Project: Onderwijs in Papoea-Nieuw-Guinea

In de afgelegen streken van Papoea-Nieuw-Guinea is onderwijs een luxe die voor weinig kinderen is weggelegd, ware het niet dat zendelingen, lokale onderwijzers en MAF die de handen ineenslaan om scholen te bouwen. Tussen bergkammen en junglebomen in worden schoolgebouwen en kookfaciliteiten opgericht om onderwijs mogelijk te maken.

Een van deze zendelingen is Glenda Giles. Sinds 1976 heeft zij vier scholen opgericht in de meest afgelegen streken van Papoea-Nieuw-Guinea. Zij zegt: “We zijn afhankelijk van MAF. Alles wat we hier niet zelf kunnen produceren, wordt door MAF gebracht: examens, schoolboeken, bureaus, printers, dakbedekking, ramen, spijkers en watertanks. Zelfs cavia’s en vissen voor de vijvers, alles komt en gaat met MAF. Zij brengen onze post en bezorgen eten voor de studenten. Als we ziek zijn, halen ze ons op. Maar bovenal zijn het onze vrienden. Ze steunen ons en delen in alles wat we hier doen.”

MAF gelooft dat iedereen bereikbaar moet zijn voor Gods Liefde. Net als de afgelopen 75 jaar willen we blijven vliegen om afgelegen gemeenschappen een kans op een goede toekomst te geven. Om deze vluchten door te laten gaan, is structurele steun hard nodig. Investeer jij mee in een blijvende impact in Gods Koninkrijk?

Waar doneer ik aan?

Over de hele wereld zijn steden en dorpen afhankelijk van MAF-vliegtuigen om hun gemeenschappen te laten bloeien. MAF levert onder andere bouwbenodigdheden, voedsel en schoon water. Met materialen steunen we lokale landbouwprojecten, handel en het onderwijs. Deze vluchten zijn een belangrijke schakel om afgelegen gemeenschappen een kans te geven om te zorgen dat minder mensen in armoede leven.

Daarnaast is er veel aandacht voor educatie. De gedachte aan een zinvolle opleiding kan een droom zijn voor een kind dat in een dichte jungle of langs een ruige berg leeft. Zelfs westerse zendelingen en humanitaire hulpverleners die op afgelegen plaatsen wonen en werken, hebben vaak niet veel mogelijkheden als het gaat om onderwijs voor hun kinderen. MAF helpt door studenten naar scholen te vervoeren, leraren naar afgelegen plaatsen te brengen en schoolbenodigdheden te bezorgen.

Ontwikkelingshulp

Draag jij bij aan de langetermijnoplossing voor afgelegen dorpen? Laat de gemeenschappen groeien en bloeien.