0 items € 0,00

Alle projecten

Humanitaire hulp

Haïti

Tussenstand:

0 27887
Streefbedrag: € 35.000,00
0

Steun deze actie! Klik op een bedrag.

Anders, nl.


Acties voor dit project:


MAF helpt ook bij wederopbouw NEPAL
Direct na de aardbeving in april 2015 in Nepal startte MAF met een rampenteam en een luchtbrug met helikopters in samenwerking met Fishtail. 500 dagen na de ramp was MAF nog steeds aanwezig in het land om te helpen bij ontwikkelingshulp en wederopbouw.

Uw HUMANITAIRE gift laat MAF uitvliegen bij rampen!

MAF hielp bij grote rampen, zoals..
Hurricane Matthew in Haiti (2016) korte film
Aardbeving in Nepal (2015) korte film
Aardbeving in Haïti (2010)   korte film
Opstand in Congo (2008)
Cycloon Sidr in Bangladesh (2007)
Droogte in Kenia (2006)
Tsunami in Sumatra (2005)

Oproep voor gebed voor Zuid-Soedan

27 maart 2017 Mark-Jan

MAF (Mission Aviation Fellowship) doet een oproep voor wereldwijd gebed voor Zuid-Soedan. Aanleiding is de extreme nood waarin het nieuwe land verkeert en de uitzichtloosheid waarin de inwoners leven. MAF-medewerker Reina Folkerts was vorige week in het land en roept mensen in de hele wereld op de Zuidsoedanezen bij te staan door voor hen te bidden. 

“Deze week heb ik een bezoek gebracht aan Zuid-Soedan. Mijn vorige bezoek was in 2015, na de onafhankelijkheid op 9 juli 2011. Kwetsbaar en aarzelend probeerde dit jonge land op eigen benen te staan. Er waren echter veel obstakels, onderlinge conflicten en armoede. Vaak was het drie stappen vooruit en vervolgens weer twee achteruit. Maar er was hoop en geloof in vooruitgang bij de bevolking.’’

‘‘En nu, voorjaar 2017, breng ik opnieuw een bezoek aan Zuid Soedan.  Het land is er erg slecht aan toe, ik was geshockeerd nadat ik een paar dagen in Juba, de hoofdstad, was geweest en de stemming op me in liet werken. Het blijkt een verscheurde natie, waarin verschillende coalities strijden om de macht en de bevolking in armoede en wanhoop leeft. De inflatie is enorm, er is hongersnood en duizenden mensen zijn op de vlucht. De hoop die er eerder was, is grotendeels verdwenen. De bevolking is radeloos. Heeft het kwade vrij spel gekregen? Wordt er een geestelijke strijd gevoerd?’’

‘‘Er zijn kleine tekenen van hoop! Zo werd op vrijdag 10 maart j.l. een nationale gebedsdag gehouden. Velen, waaronder president Kiir en enkele belangrijke kerkleiders, zijn op de knieën gegaan en hebben het aangezicht van God gezocht. Het is bemoedigend dat de president heeft gebeden voor vergeving van zonden die hij als staatshoofd heeft gedaan. “Most merciful God, through my shortcomings, I have sinned against you in thoughts, in words, and deeds by what I have done and what I have failed to do. I humbly repent and ask for your loving mercy and forgiveness. Whatever is in my power to do for the people of South Sudan, please Lord, help me to be your instrument of love, service delivery, peace, reconciliation, and forgiveness.”

We mogen geloven in de kracht van gebed. We mogen het gebed als machtig wapen inzetten om het kwade een halt toe te roepen! Daarom de oproep aan christenen in Nederland, Europa en wereldwijd, om schouder aan schouder te gaan staan met onze broeders en zusters in Zuid-Soedan.

Bid voor vrede in dit zo geteisterde land.
Bid voor oprechte vergeving en verzoening.
Bid voor de kerk, dat zij hierin een belangrijke rol zullen spelen.
Bid dat de kerkleiders hierbij een voorbeeld mogen zijn.

God is een God van wonderen en is bij machte dit te doen!

Bidt u mee? Dank u wel!
Teuge, 27 maart 2017

Wilt u dit gebed delen? U kunt hier de afbeelding downloaden:
Groot
Middel
Klein (Facebook)
MAF is bij uitstek een organisatie die wordt ingeschakeld bij rampen en in noodsituaties. Vaak is snelheid geboden en zijn wegen door de ramp aangetast. De vliegtuigen van MAF brengen dan uitkomst.

Eerste 48 uur zijn kritiek
De eerste twee dagen na een ramp zijn het belangrijkst voor de hulpverlening. Kritieke gewonden kunnen dan nog behandeld worden en ook reddingsteams hebben dan de meeste kans van slagen. MAF heeft een groot netwerk van vliegtuigen en is daarom snel ter plaatse om hulp te bieden. Daarnaast zijn de vliegtuigen geschikt om op zeer korte landingsbanen of zelfs op wegen te landen.

Infrastructuur verwoest
Vaak is bij een ramp de infrastructuur door natuurgeweld verwoest. Hulp over land is dan nauwelijks mogelijk. Grote vliegtuigen met hulpgoederen kunnen de vliegvelden vaak snel bereiken, maar voor verdere distributie naar het binnenland zijn de kleinere vliegtuigen van MAF onmisbaar.
 
Telecommunicatie noodzakelijk
Als telefoon en internet uit de lucht zijn, zet MAF speciale apparatuur in voor (satelliet-) communicatie.


 

Bid voor Myanmar!

De orkaan Mora trof eind mei het westen van Myanmar met grote aardverschuivingen en schade aan huizen en wegen tot gevolg. Bid voor organisatie Health & Hope wiens trainingscentrum voor gezondheidswerkers compleet is verwoest. Bid voor hulp aan de daklozen door samenwerking tussen MAF, hulporganisaties en kerken. 
 

MAF Nepal hulp in 1 jaar

1.183.931 kilo hulpgoederen
      8.002 hulpverleners vervoerd
      7.263 vluchten
         340 bergdorpen bereikt
           96 hulporganisaties geholpen
           67 ambulancevluchten

"Vanaf april 2016 vliegen de helikopters nog 42 uur per week, dus er is nog steeds behoefte aan", zegt Stan Unruh, directeur van MAF Nepal.

Tot eind december 2016 vloog MAF met helikopterbedrijf Fishtail om mensen in de bergen hulp te bieden. Om vluchten betaalbaar te houden,  zoekt MAF goedkopere luchtsteun oplossingen.