Waar doneer ik aan?

Noodhulp is hulp aan slachtoffers van gewapende conflicten of natuurrampen. MAF is bij een ramp vaak als een van de eerste organisaties ter plaatse om de situatie in kaart te brengen en hulp te brengen.

Als de infrastructuur na een ramp grotendeels verwoest, bieden de vliegtuigen van MAF uitkomst. We vliegen medische teams en hulpmiddelen naar de getroffen dorpen en steden. Gewonden brengen we naar medische hulpposten en brengen vanuit de lucht rampgebieden in beeld zodat hulporganisaties en overheden weten waar de nood het hoogst is.

Ook op deze manier wil MAF Gods Liefde laten zien aan mensen in nood!
Jouw donatie komt volledig ten goede aan het noodhulpfonds.

Red levens

Jouw steun is nodig zodat we direct hulp kunnen bieden aan mensen in nood en slachtoffers van natuurrampen. Met jouw (maandelijkse) gift voor noodhulp kan MAF direct vliegen als er een ramp gebeurt. Draag jij bij aan de hulp bij deze noodsituaties?