“152 audio-Bijbels aangekomen in Kapoeta!”, schrijft Patricia Caroom van e3 Partners in een feestelijke update voor haar supporters. “Bid alstublieft dat ze vrucht zullen dragen in de handen van degenen die God roept om discipelen te zijn. Wij dienen een grote God!”

Het Evangelie vliegt
Piloot Alistair Youren vloog de lading audio-Bijbels naar Kapoeta voor e3 Partners; een organisatie die sinds 2007 lokale zendelingen toegerust en ondersteunt om het Evangelie te delen met de Toposa-bevolking in Zuid-Soedan. Deze bevolkingsgroep leeft in het zuidelijke grensgebied en verkeert in grote geestelijke nood. “We zijn zo dankbaar dat MAF de audio-Bijbels naar Kapoeta vliegt!”, deelt Patricia. “De kerkstichters van de Toposa-bevolking hebben deze audio-Bijbels dringend nodig om nieuwe christenen te onderwijzen en uit te rusten om het Evangelie verder te verspreiden.” In een cultuur die voornamelijk leeft op mondelinge overlevering zijn de audio-Bijbels een geschenk uit de hemel.

“Eerlijk gezegd kunnen we niet in Zuid-Soedan werken
zonder de veilige doorgang die MAF ons biedt.”

Gods Woord in vervolging
Sinds het werk van e3 Partners onder de Toposa begon, zijn er veel mensen tot geloof gekomen. Echter het werk van e3 Partners wordt aangevochten, ook met geweld. “Het afgelopen jaar hebben de Toposa-leiders veel fysieke vervolging ervaren, omdat ze meer afgelegen dorpen hebben bereikt. Juist in de vervolging hebben zij Gods Woord meer dan nodig en zijn zij dankbaar voor elke audio-Bijbel.”, legt Patricia uit. Ze ziet de vervolging als onbetwistbaar bewijs van de impact die de bediening in Gods Koninkrijk heeft. “Gods Licht groeit in het Toposa-gebied en velen leren Jezus Christus kennen als hun Heer en Verlosser. De afgelopen twee maanden hebben we verschillende Toposa-stamhoofden tot de Heer zien komen en/of bescherming hebben zien bieden aan de Toposa-leiders die het Evangelie naar afgelegen dorpen brengen.”

Beroofd onder schot
De vervolging kwam een ​​paar maanden geleden heel dicht bij huis toen dominee John Wanyonyi, die aan het hoofd staat van het werk van e3 Partners in Kapoeta, onderweg in een hinderlaag werd gelokt. “Pastoor Wanyonyi werd onder schot beroofd van de audio-Bijbels die hij naar afgelegen dorpen vervoerde. Hierdoor raakte het voorraad van audio-Bijbels in Kapoeta op.” Voor een nieuwe lading audio-Bijbels en veilig vervoer in de toekomst wordt MAF ingeschakeld. Patricia: “Eerlijk gezegd kunnen we niet in Zuid-Soedan werken zonder de veilige doorgang die MAF ons biedt naar Kapoeta. Bedankt voor alles wat MAF voor ons doet om de geïsoleerde Toposa en de omliggende stammen te helpen bereiken. Aan God zij de Glorie!” Het team van e3 Partners gaat door met haar werk. MAF is dankbaar dat we hen kunnen ondersteunen. Bidt u mee voor het werk van deze waardevolle partners? Bid dat Gods Licht zich verder mag verspreiden onder de Toposa en nog meer mensen Jezus Christus leren kennen als hun Heer en Verlosser.