“Bijbelvertaalwerk vliegen is mijn hoogtepunt”, vertelt Kees Janse, MAF-piloot sinds 2006. “De hele samenleving heeft hier wat aan. Oud, jong én de komende generaties.” In de dorpen van Papoea wordt een nieuwe Bijbelvertaling met een groot feest ontvangen, omdat de bewoners beseffen dat ze iets heel kostbaars in handen hebben.
 
De Bijbel is een bron van troost in tijden van ziekte en moeilijke tijden. Maar ook in tijden van grote vreugde kunnen Bijbelteksten ons aanmoedigen om door te gaan en de Heere te prijzen. Bijbelteksten geven hoop en sterken ons geloof. Wilt u iemand anders bemoedigen met een mooie Bijbeltekst? Dan vindt u hier een aantal mooie bemoedigende teksten.  
 


Bemoedigende Bijbelteksten in moeilijke tijden (HSV) 
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij. 
Psalm 23:4 
 
God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. 
Psalm 46:2  
 
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.  
Psalm 91:4 
 
Wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.  
Jesaja 40: 30-31 
 
Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.  
Jesaja 43:2 
 
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.  
Mattheüs 11:28 
 
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 
Mattheüs 28:20 
 
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik U.  
Johannes 14:27 
 
Geprezen zij de God en Vader van ons Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.  
2 Korinthe 1: 3-4 
 
Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.  
1 Petrus 5:7  
 
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.  
Openbaring 21:4 
 


Bemoedigende Bijbelteksten over vertrouwen (HSV) 
Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal niet loslaten en u niet verlaten.  
Deuteronomium 31:6 
 
Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, Mijn oog is op u. 
Psalm 32:8 
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Psalm 121: 1-2 
 
Nam ik de vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden. 
Psalm 139: 9-10 
 
Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. 
Spreuken 3:6 
 
Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots.  
Jesaja 26:4 
 
Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.  
Jesaja 41:10 
 
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?  
Romeinen 8:31 

  • Schrijf je hier in als je gebedspunten wilt ontvangen

  • Hidden
  • Door op inschrijven te klikken ga je akkoord met de Privacy statement en Algemene voorwaarden van MAF Nederland