Warme omhelzingen, grote glimlachen en kleurrijke gewaden. In de Samburu County, Kenia, verzamelt zich een groep vrouwen. De laatste nieuwtjes worden uitgewisseld. Daarna gaat de Bijbel open.

Ontbrekend puzzelstuk 
“Toen we voor het eerst Gods Woord brachten in dit afgelegen gebied van Kenia, ontdekten we dat de Samburu-bevolking geloofde in een Schepper-God. Maar voor velen voelde Hij ver weg en kwaad. Door middel van offers en andere rituelen probeerden ze Zijn woede tot bedaren te brengen. Veel stukken van de geestelijke puzzel hadden ze, maar het centrale puzzelstuk miste: Jezus Christus – Bemiddelaar tussen God en mens.” 
 
God ziet 
Wandelend in de avondzon langs de landingsbaan blikt Amanda Simmons terug: “Ik heb een moeilijke jeugd gehad, ik kom uit een disfunctioneel gezin. Maar El Roi – God die omziet – zag mij.” Nu woont Amanda, moeder van vier zoons en oma van drie kleinkinderen, meer dan 15.000 kilometer bij haar geliefde familie vandaan om dit Goede Nieuws te brengen bij de vrouwen in Samburu. 

Minder dan vee 
“Vrouwen hebben in de Samburu-cultuur weinig waarde. Ze hebben minder waarde dan het vee van de familie.” Amanda startte een discipelschapsgroep met vrouwen. Ze leerden over bekering, gebed en redding, maar ook over Bijbelse vrouwelijkheid, voeding en ouderschap. “Het is prachtig om te zien hoe vrouwen tot bloei komen als ze zich realiseren dat ze geliefd zijn door God de Vader en gewaardeerd worden.”  

“Dat is ons doel als zendelingen: onszelf werkloos maken!

Verhalen delen 
De vrouwen leren en groeien. Een van de moeders: “Ik roddelde altijd veel. Maar Yeso (Jezus) veranderde mijn hart en hielp me om anderen lief te hebben. Nu praat ik niet slecht over andere mensen. In plaats daarvan toon ik liefde.” De vrouwen veranderen. Zo zeer zelfs, dat buren vragen gaan stellen – wat is er met jou gebeurd? De vrouwen uit de discipelschapsgroep vertellen vol lof hun persoonlijke verhaal over de verandering door. Het enthousiasme groeit. Elke week gaan de dames op pad om hun persoonlijke verhaal en het verhaal van Gods Liefde te delen. Veel mensen die ze ontmoetten, gaven hun leven aan Jezus. “Het zijn discipelen die discipelen maken. Zoals we dat ook lezen in het Nieuwe Testament.” In slechts een paar maanden tijd, startten er vijf nieuwe discipelschapsgroepen. “Dat is ons doel als zendelingen”, grijnst Amanda, onszelf werkloos maken!”

Zonder MAF  
Zonder MAF zouden Amanda en haar man niet in staat zijn hun zendingswerk vol te houden: “We wonen zo afgelegen dat het twee dagen rijden is naar de hoofdstad, waar we onze boodschappen halen. Het eerste deel van de rit is volledig off-road, over vijf droge rivierbeddingen. Zulke extreme routes rijden, is erg moeilijk voor onze ‘belegen’ lichamen. Vliegen met MAF beschermt ons lichaam en helpt ons om het op het veld lang vol te houden. Vliegen zorgt er ook voor dat we onze voorraden sneller thuis te krijgen. Daardoor zijn we minder tijd kwijt aan boodschappen doen en hebben we meer tijd hebben voor onze bediening aan het Samburu-volk. We zijn MAF ontzettend dankbaar!”