medewerkers mochten ontvangen voor, tijdens en na de dag. Dank voor veel waardevolle ontmoetingen. Bid dat de bezoekers nog lang zullen nadenken over wat zij van Gods grote daden en het werk van MAF in Zijn Koninkrijk hebben gehoord. Bid dat iedereen bemoedigd en geïnspireerd mag worden om op zijn eigen manier aan Gods Koninkrijk bij te dragen. Prijs God voor zijn eeuwigdurende trouw.  

 • Doorweekte landingsbanen in Zuid-Soedan

  Bid dat de regen in Zuid-Soedan het vliegverkeer van MAF niet blijft belemmeren. Bid dat projecten alsnog doorgang kunnen vinden en samen oplossingen gevonden kunnen worden.

  Hevige regenbuien gedurende de afgelopen weken veranderen de zanderige landingsbanen in gevaarlijke modderpoelen. Een vliegtuig kan hier niet meer veilig landen, ongeacht hoe ervaren de piloot is. Hierdoor moesten sommige vluchten worden doorgeschoven of helemaal worden gecanceld. Dit is slecht nieuws voor de bediening in Zuid-Soedan. De medewerkers van hulporganisaties en lokale bewoners moeten in dat geval overschakelen op auto’s of scooters, maar net als de landingsbanen zijn de wegen doorweekt en is ook hier geen doorkomen mogelijk. Daarnaast is het gevaar door overvallen en rebellengroepen te groot om via de weg te reizen. Bid dat het weer dusdanig zal aanpassen dat de vluchten naar alle gebieden weer veilig mogelijk zijn. Dank voor de veiligheidsprotocollen die MAF hanteert om veilige vluchten te waarborgen.  

 • Audiobijbel voor blinde studenten

  Dankt u mee voor de technische mogelijkheden die er zijn om iedereen bekend te maken met Gods Woord? Bid dat God het zaad op goede grond zal laten vallen en het doet groeien en bloeien.

  Onderwijs is sinds jaren een project dat in Papoea-Nieuw-Guinea wordt ondersteunt door MAF. Sylvia Yawingu werkt voor het Callan Inclusive Education programma dat onderwijzers opleidt in het onderwijzen van scholieren die extra hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze blind zijn. Door de trainingen heeft zij gezien hoe belangrijk goed en ondersteunend onderwijsmateriaal voor deze leerlingen is. Bij één onderdeel kon MAF Technologies, de technische ontwikkelingstak van MAF, hulp bieden. Toen docente Sylvia Yawingu voor het eerst de Audiobijbels zag, wist ze meteen welke blinde studenten ze hiermee kon helpen. De studenten zijn erg dankbaar dat zij nu ook zelfstandig het Woord van God kunnen bestuderen. Dankt u mee voor de technische mogelijkheden om deze studenten het Evangelie te brengen? Bid dat er nog meer technische oplossingen zullen komen om ook het alledaagse onderwijsleven voor hen makkelijker te maken.  

 • Drukte in Tsjaad

  Bid voor extra medewerkers in het MAF-programma in Tsjaad. Bid dat God de juiste mensen bekwaam maakt en roept om deze taak op zich te nemen.

  De nood is groot in Tsjaad en de mogelijkheden voor MAF om te helpen eindeloos. Helaas overstijgen de hulpvragen momenteel de capaciteit van het programma. Bid mee dat er een extra piloot en een vliegtuigmonteur naar dit programma kunnen worden gestuurd. Bid dat nieuwe mensen zich openstellen voor uitzending om zich in dit land en andere landen in te zetten voor het bereiken van mensen die hulp zo nodig hebben. Bid ook om wijsheid voor de huidige medewerkers hoe zij met de drukte in het programma om kunnen gaan en de vluchtaanvragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.  

 • Overdenking: Chaoot en zeurpiet?

  “Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.” Lukas 11:10 

  Afgelopen maand hebben we gelezen over een man die ’s nachts naar een vriend komt en om brood vraagt, omdat hij een gast heeft maar de voorraadskast leeg is. We zagen dat Jezus de luisteraars met deze gelijkenis aanmoedigt om voortdurend en volhardend te bidden. Zeven hoofdstukken verder in het Lukasevangelie vertelt Jezus een soortgelijk verhaal: een weduwe smeekt een onrechtvaardige rechter om haar recht te verschaffen tegen haar tegenstander, maar hij heeft geen boodschap aan haar (Luk. 18:1-8). De vrouw blijft volharden, net als de man in het eerste verhaal. Uiteindelijk gaat de rechter mee in haar verzoek en verschaft haar recht. 

  Twee soortgelijke verhalen, maar toch zit er een verschil in: de uitgangspositie van de hulpzoekende. Het lijkt erop dat de man in het eerste verhaal zelf schuld is aan de situatie waarin hij verkeert. Uit de tekst wordt niet duidelijk of zijn bezoek wel of niet aangekondigd langskomt. Hoe dan ook lijkt hij slecht voorbereid want hij heeft géén kruimel eten in huis, immers hij vraagt zijn vriend alleen om brood niet om een feestmaal. Daarentegen zien we dat de weduwe wel in het recht is. Was ze dat niet, dan had de rechter haar de eerste keer al weg kunnen sturen. Wat kunnen we uit deze verhalen leren? We mogen voortdurend bidden, zowel voor zaken waarop we recht hebben of waarin ons onrecht aangedaan wordt, als voor zaken waarin wijzelf schuldig zijn en geen rechten hebben om op te pleiten. Waar we ook staan in het leven, we zijn afhankelijk van de genade van onze grote God. Met deze instelling en de zekerheid dat Hij zoveel genadiger is dan een slaapdronken vriend en onrechtvaardige rechter laten we nu bidden.

Afgelopen zaterdag, 27 augustus, vond de MAF Open Dag plaats. We hebben ontzettend veel redenen voor dankbaarheid. Dank God voor deze geweldige dag en Zijn weldaden. Dank voor de komst van 5.000 bezoekers die MAF beter mochten leren kennen.

Dank Hem voor bescherming en het uitblijven van grote incidenten. Dank voor het prachtige weer en de mooie sfeer. Loof God voor veel waardevolle gesprekken die zijn gevoerd over uitzending voor MAF en bid dat God de ingeslagen wegen zal zegenen. Onder andere werd het tekort en belang van vliegtuigmonteurs benadrukt. We zijn dankbaar voor twintig jongeren die zich intensief met dit thema bezig hielden tijdens twee workshops. Bid dat in het tekort zal worden voorzien, zo God wil ook vanuit Nederland. Dank voor het enthousiasme en de kracht die vrijwilligers en medewerkers mochten ontvangen voor, tijdens en na de dag. Dank voor veel waardevolle ontmoetingen. Bid dat de bezoekers nog lang zullen nadenken over wat zij van Gods grote daden en het werk van MAF in Zijn Koninkrijk hebben gehoord. Bid dat iedereen bemoedigd en geïnspireerd mag worden om op zijn eigen manier aan Gods Koninkrijk bij te dragen. Prijs God voor zijn eeuwigdurende trouw.  

Bid dat de regen in Zuid-Soedan het vliegverkeer van MAF niet blijft belemmeren. Bid dat projecten alsnog doorgang kunnen vinden en samen oplossingen gevonden kunnen worden.

Hevige regenbuien gedurende de afgelopen weken veranderen de zanderige landingsbanen in gevaarlijke modderpoelen. Een vliegtuig kan hier niet meer veilig landen, ongeacht hoe ervaren de piloot is. Hierdoor moesten sommige vluchten worden doorgeschoven of helemaal worden gecanceld. Dit is slecht nieuws voor de bediening in Zuid-Soedan. De medewerkers van hulporganisaties en lokale bewoners moeten in dat geval overschakelen op auto’s of scooters, maar net als de landingsbanen zijn de wegen doorweekt en is ook hier geen doorkomen mogelijk. Daarnaast is het gevaar door overvallen en rebellengroepen te groot om via de weg te reizen. Bid dat het weer dusdanig zal aanpassen dat de vluchten naar alle gebieden weer veilig mogelijk zijn. Dank voor de veiligheidsprotocollen die MAF hanteert om veilige vluchten te waarborgen.  

Dankt u mee voor de technische mogelijkheden die er zijn om iedereen bekend te maken met Gods Woord? Bid dat God het zaad op goede grond zal laten vallen en het doet groeien en bloeien.

Onderwijs is sinds jaren een project dat in Papoea-Nieuw-Guinea wordt ondersteunt door MAF. Sylvia Yawingu werkt voor het Callan Inclusive Education programma dat onderwijzers opleidt in het onderwijzen van scholieren die extra hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze blind zijn. Door de trainingen heeft zij gezien hoe belangrijk goed en ondersteunend onderwijsmateriaal voor deze leerlingen is. Bij één onderdeel kon MAF Technologies, de technische ontwikkelingstak van MAF, hulp bieden. Toen docente Sylvia Yawingu voor het eerst de Audiobijbels zag, wist ze meteen welke blinde studenten ze hiermee kon helpen. De studenten zijn erg dankbaar dat zij nu ook zelfstandig het Woord van God kunnen bestuderen. Dankt u mee voor de technische mogelijkheden om deze studenten het Evangelie te brengen? Bid dat er nog meer technische oplossingen zullen komen om ook het alledaagse onderwijsleven voor hen makkelijker te maken.  

Bid voor extra medewerkers in het MAF-programma in Tsjaad. Bid dat God de juiste mensen bekwaam maakt en roept om deze taak op zich te nemen.

De nood is groot in Tsjaad en de mogelijkheden voor MAF om te helpen eindeloos. Helaas overstijgen de hulpvragen momenteel de capaciteit van het programma. Bid mee dat er een extra piloot en een vliegtuigmonteur naar dit programma kunnen worden gestuurd. Bid dat nieuwe mensen zich openstellen voor uitzending om zich in dit land en andere landen in te zetten voor het bereiken van mensen die hulp zo nodig hebben. Bid ook om wijsheid voor de huidige medewerkers hoe zij met de drukte in het programma om kunnen gaan en de vluchtaanvragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.  

“Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.” Lukas 11:10 

Afgelopen maand hebben we gelezen over een man die ’s nachts naar een vriend komt en om brood vraagt, omdat hij een gast heeft maar de voorraadskast leeg is. We zagen dat Jezus de luisteraars met deze gelijkenis aanmoedigt om voortdurend en volhardend te bidden. Zeven hoofdstukken verder in het Lukasevangelie vertelt Jezus een soortgelijk verhaal: een weduwe smeekt een onrechtvaardige rechter om haar recht te verschaffen tegen haar tegenstander, maar hij heeft geen boodschap aan haar (Luk. 18:1-8). De vrouw blijft volharden, net als de man in het eerste verhaal. Uiteindelijk gaat de rechter mee in haar verzoek en verschaft haar recht. 

Twee soortgelijke verhalen, maar toch zit er een verschil in: de uitgangspositie van de hulpzoekende. Het lijkt erop dat de man in het eerste verhaal zelf schuld is aan de situatie waarin hij verkeert. Uit de tekst wordt niet duidelijk of zijn bezoek wel of niet aangekondigd langskomt. Hoe dan ook lijkt hij slecht voorbereid want hij heeft géén kruimel eten in huis, immers hij vraagt zijn vriend alleen om brood niet om een feestmaal. Daarentegen zien we dat de weduwe wel in het recht is. Was ze dat niet, dan had de rechter haar de eerste keer al weg kunnen sturen. Wat kunnen we uit deze verhalen leren? We mogen voortdurend bidden, zowel voor zaken waarop we recht hebben of waarin ons onrecht aangedaan wordt, als voor zaken waarin wijzelf schuldig zijn en geen rechten hebben om op te pleiten. Waar we ook staan in het leven, we zijn afhankelijk van de genade van onze grote God. Met deze instelling en de zekerheid dat Hij zoveel genadiger is dan een slaapdronken vriend en onrechtvaardige rechter laten we nu bidden.

Gestegen brandstofprijzen

Bid voor voldoende mogelijkheden om de brandstof voor onze vliegtuigen te kunnen blijven betalen en dat dit niet ten koste van de projecten zal gaan.

Niet alleen in Nederland, maar ook in de landen waarin MAF vliegt, zijn de brandstofprijzen gestegen. In de vluchtplanning proberen de programmalanden al zo efficiënt mogelijk met de beschikbare brandstof om te gaan. Alsnog zijn de prijsstijgingen voelbaar. Wilt u meebidden dat MAF deze stijging kan bekostigen zonder dat dit ten koste gaat van de projecten en partners waarvoor MAF vliegt? Bid ook dat de prijzen niet verder zullen stijgen opdat het werk niet meer in het geding komt. Prijs God dat we nog steeds kunnen vliegen en dat Hij voorziet in wat wij nodig hebben.

augustus

 • Report after landing – Open Dag

  Afgelopen zaterdag, 27 augustus, vond de MAF Open Dag plaats. We hebben ontzettend veel redenen voor dankbaarheid. Dank God voor deze geweldige dag en Zijn weldaden. Dank voor de komst van 5.000 bezoekers die MAF beter mochten leren kennen.

  Dank Hem voor bescherming en het uitblijven van grote incidenten. Dank voor het prachtige weer en de mooie sfeer. Loof God voor veel waardevolle gesprekken die zijn gevoerd over uitzending voor MAF en bid dat God de ingeslagen wegen zal zegenen. Onder andere werd het tekort en belang van vliegtuigmonteurs benadrukt. We zijn dankbaar voor twintig jongeren die zich intensief met dit thema bezig hielden tijdens twee workshops. Bid dat in het tekort zal worden voorzien, zo God wil ook vanuit Nederland. Dank voor het enthousiasme en de kracht die vrijwilligers en medewerkers mochten ontvangen voor, tijdens en na de dag. Dank voor veel waardevolle ontmoetingen. Bid dat de bezoekers nog lang zullen nadenken over wat zij van Gods grote daden en het werk van MAF in Zijn Koninkrijk hebben gehoord. Bid dat iedereen bemoedigd en geïnspireerd mag worden om op zijn eigen manier aan Gods Koninkrijk bij te dragen. Prijs God voor zijn eeuwigdurende trouw.  

   

 • Honger in Oeganda

  Bid dat de regen in Zuid-Soedan het vliegverkeer van MAF niet blijft belemmeren. Bid dat projecten alsnog doorgang kunnen vinden en samen oplossingen gevonden kunnen worden.

  Hevige regenbuien gedurende de afgelopen weken veranderen de zanderige landingsbanen in gevaarlijke modderpoelen. Een vliegtuig kan hier niet meer veilig landen, ongeacht hoe ervaren de piloot is. Hierdoor moesten sommige vluchten worden doorgeschoven of helemaal worden gecanceld. Dit is slecht nieuws voor de bediening in Zuid-Soedan. De medewerkers van hulporganisaties en lokale bewoners moeten in dat geval overschakelen op auto’s of scooters, maar net als de landingsbanen zijn de wegen doorweekt en is ook hier geen doorkomen mogelijk. Daarnaast is het gevaar door overvallen en rebellengroepen te groot om via de weg te reizen. Bid dat het weer dusdanig zal aanpassen dat de vluchten naar alle gebieden weer veilig mogelijk zijn. Dank voor de veiligheidsprotocollen die MAF hanteert om veilige vluchten te waarborgen.

 • Met het vliegtuig naar zwemles

  Dank mee voor de mogelijkheid om leerlingen uit de afgelegen dorpen in Arnhemland zwemles en een cursus reddingszwemmen te geven. Bid dat op deze manier ongelukken voorkomen of snel redding gebracht kan worden.

  MAF werkt in Arnhemland sinds jaren samen met verschillende scholen om de opleiding van lokale scholieren te bevorderen. Deze keer brachten piloten Tim Vallance-Webb, Marijn de Zwart en Anton Zhang 22 studenten uit zeven verschillende regio’s naar Nhulunbuy voor een cursus (reddings)zwemmen. Aangezien Arnhemland in de Indische Oceaan ligt, is het van groot belang dat studenten de kans krijgen veilig met het water om te gaan en zichzelf en anderen in het geval van nood te kunnen redden. Dank God dat MAF op deze manier een steentje mag bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de jongeren in Arnhemland en bid dat er vaker mogelijkheid voor dergelijke trainingen zal zijn.

 • Evangelie in Zuid-Soedan

  Dank mee voor de mooie projecten die in Zuid-Soedan zijn gerealiseerd. MAF vloog onder andere een team van Youth With A Mission (YWAM) voor een zendingsreis. Bid dat deze reis veel vrucht mag dragen en dat het Evangelie in de harten van de Zuid-Soedanezen mag gaan leven.

  In Zuid-Soedan zijn er veel organisaties die werken aan Evangelieverspreiding. Naast YWAM vliegt MAF ook veel voor Every Village. Deze organisatie produceert christelijke radio-uitzendingen en distribueert met behulp van onze vliegtuigen kleine radio’s die op zonne-energie werken. Op deze manier kunnen veel mensen tegelijk het Goede Nieuws horen, ook als zij geen Bijbel hebben of niet kunnen lezen. Brad Beless van Every Village vertelt: “Dit jaar hebben we al zo’n 10.000 radio’s uitgedeeld, tegen het einde van het jaar hopen we nog eens 20.000 te distribueren”. Dankt u mee voor de verspreiding van het Evangelie in Zuid-Soedan en de rol die MAF hierin mag spelen? Bid dat het zaad dat gezaaid wordt op vruchtbare grond zal vallen.

 • Overdenking: Een essentieel verschil

  “Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft.”   Lukas 11:8 

  Beste bidder,

  Heeft u het weleens meegemaakt? U en uw gezin liggen te slapen en opeens hoort u een zacht getik. Tik. En nog een keer. Tik. Tik. Tik. Slaapdronken kijkt u door het raam naar buiten om erachter te komen wie de nachtrust stoort. Beneden ziet u een goede vriend staan die kiezelsteentjes tegen het raam gooit. “Wat ben jij aan het doen? Weet je wel hoe laat het is?” fluistert u zachtjes om de rest van het huis niet wakker te maken. “Ik heb onverwacht bezoek gekregen en heb geen eten in huis. De mensen hebben heel lang gereisd en hebben honger. Heb jij een brood voor mij?” Iedereen zal de afwijzende reactie van de persoon in pyjama wel begrijpen: “Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te geven.” (Luk. 11:7)

  De Heere Jezus vertelt dat de vriend dankzij zijn onbeschaamde doordrammen uiteindelijk krijgt wat hij vraagt. Het is een prachtige uitnodiging om onophoudelijk te bidden. En toch zit het mij dwars dat deze gelijkenis een beeld van God lijkt te schetsen waarin Hij ons maar met tegenzin een stukje brood geeft. Totdat het me opvalt dat de gelijkenis slechts over een ‘slecht mens’ gaat en wij naar onze ‘Hemelse Vader’ bidden en dat verschil is essentieel. God zegt niet “val mij niet lastig” maar belooft “roep Mij aan in de dag van benauwdheid; ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren” (Ps. 50:15). Hij fluistert niet “de deur is gesloten” maar roept “[…] zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten […]” (Openb. 3:8). Hij heeft geen bezwaar omdat hij net uit de slaap is gerukt en die graag wil voortzetten. Integendeel: “de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen” (Ps. 121:4). En aan het einde van de argumentatielijn concludeert Hij ook niet “ik kan niet opstaan om ze u te geven”. De onomstootbare conclusie luidt veel meer: Hij is al opgestaan, voorgoed en voor altijd! Hij is zelfs opgestaan om ons álles te geven (2. Kor. 5:14).
  Laten we Hem daarvoor prijzen en in deze wetenschap bidden!

Afgelopen zaterdag, 27 augustus, vond de MAF Open Dag plaats. We hebben ontzettend veel redenen voor dankbaarheid. Dank God voor deze geweldige dag en Zijn weldaden. Dank voor de komst van 5.000 bezoekers die MAF beter mochten leren kennen.

Dank Hem voor bescherming en het uitblijven van grote incidenten. Dank voor het prachtige weer en de mooie sfeer. Loof God voor veel waardevolle gesprekken die zijn gevoerd over uitzending voor MAF en bid dat God de ingeslagen wegen zal zegenen. Onder andere werd het tekort en belang van vliegtuigmonteurs benadrukt. We zijn dankbaar voor twintig jongeren die zich intensief met dit thema bezig hielden tijdens twee workshops. Bid dat in het tekort zal worden voorzien, zo God wil ook vanuit Nederland. Dank voor het enthousiasme en de kracht die vrijwilligers en medewerkers mochten ontvangen voor, tijdens en na de dag. Dank voor veel waardevolle ontmoetingen. Bid dat de bezoekers nog lang zullen nadenken over wat zij van Gods grote daden en het werk van MAF in Zijn Koninkrijk hebben gehoord. Bid dat iedereen bemoedigd en geïnspireerd mag worden om op zijn eigen manier aan Gods Koninkrijk bij te dragen. Prijs God voor zijn eeuwigdurende trouw.  

 

Bid dat de regen in Zuid-Soedan het vliegverkeer van MAF niet blijft belemmeren. Bid dat projecten alsnog doorgang kunnen vinden en samen oplossingen gevonden kunnen worden.

Hevige regenbuien gedurende de afgelopen weken veranderen de zanderige landingsbanen in gevaarlijke modderpoelen. Een vliegtuig kan hier niet meer veilig landen, ongeacht hoe ervaren de piloot is. Hierdoor moesten sommige vluchten worden doorgeschoven of helemaal worden gecanceld. Dit is slecht nieuws voor de bediening in Zuid-Soedan. De medewerkers van hulporganisaties en lokale bewoners moeten in dat geval overschakelen op auto’s of scooters, maar net als de landingsbanen zijn de wegen doorweekt en is ook hier geen doorkomen mogelijk. Daarnaast is het gevaar door overvallen en rebellengroepen te groot om via de weg te reizen. Bid dat het weer dusdanig zal aanpassen dat de vluchten naar alle gebieden weer veilig mogelijk zijn. Dank voor de veiligheidsprotocollen die MAF hanteert om veilige vluchten te waarborgen.

Dank mee voor de mogelijkheid om leerlingen uit de afgelegen dorpen in Arnhemland zwemles en een cursus reddingszwemmen te geven. Bid dat op deze manier ongelukken voorkomen of snel redding gebracht kan worden.

MAF werkt in Arnhemland sinds jaren samen met verschillende scholen om de opleiding van lokale scholieren te bevorderen. Deze keer brachten piloten Tim Vallance-Webb, Marijn de Zwart en Anton Zhang 22 studenten uit zeven verschillende regio’s naar Nhulunbuy voor een cursus (reddings)zwemmen. Aangezien Arnhemland in de Indische Oceaan ligt, is het van groot belang dat studenten de kans krijgen veilig met het water om te gaan en zichzelf en anderen in het geval van nood te kunnen redden. Dank God dat MAF op deze manier een steentje mag bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de jongeren in Arnhemland en bid dat er vaker mogelijkheid voor dergelijke trainingen zal zijn.

Dank mee voor de mooie projecten die in Zuid-Soedan zijn gerealiseerd. MAF vloog onder andere een team van Youth With A Mission (YWAM) voor een zendingsreis. Bid dat deze reis veel vrucht mag dragen en dat het Evangelie in de harten van de Zuid-Soedanezen mag gaan leven.

In Zuid-Soedan zijn er veel organisaties die werken aan Evangelieverspreiding. Naast YWAM vliegt MAF ook veel voor Every Village. Deze organisatie produceert christelijke radio-uitzendingen en distribueert met behulp van onze vliegtuigen kleine radio’s die op zonne-energie werken. Op deze manier kunnen veel mensen tegelijk het Goede Nieuws horen, ook als zij geen Bijbel hebben of niet kunnen lezen. Brad Beless van Every Village vertelt: “Dit jaar hebben we al zo’n 10.000 radio’s uitgedeeld, tegen het einde van het jaar hopen we nog eens 20.000 te distribueren”. Dankt u mee voor de verspreiding van het Evangelie in Zuid-Soedan en de rol die MAF hierin mag spelen? Bid dat het zaad dat gezaaid wordt op vruchtbare grond zal vallen.

“Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft.”   Lukas 11:8 

Beste bidder,

Heeft u het weleens meegemaakt? U en uw gezin liggen te slapen en opeens hoort u een zacht getik. Tik. En nog een keer. Tik. Tik. Tik. Slaapdronken kijkt u door het raam naar buiten om erachter te komen wie de nachtrust stoort. Beneden ziet u een goede vriend staan die kiezelsteentjes tegen het raam gooit. “Wat ben jij aan het doen? Weet je wel hoe laat het is?” fluistert u zachtjes om de rest van het huis niet wakker te maken. “Ik heb onverwacht bezoek gekregen en heb geen eten in huis. De mensen hebben heel lang gereisd en hebben honger. Heb jij een brood voor mij?” Iedereen zal de afwijzende reactie van de persoon in pyjama wel begrijpen: “Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te geven.” (Luk. 11:7)

De Heere Jezus vertelt dat de vriend dankzij zijn onbeschaamde doordrammen uiteindelijk krijgt wat hij vraagt. Het is een prachtige uitnodiging om onophoudelijk te bidden. En toch zit het mij dwars dat deze gelijkenis een beeld van God lijkt te schetsen waarin Hij ons maar met tegenzin een stukje brood geeft. Totdat het me opvalt dat de gelijkenis slechts over een ‘slecht mens’ gaat en wij naar onze ‘Hemelse Vader’ bidden en dat verschil is essentieel. God zegt niet “val mij niet lastig” maar belooft “roep Mij aan in de dag van benauwdheid; ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren” (Ps. 50:15). Hij fluistert niet “de deur is gesloten” maar roept “[…] zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten […]” (Openb. 3:8). Hij heeft geen bezwaar omdat hij net uit de slaap is gerukt en die graag wil voortzetten. Integendeel: “de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen” (Ps. 121:4). En aan het einde van de argumentatielijn concludeert Hij ook niet “ik kan niet opstaan om ze u te geven”. De onomstootbare conclusie luidt veel meer: Hij is al opgestaan, voorgoed en voor altijd! Hij is zelfs opgestaan om ons álles te geven (2. Kor. 5:14).
Laten we Hem daarvoor prijzen en in deze wetenschap bidden!

Suriname onder water

Bid voor de slachtoffers van de overstromingen in Suriname en voor hun bescherming. Dank dat MAF de mogelijkheid heeft om hen via de lucht te helpen.

Sinds enkele weken heerst er wateroverlast in het binnenland van Suriname. Akkers en kostgronden zijn overspoeld en oogsten vernietigd. Vanuit MAF zijn de eerste noodvluchten met voedsel vertrokken naar de overstroomde delen van het land. ”Zonder hulp van buitenaf wordt het zwaar voor de mensen in de binnenlanden de komende maanden”, aldus Sjaak Breen, de coördinator van MAF Suriname vanuit Paramaribo. Pas in augustus wordt de volgende cassave, het hoofdvoedsel voor velen in het land, geplant. Momenteel is het regenseizoen gaande en kan er niet worden geplant. Vervolgens duurt het zes maanden voordat er geoogst kan worden. Bidt u mee voor de bevolking van Suriname en de vluchten die MAF mag uitvoeren?

juli

 • Naar de Bijbelschool met het vliegtuig

  Dank voor het grote aantal zendelingen dat MAF in de meest verschillende landen rond de aardbol naar afgelegen dorpen of Bijbelscholen vliegt. Bid dat Gods Woord zich op deze manier verder mag verspreiden.

  In Papoea-Nieuw-Guinea worden regelmatig lokale voorgangers naar de Bijbelschool in Aviamp gevlogen. De tweejarige opleiding heeft als doel om predikanten op te leiden over hoe ze als gezin een godvruchtig leven kunnen leiden, hoe ze de Bijbelse waarheden moeten begrijpen en onderwijzen en hoe ze een kerk kunnen leiden. Veel van deze mannen zijn al voorgangers in de kerk in hun dorp, hoewel ze nooit een formele opleiding hebben genoten – tot nu toe.

  Wat een vreugde dat ze nu les krijgen over Gods Woord om dit later weer door te geven. Kleine bijbelscholen zoals die in Aviamp, gerund door de SSEC, zijn van vitaal belang voor de geestelijke gezondheid van gelovigen in Papoea-Nieuw-Guinea vooral in afgelegen plaatsen.

  Dank mee voor de mogelijkheid om de mensen naar de Bijbelschool te vliegen en bid dat zij het onderwijs goed kunnen toepassen op het moment dat zij teruggaan naar hun eigen stam.

 • Zomerperiode

  Veel uitgezonden MAF-gezinnen zijn in de zomermaanden op verlof. Bid voor een goede en rustgevende tijd voor hen, en voor de achtergebleven staf zodat zij het werk goed kunnen opvangen.

  Van de Nederlandse uitgezonden gezinnen zijn er al veel op verlof en staat nog menig verlof gepland. We bidden dat ze een fijne tijd in Nederland mogen hebben, tot rust mogen komen en tegelijkertijd mogen genieten van de ontmoetingsmomenten met hun familie, vrienden, kerk en andere trouwe ondersteuners.

  Veel Nederlandse verlofgangers zullen ook bij de MAF Open Dag op D.V. 27 augustus aanwezig zijn. Bid u mee voor een goede voorbereiding en een mooie dag? U bent ook van harte welkom voor deze dag op vliegveld Teuge. Via www.maf.nl/opendag kunt u zich gratis aanmelden.

  Ook willen we God bidden voor het werk dat in de landen waarin wij vliegen gedaan moet worden. De staf die nu ter plekke is moet met minder personeel belangrijke vluchten uitvoeren. Bid voor wijsheid, veiligheid en geslaagde missies zodat Gods eer groot wordt.

 • Ambulancevlucht in Liberia

  Dank voor een bijzondere ambulancevlucht die vijf mensen na een auto-ongeluk naar het ziekenhuis bracht. Bid voor de veelal gebrekkige gezondheidszorg in Liberia.

  MAF-piloot en Safety Manager Steven Biggs vertelt: “Vandaag hebben we last-minute een ambulancevlucht naar Sweaken, een stadje in een zeer afgelegen deel van Liberia uitgevoerd. Een voertuig was aan de zijkant van een dijk afgegleden en in de vallei gerold. Een aantal mensen was zwaargewond.

  Vanwege de ernst van hun verwondingen moesten de slachtoffers naar de hoofdstad Monrovia, waar het ziekenhuis meer gespecialiseerde zorg biedt. Via de weg zou deze reis echter twee dagen duren, met het vliegtuig maar negentig minuten. Ik arriveerde en laadde zorgvuldig de vijf gewonde passagiers in, bad voor elk van hen en keerde terug naar Monrovia; het grootste deel van de weg vechtend tegen storm en regen. Het was een lange dag, maar het was het helemaal waard. Prijs God dat we hebben kunnen helpen.”

  Dank voor deze geslaagde vlucht en de mogelijkheid om de patiënten te helpen en voor hen te bidden. Bid God dat Hij hen niet loslaat.

 • Bediening naast het MAF-werk

  Dank mee dat veel leden van de Internationale Staf zich naast het werk voor MAF ook voor projecten in de maatschappij kunnen inzetten. Bid om zegen voor de mensen die zij dienen.

  Vaak hebben de partners van MAF-medewerkers naast de zorg voor het gezin de wens om zich in de lokale maatschappij in te zetten. Dat doen zij onder andere door mensen in de gevangenis te bezoeken om over Jezus Christus te vertellen, hen te helpen lokale ondernemingen op te starten, bezoeken aan zieken te brengen, daklozen met eten te verzorgen of weeshuizen te ondersteunen. Op deze manier zijn MAF-medewerkers niet alleen zichtbaar rondom de vliegtuigen of de hangaar, maar kunnen we een nog grotere impact hebben.

  Bid voor dit belangrijke werk en dank voor de onvermoeibare inzet van onze Internationale Staf.

 • Overdenking: Hoger dan de hemel

  “Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.” Lukas 11:2 

  Beste bidder, 

  God heeft de controle. Hoe vaak zeggen we dit, maar menen we het ook echt? “Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde”. Uit deze zin blijkt dat in de hemel al alles naar Gods wil geschiedt. Dat bevestigt de psalmist in psalm 103 vers 20 als hij zegt dat de engelen gehoorzamen aan het woord dat God spreekt. Bovenstaande zin uit het Onze Vader is dus een gebed dat volledige overgave omvat. Jezus draagt ons op te bidden dat Gods wil geschiedde zoals in de hemel waar iedereen Zijn wil gehoorzaamt. Zijn ook wij gereed om Gods woord te gehoorzamen? Zijn wij bereid Zijn wil te aanvaarden en ons volledig onder Zijn gezag te stellen? Ook al is dat niet wat wij voor ons leven in gedachte hadden?  

  “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.” (Jesaja 55:8-9). De hemel is hoger dan de aarde. Misschien is dat niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk het geval. De engelen gehoorzamen Gods wil én aanbidden Hem (Hebreeën 1:6). Wellicht is dat juist een belangrijke combinatie. Hoe meer we God aanbidden, hoe meer we ons bewust worden van zijn grote macht en gedachten die ons denken overstijgt. Hoe meer we dit beseffen, hoe meer wij Hem vertrouwen? Laten wij ook zo bidden, bidden dat Zijn wil geschiede. 

Dank voor het grote aantal zendelingen dat MAF in de meest verschillende landen rond de aardbol naar afgelegen dorpen of Bijbelscholen vliegt. Bid dat Gods Woord zich op deze manier verder mag verspreiden.

In Papoea-Nieuw-Guinea worden regelmatig lokale voorgangers naar de Bijbelschool in Aviamp gevlogen. De tweejarige opleiding heeft als doel om predikanten op te leiden over hoe ze als gezin een godvruchtig leven kunnen leiden, hoe ze de Bijbelse waarheden moeten begrijpen en onderwijzen en hoe ze een kerk kunnen leiden. Veel van deze mannen zijn al voorgangers in de kerk in hun dorp, hoewel ze nooit een formele opleiding hebben genoten – tot nu toe.

Wat een vreugde dat ze nu les krijgen over Gods Woord om dit later weer door te geven. Kleine bijbelscholen zoals die in Aviamp, gerund door de SSEC, zijn van vitaal belang voor de geestelijke gezondheid van gelovigen in Papoea-Nieuw-Guinea vooral in afgelegen plaatsen.

Dank mee voor de mogelijkheid om de mensen naar de Bijbelschool te vliegen en bid dat zij het onderwijs goed kunnen toepassen op het moment dat zij teruggaan naar hun eigen stam.

Veel uitgezonden MAF-gezinnen zijn in de zomermaanden op verlof. Bid voor een goede en rustgevende tijd voor hen, en voor de achtergebleven staf zodat zij het werk goed kunnen opvangen.

Van de Nederlandse uitgezonden gezinnen zijn er al veel op verlof en staat nog menig verlof gepland. We bidden dat ze een fijne tijd in Nederland mogen hebben, tot rust mogen komen en tegelijkertijd mogen genieten van de ontmoetingsmomenten met hun familie, vrienden, kerk en andere trouwe ondersteuners.

Veel Nederlandse verlofgangers zullen ook bij de MAF Open Dag op D.V. 27 augustus aanwezig zijn. Bid u mee voor een goede voorbereiding en een mooie dag? U bent ook van harte welkom voor deze dag op vliegveld Teuge. Via www.maf.nl/opendag kunt u zich gratis aanmelden.

Ook willen we God bidden voor het werk dat in de landen waarin wij vliegen gedaan moet worden. De staf die nu ter plekke is moet met minder personeel belangrijke vluchten uitvoeren. Bid voor wijsheid, veiligheid en geslaagde missies zodat Gods eer groot wordt.

Dank voor een bijzondere ambulancevlucht die vijf mensen na een auto-ongeluk naar het ziekenhuis bracht. Bid voor de veelal gebrekkige gezondheidszorg in Liberia.

MAF-piloot en Safety Manager Steven Biggs vertelt: “Vandaag hebben we last-minute een ambulancevlucht naar Sweaken, een stadje in een zeer afgelegen deel van Liberia uitgevoerd. Een voertuig was aan de zijkant van een dijk afgegleden en in de vallei gerold. Een aantal mensen was zwaargewond.

Vanwege de ernst van hun verwondingen moesten de slachtoffers naar de hoofdstad Monrovia, waar het ziekenhuis meer gespecialiseerde zorg biedt. Via de weg zou deze reis echter twee dagen duren, met het vliegtuig maar negentig minuten. Ik arriveerde en laadde zorgvuldig de vijf gewonde passagiers in, bad voor elk van hen en keerde terug naar Monrovia; het grootste deel van de weg vechtend tegen storm en regen. Het was een lange dag, maar het was het helemaal waard. Prijs God dat we hebben kunnen helpen.”

Dank voor deze geslaagde vlucht en de mogelijkheid om de patiënten te helpen en voor hen te bidden. Bid God dat Hij hen niet loslaat.

Dank mee dat veel leden van de Internationale Staf zich naast het werk voor MAF ook voor projecten in de maatschappij kunnen inzetten. Bid om zegen voor de mensen die zij dienen.

Vaak hebben de partners van MAF-medewerkers naast de zorg voor het gezin de wens om zich in de lokale maatschappij in te zetten. Dat doen zij onder andere door mensen in de gevangenis te bezoeken om over Jezus Christus te vertellen, hen te helpen lokale ondernemingen op te starten, bezoeken aan zieken te brengen, daklozen met eten te verzorgen of weeshuizen te ondersteunen. Op deze manier zijn MAF-medewerkers niet alleen zichtbaar rondom de vliegtuigen of de hangaar, maar kunnen we een nog grotere impact hebben.

Bid voor dit belangrijke werk en dank voor de onvermoeibare inzet van onze Internationale Staf.

“Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.” Lukas 11:2 

Beste bidder, 

God heeft de controle. Hoe vaak zeggen we dit, maar menen we het ook echt? “Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde”. Uit deze zin blijkt dat in de hemel al alles naar Gods wil geschiedt. Dat bevestigt de psalmist in psalm 103 vers 20 als hij zegt dat de engelen gehoorzamen aan het woord dat God spreekt. Bovenstaande zin uit het Onze Vader is dus een gebed dat volledige overgave omvat. Jezus draagt ons op te bidden dat Gods wil geschiedde zoals in de hemel waar iedereen Zijn wil gehoorzaamt. Zijn ook wij gereed om Gods woord te gehoorzamen? Zijn wij bereid Zijn wil te aanvaarden en ons volledig onder Zijn gezag te stellen? Ook al is dat niet wat wij voor ons leven in gedachte hadden?  

“Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.” (Jesaja 55:8-9). De hemel is hoger dan de aarde. Misschien is dat niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk het geval. De engelen gehoorzamen Gods wil én aanbidden Hem (Hebreeën 1:6). Wellicht is dat juist een belangrijke combinatie. Hoe meer we God aanbidden, hoe meer we ons bewust worden van zijn grote macht en gedachten die ons denken overstijgt. Hoe meer we dit beseffen, hoe meer wij Hem vertrouwen? Laten wij ook zo bidden, bidden dat Zijn wil geschiede. 

13 Minuten

Dank mee voor de geslaagde ambulancevluchten in Timor-Leste en de bereidheid van het MAF-personeel om ad hoc te handelen en uit te vliegen. Bid voor de gezondheidszorg in dit land en de mensen wiens leven afhangt van uren reizen over de zee of een vlucht met MAF.
“Je leven leiden terwijl je wacht totdat de telefoon gaat, maakt een groot deel uit van het leven van een piloot in Timor-Leste! Elke dag van het jaar staat er overdag een piloot paraat, klaar om te reageren op de aanvraag voor een ambulancevlucht.” Het was een rustige maandagochtend toen het MAF-team een telefoontje kreeg om een ​​vrouw met een gecompliceerde zwangerschap te helpen. De bevalling was al 24 uur gaande, maar vorderde niet snel genoeg zodat de gezondheid van moeder en kind in het geding kwam. Snel werd het vliegtuig gereed gemaakt en vertrokken de piloten richting het eiland. Op de landingsbaan werden zij zenuwachtig en hoopvol opgewacht door familie en buren van de vrouw. Zij hadden haar voorzichtig ingebed op dekens en hielpen ijverig om haar het vliegtuig in te tillen. Slechts 13 minuten later konden de piloten haar overgeven aan het ziekenhuispersoneel.

juni

 • Geen plek om te slapen

  Bid voor Hope For South Sudan (HFSS) die kinderen beschermt tegen mensenhandel. Bid ook voor het werk van MAF en andere hulporganisaties opdat mensen iets van Gods Liefde zullen erkennen en Hem – in al hun moeilijkheden – zullen ontmoeten. HFSS vangt kinderen op die met mensenhandel te maken hebben gehad, geeft hun een mogelijkheid voor onderwijs en zorgt voor een geschikte medische en psychologische behandeling. Medewerkster Stella Ahasa is onderweg met Petra omdat het twaalfjarige meisje specialistische zorg nodig heeft die niet verkrijgbaar is in de afgelegen gebieden waar HFSS werkt. “De vlucht was erg fijn”, vertelt Stella enthousiast. “Over de weg is het een zeer lange, vermoeiende reis. Het duurt twee dagen, je hebt geen plek om te slapen, dus je slaapt in de auto. Vliegen met MAF is zoveel beter!” Dank mee dat deze vluchten in Zuid-Soedan mogelijk zijn en veilige reizen kunnen waarborgen voor de passagiers.

 • De oogst is groot

  Dank mee voor de verschillende samenwerkingen die God mogelijk maakt om zijn Koninkrijk te bouwen. Bid voor voldoende werkers, want de oogst is groot. Er zijn veel belangrijke posities binnen verschillende MAF-teams open die vragen om piloten, monteurs en managers. Cindi and Bill Walsh zetten zich in voor de ondersteuning van kerkleiders en voorgangers in ontwikkelingslanden, onder andere in Oeganda. “We vonden het geweldig om voor het eerst zelf met MAF te vliegen. We konden de voorgangers in Moyo trainen in het onderwijzen van Gods Woord. Ik ben dankbaar dat God leden van het wereldwijde lichaam van Christus roept om op deze praktische manieren te dienen. Het is een bewijs van Gods zorg voor Zijn volk. MAF vliegt degenen die in de uithoeken van de wereld dienen, maar uiteindelijk dient het de ontvangers, de lokale bevolking. Ik word er vaak bij bepaald hoe belangrijk partnerschap en samenwerking is als we iets willen bereiken in het Koninkrijk. MAF speelt daarin een cruciale rol.”

 • Ontmoetingsdag voor MAF-ouders

  Dank mee voor een geslaagde ontmoetingsdag voor de ouders van onze Internationale Staf. Bid voor kracht en bemoediging voor hen. Kortgeleden heeft op vliegveld Teuge de ontmoetingsdag voor ouders van uitgezonden Stafleden plaatsgevonden. Ouders wiens kinderen al jaren uitgezonden zijn, ontmoetten ouders wiens kinderen net in voorbereiding zijn. Ze konden elkaar leren kennen en bemoedigen. MAF-ouders hebben met andere uitdagingen te maken dan hun kinderen. Zij ervaren een grote ruimtelijke afstand tot hun kinderen en willen een veilig thuisfront bieden. Bid voor hen dat zij op God mogen vertrouwen Die hun kinderen in Zijn handen draagt. Bid voor kracht en goed werkende communicatiemiddelen om met hun kinderen contact te houden. Dank voor al deze ouders die hun kinderen met hart en hand ondersteunen in de missie en roeping die zij ervaren.

 • Gebed voor veiligheid

  Bid mee voor de veiligheid van onze Internationale Staf, de vluchtoperaties en alle passagiers. Dank voor decennia aan ervaring die de veiligheidsprocedures hebben verbeterd. Veiligheid is een belangrijk thema in het vliegdomein en in het werk in landen die kampen met armoede, politieke onrust en wantrouwen. In Tsjaad worden op dit moment veel demonstraties gehouden. Er heerst onrust onder de bevolking. Bid voor vrede, de-escalatie en wijsheid voor de politici. Bid ook voor veiligheid voor de bevolking en de medewerkers van MAF en andere hulporganisaties. Wat betreft het vliegen van MAF: in Papoea-Nieuw-Guinea is de herhaaldelijke inspectie van de vliegveiligheid geslaagd. Dank hiervoor en bid voor elke landing en vertrek die wereldwijd elke vijf minuten plaatsvinden.

 • Overdenking: Leer ons bidden 

  “En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.” Lukas 11:1

  Het is het meest bekende gebed voor christenen: het Onze Vader. Een prachtig gebed dat ons de Heere Jezus Christus zelf heeft geleerd. Een gebed dat we te allen tijde kunnen bidden, dat ons kracht geeft waar geen kracht is, dat ons woorden geeft als wij geen woorden meer hebben. Wat misschien minder bekend is, is het gegeven dat Jezus dit gebed geeft naar aanleiding van de vraag van een van zijn discipelen: “Heere, leer ons bidden”.

  De eenvoud en meerwaarde van het vragenstellen verbaast mij steeds weer opnieuw. Hoe waardevol is het om gewoon te vragen wat je nodig hebt. Interessant genoeg eindigt Jezus’ betoog over het bidden ook met precies deze stelling: “En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.” (Lukas 11:9). In het vragen, zoeken en aankloppen zit waarde. Er gaat een verlangen achter schuil en nederigheid, namelijk het bewustzijn dat wij het niet uit onszelf kunnen. Misschien moeten we wel leren om meer te vragen, en dan niet alleen de wat, maar ook de hoe. “Heere, leer ons…”, vult u maar in wat u op het hart hebt. Hij zal het u op Zijn tijd geven, daarvan mogen we zeker zijn.

Bid voor Hope For South Sudan (HFSS) die kinderen beschermt tegen mensenhandel. Bid ook voor het werk van MAF en andere hulporganisaties opdat mensen iets van Gods Liefde zullen erkennen en Hem – in al hun moeilijkheden – zullen ontmoeten. HFSS vangt kinderen op die met mensenhandel te maken hebben gehad, geeft hun een mogelijkheid voor onderwijs en zorgt voor een geschikte medische en psychologische behandeling. Medewerkster Stella Ahasa is onderweg met Petra omdat het twaalfjarige meisje specialistische zorg nodig heeft die niet verkrijgbaar is in de afgelegen gebieden waar HFSS werkt. “De vlucht was erg fijn”, vertelt Stella enthousiast. “Over de weg is het een zeer lange, vermoeiende reis. Het duurt twee dagen, je hebt geen plek om te slapen, dus je slaapt in de auto. Vliegen met MAF is zoveel beter!” Dank mee dat deze vluchten in Zuid-Soedan mogelijk zijn en veilige reizen kunnen waarborgen voor de passagiers.

Dank mee voor de verschillende samenwerkingen die God mogelijk maakt om zijn Koninkrijk te bouwen. Bid voor voldoende werkers, want de oogst is groot. Er zijn veel belangrijke posities binnen verschillende MAF-teams open die vragen om piloten, monteurs en managers. Cindi and Bill Walsh zetten zich in voor de ondersteuning van kerkleiders en voorgangers in ontwikkelingslanden, onder andere in Oeganda. “We vonden het geweldig om voor het eerst zelf met MAF te vliegen. We konden de voorgangers in Moyo trainen in het onderwijzen van Gods Woord. Ik ben dankbaar dat God leden van het wereldwijde lichaam van Christus roept om op deze praktische manieren te dienen. Het is een bewijs van Gods zorg voor Zijn volk. MAF vliegt degenen die in de uithoeken van de wereld dienen, maar uiteindelijk dient het de ontvangers, de lokale bevolking. Ik word er vaak bij bepaald hoe belangrijk partnerschap en samenwerking is als we iets willen bereiken in het Koninkrijk. MAF speelt daarin een cruciale rol.”

Dank mee voor een geslaagde ontmoetingsdag voor de ouders van onze Internationale Staf. Bid voor kracht en bemoediging voor hen. Kortgeleden heeft op vliegveld Teuge de ontmoetingsdag voor ouders van uitgezonden Stafleden plaatsgevonden. Ouders wiens kinderen al jaren uitgezonden zijn, ontmoetten ouders wiens kinderen net in voorbereiding zijn. Ze konden elkaar leren kennen en bemoedigen. MAF-ouders hebben met andere uitdagingen te maken dan hun kinderen. Zij ervaren een grote ruimtelijke afstand tot hun kinderen en willen een veilig thuisfront bieden. Bid voor hen dat zij op God mogen vertrouwen Die hun kinderen in Zijn handen draagt. Bid voor kracht en goed werkende communicatiemiddelen om met hun kinderen contact te houden. Dank voor al deze ouders die hun kinderen met hart en hand ondersteunen in de missie en roeping die zij ervaren.

Bid mee voor de veiligheid van onze Internationale Staf, de vluchtoperaties en alle passagiers. Dank voor decennia aan ervaring die de veiligheidsprocedures hebben verbeterd. Veiligheid is een belangrijk thema in het vliegdomein en in het werk in landen die kampen met armoede, politieke onrust en wantrouwen. In Tsjaad worden op dit moment veel demonstraties gehouden. Er heerst onrust onder de bevolking. Bid voor vrede, de-escalatie en wijsheid voor de politici. Bid ook voor veiligheid voor de bevolking en de medewerkers van MAF en andere hulporganisaties. Wat betreft het vliegen van MAF: in Papoea-Nieuw-Guinea is de herhaaldelijke inspectie van de vliegveiligheid geslaagd. Dank hiervoor en bid voor elke landing en vertrek die wereldwijd elke vijf minuten plaatsvinden.

“En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.” Lukas 11:1

Het is het meest bekende gebed voor christenen: het Onze Vader. Een prachtig gebed dat ons de Heere Jezus Christus zelf heeft geleerd. Een gebed dat we te allen tijde kunnen bidden, dat ons kracht geeft waar geen kracht is, dat ons woorden geeft als wij geen woorden meer hebben. Wat misschien minder bekend is, is het gegeven dat Jezus dit gebed geeft naar aanleiding van de vraag van een van zijn discipelen: “Heere, leer ons bidden”.

De eenvoud en meerwaarde van het vragenstellen verbaast mij steeds weer opnieuw. Hoe waardevol is het om gewoon te vragen wat je nodig hebt. Interessant genoeg eindigt Jezus’ betoog over het bidden ook met precies deze stelling: “En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.” (Lukas 11:9). In het vragen, zoeken en aankloppen zit waarde. Er gaat een verlangen achter schuil en nederigheid, namelijk het bewustzijn dat wij het niet uit onszelf kunnen. Misschien moeten we wel leren om meer te vragen, en dan niet alleen de wat, maar ook de hoe. “Heere, leer ons…”, vult u maar in wat u op het hart hebt. Hij zal het u op Zijn tijd geven, daarvan mogen we zeker zijn.

Runway Run editie 2022

Dank mee voor een geslaagde sponsorloop op de landingsbaan van vliegveld Teuge. Bid dat het opgehaalde sponsorbedrag veel levens mag redden d.m.v. ambulancevluchten.

Op 22 april heeft MAF de Runway Run georganiseerd, een sponsorloop waarbij 150 hardlopers tien kilometer op de landingsbaan in Teuge hebben afgelegd. Iedere loper had als doel minstens € 1.000 sponsorgeld op te halen en samen is er € 165.000 opgebracht. Dit geld wordt gebruikt voor ambulancevluchten in Papoea-Nieuw-Guinea en Timor-Leste. In totaal kunnen er zo’n 687 ambulancevluchten worden bekostigd. Dankt u mee dat het evenement zo goed is verlopen en de hardlopers gezond en wel de tien kilometer hebben voltooid? Bid voor de mensen in Papoea-Nieuw-Guinea en Timor-Leste die deze vluchten dringend nodig hebben en bid dat ze bewaard mogen blijven.

mei

 • Verzoeningsworkshops

  In Zuid-Soedan staan weer vrede- en verzoeningscursussen op de agenda. Bidt u mee dat de deelnemers geraakt zullen worden door Gods Woord en echte vrede met elkaar sluiten?

  Het hele jaar door worden er in Zuid-Soedan vrede- en verzoeningscursussen gegeven aan de bevolking van Zuid-Soedan. MAF vliegt de trainers naar verschillende afgelegen dorpen om de daar gezeten gemeenschappen de op de Bijbel gepasseerde training te geven. Samen onderzoeken zij hoe God verzoening met de mensheid mogelijk heeft gemaakt en hoe mensen ook elkaar kunnen vergeven. De erfenis van de jarenlange burgeroorlog in Zuid-Soedan is wrok, verdriet en geweld. Bid dat God vrede en verzoening werkt in de deelnemers van cursussen zodat langdurige vrede steeds meer de intrede neemt in Zuid-Soedan. Bid ook voor veilige vluchten voor deze belangrijke cursussen.

 • Vluchtoperatie in Guinee is begonnen

  Dank God voor de eerste operationele vlucht in het nieuwe MAF-programma in Guinee en bid dat nog veel belangrijke vluchten zullen volgen.

  Piloten Emil Kundig en Roy Rissanen vlogen van Conakry naar Nzérékoré om een zendingsgezin op te halen en naar een belangrijke conferentie in het hart van Conakry te brengen. Door de vlucht kon het gezin een tweedaagse reis over de slechte wegen van Guinee besparen. Met deze eerste vlucht heeft het nieuwe programma meteen bijgedragen aan zijn missie, namelijk kerken en zendingsorganisaties in staat stellen het Evangelie te vertellen aan de rond elf miljoen mensen die tot vandaag nog nooit het Goede Nieuws hebben gehoord. Bidt u mee voor deze missie en voor de vluchtoperaties van MAF? Bid dat wij samen met de zendelingen en kerk in Guinee het Woord van God kunnen verspreiden en mensen door God overtuigd zullen worden van Zijn waarheid.

 • Nieuwe shuttlevluchten en denguekoorts

  Dank God voor de nieuwe shuttle vluchten die sinds kort mogelijk zijn tussen Dili, de hoofdstad van Timor-Leste, en het Atauro eiland.

  Timorees Broslin dos Santos heeft met eigen ogen gezien hoe belangrijk deze verbinding is: “Mijn zoon leed aan denguekoorts, maar de artsen in Atauro konden hem niet helpen. Ze verwezen hem door naar het ziekenhuis in Dili, maar de reis zou met de boot moeten worden gemaakt. Soms, als het weer slecht is, is de reis helemaal niet mogelijk. De vlucht met MAF kostte slechts 15 minuten. Ik wil me niet voorstellen hoe het was geweest als MAF niet in Timor-Leste zou opereren! Mijn zoon had ernstige koorts en lag bijna een week in het ziekenhuis. Daarna gingen we per boot terug naar Atauro. We zijn MAF dankbaar voor de reddende ambulancevlucht en we hopen dat God het zal belonen met zijn zegen. Ik hoop dat MAF in de toekomst in Timor-Leste zal blijven opereren, omdat we nog steeds de hulp van MAF nodig hebben.” Dank voor vluchten zoals deze en bid voor alle patiënten die nog herstellende zijn van denguekoorts.

 • Bijbelcentra in gevaarlijk gebied

  Piloot Becki Dillingham kreeg onlangs de zeldzame kans om een ​​internationale vlucht te maken van Tsjaad naar Kameroen. Ze vloog een groep zendelingen die Bijbelcursussen ging geven. Dank God voor deze mogelijkheid. Zendeling Erwin legt uit: “Samen met Kameroense zendelingen zijn we door het hele land ongeveer 13 Bijbelcentra begonnen die onder andere bibliotheken, Bijbelcursussen en alfabetiseringslessen aanbieden. Tot nu toe hebben we in Tsjaad alleen wat activiteiten in het zuidwesten gehad, maar onze visie is om uit te breiden naar de hoofdstad. De afgelopen 15 jaar hebben we af en toe bezoekers gehad in onze Bijbelcentra in het noorden van Kameroen die zijn overgekomen uit Tsjaad. Er is dus een duidelijke behoefte aan Bijbelse les.” Dank God dat MAF in Tsjaad en deze keer ook in Kameroen zendelingen kan vliegen waar de wegen te onveilig te zijn om te begaan. Bid dat de Bijbelcentra mensen zullen helpen om Gods verlossingswerk te leren kennen.

   

 • Overdenking: Het belangrijkste gebod in praktijk 

  “Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” Lukas 10:27 

  We kennen de twee grootste geboden waarschijnlijk net zo goed als de wetgeleerde die ze hier voor Jezus opnoemt. Maar begrijpen wij deze geboden echt? De wetgeleerde lijkt de betekenis niet helemaal te vatten, want op de opdracht van Jezus “Doe dat” verstrikt hij zich in vragen en rechtvaardigingen. Maar niet alleen hij heeft moeite om de geboden in de praktijk te brengen. Na het gesprek met hem gaat Jezus naar zijn vrienden Lazarus, Maria en Martha. Ook dit verhaal kennen wij maar al te goed. Terwijl Martha zich in de keuken uitslooft om haar gasten te onthalen, laat haar zus Maria zich aan de voeten van Jezus zakken en luistert. Martha vraagt Jezus – verontwaardigd over de ontbrekende hulp van Maria – om haar terecht te wijzen. In plaats daarvan richt Jezus zich echter tot Martha en ontrafelt de ware kern van haar frustratie.  

  “Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen” (Lukas 10:41). De Griekse woorden voor ‘bezorgd’ en ‘druk’ beschrijven in hun oorspronkelijke betekenis een diepe angst, die verscheurt en afleidt. Ook het woord dat een vers eerder wordt gebruikt om Martha’s gedrag te beschrijven “Martha was druk bezig met bedienen” (Lukas 10:40) drukt afleiding uit. Martha was afgeleid door zorgen en angst. We weten niet precies waarin deze angst was gegrond, wellicht was ze bezorgd om het lichamelijke welzijn van haar gasten of om de reputatie van haar gezin. Feit is dat Jezus haar in plaats van haar zus terechtwijst. Martha liet zich afleiden van Hem door diepe angst en zorgen. Wellicht is dit een van de vele aspecten die het gebod van Jezus aansnijdt. We mogen voor onszelf en de ander zorgen, maar ons er niet volledig door laten beheersen, want alleen God behoort heel ons hart, heel onze ziel, heel onze kracht en heel ons verstand toe. Laten we bidden om de standvastigheid en het onderscheidingsvermogen van Maria.  

In Zuid-Soedan staan weer vrede- en verzoeningscursussen op de agenda. Bidt u mee dat de deelnemers geraakt zullen worden door Gods Woord en echte vrede met elkaar sluiten?

Het hele jaar door worden er in Zuid-Soedan vrede- en verzoeningscursussen gegeven aan de bevolking van Zuid-Soedan. MAF vliegt de trainers naar verschillende afgelegen dorpen om de daar gezeten gemeenschappen de op de Bijbel gepasseerde training te geven. Samen onderzoeken zij hoe God verzoening met de mensheid mogelijk heeft gemaakt en hoe mensen ook elkaar kunnen vergeven. De erfenis van de jarenlange burgeroorlog in Zuid-Soedan is wrok, verdriet en geweld. Bid dat God vrede en verzoening werkt in de deelnemers van cursussen zodat langdurige vrede steeds meer de intrede neemt in Zuid-Soedan. Bid ook voor veilige vluchten voor deze belangrijke cursussen.

Dank God voor de eerste operationele vlucht in het nieuwe MAF-programma in Guinee en bid dat nog veel belangrijke vluchten zullen volgen.

Piloten Emil Kundig en Roy Rissanen vlogen van Conakry naar Nzérékoré om een zendingsgezin op te halen en naar een belangrijke conferentie in het hart van Conakry te brengen. Door de vlucht kon het gezin een tweedaagse reis over de slechte wegen van Guinee besparen. Met deze eerste vlucht heeft het nieuwe programma meteen bijgedragen aan zijn missie, namelijk kerken en zendingsorganisaties in staat stellen het Evangelie te vertellen aan de rond elf miljoen mensen die tot vandaag nog nooit het Goede Nieuws hebben gehoord. Bidt u mee voor deze missie en voor de vluchtoperaties van MAF? Bid dat wij samen met de zendelingen en kerk in Guinee het Woord van God kunnen verspreiden en mensen door God overtuigd zullen worden van Zijn waarheid.

Dank God voor de nieuwe shuttle vluchten die sinds kort mogelijk zijn tussen Dili, de hoofdstad van Timor-Leste, en het Atauro eiland.

Timorees Broslin dos Santos heeft met eigen ogen gezien hoe belangrijk deze verbinding is: “Mijn zoon leed aan denguekoorts, maar de artsen in Atauro konden hem niet helpen. Ze verwezen hem door naar het ziekenhuis in Dili, maar de reis zou met de boot moeten worden gemaakt. Soms, als het weer slecht is, is de reis helemaal niet mogelijk. De vlucht met MAF kostte slechts 15 minuten. Ik wil me niet voorstellen hoe het was geweest als MAF niet in Timor-Leste zou opereren! Mijn zoon had ernstige koorts en lag bijna een week in het ziekenhuis. Daarna gingen we per boot terug naar Atauro. We zijn MAF dankbaar voor de reddende ambulancevlucht en we hopen dat God het zal belonen met zijn zegen. Ik hoop dat MAF in de toekomst in Timor-Leste zal blijven opereren, omdat we nog steeds de hulp van MAF nodig hebben.” Dank voor vluchten zoals deze en bid voor alle patiënten die nog herstellende zijn van denguekoorts.

Piloot Becki Dillingham kreeg onlangs de zeldzame kans om een ​​internationale vlucht te maken van Tsjaad naar Kameroen. Ze vloog een groep zendelingen die Bijbelcursussen ging geven. Dank God voor deze mogelijkheid. Zendeling Erwin legt uit: “Samen met Kameroense zendelingen zijn we door het hele land ongeveer 13 Bijbelcentra begonnen die onder andere bibliotheken, Bijbelcursussen en alfabetiseringslessen aanbieden. Tot nu toe hebben we in Tsjaad alleen wat activiteiten in het zuidwesten gehad, maar onze visie is om uit te breiden naar de hoofdstad. De afgelopen 15 jaar hebben we af en toe bezoekers gehad in onze Bijbelcentra in het noorden van Kameroen die zijn overgekomen uit Tsjaad. Er is dus een duidelijke behoefte aan Bijbelse les.” Dank God dat MAF in Tsjaad en deze keer ook in Kameroen zendelingen kan vliegen waar de wegen te onveilig te zijn om te begaan. Bid dat de Bijbelcentra mensen zullen helpen om Gods verlossingswerk te leren kennen.

 

“Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” Lukas 10:27 

We kennen de twee grootste geboden waarschijnlijk net zo goed als de wetgeleerde die ze hier voor Jezus opnoemt. Maar begrijpen wij deze geboden echt? De wetgeleerde lijkt de betekenis niet helemaal te vatten, want op de opdracht van Jezus “Doe dat” verstrikt hij zich in vragen en rechtvaardigingen. Maar niet alleen hij heeft moeite om de geboden in de praktijk te brengen. Na het gesprek met hem gaat Jezus naar zijn vrienden Lazarus, Maria en Martha. Ook dit verhaal kennen wij maar al te goed. Terwijl Martha zich in de keuken uitslooft om haar gasten te onthalen, laat haar zus Maria zich aan de voeten van Jezus zakken en luistert. Martha vraagt Jezus – verontwaardigd over de ontbrekende hulp van Maria – om haar terecht te wijzen. In plaats daarvan richt Jezus zich echter tot Martha en ontrafelt de ware kern van haar frustratie.  

“Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen” (Lukas 10:41). De Griekse woorden voor ‘bezorgd’ en ‘druk’ beschrijven in hun oorspronkelijke betekenis een diepe angst, die verscheurt en afleidt. Ook het woord dat een vers eerder wordt gebruikt om Martha’s gedrag te beschrijven “Martha was druk bezig met bedienen” (Lukas 10:40) drukt afleiding uit. Martha was afgeleid door zorgen en angst. We weten niet precies waarin deze angst was gegrond, wellicht was ze bezorgd om het lichamelijke welzijn van haar gasten of om de reputatie van haar gezin. Feit is dat Jezus haar in plaats van haar zus terechtwijst. Martha liet zich afleiden van Hem door diepe angst en zorgen. Wellicht is dit een van de vele aspecten die het gebod van Jezus aansnijdt. We mogen voor onszelf en de ander zorgen, maar ons er niet volledig door laten beheersen, want alleen God behoort heel ons hart, heel onze ziel, heel onze kracht en heel ons verstand toe. Laten we bidden om de standvastigheid en het onderscheidingsvermogen van Maria.  

Strijd tegen malaria!

Loof de Heere voor de vluchten die 28.000 muskietennetten naar de afgelegen gebieden van Papoea Nieuw-Guinea hebben gebracht. Bid dat de muskietennetten hun dienst zullen doen en de bevolking beschermd mag worden voor malaria.

Rotarians Against Malaria (RAM) is een lokale NGO die werkt aan de malariabestrijding in Papoea-Nieuw-Guinea. Een essentieel onderdeel van hun aanpak is de distributie van muskietennetten. Dit is een uitdagende missie, aangezien de infrastructuur in dit land zeer slecht is en er in veel gebieden noch wegen noch toegang tot een rivier zijn. De enige manier om deze gebieden te bereiken is het vliegtuig. Sinds 2011 ondersteunt MAF het werk van RAM door de muskietennetten naar onbereikbare gebieden te vliegen. Tim Freeman, programmamanager van RAM verwoordt het als volgt: “Zonder MAF zou RAM niet in staat zijn om de afgelegen delen van Papoea-Nieuw-Guinea zonder grote problemen te bereiken. We willen MAF bedanken voor de langdurige samenwerking die RAM heeft geholpen om onze dienst in deze gebieden te verlenen.” Dankt en bidt u mee voor deze samenwerking?

april

 • Woestijnzand in Tsjaad

  Dank mee voor de bescherming in Tsjaad en bid voor de uitbreiding van het programma.

  Het was weer tijd voor de Harmattan, een droge woestijnwind die veel zand met zich meebrengt. Voor het vliegverkeer heeft dit slecht zicht tot gevolg, wat wederom tot uitval van vluchten kan leiden. Ondanks dat de wind anderhalve week aanhield, kon de vliegplanning van MAF bijna ongestoord worden doorgezet. Hiervoor willen we God bedanken! Nog meer reden voor dankbaarheid is het feit dat MAF Tsjaad verschillende mogelijkheden heeft gevonden om oude landingsbanen te heropenen. Dit geeft het team de mogelijkheid om nog meer geïsoleerde dorpen en mensen te bereiken. Bid voor een goed evaluatieproces, voor het werk dat gedaan moet worden en voor open harten bij de mensen die onze piloten tegenkomen.

 • Vliegtuigtechnici, piloten en managers gezocht

  Dank mee voor iedere lokale en internationale medewerker die zich inzet in een van de 25 landen waarin MAF vliegt. Bid om kracht en wijsheid en om nieuwe arbeiders die God voor Zijn oogst roept.

  Omdat de vluchtaanvragen toenemen, groeien de meeste van onze vliegprogramma’s in de landen waarin MAF werkt. We zijn hiervoor erg dankbaar, omdat dit betekent dat er steeds meer mensen geholpen kunnen worden en meer organisaties zich inzetten voor geïsoleerde mensen en volkeren. Tegelijkertijd zijn voor dit werk veel medewerkers nodig, van piloot tot vliegtuigtechnici en manager. Bid u mee dat God de juiste mensen voorbereidt en dat Hij degenen die Hij op het oog heeft, klaarmaakt om voor MAF te gaan werken? Bid ook voor de huidige medewerkers dat zij goed om kunnen gaan met de drukke vliegprogramma’s en elke dag opnieuw Zijn kracht ervaren.

 • Feest op de landingsbaan in Papoea-Nieuw-Guinea

  Dank voor een heropende landingsbaan en de verzoening die plaats heeft gevonden om deze heropening mogelijk te maken. Bid dat God zal werken in de gemeenschappen rondom Yalum.

  Zingende mensen, dansend in hun meest feestelijke kleding, die hun vreugde en waardering uitten. Dat was het tafereel dat de piloten Richie Axon en Paul Woodington verwelkomde toen ze het eerste vliegtuig na 22 jaar isolatie in Yalum aan de grond zetten. Vanwege burgerlijke onrust moest de landingsbaan meer dan twintig jaar geleden gesloten worden. De vijandige gemeenschappen snakten echter naar een deur uit hun junglegevangenis en sloten vrede met elkaar. Ook herstelden zij de landingsbaan zodat het MAF-vliegtuig weer veilig kon landen. Toen de vliegtuigwielen de grond van Yalum bereikten was de vreugde groot. Dank God voor dit wonder van vrede en samenwerking in Yalum en bid dat MAF en haar werk getuigenis mogen afleggen van Gods heerlijkheid.

 • 100 jaar Evangelie in Zuid-Soedan

  Dank voor 100 jaar evangelieverspreiding in Zuid-Soedan en bid dat elk zaadje dat sindsdien geplant is, zal uitgroeien tot een standvastige boom die veelvoudig vrucht draagt.

  In 1922 begon zendeling William Haddow aan zijn bediening in Maridi. Over zijn erfenis wordt gezegd: “Zijn leven was als het ware in brand gestoken voor God. Het was een groot avontuur en hij had er geen moment spijt van dat hij alles voor Soedan had opgegeven. Het was door zulke mannen als Haddow dat deze missie standhield ondanks alle rampen en dat het Evangelie een plaats won in de harten van mensen die ver weg van God waren.” Als MAF zijn we dankbaar dat we de bediening in Maridi kunnen ondersteunen en zendelingen, Bijbels en onderwijsmaterialen kunnen vliegen om het Goede Nieuws verder te verspreiden. Dank voor iedereen die zich inzet voor de verspreiding van het Evangelie en bid dat Gods Woord nooit vruchteloos terugkeert (Jes. 55:11).

 • Overdenking: Werkelijk alles loslaten

  “Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.” Lukas 9:62

  Beschaamde stilte. De woorden van de Heer klinken nog even na in de hoofden van de drie mannen. De eerste wilde Jezus uit zichzelf volgen. Aan hem liet Jezus zien wat hem te wachten stond: geen plek om zijn hoofd tot rust te leggen. Bij de tweede was het Jezus die vroeg om Hem te volgen. De reactie was dat diegene eerst zijn vader wilde begraven. De derde wilde nog even afscheid nemen van zijn huisgenoten. Allemaal goede en begrijpelijke redenen lijkt het; toch geeft Jezus bovenstaand antwoord. Onmogelijk? Voor de vissers rondom Petrus niet. Zij lieten de netten zonder meer vallen en volgden Jezus (Mat. 4:18). Voor zo’n daad is groot geloof nodig, geloof dat alleen God kan geven.

  Het Hebreeuwse woord voor geloof ‘pistis’ komt voort uit het wordt ‘peithô’ wat overtuigd betekent. Geloof is een overtuiging van en door Gods waarheid. Het geloof is bijvoorbeeld de overtuiging dat God de Heer is van verleden, heden en toekomst. Hij is de Heer over gisteren, we denken aan de man die eerst zijn vader wil begraven. Hij is de Heer over vandaag, we denken aan diegene die zijn huisgenoten gedag wil zeggen. En Hij is de Heer over morgen, we denken aan de man die gewaarschuwd wordt voor de kosten van het volgen van Jezus. Pas als we ervan overtuigd zijn – het geloven – dat iets volledig en 100% in Gods hand ligt, durven we datgene los te laten. In alle andere gevallen proberen we het krampachtig vast te houden én achterom te kijken. De vissers bij de zee hadden gezien dat alles in Gods hand ligt, zelfs hun vakmanschap en levensonderhoud. Immers, Jezus had hen net de visvangst van hun leven bezorgd. Zij werden overtuigd, geloofden en lieten over, over aan God. Laten we bidden voor zulk geloof én zo’n overtuiging.

Dank mee voor de bescherming in Tsjaad en bid voor de uitbreiding van het programma.

Het was weer tijd voor de Harmattan, een droge woestijnwind die veel zand met zich meebrengt. Voor het vliegverkeer heeft dit slecht zicht tot gevolg, wat wederom tot uitval van vluchten kan leiden. Ondanks dat de wind anderhalve week aanhield, kon de vliegplanning van MAF bijna ongestoord worden doorgezet. Hiervoor willen we God bedanken! Nog meer reden voor dankbaarheid is het feit dat MAF Tsjaad verschillende mogelijkheden heeft gevonden om oude landingsbanen te heropenen. Dit geeft het team de mogelijkheid om nog meer geïsoleerde dorpen en mensen te bereiken. Bid voor een goed evaluatieproces, voor het werk dat gedaan moet worden en voor open harten bij de mensen die onze piloten tegenkomen.

Dank mee voor iedere lokale en internationale medewerker die zich inzet in een van de 25 landen waarin MAF vliegt. Bid om kracht en wijsheid en om nieuwe arbeiders die God voor Zijn oogst roept.

Omdat de vluchtaanvragen toenemen, groeien de meeste van onze vliegprogramma’s in de landen waarin MAF werkt. We zijn hiervoor erg dankbaar, omdat dit betekent dat er steeds meer mensen geholpen kunnen worden en meer organisaties zich inzetten voor geïsoleerde mensen en volkeren. Tegelijkertijd zijn voor dit werk veel medewerkers nodig, van piloot tot vliegtuigtechnici en manager. Bid u mee dat God de juiste mensen voorbereidt en dat Hij degenen die Hij op het oog heeft, klaarmaakt om voor MAF te gaan werken? Bid ook voor de huidige medewerkers dat zij goed om kunnen gaan met de drukke vliegprogramma’s en elke dag opnieuw Zijn kracht ervaren.

Dank voor een heropende landingsbaan en de verzoening die plaats heeft gevonden om deze heropening mogelijk te maken. Bid dat God zal werken in de gemeenschappen rondom Yalum.

Zingende mensen, dansend in hun meest feestelijke kleding, die hun vreugde en waardering uitten. Dat was het tafereel dat de piloten Richie Axon en Paul Woodington verwelkomde toen ze het eerste vliegtuig na 22 jaar isolatie in Yalum aan de grond zetten. Vanwege burgerlijke onrust moest de landingsbaan meer dan twintig jaar geleden gesloten worden. De vijandige gemeenschappen snakten echter naar een deur uit hun junglegevangenis en sloten vrede met elkaar. Ook herstelden zij de landingsbaan zodat het MAF-vliegtuig weer veilig kon landen. Toen de vliegtuigwielen de grond van Yalum bereikten was de vreugde groot. Dank God voor dit wonder van vrede en samenwerking in Yalum en bid dat MAF en haar werk getuigenis mogen afleggen van Gods heerlijkheid.

Dank voor 100 jaar evangelieverspreiding in Zuid-Soedan en bid dat elk zaadje dat sindsdien geplant is, zal uitgroeien tot een standvastige boom die veelvoudig vrucht draagt.

In 1922 begon zendeling William Haddow aan zijn bediening in Maridi. Over zijn erfenis wordt gezegd: “Zijn leven was als het ware in brand gestoken voor God. Het was een groot avontuur en hij had er geen moment spijt van dat hij alles voor Soedan had opgegeven. Het was door zulke mannen als Haddow dat deze missie standhield ondanks alle rampen en dat het Evangelie een plaats won in de harten van mensen die ver weg van God waren.” Als MAF zijn we dankbaar dat we de bediening in Maridi kunnen ondersteunen en zendelingen, Bijbels en onderwijsmaterialen kunnen vliegen om het Goede Nieuws verder te verspreiden. Dank voor iedereen die zich inzet voor de verspreiding van het Evangelie en bid dat Gods Woord nooit vruchteloos terugkeert (Jes. 55:11).

“Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.” Lukas 9:62

Beschaamde stilte. De woorden van de Heer klinken nog even na in de hoofden van de drie mannen. De eerste wilde Jezus uit zichzelf volgen. Aan hem liet Jezus zien wat hem te wachten stond: geen plek om zijn hoofd tot rust te leggen. Bij de tweede was het Jezus die vroeg om Hem te volgen. De reactie was dat diegene eerst zijn vader wilde begraven. De derde wilde nog even afscheid nemen van zijn huisgenoten. Allemaal goede en begrijpelijke redenen lijkt het; toch geeft Jezus bovenstaand antwoord. Onmogelijk? Voor de vissers rondom Petrus niet. Zij lieten de netten zonder meer vallen en volgden Jezus (Mat. 4:18). Voor zo’n daad is groot geloof nodig, geloof dat alleen God kan geven.

Het Hebreeuwse woord voor geloof ‘pistis’ komt voort uit het wordt ‘peithô’ wat overtuigd betekent. Geloof is een overtuiging van en door Gods waarheid. Het geloof is bijvoorbeeld de overtuiging dat God de Heer is van verleden, heden en toekomst. Hij is de Heer over gisteren, we denken aan de man die eerst zijn vader wil begraven. Hij is de Heer over vandaag, we denken aan diegene die zijn huisgenoten gedag wil zeggen. En Hij is de Heer over morgen, we denken aan de man die gewaarschuwd wordt voor de kosten van het volgen van Jezus. Pas als we ervan overtuigd zijn – het geloven – dat iets volledig en 100% in Gods hand ligt, durven we datgene los te laten. In alle andere gevallen proberen we het krampachtig vast te houden én achterom te kijken. De vissers bij de zee hadden gezien dat alles in Gods hand ligt, zelfs hun vakmanschap en levensonderhoud. Immers, Jezus had hen net de visvangst van hun leven bezorgd. Zij werden overtuigd, geloofden en lieten over, over aan God. Laten we bidden voor zulk geloof én zo’n overtuiging.

Het leven na de cycloon

Bid voor de bevolking van Madagaskar die kampt met de nasleep van de cycloon die het eiland enkele weken geleden trof. Dank dat MAF vanaf het begin vluchten kon uitvoeren om de hulpverlening efficiënter te laten verlopen.

Begin februari werd Madagaskar getroffen door een cycloon. MAF voert inspectievluchten en hulpvluchten uit. Ook nu is de situatie nog zorgelijk, vertelt MAF-piloot Wouter Nagel: “We vliegen veel na elke cycloon. Inmiddels zitten we op cycloon nummer vier. Rivieren treden buiten hun oevers, veel huizen staan onder water en zijn dus onbewoonbaar. De wegen zijn onbegaanbaar doordat bruggen weggespoeld zijn of de wegen ondergelopen zijn door het vele water. Waar de wind het hardst waaide, rond het oog van de orkaan, zijn daken verdwenen of ernstig beschadigd. We vliegen waterpompen, ontwikkelingspartners zoals WASH en teams die de inventarisatie uitvoeren voor verdere hulp.” Bid mee voor de bevolking van Madagaskar zodat ze een veilig onderkomen en voldoende voorraden hebben en hun leven weer kunnen hervatten na deze rampspoed.

maart

 • Flying voor Life in de praktijk

  Prijs God voor alle ambulancevluchten die MAF dagelijks maakt. Bid voor de patiënten en de mensen die geen toegang tot gezondheidszorg hebben. Bid dat MAF en de lokale ziekenhuizen steeds betere zorg kunnen bieden.

  Een noodgeval verandert de plannen van piloot Paul Woodington, die opeens een ambulancevlucht moet vliegen. De dank van het gezin van de patiënt is groot: “Bedankt MAF, voor het vervoeren van mijn zieke neef van het afgelegen Bensbach naar het ziekenhuis in de stad Daru. We konden niets meer doen, maar we baden en God verhoorde onze gebeden via MAF. Dank jullie wel. In wanhopige situaties zijn er mensen die om ons geven!” Dank mee voor ambulancevluchten zoals deze en bid dat MAF steeds op tijd mag zijn en dat de patiënten door deze gebeurtenissen heen God zullen vinden.

 • Communicatie mogelijk!

  Dank mee voor de herstelde communicatielijn voor de Sepik Christian Ministry. Bid dat de communicatielijn de afgelegen gemeenschap zal ondersteunen in haar dienst.

  Het dorp Hauna ligt langs de Mighty Sepik River, de langste en een-na-grootste rivier op het vasteland van Papoea-Nieuw-Guinea. In dit dorp is de bediening Sepik Christian Ministry gevestigd, die in 1967 is opgezet door Wycliffe Bijbelvertalers. Naast Bijbelvertaling zet deze bediening zich in voor aanvullend basisschoolonderwijs en een gezondheidscentrum. Hiervoor is een goede communicatielijn essentieel. Door ouderdom moest de radioverbinding dringend vervangen worden. MAF Techno-logies hielp door een nieuwe radio te installeren. Op deze manier kan er in noodgevallen weer contact worden opgenomen. Dank voor de technische mogelijkheden waarover MAF beschikt en bid voor de verschillende bedieningen in Papoea-Nieuw-Guinea die werken in het Koninkrijk van God.

 • Genezing van een land

  Bid en dank voor het evangelisatiewerk dat Sam Tsapwe in Oeganda uitvoert. Dank dat God aan het werk is en mensen zich tot Hem bekeren. Bid voor bescherming van Sam en zijn team en voor veilige vluchten.

  Sam Tsapwe is een trouwe passagier van MAF. De Oegandees reist door zijn land om het Evangelie te vertellen. Zijn getuigenissen vormen veel reden tot dankbaarheid: “Veel mensen uit Buwunga kwamen naar ons toe om te bidden. Naarmate het gebed toenam, merkten we een verandering in de buurt. Het aangrenzende bushland werd gecultiveerd. Twee hout- en metaalateliers werden gebouwd en zijn nu functioneel. De gemeenschapsleider sprak uit wat velen dachten: ‘Gebed brengt genezing in onze gemeenschap’. Daarnaast zijn veel mensen in Afrika – voornamelijk in de afgelegen streken – gebonden door angst en aanbidding van boze geesten. Steeds weer zien we mensen afstand van deze praktijken doen en God, de enige en ware Heer, aanbidden.” Dank mee voor deze mooie getuigenissen en bid dat de mensen die zich naar God toekeren ook weer anderen bij Hem mogen brengen.

 • Met het vliegtuig naar school

  Bid mee voor de verschillende onderwijsprojecten in Papoea-Nieuw-Guinea. Dank voor iedere nationale en internationale leerkracht die MAF kan vliegen en die zich voor educatie in dit land inzet.

  Voor veel kinderen in de afgelegen jungle- en bergdorpen van Papoea-Nieuw-Guinea is er geen mogelijkheid om onderwijs te volgen. Zendelingen en lokale onderwijzers hebben de afgelopen decennia scholen gebouwd om deze kinderen te dienen. MAF was nauw betrokken door alle benodigdheden die niet lokaal geproduceerd konden worden in te vliegen: van bouw- en schoolmaterialen tot leerkrachten aan toe. Deze maand zamelen we geld in om deze onderwijsprojecten te kunnen steunen. Bidt u mee dat er voldoende steun zal zijn om deze vluchten te kunnen blijven doen? Dank dat door de scholen die door de decennia heen zijn ontstaan, veel kinderen algemene kennis opgedaan hebben en over God geleerd hebben.   

 • Overdenking: Gezamenlijk gebed

  “Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus meenam en de berg opklom om te bidden.” Lukas 9:28

  Opeens trekt een wolk op. Petrus, Johannes en Jakobus schrikken wakker. Zij hebben weer eens geslapen. Vanuit de wolk horen zij een stem die zegt: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ (Lukas 9:35). Verbaasd en rillend van ontzag kijken ze om zich heen… Dit toneel herinnert ons aan een andere gebeurtenis: de doop van Jezus. Ook hier kwam er een stem uit de hemel die Hem bevestigde als Gods geliefde Zoon. Ook hier ging gebed aan vooraf. De afgelopen keren hebben we telkens een moment van Jezus belicht waarin Hij bidt, of alleen of te midden van anderen. Vandaag zien we een vers waarin beschreven wordt dat Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus een berg opklimt om samen te bidden.

  Een bijzonder moment, want deze keer wordt niet alleen Jezus opgebouwd in de zekerheid van Zijn identiteit, maar ook de discipelen. We herinneren ons, dat Jezus vlak voor deze gebeurtenis aan zijn discipelen vroeg wie Hij volgens hen was. Met vuur en vlam beleed Petrus dat Jezus de Christus van God is (Lukas 9:20). Jezus bekrachtigde dit, en nu bevestigt God zelf dit gegeven! Het voelt ironisch: waar de farizeeën constant op zoek naar een bewijs voor Jezus’ autoriteit waren en er nooit eentje kregen, ontvangen juist diegenen die ‘gewoon’ geloven het bewijs waar iedereen naar snakte.  Wat zien wij in dit vers? Een moment van gezamenlijk gebed waarin God Zijn Zoon openbaart.

Prijs God voor alle ambulancevluchten die MAF dagelijks maakt. Bid voor de patiënten en de mensen die geen toegang tot gezondheidszorg hebben. Bid dat MAF en de lokale ziekenhuizen steeds betere zorg kunnen bieden.

Een noodgeval verandert de plannen van piloot Paul Woodington, die opeens een ambulancevlucht moet vliegen. De dank van het gezin van de patiënt is groot: “Bedankt MAF, voor het vervoeren van mijn zieke neef van het afgelegen Bensbach naar het ziekenhuis in de stad Daru. We konden niets meer doen, maar we baden en God verhoorde onze gebeden via MAF. Dank jullie wel. In wanhopige situaties zijn er mensen die om ons geven!” Dank mee voor ambulancevluchten zoals deze en bid dat MAF steeds op tijd mag zijn en dat de patiënten door deze gebeurtenissen heen God zullen vinden.

Dank mee voor de herstelde communicatielijn voor de Sepik Christian Ministry. Bid dat de communicatielijn de afgelegen gemeenschap zal ondersteunen in haar dienst.

Het dorp Hauna ligt langs de Mighty Sepik River, de langste en een-na-grootste rivier op het vasteland van Papoea-Nieuw-Guinea. In dit dorp is de bediening Sepik Christian Ministry gevestigd, die in 1967 is opgezet door Wycliffe Bijbelvertalers. Naast Bijbelvertaling zet deze bediening zich in voor aanvullend basisschoolonderwijs en een gezondheidscentrum. Hiervoor is een goede communicatielijn essentieel. Door ouderdom moest de radioverbinding dringend vervangen worden. MAF Techno-logies hielp door een nieuwe radio te installeren. Op deze manier kan er in noodgevallen weer contact worden opgenomen. Dank voor de technische mogelijkheden waarover MAF beschikt en bid voor de verschillende bedieningen in Papoea-Nieuw-Guinea die werken in het Koninkrijk van God.

Bid en dank voor het evangelisatiewerk dat Sam Tsapwe in Oeganda uitvoert. Dank dat God aan het werk is en mensen zich tot Hem bekeren. Bid voor bescherming van Sam en zijn team en voor veilige vluchten.

Sam Tsapwe is een trouwe passagier van MAF. De Oegandees reist door zijn land om het Evangelie te vertellen. Zijn getuigenissen vormen veel reden tot dankbaarheid: “Veel mensen uit Buwunga kwamen naar ons toe om te bidden. Naarmate het gebed toenam, merkten we een verandering in de buurt. Het aangrenzende bushland werd gecultiveerd. Twee hout- en metaalateliers werden gebouwd en zijn nu functioneel. De gemeenschapsleider sprak uit wat velen dachten: ‘Gebed brengt genezing in onze gemeenschap’. Daarnaast zijn veel mensen in Afrika – voornamelijk in de afgelegen streken – gebonden door angst en aanbidding van boze geesten. Steeds weer zien we mensen afstand van deze praktijken doen en God, de enige en ware Heer, aanbidden.” Dank mee voor deze mooie getuigenissen en bid dat de mensen die zich naar God toekeren ook weer anderen bij Hem mogen brengen.

Bid mee voor de verschillende onderwijsprojecten in Papoea-Nieuw-Guinea. Dank voor iedere nationale en internationale leerkracht die MAF kan vliegen en die zich voor educatie in dit land inzet.

Voor veel kinderen in de afgelegen jungle- en bergdorpen van Papoea-Nieuw-Guinea is er geen mogelijkheid om onderwijs te volgen. Zendelingen en lokale onderwijzers hebben de afgelopen decennia scholen gebouwd om deze kinderen te dienen. MAF was nauw betrokken door alle benodigdheden die niet lokaal geproduceerd konden worden in te vliegen: van bouw- en schoolmaterialen tot leerkrachten aan toe. Deze maand zamelen we geld in om deze onderwijsprojecten te kunnen steunen. Bidt u mee dat er voldoende steun zal zijn om deze vluchten te kunnen blijven doen? Dank dat door de scholen die door de decennia heen zijn ontstaan, veel kinderen algemene kennis opgedaan hebben en over God geleerd hebben.   

“Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus meenam en de berg opklom om te bidden.” Lukas 9:28

Opeens trekt een wolk op. Petrus, Johannes en Jakobus schrikken wakker. Zij hebben weer eens geslapen. Vanuit de wolk horen zij een stem die zegt: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ (Lukas 9:35). Verbaasd en rillend van ontzag kijken ze om zich heen… Dit toneel herinnert ons aan een andere gebeurtenis: de doop van Jezus. Ook hier kwam er een stem uit de hemel die Hem bevestigde als Gods geliefde Zoon. Ook hier ging gebed aan vooraf. De afgelopen keren hebben we telkens een moment van Jezus belicht waarin Hij bidt, of alleen of te midden van anderen. Vandaag zien we een vers waarin beschreven wordt dat Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus een berg opklimt om samen te bidden.

Een bijzonder moment, want deze keer wordt niet alleen Jezus opgebouwd in de zekerheid van Zijn identiteit, maar ook de discipelen. We herinneren ons, dat Jezus vlak voor deze gebeurtenis aan zijn discipelen vroeg wie Hij volgens hen was. Met vuur en vlam beleed Petrus dat Jezus de Christus van God is (Lukas 9:20). Jezus bekrachtigde dit, en nu bevestigt God zelf dit gegeven! Het voelt ironisch: waar de farizeeën constant op zoek naar een bewijs voor Jezus’ autoriteit waren en er nooit eentje kregen, ontvangen juist diegenen die ‘gewoon’ geloven het bewijs waar iedereen naar snakte.  Wat zien wij in dit vers? Een moment van gezamenlijk gebed waarin God Zijn Zoon openbaart.

Gezondheid Internationale Staf

Dank God voor de geboorte van twee kleine MAF-meisjes in de gezinnen Maliepaard en Gooden. Bid voor gezondheid voor hen, hun ouders en de andere (uitgezonden) gezinnen.

De afgelopen tijd heeft een aantal Internationale Stafleden Covid-19 opgelopen. We danken voor goed herstel tot op heden. Naast Covid-19 vormen lokale ziekten zoals malaria of tyfus een continu gevaar voor onze uitgezonden gezinnen. Wilt u God vragen om bescherming voor eenieder van hen? De begeleiding van onze Internationale Staf wordt met veel betrokkenheid en enthousiasme door het HR-team van MAF Nederland verzorgd. Momenteel zoeken wij een HR adviseur die ons team komt versterken. Wilt u meebidden dat God de juiste kandidaten voorbereidt en op ons pad brengt?

februari

 • Onder de pannen

  Bid dat de lading grote pannen, die door MAF is afgeleverd in Zuid-Soedan, tot zegen voor de bevolking mag zijn.

  Vanwege de uitbreiding van de school in Holy Trinity Peace Village in Kuron, Zuid-Soedan, waren nieuwe pannen nodig om de extra studenten en medewerkers van eten te kunnen voorzien. Bisschop Paride Taban helpt de gemeenschap de conflictcyclus te doorbreken door jongeren op te leiden en alternatieve banen te bieden. Goed voedsel is daarin heel belangrijk omdat de kinderen lichamelijk beter groeien en zich beter kunnen concentreren. Zoiets is voor hen heel bijzonder, want een leerling zegt: “Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik drie maaltijden eet.” Bid dat de kinderen mogen uitgroeien tot goede leiders die God vrezen en vrede bevorderen. Dank dat MAF kan helpen door de programma’s te bevoorraden met alles wat nodig is en bid dat onderwijs en vrede voor Zuid-Soedan normaal zullen worden.

 • Een nieuw huis voor onze vliegtuigen

  Prijs de Heer voor de grote financiële hulp die voor de bouw van de hangaar in Suriname is binnengekomen. Bid voor de nodige vergunningen zodat de bouw spoedig kan starten.

  In 2021 hebben wij veel bericht over de oude hangaar in Suriname die dringend aan vervanging toe is. Voor dit project is door veel betrokkenen in Nederland een groot bedrag bijeengebracht. Daardoor kan de bouw worden gerealiseerd. Bid voor een spoedige afhandeling van de bouwvergunning die momenteel vertraging oploopt. Bid ook voor wijsheid in de samenwerking met lokale partners. Voordat de bouw begint moeten alle materialen van MAF worden verhuisd. We zijn dankbaar dat we de dichtbijgelegen faciliteiten van de Surinaamse Luchtmacht mogen gebruiken en bidden voor kracht, wijsheid en doorzettingsvermogen in deze tijd.

 • Gezegend 2021

  Dank voor al de projecten waarvoor MAF in 2021 mocht vliegen en voor de overweldigende jaarafsluiting. Bid voor Gods leiding en zegen in 2022.

  In 2021 zijn er weer honderdduizenden vluchten gemaakt voor mensen in afgelegen gebieden. Bijbels, voedsel, bouwmaterialen en schoolboeken zijn gebracht en zieken opgehaald. Dokters hebben meerdaagse reizen in de bush ondernomen om op afgelegen plekken medische consulten te geven. Zendelingen zijn erop uitgevlogen om mensen over Jezus Christus te vertellen. Dank God voor al deze projecten en de rol die MAF erin mocht spelen en prijs Hem voor de goede financiële jaarafsluiting. MAF Nederland mocht dankzij alle giften die in de loop van 2021 zijn gegeven zelfs boven de begroting uitkomen. Met dit extra geld kunnen nog eens extra projecten worden gefinancierd die eerder niet bekostigd konden worden. We willen danken voor iedere betrokken ondersteuner in Nederland. Ook voor u, die u ons zo trouw in gebed begeleidt. Dat is een van de belangrijkste diensten. Bedankt!

 • Spannende geboorte tijdens de feestdagen

  Dank voor de snelle hulp die MAF Papoea-Nieuw-Guinea tijdens de feestdagen kon geven aan twee moeders met complicaties tijdens de bevalling. Bid voor goed herstel en gezondheid voor de kinderen en hun moeders.

  Het had weinig weg van de feestelijke rust die vaak aan Kerst wordt verbonden. Piloot Piet Muilwijk werd op Tweede Kerstdag zelfs uit de dienst gebeld met de vraag of hij de ambulancevlucht kon vliegen en was dankbaar juist op zo’n dag Gods Liefde uit te kunnen dragen. Na een lange nacht waarin de dorpsbewoners de moeder en haar pasgeboren baby’s op hun schouders hadden gedragen met zaklampen hun weg door het donker zoekend, konden moeder en baby’s met het vliegtuig naar het ziekenhuis worden gebracht voor een levensreddende operatie. Zij was niet de enige kersverse moeder die tijdens de Kerstdagen in een van onze Cessna’s naar het ziekenhuis werd gebracht. Dank God dat MAF op tijd was en bid voor allen die wellicht op dit moment ergens in de jungle van Papoea-Nieuw-Guinea voor het leven vechten.

 • Overdenking: Gesprek na gebed

  “En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in Zijn nabijheid waren. En Hij vroeg hun: Wie zeggen de menigten dat Ik ben?”
  Lukas 9:18

  Sinds ik samen met u de reis door het Lukasevangelie ben begonnen, zijn we veel situaties tegengekomen waarin Jezus bidt. Het feit dat ik zojuist de 14e overdenking over gebed en geloof schrijf en pas in het negende hoofdstuk van het Lukasevangelie ben aangekomen, bevestigt de stelling dat Jezus voortdurend bidt. Hij lijkt gebed uitermate belangrijkrijk te vinden, immers volgens Lukas bad Jezus tijdens Zijn doop, in de woestijn, voor de keuze van de twaalf discipelen, voor het volbrengen van een wonder… en nu zelfs in de aantocht naar een gesprek.

  We weten niet wat Jezus precies heeft gebeden in het bovengenoemde Bijbelgedeelte. Wat we wel weten is dat Hij vanuit dit gebed een gesprek met zijn discipelen aanknoopt, met twee niet onbelangrijke vragen: “Wie zeggen de menigten dat ik ben?” en “Maar u, wie zegt u dat Ik ben?” (Lukas 9:18-20). Een diepe vraag waarop het antwoord tot leven leidt: “De Christus van God.” (Lukas 9:20). Nogmaals, we kunnen niet weten wat Jezus op dit moment gebeden heeft, maar zoals in de overdenking van juli 2021 aangestipt, beschrijft het Griekse woord voor gebed hier opnieuw de omgang met God waarin onze wensen in Zijn wensen worden veranderd. Wellicht is dit een mooie insteek voor onze eigen gesprekken. Wellicht is het waardevol en zelfs invloedrijk om voor gesprekken met vrienden, bekenden, collega’s kort te bidden, ons op God te richten en vanuit dit perspectief een gesprek te beginnen. Wellicht worden onze gesprekken wel dieper en gezegender dan ooit tevoren. Het is een poging waard, toch?

Bid dat de lading grote pannen, die door MAF is afgeleverd in Zuid-Soedan, tot zegen voor de bevolking mag zijn.

Vanwege de uitbreiding van de school in Holy Trinity Peace Village in Kuron, Zuid-Soedan, waren nieuwe pannen nodig om de extra studenten en medewerkers van eten te kunnen voorzien. Bisschop Paride Taban helpt de gemeenschap de conflictcyclus te doorbreken door jongeren op te leiden en alternatieve banen te bieden. Goed voedsel is daarin heel belangrijk omdat de kinderen lichamelijk beter groeien en zich beter kunnen concentreren. Zoiets is voor hen heel bijzonder, want een leerling zegt: “Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik drie maaltijden eet.” Bid dat de kinderen mogen uitgroeien tot goede leiders die God vrezen en vrede bevorderen. Dank dat MAF kan helpen door de programma’s te bevoorraden met alles wat nodig is en bid dat onderwijs en vrede voor Zuid-Soedan normaal zullen worden.

Prijs de Heer voor de grote financiële hulp die voor de bouw van de hangaar in Suriname is binnengekomen. Bid voor de nodige vergunningen zodat de bouw spoedig kan starten.

In 2021 hebben wij veel bericht over de oude hangaar in Suriname die dringend aan vervanging toe is. Voor dit project is door veel betrokkenen in Nederland een groot bedrag bijeengebracht. Daardoor kan de bouw worden gerealiseerd. Bid voor een spoedige afhandeling van de bouwvergunning die momenteel vertraging oploopt. Bid ook voor wijsheid in de samenwerking met lokale partners. Voordat de bouw begint moeten alle materialen van MAF worden verhuisd. We zijn dankbaar dat we de dichtbijgelegen faciliteiten van de Surinaamse Luchtmacht mogen gebruiken en bidden voor kracht, wijsheid en doorzettingsvermogen in deze tijd.

Dank voor al de projecten waarvoor MAF in 2021 mocht vliegen en voor de overweldigende jaarafsluiting. Bid voor Gods leiding en zegen in 2022.

In 2021 zijn er weer honderdduizenden vluchten gemaakt voor mensen in afgelegen gebieden. Bijbels, voedsel, bouwmaterialen en schoolboeken zijn gebracht en zieken opgehaald. Dokters hebben meerdaagse reizen in de bush ondernomen om op afgelegen plekken medische consulten te geven. Zendelingen zijn erop uitgevlogen om mensen over Jezus Christus te vertellen. Dank God voor al deze projecten en de rol die MAF erin mocht spelen en prijs Hem voor de goede financiële jaarafsluiting. MAF Nederland mocht dankzij alle giften die in de loop van 2021 zijn gegeven zelfs boven de begroting uitkomen. Met dit extra geld kunnen nog eens extra projecten worden gefinancierd die eerder niet bekostigd konden worden. We willen danken voor iedere betrokken ondersteuner in Nederland. Ook voor u, die u ons zo trouw in gebed begeleidt. Dat is een van de belangrijkste diensten. Bedankt!

Dank voor de snelle hulp die MAF Papoea-Nieuw-Guinea tijdens de feestdagen kon geven aan twee moeders met complicaties tijdens de bevalling. Bid voor goed herstel en gezondheid voor de kinderen en hun moeders.

Het had weinig weg van de feestelijke rust die vaak aan Kerst wordt verbonden. Piloot Piet Muilwijk werd op Tweede Kerstdag zelfs uit de dienst gebeld met de vraag of hij de ambulancevlucht kon vliegen en was dankbaar juist op zo’n dag Gods Liefde uit te kunnen dragen. Na een lange nacht waarin de dorpsbewoners de moeder en haar pasgeboren baby’s op hun schouders hadden gedragen met zaklampen hun weg door het donker zoekend, konden moeder en baby’s met het vliegtuig naar het ziekenhuis worden gebracht voor een levensreddende operatie. Zij was niet de enige kersverse moeder die tijdens de Kerstdagen in een van onze Cessna’s naar het ziekenhuis werd gebracht. Dank God dat MAF op tijd was en bid voor allen die wellicht op dit moment ergens in de jungle van Papoea-Nieuw-Guinea voor het leven vechten.

“En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in Zijn nabijheid waren. En Hij vroeg hun: Wie zeggen de menigten dat Ik ben?”
Lukas 9:18

Sinds ik samen met u de reis door het Lukasevangelie ben begonnen, zijn we veel situaties tegengekomen waarin Jezus bidt. Het feit dat ik zojuist de 14e overdenking over gebed en geloof schrijf en pas in het negende hoofdstuk van het Lukasevangelie ben aangekomen, bevestigt de stelling dat Jezus voortdurend bidt. Hij lijkt gebed uitermate belangrijkrijk te vinden, immers volgens Lukas bad Jezus tijdens Zijn doop, in de woestijn, voor de keuze van de twaalf discipelen, voor het volbrengen van een wonder… en nu zelfs in de aantocht naar een gesprek.

We weten niet wat Jezus precies heeft gebeden in het bovengenoemde Bijbelgedeelte. Wat we wel weten is dat Hij vanuit dit gebed een gesprek met zijn discipelen aanknoopt, met twee niet onbelangrijke vragen: “Wie zeggen de menigten dat ik ben?” en “Maar u, wie zegt u dat Ik ben?” (Lukas 9:18-20). Een diepe vraag waarop het antwoord tot leven leidt: “De Christus van God.” (Lukas 9:20). Nogmaals, we kunnen niet weten wat Jezus op dit moment gebeden heeft, maar zoals in de overdenking van juli 2021 aangestipt, beschrijft het Griekse woord voor gebed hier opnieuw de omgang met God waarin onze wensen in Zijn wensen worden veranderd. Wellicht is dit een mooie insteek voor onze eigen gesprekken. Wellicht is het waardevol en zelfs invloedrijk om voor gesprekken met vrienden, bekenden, collega’s kort te bidden, ons op God te richten en vanuit dit perspectief een gesprek te beginnen. Wellicht worden onze gesprekken wel dieper en gezegender dan ooit tevoren. Het is een poging waard, toch?

Ambulancevlucht en 10.000 vlieguren

Prijs God voor een geslaagde ambulancevlucht in Tsjaad en bid voor medische noodgevallen. Dank dat ons vliegtuig TT-BER al 10.000 vlieguren lang tot zegen mag zijn voor de bevolking van dit land.
MAF Tsjaad vervoerde recent een slachtoffer van een motorongeluk van Sarh naar N’Djamena. Terwijl deze reis met de auto – in het beste geval – twee dagen had geduurd, voltooide het MAF-vliegtuig de vlucht in minder dan twee uur. Niet alleen een behoorlijke besparing van tijd maar ook van pijn en extra uitputting voor een patiënt met een been dat op twee plaatsen gebroken was. Het vliegtuig in kwestie met registratienummer TT-BER heeft dit jaar zijn 10.000 vlieguren bereikt. Dank mee dat de vlucht goed is verlopen en bid voor het herstel van de patiënt. Dank ook voor zoveel veilige vlieguren en bid dat de TT-BER nog lang ten dienste mag staan voor de bevolking van Tsjaad.

januari

 • Computertraining in Kugark

  Dank voor technologieën die voorgangers uit Kugark helpen hun taak beter uit te voeren.

  Het CRMF ondersteunt het werk van MAF met allerlei technologie gerelateerde taken, zoals audio-Bijbels, radio-installaties en computertrainingen. Dat laatste mocht tot zegen zijn voor een groep voorgangers, die leerden hoe hun dienst door de technologie verbeterd kon worden. Een mooie samenvatting van de training: “Tot nu toe moest altijd iemand anders mijn preken uittypen. Deze basiscursus heeft mij geholpen om mijn eigen preek te typen, zodat ik hem meteen in de kerk kan gebruiken en niet meer moet wachten totdat iemand anders hem uitgeschreven heeft.” Dank God dat het CRMF het werk van de voorgangers op deze manier kan ondersteunen en bid dat er veel vrucht uit voort mag komen voor hun kerken.

 • Vreugde op Miyanmin Airstrip

  Dank voor de heropening van diverse landingsbanen in Papoea-Nieuw-Guinea en bid dat de reparaties langdurig zullen houden, opdat de gemeenschappen gediend kunnen worden.

  Vorig jaar moest de landingsbaan bij Miyanmin gesloten worden vanwege zachte plekke op de grasbaan. De dorpsbewoners zijn meteen begonnen aan het reconstructiewerk. Uiteindelijk hebben ze 5.440 m2 gras en aarde opgegraven tot een diepte van 40 cm en vervangen door stenen en grind. Toen de piloten op de landingsbaan landden, stond de hele gemeenschap hen op te wachten. Sommigen waren gekleed in traditionele kostuums en voerden een dans uit, een “sing-sing”. Dank mee voor de veerkracht van de bewoners van Miyanmin en de mogelijkheid hen en de omliggende dorpen weer te kunnen bereiken. Bid voor veiligheid op alle landingsbanen.

 • ‘Convention d’etablissement’ voor MAF Guinee

  Dank voor de verstrekking van de nodige toestemmingen om in Guinee te gaan werken. Bid voor dit land en het programma dat MAF wil gaan oprichten.

  MAF heeft goedkeuring van de autoriteiten ontvangen om in Guinee te gaan opereren. De nood in dit land is groot: Per 1.000 mensen is er nog niet eens één arts. Een derde van de bevolking heeft geen toegang tot schoon water en 55% leeft onder de armoedegrens. Ontwikkelingsorganisaties en zendelingen die reeds gevestigd zijn, werken onder moeilijke omstandigheden. Slechts 5% van de wegen is verhard, maar deze veranderen tijdens het regenseizoen in razende rivieren. Een situatie waarin MAF hoopt uitkomst te bieden. Bid voor de vervolgstappen en gesprekken met de luchtvaartinstanties, bid ook voor medewerkers zodat we D.V. in het tweede kwartaal van 2022 kunnen starten met vliegen voor Leven!

 • Zaden van hoop

  Bid voor een goede oogst in Pieri en voldoende voedselvoorraden in heel Zuid-Soedan. Bid ook dat de gezondheid van de bevolking langdurig zal verbeteren.

  MAF-piloot Wim Hobo vloog 1.178 kg groentezaden naar Pieri voor partnerorganisatie Tearfund. De zaden zullen bijdragen aan een gevarieerde voeding en langdurige verbetering van de gezondheid van de mensen hier. Wim: ‘Pieri is een vrij geïsoleerd gebied omgeven door drasland, waardoor het een behoorlijk uitdagende plek is om over de weg te bereiken. Ik vind het geweldig dat mensen met deze zaden hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Hopelijk kunnen ze een deel van het zaad gebruiken om het volgende groeiseizoen weer groenten te verbouwen.” Dank voor de geleverde zaden en bid voor een goede oogst. Bid ook voor blijvende vrede in de gemeenschap en voor mogelijkheden voor MAF om hierin te assisteren.

 • Overdenking: Geloof van de Herder

  “En nadat Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, en Hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten.” Lukas 9:16

  Het brood gaat rond. Iedereen neemt een stukje. Ook de vis wordt de kringen rondgegeven. Hier heeft nog iemand honger, daar steekt nog iemand zijn hand op om te vragen om nog een stukje brood. Er is genoeg voor iedereen. Werkelijk waar?! Ja, het brood lijkt niet op te gaan en de vis lijkt zelfs tijdens het uitdelen te vermenigvuldigen. De discipelen kijken hun ogen uit. Er zitten hier zo’n 5.000 mannen – waarschijnlijk samen met hun gezinnen – en ze worden allemaal verzadigd met maar vijf broden en twee vissen. Dat is toch ongelofelijk!

  Niet voor de Heer. Jezus deelt rustig brood en vis uit. Hij lijkt dankbaar, maar niet verbaasd. Hij wist dat dit zou gebeuren. De Herder zorgt voor zijn schapen, wellicht letterlijker dan wij denken. Als we het verhaal in het evangelie naar Markus lezen (Markus 6:30-44), springen er namelijk diverse parallellen met psalm 23 in het oog: Jezus is bewogen met de menigte, omdat zij zijn als schapen zonder herder. Hij stuurt hen niet weg om zelf brood te gaan kopen, zoals de discipelen voorstellen, maar laat hen plaats nemen in het groene gras. Hij maakt de tafel gereed en voedt hen totdat ze verzadigd zijn. Het ontbreekt hen aan niets, de broodmanden vloeien over. De discipelen hadden er geen geloof voor, maar Jezus wel. Hij bad en ontving. Misschien moeten wij soms minder op ons eigen geloof en meer op het geloof van de Herder vertrouwen.

Dank voor technologieën die voorgangers uit Kugark helpen hun taak beter uit te voeren.

Het CRMF ondersteunt het werk van MAF met allerlei technologie gerelateerde taken, zoals audio-Bijbels, radio-installaties en computertrainingen. Dat laatste mocht tot zegen zijn voor een groep voorgangers, die leerden hoe hun dienst door de technologie verbeterd kon worden. Een mooie samenvatting van de training: “Tot nu toe moest altijd iemand anders mijn preken uittypen. Deze basiscursus heeft mij geholpen om mijn eigen preek te typen, zodat ik hem meteen in de kerk kan gebruiken en niet meer moet wachten totdat iemand anders hem uitgeschreven heeft.” Dank God dat het CRMF het werk van de voorgangers op deze manier kan ondersteunen en bid dat er veel vrucht uit voort mag komen voor hun kerken.

Dank voor de heropening van diverse landingsbanen in Papoea-Nieuw-Guinea en bid dat de reparaties langdurig zullen houden, opdat de gemeenschappen gediend kunnen worden.

Vorig jaar moest de landingsbaan bij Miyanmin gesloten worden vanwege zachte plekke op de grasbaan. De dorpsbewoners zijn meteen begonnen aan het reconstructiewerk. Uiteindelijk hebben ze 5.440 m2 gras en aarde opgegraven tot een diepte van 40 cm en vervangen door stenen en grind. Toen de piloten op de landingsbaan landden, stond de hele gemeenschap hen op te wachten. Sommigen waren gekleed in traditionele kostuums en voerden een dans uit, een “sing-sing”. Dank mee voor de veerkracht van de bewoners van Miyanmin en de mogelijkheid hen en de omliggende dorpen weer te kunnen bereiken. Bid voor veiligheid op alle landingsbanen.

Dank voor de verstrekking van de nodige toestemmingen om in Guinee te gaan werken. Bid voor dit land en het programma dat MAF wil gaan oprichten.

MAF heeft goedkeuring van de autoriteiten ontvangen om in Guinee te gaan opereren. De nood in dit land is groot: Per 1.000 mensen is er nog niet eens één arts. Een derde van de bevolking heeft geen toegang tot schoon water en 55% leeft onder de armoedegrens. Ontwikkelingsorganisaties en zendelingen die reeds gevestigd zijn, werken onder moeilijke omstandigheden. Slechts 5% van de wegen is verhard, maar deze veranderen tijdens het regenseizoen in razende rivieren. Een situatie waarin MAF hoopt uitkomst te bieden. Bid voor de vervolgstappen en gesprekken met de luchtvaartinstanties, bid ook voor medewerkers zodat we D.V. in het tweede kwartaal van 2022 kunnen starten met vliegen voor Leven!

Bid voor een goede oogst in Pieri en voldoende voedselvoorraden in heel Zuid-Soedan. Bid ook dat de gezondheid van de bevolking langdurig zal verbeteren.

MAF-piloot Wim Hobo vloog 1.178 kg groentezaden naar Pieri voor partnerorganisatie Tearfund. De zaden zullen bijdragen aan een gevarieerde voeding en langdurige verbetering van de gezondheid van de mensen hier. Wim: ‘Pieri is een vrij geïsoleerd gebied omgeven door drasland, waardoor het een behoorlijk uitdagende plek is om over de weg te bereiken. Ik vind het geweldig dat mensen met deze zaden hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Hopelijk kunnen ze een deel van het zaad gebruiken om het volgende groeiseizoen weer groenten te verbouwen.” Dank voor de geleverde zaden en bid voor een goede oogst. Bid ook voor blijvende vrede in de gemeenschap en voor mogelijkheden voor MAF om hierin te assisteren.

“En nadat Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, en Hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten.” Lukas 9:16

Het brood gaat rond. Iedereen neemt een stukje. Ook de vis wordt de kringen rondgegeven. Hier heeft nog iemand honger, daar steekt nog iemand zijn hand op om te vragen om nog een stukje brood. Er is genoeg voor iedereen. Werkelijk waar?! Ja, het brood lijkt niet op te gaan en de vis lijkt zelfs tijdens het uitdelen te vermenigvuldigen. De discipelen kijken hun ogen uit. Er zitten hier zo’n 5.000 mannen – waarschijnlijk samen met hun gezinnen – en ze worden allemaal verzadigd met maar vijf broden en twee vissen. Dat is toch ongelofelijk!

Niet voor de Heer. Jezus deelt rustig brood en vis uit. Hij lijkt dankbaar, maar niet verbaasd. Hij wist dat dit zou gebeuren. De Herder zorgt voor zijn schapen, wellicht letterlijker dan wij denken. Als we het verhaal in het evangelie naar Markus lezen (Markus 6:30-44), springen er namelijk diverse parallellen met psalm 23 in het oog: Jezus is bewogen met de menigte, omdat zij zijn als schapen zonder herder. Hij stuurt hen niet weg om zelf brood te gaan kopen, zoals de discipelen voorstellen, maar laat hen plaats nemen in het groene gras. Hij maakt de tafel gereed en voedt hen totdat ze verzadigd zijn. Het ontbreekt hen aan niets, de broodmanden vloeien over. De discipelen hadden er geen geloof voor, maar Jezus wel. Hij bad en ontving. Misschien moeten wij soms minder op ons eigen geloof en meer op het geloof van de Herder vertrouwen.