Charles Kabogoza, een man met hart voor God en kinderen, heeft al sinds begin van zijn zendingswerk een waardevolle verbinding met MAF. Hij werkt voor de Gospel Light Children Ministry in Kenia en vertelt over zijn geschiedenis met MAF: “In 2008 kwam ik naar Kenia en vroeg God om leiding in mijn bediening. Tijdens mijn eerste stappen en eerste zendingsreizen heeft MAF mij veel ondersteund zodat ik een bediening voor kinderen kon oprichten. God heeft veel harten aangeraakt in deze regio. Door de jaren heen heeft God MAF juist gebruikt om mij liefde te geven voor de kinderen in veraf gelegen plaatsten. Deze liefde groeide continu en op een dag las ik in een MAF-tijdschrift over Marsabit. Ik las hoe moeilijk het is de mensen daar te bereiken en ik wist dat hier een taak voor mij lag. Tegen die tijd organiseerde MAF een zendingsconferentie waar ik zendelingen uit Marsabit ontmoette die mij uitnodigden om onder de kinderen in het kleine dorpje Korr te dienen.”

“Ik las hoe moeilijk het is de mensen
daar te bereiken en ik wist dat hier een taak voor mij lag.”

Charles heeft niet alleen een hart voor God en kinderen, hij is ook een man van daden. Zo zat hij korte tijd later in het MAF-vliegtuig naar Korr: “Het was de eerste keer voor mij in Korr en onder de Rendille bevolking. De eerste keer om met de kinderen te praten, met hen te spelen en hen over Jezus te vertellen. Alles was nieuw, maar ik was dankbaar dat ik met MAF naar Marsabit mocht vliegen, want zonder haar was het voor mij heel moeilijk geweest om daar te komen. MAF maakt het mogelijk om Marsabit te bereiken en de Rendille kinderen te dienen. God zegene jullie.” Charles overdenkt graag zijn reis met MAF die al zijn hele zendingsleven voortduurt: “Ik ben dankbaar dat MAF steeds weer een rol speelt in mijn leven. Er zijn vele miljoenen kinderen in de meest afgelegen plaatsen die nog nooit het Goede Nieuws hebben gehoord. Ik weet dat God mij en mijn geringe gaven gebruikt om hen te laten zien dat Jezus van het houdt. Ik wil de kinderen in nood, in de meest afgelegen gebieden helpen en ben dankbaar dat God MAF in mijn leven bracht om samen te werken aan het bereiken van de meest onbereikbare.”

“Ik wil de kinderen in nood, in de meest afgelegen gebieden helpen en ben dankbaar dat God MAF in mijn leven bracht om samen te werken aan het bereiken van de meest onbereikbare.”

Charles bezoek in Marsabit heeft veel impact gehad op de kinderen: “We brengen boeken met Bijbelverhalen zoals de verloren zoon of de blinde man die genezen wordt. En de kinderen begrijpen het. Ze begrijpen dat Jezus hen ziet, van hen houdt en ze willen Hem niet meer loslaten. Kijk in deze kinderoogjes, ze zeggen meer dan duizend woorden.”