Uw gebed is hard nodig!

Haal hier uw inspiratie voor gebedspunten.
“U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”

Mattheüs 5:14

Malariamug: gevaarlijkste dier ter wereld

Bid voor de vele mensen die vandaag de dag besmet raken met malaria. Bid dat hun leven gespaard mag blijven en er een einde komt aan deze ziekte. Bid dat God erdoorheen gaat werken en wonderen doet.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven jaarlijks meer dan 600.000 mensen aan malaria. Kinderen uit arme gezinnen worden het hardst getroffen, omdat ze geen toegang hebben tot medische zorg. Dokter Mudji ziet het dagelijks in zijn ziekenhuis in Congo gebeuren. “Mensen reizen ver om hulp te krijgen – velen komen te laat. De belangrijkste doodsoorzaak op onze kinderafdeling is zonder twijfel malaria.” MAF vliegt in landen zoals Congo en Papoea-Nieuw-Guinea voor o.a. malariamedicijnen en -netten. Ook vliegen we malariapatiënten naar het ziekenhuis. Bid dat er nog meer van dit soort vluchten kunnen plaatsvinden en ze een wezenlijk verschil zullen maken voor de bevolking. Dank God voor de mogelijkheden die er zijn om malaria te bestrijden en bid dat deze mogelijkheden voor iedereen beschikbaar zullen zijn. Lees een verhaal over malaria hier.

mei

 • Situatie Ryan Koher

  Dank God voor anderhalve maand in vrijheid voor Ryan, Willem en Eric. Dank voor de hereniging met hun gezinnen en bid voor een definitieve sluiting van de zaak.

  Sinds 16 maart zijn Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry voorlopig vrijgelaten uit de gevangenis in Mozambique. Ryan, Annabel en de twee jongens maken het goed en beginnen weer routine te krijgen in hun huis in Mozambique. Ryan meldt zich conform de restricties regelmatig bij de lokale autoriteiten. Het juridische proces loopt. Het is op dit moment niet bekend wanneer het zal worden afgerond. Blijf alstublieft bidden dat de zaak wordt geseponeerd en dat Ryan vrij zal zijn van enige vervolging. Bid ook dat Ryan en Annabel op de Heer blijven vertrouwen in deze tijd van onzekerheid over de uitkomst van de zaak. Actuele informatie vindt u hier.

 • Discipelschap in Kenia

  Prijs God dat het Goede Nieuws steeds meer verspreid wordt en gelovigen zelf uitstappen om anderen over hun geloof te vertellen. Bid dat hun getuigenissen op vruchtbare grond zullen vallen en dat God de harten van mensen zal raken.

  “De Samburu-bevolking geloofde in een Schepper-God. Maar voor velen voelde Hij ver weg en kwaad. Door middel van offers en andere rituelen probeerden ze Zijn woede tot bedaren te brengen. Veel stukken van de geestelijke puzzel hadden ze, maar het centrale puzzelstuk miste: Jezus Christus – Bemiddelaar tussen God en mens.” Het Evangelie verandert harten. Zo vertelt een moeder: “Ik roddelde altijd veel. Maar Yeso (Jezus) veranderde mijn hart en hielp me om anderen lief te hebben. Nu praat ik niet slecht over andere mensen. In plaats daarvan toon ik liefde.” De verandering is zo zichtbaar dat buren vragen gaan stellen en de nieuwgelovigen nu elke week op pad gaan om hun persoonlijke verhaal en het verhaal van Gods Liefde te delen. Dank de Heere voor deze discipelen die weer discipelen maken en voor iedereen die het geloof omarmt. Bid dat Zijn woord nog meer mensen zal bereiken. Hier leest u het hele verhaal.

 • Internationale Staf en activiteiten MAF Nederland

  Bid voor de Internationale Stafleden die op verlof naar Nederland komen en voor diegenen die op locatie blijven. Bid voor toerusting, rust en kracht. Bid ook voor de activiteiten van MAF die op de planning staan zoals vliegdagen, Opwekking en de Runway Run.

  Meerdere Nederlandse gezinnen hopen in de komende maanden op hun tweejaarlijkse verlof naar Nederland te komen. Bezoeken aan familie en vrienden, ontmoetingen met betrokkenen en presentaties staan op het programma. We willen graag bidden voor een waardevolle tijd vol bemoediging en rust van hun taken en verantwoordelijkheden op het veld. Dit willen we ook de Internationale Staf toebidden die dit jaar op het veld verblijft. Daarnaast willen we gebed vragen voor de activiteiten die we als MAF Nederland organiseren. Er zijn verschillende vliegdagen gepland, we zullen op Opwekking aanwezig zijn en hopen op D.V. 22 september de Runway Run te organiseren. Dit is een sponsorloop op de landingsbaan in Teuge die veel voorbereiding en 500 enthousiaste hardlopers vraagt. Wilt u bidden dat God deze activiteiten zal zegenen en ze tot Zijn eer mogen zijn?

   

 • Verdere gebedspunten
  • Na een langdurige droogte in Tanzania melden verschillende partners voedseltekorten. Bid voor het Malambo Bible College die voedselhulp biedt aan 300 volwassenen en kinderen.
  • Prijs God voor de nieuwe pendelvlucht van Oeganda naar Yambio, Zuid-Soedan, die dringend nodig is voor ontwikkelingswerkers, zendelingen en de lokale bevolking
  • Prijs God voor een vlucht in Angola die een moeder met zwangerschapsvergiftiging naar een kliniek bracht waar ze een succesvolle, levensreddende behandeling onderging.
  • Bid voor Myanmar. Tot op heden is de situatie niet veranderd. We bidden om vrede!
  • Bid voor visa en andere praktische voorbereidingen van gezinnen die zich voorbereiden op uitzending.

 • Overdenking: wat zit er achter die bocht?

  “En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem?” Lukas 15:20
   

  Het is een bijzonder toneel. Ergens tussen de graanvelden zien we een Joodse man in vol ornaat rennen alsof een wild dier achter hem aanzit. Met de ene hand houdt hij zijn hoofdbedekking vast, met de andere zijn kleren omhoog om er niet over te struikelen. Waar rent hij naartoe? We kijken om ons heen en kunnen niets zien. Voor en achter hem helemaal niets. Of wacht, daar helemaal achterin, net om de bocht zien we een kleine stip op de horizon. Als we de ogen samenknijpen en ons uiterste best doen, kunnen we een jonge man ontwaren die met hangende schouders en gebogen hoofd over de weg schuifelt. Zijn tempo verschilt wezenlijk van dat van de renner. Ondanks de hitte van de middag en zijn zware kledij vertraagt de eerste man zijn tempo niet. Hij heeft iets in het vizier en daar moet hij nú naartoe.

  Het is een buitengewoon en ontzettend mooi beeld. De vreugde van de vader die zijn verloren zoon eindelijk de weg naar huis ziet inslaan. De Bijbel spreekt duidelijke taal: “toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem”. Om op een grote afstand te kunnen kijken, is focus en aandacht nodig. De vader zal dus niet vluchtig omhoog hebben gekeken maar op de uitkijk hebben gestaan. Hij had het vertrouwen en het geloof dat zijn zoon tot hem terug zou keren en heeft gewacht, met verwachting. Laten we met dit rotsvaste vertrouwen gaan bidden dat mensen dichtbij en ver weg over Gods Liefde zullen horen en tot Hem terug zullen keren.

Dank God voor anderhalve maand in vrijheid voor Ryan, Willem en Eric. Dank voor de hereniging met hun gezinnen en bid voor een definitieve sluiting van de zaak.

Sinds 16 maart zijn Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry voorlopig vrijgelaten uit de gevangenis in Mozambique. Ryan, Annabel en de twee jongens maken het goed en beginnen weer routine te krijgen in hun huis in Mozambique. Ryan meldt zich conform de restricties regelmatig bij de lokale autoriteiten. Het juridische proces loopt. Het is op dit moment niet bekend wanneer het zal worden afgerond. Blijf alstublieft bidden dat de zaak wordt geseponeerd en dat Ryan vrij zal zijn van enige vervolging. Bid ook dat Ryan en Annabel op de Heer blijven vertrouwen in deze tijd van onzekerheid over de uitkomst van de zaak. Actuele informatie vindt u hier.

Prijs God dat het Goede Nieuws steeds meer verspreid wordt en gelovigen zelf uitstappen om anderen over hun geloof te vertellen. Bid dat hun getuigenissen op vruchtbare grond zullen vallen en dat God de harten van mensen zal raken.

“De Samburu-bevolking geloofde in een Schepper-God. Maar voor velen voelde Hij ver weg en kwaad. Door middel van offers en andere rituelen probeerden ze Zijn woede tot bedaren te brengen. Veel stukken van de geestelijke puzzel hadden ze, maar het centrale puzzelstuk miste: Jezus Christus – Bemiddelaar tussen God en mens.” Het Evangelie verandert harten. Zo vertelt een moeder: “Ik roddelde altijd veel. Maar Yeso (Jezus) veranderde mijn hart en hielp me om anderen lief te hebben. Nu praat ik niet slecht over andere mensen. In plaats daarvan toon ik liefde.” De verandering is zo zichtbaar dat buren vragen gaan stellen en de nieuwgelovigen nu elke week op pad gaan om hun persoonlijke verhaal en het verhaal van Gods Liefde te delen. Dank de Heere voor deze discipelen die weer discipelen maken en voor iedereen die het geloof omarmt. Bid dat Zijn woord nog meer mensen zal bereiken. Hier leest u het hele verhaal.

Bid voor de Internationale Stafleden die op verlof naar Nederland komen en voor diegenen die op locatie blijven. Bid voor toerusting, rust en kracht. Bid ook voor de activiteiten van MAF die op de planning staan zoals vliegdagen, Opwekking en de Runway Run.

Meerdere Nederlandse gezinnen hopen in de komende maanden op hun tweejaarlijkse verlof naar Nederland te komen. Bezoeken aan familie en vrienden, ontmoetingen met betrokkenen en presentaties staan op het programma. We willen graag bidden voor een waardevolle tijd vol bemoediging en rust van hun taken en verantwoordelijkheden op het veld. Dit willen we ook de Internationale Staf toebidden die dit jaar op het veld verblijft. Daarnaast willen we gebed vragen voor de activiteiten die we als MAF Nederland organiseren. Er zijn verschillende vliegdagen gepland, we zullen op Opwekking aanwezig zijn en hopen op D.V. 22 september de Runway Run te organiseren. Dit is een sponsorloop op de landingsbaan in Teuge die veel voorbereiding en 500 enthousiaste hardlopers vraagt. Wilt u bidden dat God deze activiteiten zal zegenen en ze tot Zijn eer mogen zijn?

 

 • Na een langdurige droogte in Tanzania melden verschillende partners voedseltekorten. Bid voor het Malambo Bible College die voedselhulp biedt aan 300 volwassenen en kinderen.
 • Prijs God voor de nieuwe pendelvlucht van Oeganda naar Yambio, Zuid-Soedan, die dringend nodig is voor ontwikkelingswerkers, zendelingen en de lokale bevolking
 • Prijs God voor een vlucht in Angola die een moeder met zwangerschapsvergiftiging naar een kliniek bracht waar ze een succesvolle, levensreddende behandeling onderging.
 • Bid voor Myanmar. Tot op heden is de situatie niet veranderd. We bidden om vrede!
 • Bid voor visa en andere praktische voorbereidingen van gezinnen die zich voorbereiden op uitzending.

“En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem?” Lukas 15:20
 

Het is een bijzonder toneel. Ergens tussen de graanvelden zien we een Joodse man in vol ornaat rennen alsof een wild dier achter hem aanzit. Met de ene hand houdt hij zijn hoofdbedekking vast, met de andere zijn kleren omhoog om er niet over te struikelen. Waar rent hij naartoe? We kijken om ons heen en kunnen niets zien. Voor en achter hem helemaal niets. Of wacht, daar helemaal achterin, net om de bocht zien we een kleine stip op de horizon. Als we de ogen samenknijpen en ons uiterste best doen, kunnen we een jonge man ontwaren die met hangende schouders en gebogen hoofd over de weg schuifelt. Zijn tempo verschilt wezenlijk van dat van de renner. Ondanks de hitte van de middag en zijn zware kledij vertraagt de eerste man zijn tempo niet. Hij heeft iets in het vizier en daar moet hij nú naartoe.

Het is een buitengewoon en ontzettend mooi beeld. De vreugde van de vader die zijn verloren zoon eindelijk de weg naar huis ziet inslaan. De Bijbel spreekt duidelijke taal: “toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem”. Om op een grote afstand te kunnen kijken, is focus en aandacht nodig. De vader zal dus niet vluchtig omhoog hebben gekeken maar op de uitkijk hebben gestaan. Hij had het vertrouwen en het geloof dat zijn zoon tot hem terug zou keren en heeft gewacht, met verwachting. Laten we met dit rotsvaste vertrouwen gaan bidden dat mensen dichtbij en ver weg over Gods Liefde zullen horen en tot Hem terug zullen keren.

Gezinshereniging Ryan Koher

In Mozambique vond eindelijk een gelukkige gezinsreünie plaats! Annabel, Elias en Hezekiah werden na bijna vijf maanden herenigd met Ryan. Prijs God hiervoor en blijf bidden voor een definitieve vrijlating.

Sinds 16 maart zijn Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry na vijf maanden in de gevangenis in Mozambique te hebben gezeten, voorlopig vrijgelaten. Ryan mag het land vooralsnog niet verlaten, maar zijn gezin is nu vanuit de VS teruggekeerd naar Mozambique. Eenmaal terug in hun huis in Nampula, konden zij genieten van een eerste gezamenlijke maaltijd na vijf maanden. Eerder op de dag had Ryan zijn eerste melding volgens de vereisten van de voorlopige vrijlating. Hij moet zich regelmatig melden bij de autoriteiten in Nampula. De advocaat van Ryan blijft de zaak vervolgen en wacht tot de officier van justitie het onderzoek heeft afgerond. Ryan heeft verlichting gevonden van zijn jeuk met nieuwe medicijnen en herstelt. Het gezin geeft aan: “We zijn zo dankbaar voor alle gebeden!” Blijf bidden dat de zaak spoedig wordt geseponeerd en dat Ryan definitief wordt vrijgelaten. Meer informatie vindt u op: www.maf.nl/amerikaanse-maf-piloot-onschuldig-gevangen-genomen-in-mozambique/  

april

 • Eerste moeder bevalt in mama waiting hut

  Dank voor het geslaagde project van MAF Technologies: de mama waiting huts. Deze woonhutten zijn ingericht bij lokale klinieken om moeders in verwachting te ondersteunen. Bid dat dit project een steentje zal bijdragen in de strijd tegen moedersterfte in Papoea-Nieuw-Guinea.

  Het eiland staat op nummer 129 van de 185 landen in de moedersterfte-index van de Wereldbank. Reden hiervoor zijn o.a. de grote afstand tussen dorpen en gezondheidsfaciliteiten. De moeders moeten kiezen tussen een thuisgeboorte in vaak ontoereikende omstandigheden of een urenlange voettocht naar de dichtstbijzijnde kliniek. Joyce is bevallen van baby Stanley, het eerste kind dat geboren werd in een mama waiting hut. In het verleden heeft Joyce vier kinderen ter wereld gebracht nadat ze ‘s nachts zes uur naar de kliniek had gelopen. Deze keer kon Joyce ruimschoots op tijd arriveren, waardoor ze veilig kon bevallen. Bid dat meer mama waiting huts gebouwd kunnen worden en bid voor veiligheid voor de moeders en hun kinderen. 

 • Dankbaarheid voor het wereldwijde MAF-team

  Prijs God voor alle mensen die aan MAF verbonden zijn. Dank dat er zo veel mensen zijn die zich voor MAF inzetten, op de meest verschillende manieren.

  Het werk van MAF ligt volledig in Gods handen en Hij zet veel schouders in om het werk uit te voeren. Zo willen wij de Hem danken voor alle vrijwilligers in Nederland die dit werk mogelijk maken door hun gebed en inzet op o.a. kantoor, evenementen en bij presentaties. Daarnaast willen we danken voor het wereldwijde korps aan Internationale Staf dat in de programmalanden werkt en voor hun gezinnen die dit werk samen dragen. We zijn dankbaar voor alle lokale medewerkers in de programmalanden en de medewerkers op de MAF-kantoren wereldwijd. We willen bidden voor bescherming en zegen op de plek waar iedereen zich bevindt. Bid ook dat het wereldwijde team van MAF mag worden uitgebreid door vrijwilligers, medewerkers en Internationale Staf om nog meer mensen te kunnen dienen.


 • Crisis in Haïti

  Wilt u meebidden voor de veiligheidssituatie in Haïti? MAF heeft moeten besluiten om haar programma tijdelijk te schorsen i.v.m. de kritieke veiligheidsstatus in dit land. Bid voor het land, zijn bevolking en de staf van MAF.

  De situatie in Haïti is sinds afgelopen jaar erg gespannen en werd door MAF nauwlettend in de gaten gehouden. Na het vertrek van de laatste senatoren in januari en de mislukte verkiezingen is de onveiligheid op het eiland toegenomen en vormt ook een risico voor het MAF-personeel. Met de verscherping van de situatie heeft MAF het moeilijke besluit moeten nemen om per april 2023 en tot minimaal januari 2024 haar vliegdienst te stoppen. De vraag naar MAF-vluchten is hoog. MAF vliegt tot acht keer per dag om medische voorraden, voedsel en personeel naar afgelegen locaties te brengen, maar de veiligheid van het personeel vraagt om deze stap. Bid daarom dat er een veilige en duurzame oplossing wordt gevonden, zodat de werkzaamheden in Haïti kunnen worden hervat. Bid dat vrede neerdaalt in dit land en voor andere belangrijke basisbehoeften zoals toegang tot schoon drinkwater.

 • Verdere gebedspunten
  • Zeg dank voor de Audiobijbels die onlangs door MAF Technologies in Papoea-Nieuw-Guinea zijn geschonken aan weduwen en jongeren in de Bethany Baptist Mission Church. 
  • Blijf bidden voor de gemeenschappen die getroffen zijn door de aanhoudende droogte in Oost-Afrika.  
  • Prijs God dat een team van Foundation of Hope kon worden gevlogen om waterputten te slagen en het Evangelie te brengen in Kenia. 
  • Bid voor piloten, passagiers en vliegtuigen nu Zuid-Soedan het natte seizoen ingaat, wat de vliegomstandigheden uitdagender kan maken. 
  • Prijs God voor de succesvolle lancering van de vliegende pendeldienst in Timor-Leste.  

 • Overdenking: iets kwijt?!

  Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? Lukas 15:4  
   

  Een zeker schaap dat zoek is, een penning die verloren is en een zoon die kwijt is geraakt. De Heere Jezus vertelt zijn discipelen drie soortgelijke gelijkenissen. Hij spreekt over drie dingen die verloren gaan. Een blik in de grondtekst onthult de dimensie van dit ‘verloren’ gaan. Anders dan wij misschien kunnen denken, gaat het niet om een simpel zoek of kwijtgeraakt zijn. In de grondtekst betekent het woord ‘apollumi’ niets minder dan vernietigen, sterven of zeker zijn van iemands dood. Deze betekenis strookt dan ook meer met ons gebruik van het woord verloren in zinnen als ‘iemand is verloren’ in plaats van ‘iets is verloren’.  

  De gelijkenissen spreken dus niet over een schaap, penning en zoon die even kwijt zijn en snel weer terug moet worden gevonden omwille van ongemak, maar omwille van een eeuwige verlorenheid waarvan de zekere uitkomst de dood zal zijn. Laten we dit beeld in ons achterhoofd houden als we bidden voor het werk van MAF. De missie die ons drijft is om te vliegen voor Leven. Daarvoor willen we zoeken naar wat verloren is in de jungle, in de woestijn of op andere afgelegen plekken. Dit zonder onze eigen kwetsbaarheid te vergeten en die telkens opnieuw in de handen van onze almachtige Schepper te leggen. Laten we bidden dat Hij vindt wat verloren is.  

Dank voor het geslaagde project van MAF Technologies: de mama waiting huts. Deze woonhutten zijn ingericht bij lokale klinieken om moeders in verwachting te ondersteunen. Bid dat dit project een steentje zal bijdragen in de strijd tegen moedersterfte in Papoea-Nieuw-Guinea.

Het eiland staat op nummer 129 van de 185 landen in de moedersterfte-index van de Wereldbank. Reden hiervoor zijn o.a. de grote afstand tussen dorpen en gezondheidsfaciliteiten. De moeders moeten kiezen tussen een thuisgeboorte in vaak ontoereikende omstandigheden of een urenlange voettocht naar de dichtstbijzijnde kliniek. Joyce is bevallen van baby Stanley, het eerste kind dat geboren werd in een mama waiting hut. In het verleden heeft Joyce vier kinderen ter wereld gebracht nadat ze ‘s nachts zes uur naar de kliniek had gelopen. Deze keer kon Joyce ruimschoots op tijd arriveren, waardoor ze veilig kon bevallen. Bid dat meer mama waiting huts gebouwd kunnen worden en bid voor veiligheid voor de moeders en hun kinderen. 

Prijs God voor alle mensen die aan MAF verbonden zijn. Dank dat er zo veel mensen zijn die zich voor MAF inzetten, op de meest verschillende manieren.

Het werk van MAF ligt volledig in Gods handen en Hij zet veel schouders in om het werk uit te voeren. Zo willen wij de Hem danken voor alle vrijwilligers in Nederland die dit werk mogelijk maken door hun gebed en inzet op o.a. kantoor, evenementen en bij presentaties. Daarnaast willen we danken voor het wereldwijde korps aan Internationale Staf dat in de programmalanden werkt en voor hun gezinnen die dit werk samen dragen. We zijn dankbaar voor alle lokale medewerkers in de programmalanden en de medewerkers op de MAF-kantoren wereldwijd. We willen bidden voor bescherming en zegen op de plek waar iedereen zich bevindt. Bid ook dat het wereldwijde team van MAF mag worden uitgebreid door vrijwilligers, medewerkers en Internationale Staf om nog meer mensen te kunnen dienen.


Wilt u meebidden voor de veiligheidssituatie in Haïti? MAF heeft moeten besluiten om haar programma tijdelijk te schorsen i.v.m. de kritieke veiligheidsstatus in dit land. Bid voor het land, zijn bevolking en de staf van MAF.

De situatie in Haïti is sinds afgelopen jaar erg gespannen en werd door MAF nauwlettend in de gaten gehouden. Na het vertrek van de laatste senatoren in januari en de mislukte verkiezingen is de onveiligheid op het eiland toegenomen en vormt ook een risico voor het MAF-personeel. Met de verscherping van de situatie heeft MAF het moeilijke besluit moeten nemen om per april 2023 en tot minimaal januari 2024 haar vliegdienst te stoppen. De vraag naar MAF-vluchten is hoog. MAF vliegt tot acht keer per dag om medische voorraden, voedsel en personeel naar afgelegen locaties te brengen, maar de veiligheid van het personeel vraagt om deze stap. Bid daarom dat er een veilige en duurzame oplossing wordt gevonden, zodat de werkzaamheden in Haïti kunnen worden hervat. Bid dat vrede neerdaalt in dit land en voor andere belangrijke basisbehoeften zoals toegang tot schoon drinkwater.

 • Zeg dank voor de Audiobijbels die onlangs door MAF Technologies in Papoea-Nieuw-Guinea zijn geschonken aan weduwen en jongeren in de Bethany Baptist Mission Church. 
 • Blijf bidden voor de gemeenschappen die getroffen zijn door de aanhoudende droogte in Oost-Afrika.  
 • Prijs God dat een team van Foundation of Hope kon worden gevlogen om waterputten te slagen en het Evangelie te brengen in Kenia. 
 • Bid voor piloten, passagiers en vliegtuigen nu Zuid-Soedan het natte seizoen ingaat, wat de vliegomstandigheden uitdagender kan maken. 
 • Prijs God voor de succesvolle lancering van de vliegende pendeldienst in Timor-Leste.  

Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? Lukas 15:4  
 

Een zeker schaap dat zoek is, een penning die verloren is en een zoon die kwijt is geraakt. De Heere Jezus vertelt zijn discipelen drie soortgelijke gelijkenissen. Hij spreekt over drie dingen die verloren gaan. Een blik in de grondtekst onthult de dimensie van dit ‘verloren’ gaan. Anders dan wij misschien kunnen denken, gaat het niet om een simpel zoek of kwijtgeraakt zijn. In de grondtekst betekent het woord ‘apollumi’ niets minder dan vernietigen, sterven of zeker zijn van iemands dood. Deze betekenis strookt dan ook meer met ons gebruik van het woord verloren in zinnen als ‘iemand is verloren’ in plaats van ‘iets is verloren’.  

De gelijkenissen spreken dus niet over een schaap, penning en zoon die even kwijt zijn en snel weer terug moet worden gevonden omwille van ongemak, maar omwille van een eeuwige verlorenheid waarvan de zekere uitkomst de dood zal zijn. Laten we dit beeld in ons achterhoofd houden als we bidden voor het werk van MAF. De missie die ons drijft is om te vliegen voor Leven. Daarvoor willen we zoeken naar wat verloren is in de jungle, in de woestijn of op andere afgelegen plekken. Dit zonder onze eigen kwetsbaarheid te vergeten en die telkens opnieuw in de handen van onze almachtige Schepper te leggen. Laten we bidden dat Hij vindt wat verloren is.  

Gebed voor vrijlating Ryan Koher

Op 4 maart zitten Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry vier maanden in de gevangenis in Mozambique. Wilt u blijven bidden voor hun vrijlating, bescherming en bemoediging?

Ryan voelt zich gesterkt door God en het wereldwijde gebed. Dank u wel daarvoor! Volgens de Mozambikaanse wet moet de openbare aanklager na vier maanden de resultaten van het onderzoek indienen bij een rechter. Het rapport wordt dus op 6 maart verwacht. Bid dat het onderzoek inderdaad zal worden afgesloten en dat de aanklager Ryan, Willem en Eric niet zal aanklagen voor het steunen van terrorisme. Bid dat zij spoedig zullen worden vrijlaten. Blijf ook bidden voor de geestelijke en lichamelijke welgesteldheid van de mannen. Vraag God voor volharding in het vertrouwen op Hem en voor standvastigheid, in het toeleven naar 6 maart. Bid ook voor hun gezinnen die in afwachting van het eindoordeel extra spanning zullen ervaren.  Meer informatie vindt u hier.

maart

 • “Wij willen vrede”

  Dank mee voor de succesvolle Senisim-Pasin campagne waarin mensen opstaan tegen geweld. Bid dat de keuze tegen geweld die tijdens deze campagne is gemaakt ook in praktijk zal uitwerken en geweld in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) zal afnemen.

  MAF heeft de medewerkers van Senisim-Pasin naar een aantal gemeenschappen gevlogen, die zo verborgen in de jungle of bergen van PNG liggen dat ze alleen per vliegtuig bereikbaar zijn. Geweld, voornamelijk tegen vrouwen, is hier helaas nog steeds aan de orde van de dag. Yanamlyn, coördinator van de campagne, vertelt: “Het is zorgwekkend dat de gemeenschap geweld als normaal beschouwt. De meeste mannen denken dat elke man dit doet en hoort te doen.” Door voorlichting en persoonlijke gesprekken wordt tijdens de campagne uitgelegd dat het menselijk leven door God gegeven is en daarom met respect en waardigheid behandeld moet worden. En deze boodschap kwam binnen: “Ja, we willen geen gevechten meer. We willen vrede”, wordt er geroepen. Bid dat God de mensen helpt om gewoontes te doorbreken en vanuit Zijn Woord en Liefde met elkaar om te gaan. Lees het hele verhaal hier.

 • Goede internationale samenwerkingen

  Bid voor goede relaties en een vruchtbare samenwerkingen met de lokale autoriteiten en overheden in de landen waarin wij werken. Bid dat de contacten goed verlopen zodat MAF de landen en hun bevolking het beste kan dienen.

  Voor het draaien van onze vliegprogramma’s werkt MAF nauw samen met lokale overheden voor o.a. vliegvergunningen en visa. Dank voor de landen waarin MAF mag vliegen en voor de medewerking van de instanties. Bid voor goed wederzijds begrip en bid dat benodigde toestemmingen steeds opnieuw zullen worden verleend. Soms kunnen cultuurverschillen en andere redenen zorgen voor een vertraging in de processen. Bid dat God hierin een uitweg geeft.

 • Auto-ongeluk en hulp door de lucht

  Dank voor de geslaagde ambulancevlucht voor Fatima in Tsjaad. Bid dat zij en de andere betrokkenen in het auto-ongeluk snel zullen herstellen. Bid voor alle patiënten die dagelijks met een ambulancevlucht naar een ziekenhuis worden gebracht.

  Wat een vreugdevolle dag had moeten zijn, wordt een dag met een zwarte rand. Op de terugweg vanaf de feestlocatie raakt een aantal bruiloftsgasten betrokken bij een verwoestend verkeersongeval in de stad Sarh, in het zuiden van Tsjaad. Een van de overlevenden, de 19-jarige Fatima, wordt door de arts ter plaatse doorverwezen voor meer gespecialiseerde zorg – 550 km verderop. MAF-piloot Betty Dillingham kon Fatima naar Ndjamena vliegen en haar zo een reis van maar liefst 10 tot 12 uur via de weg besparen. Dank God dat de vlucht kon plaatsvinden ondanks het slechte weer onderweg. Bid voor veiligheid op alle vluchten en passend weer om onze operaties uit te voeren. Lees het hele verhaal hier.

 • Verdere gebedspunten
  • Prijs God voor twee IT-medewerkers die het programma in Tsjaad konden bezoeken om verschillende grote IT-upgrades en installaties uit te voeren.
  • Dank voor de langverwachte montage van de hangardeur in Juba, Zuid-Soedan.
  • Bid voor de invulling van verschillende vacatures voor MAF wereldwijd. Bid ook dat de juiste kandidaten voor twee vacatures binnen MAF Nederland (relatiemanager en evenementen medewerker) gevonden zullen worden. Bid voor wijsheid en Gods leiding.
  • Prijs God voor de honderden inwoners van Marsabit en Moyale, Noord-Kenia, die zijn behandeld tijdens een vijfdaagse mobiele medische kliniek.

 • Overdenking: het minste?!

  “Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. […] Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?” Lukas 12:23,25

  De nutteloosheid van het zorgen maken. Jezus spreekt in dit hoofdstuk over de troostende gedachte, dat Hij voor ons zorgt en dat wij niet hoeven te piekeren over ons leven en de dingen die we nodig hebben. Een vrij bekend stuk dat Hij afsluit met een terechte vraag aan zijn omstanders: wie kan door zich zorgen te maken zijn leven met maar één el verlengen? Een scherpe vraag, want zorgen maken ons leven zeker niet langer, maar eerder korter doordat we waardevolle tijd aan iets spenderen dat we sowieso niet kunnen veranderen.

  Allicht zou de vraag al voldoende zijn om de zelfreflectie van de omstanders én ons aan te wakkeren. Echter, Jezus voegt er nog een klein maar fijn detail aan toe: “Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd?” (Lukas 12:26). Zo! Tot nu toe was het woordje “minste” mij niet eerder opgevallen. Jezus beschrijft hier het verlengen van het leven als iets wat heel klein en onbeduidend is. Als we eerlijk zijn, zouden wij een daad als deze toch wel als iets heel groots bestempelen, of niet? Aan het geen zorgen maken, gaat dus een verandering van perspectief vooraf. Wat voor ons groots, moeilijk, onmogelijk lijkt is voor God het minste, geringste en zonder meer mogelijk (Lukas 18:27). Sterker nog: het lijkt voor Hem geen enkel probleem. Wat een perspectiefverandering!

  Laten we met deze instelling bidden want voor God is niets onmogelijk, werkelijk niets!

Dank mee voor de succesvolle Senisim-Pasin campagne waarin mensen opstaan tegen geweld. Bid dat de keuze tegen geweld die tijdens deze campagne is gemaakt ook in praktijk zal uitwerken en geweld in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) zal afnemen.

MAF heeft de medewerkers van Senisim-Pasin naar een aantal gemeenschappen gevlogen, die zo verborgen in de jungle of bergen van PNG liggen dat ze alleen per vliegtuig bereikbaar zijn. Geweld, voornamelijk tegen vrouwen, is hier helaas nog steeds aan de orde van de dag. Yanamlyn, coördinator van de campagne, vertelt: “Het is zorgwekkend dat de gemeenschap geweld als normaal beschouwt. De meeste mannen denken dat elke man dit doet en hoort te doen.” Door voorlichting en persoonlijke gesprekken wordt tijdens de campagne uitgelegd dat het menselijk leven door God gegeven is en daarom met respect en waardigheid behandeld moet worden. En deze boodschap kwam binnen: “Ja, we willen geen gevechten meer. We willen vrede”, wordt er geroepen. Bid dat God de mensen helpt om gewoontes te doorbreken en vanuit Zijn Woord en Liefde met elkaar om te gaan. Lees het hele verhaal hier.

Bid voor goede relaties en een vruchtbare samenwerkingen met de lokale autoriteiten en overheden in de landen waarin wij werken. Bid dat de contacten goed verlopen zodat MAF de landen en hun bevolking het beste kan dienen.

Voor het draaien van onze vliegprogramma’s werkt MAF nauw samen met lokale overheden voor o.a. vliegvergunningen en visa. Dank voor de landen waarin MAF mag vliegen en voor de medewerking van de instanties. Bid voor goed wederzijds begrip en bid dat benodigde toestemmingen steeds opnieuw zullen worden verleend. Soms kunnen cultuurverschillen en andere redenen zorgen voor een vertraging in de processen. Bid dat God hierin een uitweg geeft.

Dank voor de geslaagde ambulancevlucht voor Fatima in Tsjaad. Bid dat zij en de andere betrokkenen in het auto-ongeluk snel zullen herstellen. Bid voor alle patiënten die dagelijks met een ambulancevlucht naar een ziekenhuis worden gebracht.

Wat een vreugdevolle dag had moeten zijn, wordt een dag met een zwarte rand. Op de terugweg vanaf de feestlocatie raakt een aantal bruiloftsgasten betrokken bij een verwoestend verkeersongeval in de stad Sarh, in het zuiden van Tsjaad. Een van de overlevenden, de 19-jarige Fatima, wordt door de arts ter plaatse doorverwezen voor meer gespecialiseerde zorg – 550 km verderop. MAF-piloot Betty Dillingham kon Fatima naar Ndjamena vliegen en haar zo een reis van maar liefst 10 tot 12 uur via de weg besparen. Dank God dat de vlucht kon plaatsvinden ondanks het slechte weer onderweg. Bid voor veiligheid op alle vluchten en passend weer om onze operaties uit te voeren. Lees het hele verhaal hier.

 • Prijs God voor twee IT-medewerkers die het programma in Tsjaad konden bezoeken om verschillende grote IT-upgrades en installaties uit te voeren.
 • Dank voor de langverwachte montage van de hangardeur in Juba, Zuid-Soedan.
 • Bid voor de invulling van verschillende vacatures voor MAF wereldwijd. Bid ook dat de juiste kandidaten voor twee vacatures binnen MAF Nederland (relatiemanager en evenementen medewerker) gevonden zullen worden. Bid voor wijsheid en Gods leiding.
 • Prijs God voor de honderden inwoners van Marsabit en Moyale, Noord-Kenia, die zijn behandeld tijdens een vijfdaagse mobiele medische kliniek.

“Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. […] Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?” Lukas 12:23,25

De nutteloosheid van het zorgen maken. Jezus spreekt in dit hoofdstuk over de troostende gedachte, dat Hij voor ons zorgt en dat wij niet hoeven te piekeren over ons leven en de dingen die we nodig hebben. Een vrij bekend stuk dat Hij afsluit met een terechte vraag aan zijn omstanders: wie kan door zich zorgen te maken zijn leven met maar één el verlengen? Een scherpe vraag, want zorgen maken ons leven zeker niet langer, maar eerder korter doordat we waardevolle tijd aan iets spenderen dat we sowieso niet kunnen veranderen.

Allicht zou de vraag al voldoende zijn om de zelfreflectie van de omstanders én ons aan te wakkeren. Echter, Jezus voegt er nog een klein maar fijn detail aan toe: “Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd?” (Lukas 12:26). Zo! Tot nu toe was het woordje “minste” mij niet eerder opgevallen. Jezus beschrijft hier het verlengen van het leven als iets wat heel klein en onbeduidend is. Als we eerlijk zijn, zouden wij een daad als deze toch wel als iets heel groots bestempelen, of niet? Aan het geen zorgen maken, gaat dus een verandering van perspectief vooraf. Wat voor ons groots, moeilijk, onmogelijk lijkt is voor God het minste, geringste en zonder meer mogelijk (Lukas 18:27). Sterker nog: het lijkt voor Hem geen enkel probleem. Wat een perspectiefverandering!

Laten we met deze instelling bidden want voor God is niets onmogelijk, werkelijk niets!

Gebed voor vrijlating Ryan Koher

Helaas zitten Ryan Koher, W.J. du Plessis en Eric Dry nog steeds in de gevangenis in Mozambique. Wilt u blijven bidden voor hun vrijlating, bescherming en bemoediging? Ryan heeft een brief geschreven waaruit zijn grote vertrouwen in God blijkt.

Dank en bid dat Ryans geloof sterk blijft en zelfs in deze moeilijke tijd groeit. Dank ook mee voor de mogelijkheid om de Bijbel te lezen en te delen over Gods Woord. Ryan schrijft: “Ik heb veel gebeden dat God hier de deuren naar het Evangelie zou openen. Tijdens de kerkdienst mocht ik mensen bemoedigden om daders van het woord te zijn en niet alleen maar hoorders […].” Bid dat God de andere mensen in de gevangenis door Ryans daden en woorden zal aanraken. Bid ook voor lichamelijke gezondheid van Ryan. Hij wordt goed behandeld in de gevangenis. Wel heeft hij wat last van de gevolgen van insectenbeten. De advocaat van Ryan blijft voor zijn vrijlating pleiten bij de autoriteiten. Meer informatie vindt u hier.

februari

 • Gezegend 2022

  Dank voor al de projecten waarvoor MAF in 2022 mocht vliegen en voor de overweldigende jaarafsluiting. Bid voor Gods leiding en zegen in 2023 voor MAF wereldwijd.

  In 2022 zijn er weer duizenden vluchten gemaakt voor mensen in afgelegen gebieden. Bijbels, voedsel, bouwmaterialen, schoolboeken, zendelingen, kerkleiders, artsen en patiënten zijn vervoerd. Dank God voor al deze projecten en de rol die MAF erin mocht spelen en prijs Hem voor de goede financiële jaarafsluiting. MAF Nederland mocht dankzij de verdubbelactie en alle giften die in de loop van 2022 zijn gegeven zelfs boven de begroting uitkomen. Dit ondanks de financiële uitdagingen in Nederland. Met dit geld kunnen nog eens extra projecten worden gefinancierd die eerder niet bekostigd konden worden. We willen de Heere danken voor zijn voorzienigheid en Hem danken voor iedere betrokken ondersteuner in Nederland. Ook voor u, die u ons zo trouw in gebed begeleidt. Dat is een zeer belangrijke dienst. Bedankt!

 • 60 jaar dienst in Tanzania

  Dank mee dat MAF nu al 60 jaar werk in Tanzania mag vieren. Dank voor de waardevolle vluchten die in deze tijd hebben plaatsgevonden en bid voor de toekomstige vluchten.

  Het programma in Tanzania is in 1963 gestart. Een van de belangrijkste diensten zijn de medische- en zendingssafari’s die door MAF worden uitgevoerd. Hierbij worden teams van artsen en voorgangers naar afgelegen plekken gevlogen om medische behandelingen uit te voeren en het Evangelie te delen. Dank dat door de jaren heen veel leden van de lokale Maasai-bevolking tot geloof zijn gekomen en veel kerken zijn gesticht. Dank ook dat het sterftecijfer van moeders en baby’s lijkt af te nemen. Bid dat het werk in Tanzania mag doorgaan. Momenteel heeft het MAF-programma van Tanzania geen vaste piloot. Voormalige MAF-piloten springen bij om het programma draaiende te houden. We zijn dankbaar voor deze piloten en bidden voor nieuwe vaste piloten die bereid zijn om de roeping tot aan de uiteinden der aarde te volgen.

 • Van onderwijs en inwijding van voorgangers tot storm op zee

  Dank mee voor het grote en diverse aantal vluchten dat MAF in Papoea-Nieuw-Guinea mag uitvoeren. Bid voor veiligheid voor de vluchten en om zegen voor de plekken waar we komen.

  In Mougulu heeft de allereerste groep leerlingen de 10e klas afgerond. MAF mocht een essentiële rol spelen in de geschiedenis van deze school door groenten, bouwmaterialen, personeel en meer te vliegen. Dank voor deze mijlpaal en bid voor de leerlingen en hun toekomst. Dank mee voor de inwijding van zes voorgangers in de Dusin-gemeenschap. Bid voor hun taak om mensen in het geloof en onderwijs over Gods Woord te leiden. Bid tot slot voor de bewoners van Wuvulu. Elk jaar rond januari versterken de winden voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea en veranderen de zee voor een paar weken in gevaarlijk en verraderlijk gebied. Voor het afgelegen eiland Wuvulu betekent dit dat het niet langer veilig is om per boot naar het vaste land te reizen. Gedurende deze weken is MAF de enige verbinding met de buitenwereld. Bid om veilige vluchten en bescherming voor de bewoners.

 • Myanmar

  Wilt u blijven bidden voor Myanmar? Bid voor veiligheid in het land en voor het beëindigen van de gevechten.

  De situatie in Myanmar is weinig veranderd. Nog steeds wordt veel gevochten en lijkt een einde van de gevechten en stabilisering van de situatie niet in zicht. Bidt u mee voor het land en zijn bevolking? Bid mee voor de verzorging met voedsel en essentiële benodigdheden. Bid dat vrede intrede mag nemen en dat er mogelijkheden en openingen ontstaan voor MAF en andere organisaties om hulp te leveren. Pas als de situatie gestabiliseerd is, kan de landingsbaan worden voltooid en kunnen volgende stappen worden ondernomen om een vliegprogramma op te starten. Bid dat God ingrijpt en draag de bevolking van het land op aan Hem.

 • Overdenking: beschermende muur

  Rond Kerst kregen wij op kantoor een brief van een donateur binnen die ons raakte. In de brief stond een gebed beschreven van Gerrit Kloos (1937-2007) ter bemoediging voor ons en het werk van MAF. We vinden dit gebaar en gebed zo mooi dat we hem graag met u delen, ter bemoediging voor uw aanhoudend gebed:

  De Kracht van het Gebed

  “Ik bid voor jou”(vier kleine woordjes)
  Maar wat wordt er veel in gezegd
  Al je verdriet, je pijn, je wanhoop
  Wordt voor Gods troon terneer gelegd.

  Zo lang er mensen voor je bidden
  Sta je in het leven niet alleen
  Zij bouwen met gevouwen handen
  Een muur beschermend om je heen.

  Want zelfs de pijlen van de boze
  Ze raken je daar binnen niet
  ‘t Gebed verleent je moed en krachten
  ‘t Draagt al je zorgen en verdriet.

  Het zal je hoeden voor verdwalen
  Bij God klop je nooit vergeefs aan.
  Hij hoort naar hen die naar Hem vragen
  Want God laat nooit een bidder staan.

  Hartelijk dank voor uw gebed!

Dank voor al de projecten waarvoor MAF in 2022 mocht vliegen en voor de overweldigende jaarafsluiting. Bid voor Gods leiding en zegen in 2023 voor MAF wereldwijd.

In 2022 zijn er weer duizenden vluchten gemaakt voor mensen in afgelegen gebieden. Bijbels, voedsel, bouwmaterialen, schoolboeken, zendelingen, kerkleiders, artsen en patiënten zijn vervoerd. Dank God voor al deze projecten en de rol die MAF erin mocht spelen en prijs Hem voor de goede financiële jaarafsluiting. MAF Nederland mocht dankzij de verdubbelactie en alle giften die in de loop van 2022 zijn gegeven zelfs boven de begroting uitkomen. Dit ondanks de financiële uitdagingen in Nederland. Met dit geld kunnen nog eens extra projecten worden gefinancierd die eerder niet bekostigd konden worden. We willen de Heere danken voor zijn voorzienigheid en Hem danken voor iedere betrokken ondersteuner in Nederland. Ook voor u, die u ons zo trouw in gebed begeleidt. Dat is een zeer belangrijke dienst. Bedankt!

Dank mee dat MAF nu al 60 jaar werk in Tanzania mag vieren. Dank voor de waardevolle vluchten die in deze tijd hebben plaatsgevonden en bid voor de toekomstige vluchten.

Het programma in Tanzania is in 1963 gestart. Een van de belangrijkste diensten zijn de medische- en zendingssafari’s die door MAF worden uitgevoerd. Hierbij worden teams van artsen en voorgangers naar afgelegen plekken gevlogen om medische behandelingen uit te voeren en het Evangelie te delen. Dank dat door de jaren heen veel leden van de lokale Maasai-bevolking tot geloof zijn gekomen en veel kerken zijn gesticht. Dank ook dat het sterftecijfer van moeders en baby’s lijkt af te nemen. Bid dat het werk in Tanzania mag doorgaan. Momenteel heeft het MAF-programma van Tanzania geen vaste piloot. Voormalige MAF-piloten springen bij om het programma draaiende te houden. We zijn dankbaar voor deze piloten en bidden voor nieuwe vaste piloten die bereid zijn om de roeping tot aan de uiteinden der aarde te volgen.

Dank mee voor het grote en diverse aantal vluchten dat MAF in Papoea-Nieuw-Guinea mag uitvoeren. Bid voor veiligheid voor de vluchten en om zegen voor de plekken waar we komen.

In Mougulu heeft de allereerste groep leerlingen de 10e klas afgerond. MAF mocht een essentiële rol spelen in de geschiedenis van deze school door groenten, bouwmaterialen, personeel en meer te vliegen. Dank voor deze mijlpaal en bid voor de leerlingen en hun toekomst. Dank mee voor de inwijding van zes voorgangers in de Dusin-gemeenschap. Bid voor hun taak om mensen in het geloof en onderwijs over Gods Woord te leiden. Bid tot slot voor de bewoners van Wuvulu. Elk jaar rond januari versterken de winden voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea en veranderen de zee voor een paar weken in gevaarlijk en verraderlijk gebied. Voor het afgelegen eiland Wuvulu betekent dit dat het niet langer veilig is om per boot naar het vaste land te reizen. Gedurende deze weken is MAF de enige verbinding met de buitenwereld. Bid om veilige vluchten en bescherming voor de bewoners.

Wilt u blijven bidden voor Myanmar? Bid voor veiligheid in het land en voor het beëindigen van de gevechten.

De situatie in Myanmar is weinig veranderd. Nog steeds wordt veel gevochten en lijkt een einde van de gevechten en stabilisering van de situatie niet in zicht. Bidt u mee voor het land en zijn bevolking? Bid mee voor de verzorging met voedsel en essentiële benodigdheden. Bid dat vrede intrede mag nemen en dat er mogelijkheden en openingen ontstaan voor MAF en andere organisaties om hulp te leveren. Pas als de situatie gestabiliseerd is, kan de landingsbaan worden voltooid en kunnen volgende stappen worden ondernomen om een vliegprogramma op te starten. Bid dat God ingrijpt en draag de bevolking van het land op aan Hem.

Rond Kerst kregen wij op kantoor een brief van een donateur binnen die ons raakte. In de brief stond een gebed beschreven van Gerrit Kloos (1937-2007) ter bemoediging voor ons en het werk van MAF. We vinden dit gebaar en gebed zo mooi dat we hem graag met u delen, ter bemoediging voor uw aanhoudend gebed:

De Kracht van het Gebed

“Ik bid voor jou”(vier kleine woordjes)
Maar wat wordt er veel in gezegd
Al je verdriet, je pijn, je wanhoop
Wordt voor Gods troon terneer gelegd.

Zo lang er mensen voor je bidden
Sta je in het leven niet alleen
Zij bouwen met gevouwen handen
Een muur beschermend om je heen.

Want zelfs de pijlen van de boze
Ze raken je daar binnen niet
‘t Gebed verleent je moed en krachten
‘t Draagt al je zorgen en verdriet.

Het zal je hoeden voor verdwalen
Bij God klop je nooit vergeefs aan.
Hij hoort naar hen die naar Hem vragen
Want God laat nooit een bidder staan.

Hartelijk dank voor uw gebed!

Gebed voor vrijlating Ryan Koher

Zoals eerder vermeld zijn de Amerikaan Ryan Koher en de Zuid-Afrikanen W.J. du Plessis en Eric Dry op vier november onschuldig in de gevangenis in Mozambique vastgezet. Helaas zijn zij tot op heden nog niet vrijgelaten. Bidt u mee voor een spoedige vrijlating en bescherming voor hun lichaam en geest?

MAF staat in frequent contact met Ryan, de advocaten en de overheid. Het gaat naar omstandigheden goed met Ryan. Zijn geloof in de Heere en het Woord van God houden hem naar eigen zeggen staande. Wilt u meebidden dat hij, evenals de heren Plessis en Dry, gesterkt en bemoedigd zal worden door God? Bid dat zij een vaste geest mogen behouden en niet door angst en onzekerheid overweldigd zullen worden. Bid voor een spoedige vrijlating en draag ook hun gezinnen op aan de Heere. Blijf bidden voor Mozambique waar vaak geweld en aanslagen heersen. Bid dat Gods vrede intrede mag nemen en bid voor de taak die MAF hierin mag vervullen.

januari

 • Hulp na motorongeluk

  Dank en bid voor de mogelijkheid van MAF om regelmatig ambulancevluchten uit te voeren. Bid dat de piloten op tijd zullen zijn om de patiënten naar het ziekenhuis te brengen en bid voor wijsheid en goede uitrusting van het medische personeel in de ziekenhuizen.

  Toen William White een motorongeluk had, was tijd van essentieel belang. Gelukkig kon MAF hem op tijd bereiken en voor behandeling naar Monrovia, Liberia, vliegen. Een familielid schreef: “Mijn broer William is opgenomen met de diagnose: ingeklapte rechterlong, gebroken ribben, zwelling in nek en borst. Inmiddels gaat het beter met hem. Het was zwaar, maar we danken God voor Zijn bescherming en dat hij MAF gebruikte om ons te helpen. Het duurt normaliter twee dagen om vanuit Zwedru over de weg naar Monrovia te reizen; volgens de artsen had William zo’n reis niet overleefd.” Dank mee voor de vlucht en de hulp die William mocht ontvangen. Bid dat vluchten zoals deze aan de glorie en eer van God mogen bijdragen.

 • Zonnepanelen voor school

  Dank en bid voor de technische tak van MAF, MAF Technologies, die met behulp van technische middelen zoals Audiobijbels, radio-installaties en zonnepanelen veel mensen in Papoea-Nieuw-Guinea toegang tot het Evangelie verschaft.

  Dank voor een geslaagd zendingsevenement in Lufa en Goroka. Tijdens dit evenement is het Evangelie gedeeld met de mensen uit de omgeving. Bid dat het Woord dat is gedeeld vrucht mag dragen. Daarnaast heeft MAF Technologies in zes dorpen rondom Telefomin mini-solarkits uitgedeeld. Manager Bryan Mathew, legt uit: “De mini-zonnekits voor thuis zijn erg waardevol voor de gezinnen. Op deze manier kunnen de kinderen hun schoolopdrachten maken ook als het buiten donker is. Tevens vervangen deze lampen de huidige petroleumlampen, waardoor de milieuvervuiling wordt verminderd.” Dank voor deze praktische hulp en bid voor de schoolopleiding van deze kinderen.

 • Trouwe Internationale Staf

  Dank mee voor de 31 Internationale Stafleden die vanuit Nederland zijn uitgezonden, vaak met echtgenoot en kinderen, en de 11 kandidaten die zich op hun uitzending voorbereiden. Dank voor hun vreugde aan het werk en bid voor kracht en volharding.

  Dank voor hen die al vele jaren zijn uitgezonden en hun thuis hebben gevonden in het land waar ze wonen. Bid voor een stabiele situatie met vrienden en kerk aan hun zijde. Bid ook voor kracht en wijsheid in het omgaan met het grote aantal hulpvragen die aan MAF maar ook aan hen persoonlijk gericht worden. We willen bidden voor degenen die pas net zijn uitgezonden en hun plek nog moeten vinden in een nieuw land. Bid voor Gods steun in deze fase. Tot slot, bid ook voor de kandidaten in voorbereiding. Bid voor de examens, de tijd op de Bijbelschool, hun geestelijke toerusting en de praktische zaken zoals het verschepen van inboedel en het aanvragen van visa.

 • Medische vooruitgang boeken?

  Dank dat de landingsbaan op Autauro eiland, Timor-Leste, sinds haar opening in het voorjaar van 2022 veel mensen tot zegen mocht zijn. Bid voor de bewoners van het eiland die door de zee afgesneden zijn van veel basisvoorzieningen zoals medische zorg.

  Kortgeleden heeft MAF een medisch team van de organisatie Maluk Timor naar het Autauro eiland gevlogen. Medewerker Ananias vertelt: “We houden hier interviews met de lokale bevolking en gezondheidswerkers om de problemen rondom medische zorg in kaart te brengen. Op basis van deze interviews proberen we oplossingen te vinden en door te voeren. Maluk Timor vliegt al jaren met MAF omdat MAF op een veilige en effectieve manier de afgelegen streken van Timor-Leste bereikbaar maakt.” Dank mee voor initiatieven die zich inzetten voor de verbetering van de gezondheidszorg in landen zoals Timor-Leste. Bid dat elke stap, hoe groot of klein ook, van betekenis mag zijn in het groter geheel.

 • Overdenking: een hart van nederigheid

  “Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” Lukas 14:11

  Met het bovenstaande vers eindigt Jezus een van Zijn gelijkenissen over een bruiloftsfeest. Hij spreekt erover dat een gast niet zichzelf de ereplaats moet geven, maar de ereplaats toegewezen moet krijgen. Eén van de vele voorbeelden over nederigheid die Jezus in zijn leer geeft. Als we in de grondtekst kijken, dan zien we dat het Griekse woord voor nederigheid ‘tapeinoó’ is. Nederigheid betekent daarin het volledig afhankelijk maken van God. Dit doen we door het vertrouwen op onszelf los te laten en volledig op Hem te vertrouwen. Hierdoor wordt de Heere verhoogd tot onze enige steun en toeverlaat en kunnen wij volledig door Hem worden vervuld.

  Deze definitie volgend is gebed een erg mooie manier om ons nederig op te stellen. In gebed maken we ons afhankelijk van God. We volgen de oproep van Paulus uit Filippenzen 4, vers 6: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God […].” Door een gebed uit te spreken geven we het stuur als het ware in de handen van God en stellen ons vertrouwen op Hem. En dan gebeurt iets wonderbaarlijks zoals Paulus in het volgende vers beschrijft: “[…] en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” Misschien is dat wel een aspect van het volledig vervuld zijn door Hem waaruit nederigheid spreekt.

Dank en bid voor de mogelijkheid van MAF om regelmatig ambulancevluchten uit te voeren. Bid dat de piloten op tijd zullen zijn om de patiënten naar het ziekenhuis te brengen en bid voor wijsheid en goede uitrusting van het medische personeel in de ziekenhuizen.

Toen William White een motorongeluk had, was tijd van essentieel belang. Gelukkig kon MAF hem op tijd bereiken en voor behandeling naar Monrovia, Liberia, vliegen. Een familielid schreef: “Mijn broer William is opgenomen met de diagnose: ingeklapte rechterlong, gebroken ribben, zwelling in nek en borst. Inmiddels gaat het beter met hem. Het was zwaar, maar we danken God voor Zijn bescherming en dat hij MAF gebruikte om ons te helpen. Het duurt normaliter twee dagen om vanuit Zwedru over de weg naar Monrovia te reizen; volgens de artsen had William zo’n reis niet overleefd.” Dank mee voor de vlucht en de hulp die William mocht ontvangen. Bid dat vluchten zoals deze aan de glorie en eer van God mogen bijdragen.

Dank en bid voor de technische tak van MAF, MAF Technologies, die met behulp van technische middelen zoals Audiobijbels, radio-installaties en zonnepanelen veel mensen in Papoea-Nieuw-Guinea toegang tot het Evangelie verschaft.

Dank voor een geslaagd zendingsevenement in Lufa en Goroka. Tijdens dit evenement is het Evangelie gedeeld met de mensen uit de omgeving. Bid dat het Woord dat is gedeeld vrucht mag dragen. Daarnaast heeft MAF Technologies in zes dorpen rondom Telefomin mini-solarkits uitgedeeld. Manager Bryan Mathew, legt uit: “De mini-zonnekits voor thuis zijn erg waardevol voor de gezinnen. Op deze manier kunnen de kinderen hun schoolopdrachten maken ook als het buiten donker is. Tevens vervangen deze lampen de huidige petroleumlampen, waardoor de milieuvervuiling wordt verminderd.” Dank voor deze praktische hulp en bid voor de schoolopleiding van deze kinderen.

Dank mee voor de 31 Internationale Stafleden die vanuit Nederland zijn uitgezonden, vaak met echtgenoot en kinderen, en de 11 kandidaten die zich op hun uitzending voorbereiden. Dank voor hun vreugde aan het werk en bid voor kracht en volharding.

Dank voor hen die al vele jaren zijn uitgezonden en hun thuis hebben gevonden in het land waar ze wonen. Bid voor een stabiele situatie met vrienden en kerk aan hun zijde. Bid ook voor kracht en wijsheid in het omgaan met het grote aantal hulpvragen die aan MAF maar ook aan hen persoonlijk gericht worden. We willen bidden voor degenen die pas net zijn uitgezonden en hun plek nog moeten vinden in een nieuw land. Bid voor Gods steun in deze fase. Tot slot, bid ook voor de kandidaten in voorbereiding. Bid voor de examens, de tijd op de Bijbelschool, hun geestelijke toerusting en de praktische zaken zoals het verschepen van inboedel en het aanvragen van visa.

Dank dat de landingsbaan op Autauro eiland, Timor-Leste, sinds haar opening in het voorjaar van 2022 veel mensen tot zegen mocht zijn. Bid voor de bewoners van het eiland die door de zee afgesneden zijn van veel basisvoorzieningen zoals medische zorg.

Kortgeleden heeft MAF een medisch team van de organisatie Maluk Timor naar het Autauro eiland gevlogen. Medewerker Ananias vertelt: “We houden hier interviews met de lokale bevolking en gezondheidswerkers om de problemen rondom medische zorg in kaart te brengen. Op basis van deze interviews proberen we oplossingen te vinden en door te voeren. Maluk Timor vliegt al jaren met MAF omdat MAF op een veilige en effectieve manier de afgelegen streken van Timor-Leste bereikbaar maakt.” Dank mee voor initiatieven die zich inzetten voor de verbetering van de gezondheidszorg in landen zoals Timor-Leste. Bid dat elke stap, hoe groot of klein ook, van betekenis mag zijn in het groter geheel.

“Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” Lukas 14:11

Met het bovenstaande vers eindigt Jezus een van Zijn gelijkenissen over een bruiloftsfeest. Hij spreekt erover dat een gast niet zichzelf de ereplaats moet geven, maar de ereplaats toegewezen moet krijgen. Eén van de vele voorbeelden over nederigheid die Jezus in zijn leer geeft. Als we in de grondtekst kijken, dan zien we dat het Griekse woord voor nederigheid ‘tapeinoó’ is. Nederigheid betekent daarin het volledig afhankelijk maken van God. Dit doen we door het vertrouwen op onszelf los te laten en volledig op Hem te vertrouwen. Hierdoor wordt de Heere verhoogd tot onze enige steun en toeverlaat en kunnen wij volledig door Hem worden vervuld.

Deze definitie volgend is gebed een erg mooie manier om ons nederig op te stellen. In gebed maken we ons afhankelijk van God. We volgen de oproep van Paulus uit Filippenzen 4, vers 6: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God […].” Door een gebed uit te spreken geven we het stuur als het ware in de handen van God en stellen ons vertrouwen op Hem. En dan gebeurt iets wonderbaarlijks zoals Paulus in het volgende vers beschrijft: “[…] en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” Misschien is dat wel een aspect van het volledig vervuld zijn door Hem waaruit nederigheid spreekt.

Het Goede Nieuws in Faowi

Dank de Heere voor een aantal geslaagde zendingstrips naar Faowi, Papoea. Dank voor open harten en bid dat het Evangelie langdurig in deze harten zal gaan wortelen.

De Dani zijn een bevolkingsgroep uit de hooglanden van Papoea. Zij zijn zo geraakt door het Evangelie dat velen van hun het Goede Nieuws willen verkondigen aan de bewoners van de laaglanden. Voor dit doeleind vloog piloot Daniel Bristol een aantal evangelisten uit Dani naar Faowi. Toen hij hen weer ophaalde, vroeg hij of iemand een dankgebed wilde uitspreken voor hun tijd in Faowi. Meteen knielde de delegatie uit Dani neer, maar ze waren niet de enigen. Iedereen in de buurt volgde! Een voorganger begon in hun taal de Heer te loven. Daniel: “Het was ongelooflijk om getuige te zijn van de eer en eerbied die deze groep mensen zo openlijk voor de Heer heeft. Wat zal het heerlijk zijn om Hem samen te prijzen op die dag dat al Gods volk zich rond Zijn troon verzamelt en Hem lof zingt!”

december

 • Bescherming voor de MAF-staf

  Bid mee voor bescherming van onze staf overal ter wereld. Opereren in landen met andere culturen en gebruiken kan risico’s met zich meebrengen. Bid dat God waakt over de medewerkers van MAF.

  Niet elk land is even stabiel en veilig als Nederland. Armoede en wanhoop kunnen criminaliteit voeden, ‘s avonds kunnen veel gezinnen niet meer op straat rondlopen en tijdens verkiezingstijd moeten zij extra goed opletten. In sommige landen zijn er nog andere gevaren en risico’s, waarover we niet alles kunnen delen. MAF doet alles om haar staf te beschermen, maar God heeft uiteindelijk iedereen in zijn handen. Bidt u mee voor bescherming van de staf van MAF? Bid dat God hen moge bewaren, bijstaan en zegenen op de plek waar ze zijn.

 • Bevlogen fysiotherapeut

  Dank mee voor de samenwerking tussen fysiotherapeut Ruan Swart en MAF om mensen op Elcho Island, Arnhemland, de mogelijkheid voor een goede behandeling te geven. Bid dat door dit werk de Liefde van God verspreidt zal worden.

  De afgelopen zeven maanden heeft Ruan wekelijks met MAF naar Elcho Island gevlogen. Als fysiotherapeut helpt hij mensen bij hun revalidatie na een beroerte of hersen- of ruggenmergletsel en patiënten met ziekte van Machado-Joseph, een lokale en overerfbare neuro-degeneratieve aandoening. Ruan is christen en vertelt: “Het was bijzonder om hier in Arnhemland te werken, omdat de inwoners van nature spiritueel zijn. Ze willen zoveel leren. MAF is uniek in het vervoeren van hulpverleners naar deze plekken.” Dank mee voor het werk van hulpverleners zoals Ruan en bid dat hun behandelingen de patiënten zullen helpen en God zich aan hen zal openbaren.

 • Decemberacties van MAF

  December is een bijzondere maand. We herinneren ons aan en vieren de geboorte van Christus, de Immanuel. Met MAF willen we bij dit feest stilstaan en de mensen om ons heen laten weten dat God met ons is.

  Ook dit jaar hebben we weer een nieuwe MAF-kerstpodcast opgenomen, die we willen verspreiden om mensen te bemoedigen. Onze hoop is dat iedereen die luistert iets van Gods grootheid en bewogenheid mag ervaren, ook mensen in Nederland die Hem nog niet kennen. Wilt u bidden dat de podcast God zal verheerlijken en mensen mag raken? Verder willen we de Heere danken dat een ondernemer besloten heeft om alle giften in december tot een totaalbedrag van € 400.000 te verdubbelen. Op deze manier kan MAF twee keer zoveel vluchten uitvoeren om mensen te helpen. Ons gebed is dat God deze actie en de daaruit resulterende vluchten zal zegenen zodat zij tot zegen mogen zijn.

 • Overstroming in Zuid-Soedan

  Bid mee voor de bevolking van Zuid-Soedan die voor het vierde jaar op rij overstromingen meemaakt. Bid voor bescherming en voorziening in de eerste levensbehoeften. Bid voor wijsheid bij hulpverleners en MAF.

  Het leven in Zuid-Soedan is niet makkelijk. Extreme droogte wisselt af met extreem natte seizoenen. Opnieuw is het land getroffen door overstromingen waardoor duizenden ontheemd werden en de oogsten vernietigd zijn. Dit is een druppel die de emmer doet overlopen, want honger is al decennialang een groot probleem in dit land. MAF vliegt verschillende organisaties zoals UNICEF, ALIGHT en het Wereldvoedselprogramma die zich inzetten om de voedselproblematiek zo goed mogelijk te verhelpen. ALIGHT heeft zich afgelopen jaar bijvoorbeeld ingezet om 2.100 kinderen en 1.200 zwangere vrouwen en jonge moeders met acute ondervoeding te helpen. Bid dat dit werk gezegend zal worden en God voedsel geeft waar dit zo broodnodig is.

 • Overdenking: van mosterdzaad en zuurdeeg

  “Het is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn tuin zaaide. En het groeide op en werd tot een grote boom en de vogels in de lucht maakten een nest in zijn takken.” Lukas 13:19

  Afgelopen maand lazen we over de vrouw die achttien jaar lang kromgebogen was en op sabbat door Jezus werd opgericht; tot ongenoegen van het hoofd van de synagoge. In de discussie over het wel of niet genezen op de sabbat, begint Jezus aan een nieuw onderwerp dat helemaal los lijkt te staan van de vrouw. Of toch niet? Jezus oppert dat het Koninkrijk van God te vergelijken is met mosterdzaad en zuurdeeg. Het begint klein, summier, onopvallend en groeit uit tot een vaste rots, een vast bestaan, en vaste realiteit die alles doordringt. De vrouw die zojuist genezen is, was in de ogen van de omstanders misschien wel dit kleine, onbeduidende mosterdzaadje. Jezus echter zag in haar een drager van geloof, een drager van Gods Koninkrijk. Immers zij verheerlijkte Hem ter plekke! Hoe zou het verder met haar zijn gegaan? Zou ze zijn uitgetrokken om iedereen van haar wonderlijke genezer te vertellen? Het Koninkrijk begint klein en groeit uit…

  In zekere zin kunnen we gebed ook vergelijken met mosterdzaad en zuurdeeg. Soms voelt het als het kleinste en meest summiere gebaar in geloof dat we kunnen bedenken. Wat stelt het nou voor: woorden uitspreken en hopen dat God hoort? Maar zou het inderdaad zo klein en onbeduidend zijn als Paulus ons oproept om onophoudelijk te bidden (1 Thes. 5:17)? Een mosterdzaad is een klein zaadje dat uitgroeit tot een gewas van formaat dat draagkracht heeft en standhoudt. Net als zuurdeeg doortrekt gebed alles en bewerkt verandering. ‘Gebed is onze motor’ zeggen we vaak bij MAF. Dit omdat we geloven in de kracht van gebed; zijn draag- en veranderingskracht. We willen u bedanken voor uw voortdurend gebed en u bemoedigen: uw gebed telt. Dank u wel!

Bid mee voor bescherming van onze staf overal ter wereld. Opereren in landen met andere culturen en gebruiken kan risico’s met zich meebrengen. Bid dat God waakt over de medewerkers van MAF.

Niet elk land is even stabiel en veilig als Nederland. Armoede en wanhoop kunnen criminaliteit voeden, ‘s avonds kunnen veel gezinnen niet meer op straat rondlopen en tijdens verkiezingstijd moeten zij extra goed opletten. In sommige landen zijn er nog andere gevaren en risico’s, waarover we niet alles kunnen delen. MAF doet alles om haar staf te beschermen, maar God heeft uiteindelijk iedereen in zijn handen. Bidt u mee voor bescherming van de staf van MAF? Bid dat God hen moge bewaren, bijstaan en zegenen op de plek waar ze zijn.

Dank mee voor de samenwerking tussen fysiotherapeut Ruan Swart en MAF om mensen op Elcho Island, Arnhemland, de mogelijkheid voor een goede behandeling te geven. Bid dat door dit werk de Liefde van God verspreidt zal worden.

De afgelopen zeven maanden heeft Ruan wekelijks met MAF naar Elcho Island gevlogen. Als fysiotherapeut helpt hij mensen bij hun revalidatie na een beroerte of hersen- of ruggenmergletsel en patiënten met ziekte van Machado-Joseph, een lokale en overerfbare neuro-degeneratieve aandoening. Ruan is christen en vertelt: “Het was bijzonder om hier in Arnhemland te werken, omdat de inwoners van nature spiritueel zijn. Ze willen zoveel leren. MAF is uniek in het vervoeren van hulpverleners naar deze plekken.” Dank mee voor het werk van hulpverleners zoals Ruan en bid dat hun behandelingen de patiënten zullen helpen en God zich aan hen zal openbaren.

December is een bijzondere maand. We herinneren ons aan en vieren de geboorte van Christus, de Immanuel. Met MAF willen we bij dit feest stilstaan en de mensen om ons heen laten weten dat God met ons is.

Ook dit jaar hebben we weer een nieuwe MAF-kerstpodcast opgenomen, die we willen verspreiden om mensen te bemoedigen. Onze hoop is dat iedereen die luistert iets van Gods grootheid en bewogenheid mag ervaren, ook mensen in Nederland die Hem nog niet kennen. Wilt u bidden dat de podcast God zal verheerlijken en mensen mag raken? Verder willen we de Heere danken dat een ondernemer besloten heeft om alle giften in december tot een totaalbedrag van € 400.000 te verdubbelen. Op deze manier kan MAF twee keer zoveel vluchten uitvoeren om mensen te helpen. Ons gebed is dat God deze actie en de daaruit resulterende vluchten zal zegenen zodat zij tot zegen mogen zijn.

Bid mee voor de bevolking van Zuid-Soedan die voor het vierde jaar op rij overstromingen meemaakt. Bid voor bescherming en voorziening in de eerste levensbehoeften. Bid voor wijsheid bij hulpverleners en MAF.

Het leven in Zuid-Soedan is niet makkelijk. Extreme droogte wisselt af met extreem natte seizoenen. Opnieuw is het land getroffen door overstromingen waardoor duizenden ontheemd werden en de oogsten vernietigd zijn. Dit is een druppel die de emmer doet overlopen, want honger is al decennialang een groot probleem in dit land. MAF vliegt verschillende organisaties zoals UNICEF, ALIGHT en het Wereldvoedselprogramma die zich inzetten om de voedselproblematiek zo goed mogelijk te verhelpen. ALIGHT heeft zich afgelopen jaar bijvoorbeeld ingezet om 2.100 kinderen en 1.200 zwangere vrouwen en jonge moeders met acute ondervoeding te helpen. Bid dat dit werk gezegend zal worden en God voedsel geeft waar dit zo broodnodig is.

“Het is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn tuin zaaide. En het groeide op en werd tot een grote boom en de vogels in de lucht maakten een nest in zijn takken.” Lukas 13:19

Afgelopen maand lazen we over de vrouw die achttien jaar lang kromgebogen was en op sabbat door Jezus werd opgericht; tot ongenoegen van het hoofd van de synagoge. In de discussie over het wel of niet genezen op de sabbat, begint Jezus aan een nieuw onderwerp dat helemaal los lijkt te staan van de vrouw. Of toch niet? Jezus oppert dat het Koninkrijk van God te vergelijken is met mosterdzaad en zuurdeeg. Het begint klein, summier, onopvallend en groeit uit tot een vaste rots, een vast bestaan, en vaste realiteit die alles doordringt. De vrouw die zojuist genezen is, was in de ogen van de omstanders misschien wel dit kleine, onbeduidende mosterdzaadje. Jezus echter zag in haar een drager van geloof, een drager van Gods Koninkrijk. Immers zij verheerlijkte Hem ter plekke! Hoe zou het verder met haar zijn gegaan? Zou ze zijn uitgetrokken om iedereen van haar wonderlijke genezer te vertellen? Het Koninkrijk begint klein en groeit uit…

In zekere zin kunnen we gebed ook vergelijken met mosterdzaad en zuurdeeg. Soms voelt het als het kleinste en meest summiere gebaar in geloof dat we kunnen bedenken. Wat stelt het nou voor: woorden uitspreken en hopen dat God hoort? Maar zou het inderdaad zo klein en onbeduidend zijn als Paulus ons oproept om onophoudelijk te bidden (1 Thes. 5:17)? Een mosterdzaad is een klein zaadje dat uitgroeit tot een gewas van formaat dat draagkracht heeft en standhoudt. Net als zuurdeeg doortrekt gebed alles en bewerkt verandering. ‘Gebed is onze motor’ zeggen we vaak bij MAF. Dit omdat we geloven in de kracht van gebed; zijn draag- en veranderingskracht. We willen u bedanken voor uw voortdurend gebed en u bemoedigen: uw gebed telt. Dank u wel!

Bescherming tegen Ebola

Bid mee voor de mensen in Oeganda waar een nieuwe uitbraak van Ebola heeft plaatsgevonden. Bid voor bescherming, voldoende medische faciliteiten en dat de ziekte zich niet verder uitbreidt.

Inmiddels is bekend dat de Ebola-ziekte in verschillende districten van Oeganda optreedt en lijkt uit te breiden. In een land waarin de gezondheidszorg niet fundamenteel gezekerd is, kan een uitbraak van een dergelijke ziekte fataal eindigen. Bid voor bescherming van de bevolking en voor wijsheid van de regering en betrokkenen partijen om een verdere uitbraak te voorkomen en de besmette mensen te behandelen. Bid ook voor de rol die MAF hierin speelt door bijvoorbeeld patiënten, medische middelen en artsen te vliegen. Vraag God ook om bescherming van de MAF-medewerkers als zij zich inzetten voor de bevolking. Bid dat God genezing zal geven.

november

 • Groei van de kerk

  Dank voor 45 jaar dienst van zendeling Elisha Moita in Tanzania, hoofd van de Malambo Bijbelschool. Dank dat God zijn werk veel vrucht heeft laten dragen en bid dat de leerlingen van de Bijbelschool zijn voetsporen zullen volgen.

  De gezamenlijke geschiedenis van Elisha en MAF begon in 1987 toen de vliegende zendingssafari’s Elisha en zijn compagnon naar de afgelegen dorpen van Noord-Tanzania brachten om hier het Evangelie en de Liefde van Christus te verspreiden. Sindsdien is Elisha ontelbaar vaak naar de dorpen van de Maasai gevlogen en zag de groei van de kerk met eigen ogen. In het begin omvatte de kerk van de Maasai 63 gelovigen die uitgroeide tot 10.000 gelovigen. Bid dat God het werk van Elisha en de studenten van de Bijbelschool zal blijven zegenen opdat zij nog veel meer mensen onder de Maasai mogen bereiken. Bedank voor iedereen die de weg naar Christus heeft gevonden en bid voor bemoediging en groei in geloof.

 • Geen tijd te verliezen

  Dank mee voor de ambulancevlucht die Rutger Bakker mocht vliegen om een jonge vrouw met vermoedelijke buikvliesontsteking te helpen. Bid voor haar herstel en voor alle patiënten die op dit moment dringend hulp nodig hebben.

  Dagelijks voert MAF in de verschillende landen ambulancevluchten uit. Daarbij moeten de patiënten vaak met spoed naar een groter ziekenhuis in de stad worden gebracht omdat er in de kleine klinieken die sommige dorpen bemannen niet voldoende kunde en faciliteiten beschikbaar zijn voor geavanceerde medische behandelingen. Rutger Bakker vloog een ernstig zieke vrouw naar Paramaribo. De dokter zei later: “Dit had niet langer kunnen wachten of moeten duren.” Dank mee dat Rutger op tijd was om de vrouw te helpen. Dank God dat MAF de mogelijkheden heeft om ambulancevluchten uit te voeren en daardoor vaak betrokken mocht zijn bij levensveranderende situaties. Bid voor de patiënten en hun gezinnen voor herstel en troost, ook als een vlucht het leven van een nabestaande niet kon redden. Bid dat in elke omstandigheid God de eer zal krijgen. Lees hier het hele verhaal.

 • Uitbreiding MAF Nederland

  Graag vragen we gebed voor de uitbreiding van ons team. Bid dat God de openstaande vacatures zal vullen met de juiste mensen. Bid dat de eenheid en hechtheid van ons team zal blijven bestaan ook als we groeien.

  Het team van MAF Nederland gaat uitbreiden. We zijn dankbaar dat God ons werk zegent en we mogen groeien. Voor de groei in werkzaamheden gaan we nieuwe teamleden aannemen. We bidden dat we mensen mogen vinden die van harte de Heere en MAF willen dienen, hun competenties goed kunnen inzetten en in het team passen. Als team zijn we erg dankbaar voor de eenheid in Christus die we ervaren en de zorgzaamheid die onder elkaar heerst. Bid dat de nieuwe collega’s zich thuis mogen voelen en de sfeer van eensgezindheid ook in een groeiend team mag blijven bestaan. Bedankt voor uw gebed!

 • Droogte in Papoea-Nieuw-Guinea

  Bid dat God de droogte in Papoea-Nieuw-Guinea zal verhelpen en de oogsten niet zullen verdorren. Draag de bevolking op aan de Heere God, denk daarbij ook aan de recente aardbeving en bendeactiviteiten.

  De eerste associatie met Papoea-Nieuw-Guinea zal eerder groene jungle dan droge vlaktes zijn. Toch kampt het eiland dit seizoen met droogte. Bidt dat de juiste hoeveelheid regen zal vallen, de grond deze goed kan opnemen en de oogsten zullen lukken. Bid ook voor de nasleep van de aardbeving. MAF heeft nog steeds Internetproblemen wat het werk belemmerd, bijvoorbeeld in de aanvraag en planning van vluchten. In de gebedsbrief van September berichtten we ook over de schrik door de aardbeving en de bendeactiviteiten die voornamelijk in het gebied rondom het dorp Mibu plaatsvinden. Blijft u ook hiervoor bidden?

 • Overdenking: Kromgebogen opgericht

  “En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten.” Lukas 13:11

  Het moet een prachtig en ontzagwekkend moment zijn geweest. De vrouw die achttien jaar lang door het leven schuifelde met een kromgebogen rug, leunend op haar al te vertrouwde stok, de blik op de grond gericht, wordt opeens opgericht. Ze is bekend in de synagoge als de vrouw die al zo lang ziek was. Die je altijd een handje moest helpen om bij haar plek te komen. Die eigenlijk toch nooit wat kon zien omdat ze haar hoofd niet kon heffen. En nu opeens wordt deze vrouw voor alle ogen genezen. Haar rug wordt recht en haar blik rijst omhoog. Wat een stralende ogen! Ogen die glinsteren van vreugde en dankbaarheid. Ogen die geen oog voor de menigte om haar heen hebben, maar alleen voor haar Schepper die ze met volle teugen dankt. Een adembenemend toneel!

  Tot het moment dat er een tumult ontstaat, omdat de synagogeleider de heilige stilte onderbreekt: “Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat.” Vrij vertaalt zegt hij: ‘Had u niet nog een dag langer kunnen wachten? Achttien jaar loopt u al met deze ziekte, een dag meer of minder maakt geen verschil als het maar niet op de Sabbat is.’ Interessant is dat hij niet Jezus aanvalt, die zich keer op keer als opgewassen tegen de farizeeën heeft bewezen, maar de vrouw. Een vrouw die ergens onderaan de maatschappelijke ladder staat en niet op steun of verdediging uit de menigte kan hopen. Jezus springt haar echter bij en dat met Zijn bekende scherpte als een schaap uit Zijn kudde wordt aangevallen: “Huichelaar, […] moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat?” Hij spreekt de synagogeleider beslist tegen: deze vrouw had niet één dag langer op haar verlossing moeten wachten. Laten we bidden voor de wereldwijde kudde van God, dat ook diegenen die het meest ver van het wereldtoneel afwonen Hem als verlosser leren kennen, vandaag en niet later!

Dank voor 45 jaar dienst van zendeling Elisha Moita in Tanzania, hoofd van de Malambo Bijbelschool. Dank dat God zijn werk veel vrucht heeft laten dragen en bid dat de leerlingen van de Bijbelschool zijn voetsporen zullen volgen.

De gezamenlijke geschiedenis van Elisha en MAF begon in 1987 toen de vliegende zendingssafari’s Elisha en zijn compagnon naar de afgelegen dorpen van Noord-Tanzania brachten om hier het Evangelie en de Liefde van Christus te verspreiden. Sindsdien is Elisha ontelbaar vaak naar de dorpen van de Maasai gevlogen en zag de groei van de kerk met eigen ogen. In het begin omvatte de kerk van de Maasai 63 gelovigen die uitgroeide tot 10.000 gelovigen. Bid dat God het werk van Elisha en de studenten van de Bijbelschool zal blijven zegenen opdat zij nog veel meer mensen onder de Maasai mogen bereiken. Bedank voor iedereen die de weg naar Christus heeft gevonden en bid voor bemoediging en groei in geloof.

Dank mee voor de ambulancevlucht die Rutger Bakker mocht vliegen om een jonge vrouw met vermoedelijke buikvliesontsteking te helpen. Bid voor haar herstel en voor alle patiënten die op dit moment dringend hulp nodig hebben.

Dagelijks voert MAF in de verschillende landen ambulancevluchten uit. Daarbij moeten de patiënten vaak met spoed naar een groter ziekenhuis in de stad worden gebracht omdat er in de kleine klinieken die sommige dorpen bemannen niet voldoende kunde en faciliteiten beschikbaar zijn voor geavanceerde medische behandelingen. Rutger Bakker vloog een ernstig zieke vrouw naar Paramaribo. De dokter zei later: “Dit had niet langer kunnen wachten of moeten duren.” Dank mee dat Rutger op tijd was om de vrouw te helpen. Dank God dat MAF de mogelijkheden heeft om ambulancevluchten uit te voeren en daardoor vaak betrokken mocht zijn bij levensveranderende situaties. Bid voor de patiënten en hun gezinnen voor herstel en troost, ook als een vlucht het leven van een nabestaande niet kon redden. Bid dat in elke omstandigheid God de eer zal krijgen. Lees hier het hele verhaal.

Graag vragen we gebed voor de uitbreiding van ons team. Bid dat God de openstaande vacatures zal vullen met de juiste mensen. Bid dat de eenheid en hechtheid van ons team zal blijven bestaan ook als we groeien.

Het team van MAF Nederland gaat uitbreiden. We zijn dankbaar dat God ons werk zegent en we mogen groeien. Voor de groei in werkzaamheden gaan we nieuwe teamleden aannemen. We bidden dat we mensen mogen vinden die van harte de Heere en MAF willen dienen, hun competenties goed kunnen inzetten en in het team passen. Als team zijn we erg dankbaar voor de eenheid in Christus die we ervaren en de zorgzaamheid die onder elkaar heerst. Bid dat de nieuwe collega’s zich thuis mogen voelen en de sfeer van eensgezindheid ook in een groeiend team mag blijven bestaan. Bedankt voor uw gebed!

Bid dat God de droogte in Papoea-Nieuw-Guinea zal verhelpen en de oogsten niet zullen verdorren. Draag de bevolking op aan de Heere God, denk daarbij ook aan de recente aardbeving en bendeactiviteiten.

De eerste associatie met Papoea-Nieuw-Guinea zal eerder groene jungle dan droge vlaktes zijn. Toch kampt het eiland dit seizoen met droogte. Bidt dat de juiste hoeveelheid regen zal vallen, de grond deze goed kan opnemen en de oogsten zullen lukken. Bid ook voor de nasleep van de aardbeving. MAF heeft nog steeds Internetproblemen wat het werk belemmerd, bijvoorbeeld in de aanvraag en planning van vluchten. In de gebedsbrief van September berichtten we ook over de schrik door de aardbeving en de bendeactiviteiten die voornamelijk in het gebied rondom het dorp Mibu plaatsvinden. Blijft u ook hiervoor bidden?

“En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten.” Lukas 13:11

Het moet een prachtig en ontzagwekkend moment zijn geweest. De vrouw die achttien jaar lang door het leven schuifelde met een kromgebogen rug, leunend op haar al te vertrouwde stok, de blik op de grond gericht, wordt opeens opgericht. Ze is bekend in de synagoge als de vrouw die al zo lang ziek was. Die je altijd een handje moest helpen om bij haar plek te komen. Die eigenlijk toch nooit wat kon zien omdat ze haar hoofd niet kon heffen. En nu opeens wordt deze vrouw voor alle ogen genezen. Haar rug wordt recht en haar blik rijst omhoog. Wat een stralende ogen! Ogen die glinsteren van vreugde en dankbaarheid. Ogen die geen oog voor de menigte om haar heen hebben, maar alleen voor haar Schepper die ze met volle teugen dankt. Een adembenemend toneel!

Tot het moment dat er een tumult ontstaat, omdat de synagogeleider de heilige stilte onderbreekt: “Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat.” Vrij vertaalt zegt hij: ‘Had u niet nog een dag langer kunnen wachten? Achttien jaar loopt u al met deze ziekte, een dag meer of minder maakt geen verschil als het maar niet op de Sabbat is.’ Interessant is dat hij niet Jezus aanvalt, die zich keer op keer als opgewassen tegen de farizeeën heeft bewezen, maar de vrouw. Een vrouw die ergens onderaan de maatschappelijke ladder staat en niet op steun of verdediging uit de menigte kan hopen. Jezus springt haar echter bij en dat met Zijn bekende scherpte als een schaap uit Zijn kudde wordt aangevallen: “Huichelaar, […] moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat?” Hij spreekt de synagogeleider beslist tegen: deze vrouw had niet één dag langer op haar verlossing moeten wachten. Laten we bidden voor de wereldwijde kudde van God, dat ook diegenen die het meest ver van het wereldtoneel afwonen Hem als verlosser leren kennen, vandaag en niet later!