0 items € 0,00

Alle internationale staf

Rembrand & Margreet Rodenburg

Uganda

Locatie:

Uganda

Postadres:

c/o MAF P.O. Box 1

Kampala
Uganda

Geef

  /rodenburgflyer


Verjaardagen:
Rembrand 10 april 
Margreet 2 mei
Thirza 23 juni 2010
Lisa 18 december 2008

acties voor deze stafwerker:

Wij zijn Rembrand Rodenburg en Margreet Rodenburg-Geluk. We hebben twee dochters: Lisa (2008) en Thirza (2010). Vanaf 2013 wonen wij in Oeganda waar Rembrand piloot is voor MAF. Vanuit de thuisbasis Kajjansi vinden veel vluchten plaats naar Noord Oeganda, Zuid-Soedan en Democratische Republiek Congo.

We zijn dankbaar voor het werk dat we hier mogen doen en voor uw interesse en steun die dat mogelijk maakt.

Onze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van ZGG.

MAF kan weer gaan vliegen in Oeganda!

07 oktober 2020 Rembrand & Margreet

Tegen het einde van september kwam het verheugende bericht dat MAF Oeganda met de nodige voorzorgsmaatregelen weer passagiers binnen Oeganda mag gaan vliegen. Dat is een grote gebedsverhoring! We bidden dat binnenkort ook toestemming komt om naar Congo en Zuid-Soedan te vliegen. De lockdown in Uganda is lang en zwaar geweest. Veel mensen zagen hun inkomen wegvallen doordat het onmogelijk was om verder dan loopafstand van je huis te komen. Openbaar vervoer en zelfs alle privé auto’s zijn maandenlang stilgelegd. En veel mensen leven van een inkomen waarmee ze maar kort vooruit kunnen komen, dus een lockdown van langer dan een week heeft direct grote impact op het leven van veel mensen.

Lees verder in de nieuwsbrief.
De TFC (Thuisfrontcommissie) is een groepje vrijwilligers die tijd en capaciteit ter beschikking stellen om onze missie mogelijk te maken.

Zij ondersteunen ons waar mogelijk met praktische hulp en morele ondersteuning. Ze organiseren acties en verzorgen presentaties en zijn zo de onmisbare spil in het geheel van ondersteuning door onze achterban.

Wilt u ook actie voeren? Een sponsorloop? Ansichtkaarten verkopen? Lessenmarathon? We denken graag met u mee, en helpen met materialen. 

Neem contact op met de TFC via thuisfront@rodenburgflyer.nl


                                      Marinus van Winkelen, Theo Aarnoudse
                Jolanda Rodenburg, Arjan Verweij, Caroline Nout, Rieneke Luiten