0 items € 0,00

Alle internationale staf

Rembrand & Margreet Rodenburg

Uganda

Locatie:

Uganda

Postadres:

Airport Road 1

Kampala
Uganda

Geef

  /rodenburgflyer


Verjaardagen:
Rembrand 10 april 
Margreet 2 mei
Thirza 23 juni 2010
Lisa 18 december 2008

acties voor deze stafwerker:

Wij zijn Rembrand Rodenburg en Margreet Rodenburg-Geluk. We hebben twee dochters: Lisa (2008) en Thirza (2010). Vanaf 2013 wonen wij in Oeganda waar Rembrand piloot is voor MAF. Vanuit de thuisbasis Kajjansi vinden veel vluchten plaats naar Noord Oeganda, Zuid-Soedan en Democratische Republiek Congo.

We zijn dankbaar voor het werk dat we hier mogen doen en voor uw interesse en steun die dat mogelijk maakt.

Onze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van ZGG.

The Village

15 mei 2019 Rembrand & Margreet

In de Oegandese samenleving, die gekenmerkt wordt door een sterke nadruk op familierelaties, blijf je altijd heel sterk verbonden met het dorp waar je vandaan komt. Ook al woon je je hele leven ergens anders (bijvoorbeeld in de grote stad Kampala), dan toch kom je regelmatig terug in je village. Want dat blijft de bakermat van je familie, vaak zijn daar de ‘elders’ (stamhoofden) van de familie en vaak worden mensen er ook begraven als ze overlijden.
 
Een Afrikaans gezegde is: ‘It takes a whole village to raise a child’ (je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden). Het betekent dat een kind niet alleen de verantwoordelijkheid is van de vader en moeder. Ook grootouders, ooms en tantes, en buren spelen een grote rol. Je bent trouwens al snel een ‘oom’ of ‘tante’, bijvoorbeeld van de zoon van een vriend van een zwager uit hetzelfde dorp.

Lees verder in de nieuwsbrief.
De TFC (Thuisfrontcommissie) is een groepje vrijwilligers die tijd en capaciteit ter beschikking stellen om onze missie mogelijk te maken.

Zij ondersteunen ons waar mogelijk met praktische hulp en morele ondersteuning. Ze organiseren acties en verzorgen presentaties en zijn zo de onmisbare spil in het geheel van ondersteuning door onze achterban.

Wilt u ook actie voeren? Een sponsorloop? Ansichtkaarten verkopen? Lessenmarathon? We denken graag met u mee, en helpen met materialen. 

Neem contact op met de TFC via thuisfront@rodenburgflyer.nl


                                      Marinus van Winkelen, Theo Aarnoudse
                Jolanda Rodenburg, Arjan Verweij, Caroline Nout, Rieneke Luiten