0 items € 0,00

Alle internationale staf

Rembrand & Margreet Rodenburg

Uganda

Locatie:

Uganda

Postadres:

MAF P O Box 1

Kampala
Uganda

Steun dit gezin

  /rodenburgflyer


Verjaardagen:
Rembrand 10 april 
Margreet 2 mei
Thirza 23 juni 2010
Lisa 18 december 2008

acties voor deze stafwerker:

Wij zijn Rembrand Rodenburg en Margreet Rodenburg-Geluk. We hebben twee dochters: Lisa (2008) en Thirza (2010). Vanaf 2013 wonen wij in Oeganda waar Rembrand piloot is voor MAF. Vanuit de thuisbasis Kajjansi vinden veel vluchten plaats naar Noord Oeganda, Zuid-Soedan en Democratische Republiek Congo.

We zijn dankbaar voor het werk dat we hier mogen doen en voor uw interesse en steun die dat mogelijk maakt.

Onze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van ZGG.

20 mei ontmoetingsdag Gouda + Nieuwsbrief april 2017

28 april 2017 Rembrand & Margreet

Beste familie, vrienden en bekenden, MAF supporters,

We nodigen iedereen van harte uit op onze ontmoetingsdag op 20 mei in Driestar educatief in Gouda.

Vlak voor aankomst in Nederland is nieuwsbrief 25 uitgekomen, waar meer informatie in staat. 
Lees onze nieuwsbrief door op onderstaande afbeelding te klikken:
De TFC (Thuisfrontcommissie) is een groepje vrijwilligers die tijd en capaciteit ter beschikking stellen om onze missie mogelijk te maken.

Zij ondersteunen ons waar mogelijk met praktische hulp en morele ondersteuning. Ze organiseren acties en verzorgen presentaties en zijn zo de onmisbare spil in het geheel van ondersteuning door onze achterban.

Wilt u ook actie voeren? Een sponsorloop? Ansichtkaarten verkopen? Lessenmarathon? We denken graag met u mee, en helpen met materialen. 

Neem contact op met de TFC via thuisfront@rodenburgflyer.nl


                                      Marinus van Winkelen, Theo Aarnoudse
                Jolanda Rodenburg, Arjan Verweij, Caroline Nout, Rieneke Luiten