0 items € 0,00

Alle internationale staf

Rembrand & Margreet Rodenburg

Uganda

Locatie:

Uganda

Postadres:

c/o MAF P.O. Box 1

Kampala
Uganda

Geef

  /rodenburgflyer


Verjaardagen:
Rembrand 10 april 
Margreet 2 mei
Thirza 23 juni 2010
Lisa 18 december 2008

acties voor deze stafwerker:

Wij zijn Rembrand Rodenburg en Margreet Rodenburg-Geluk. We hebben twee dochters: Lisa (2008) en Thirza (2010). Vanaf 2013 wonen wij in Oeganda waar Rembrand piloot is voor MAF. Vanuit de thuisbasis Kajjansi vinden veel vluchten plaats naar Noord Oeganda, Zuid-Soedan en Democratische Republiek Congo.

We zijn dankbaar voor het werk dat we hier mogen doen en voor uw interesse en steun die dat mogelijk maakt.

Onze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van ZGG.

Kasese Disaster Response

25 juni 2020 Rembrand & Margreet

In mei waren er ‘flash-floods’ in Kasese, West Oeganda. Dit zijn overstromingen door (extreme) regenval die van de steile hellingen van de Rwenzori bergen naar beneden raast. Het gevolg is dat 11 scholen overstroomd zijn, 4 gezondheidscentra waarvan 1 regionaal ziekenhuis zijn onbruikbaar, 6 bruggen zijn weggespoeld en veel waterputten zijn onbruikbaar geworden. In totaal zijn zeker 124.000 mensen getroffen. Er zijn 19 evacuatiecentra opgezet waar 30.000 mensen verblijven in niet al te beste omstandigheden. Maar… hoe graag MAF ook wilde helpen, door Covid-19 mochten wij al wekenlang niet vliegen, ondanks eerdere pogingen om toestemming te krijgen.


Lees in de nieuwsbrief hoe gebeden werden verhoord en er toch vluchten uitgevoerd konden worden om de getroffen mensen te helpen.
De TFC (Thuisfrontcommissie) is een groepje vrijwilligers die tijd en capaciteit ter beschikking stellen om onze missie mogelijk te maken.

Zij ondersteunen ons waar mogelijk met praktische hulp en morele ondersteuning. Ze organiseren acties en verzorgen presentaties en zijn zo de onmisbare spil in het geheel van ondersteuning door onze achterban.

Wilt u ook actie voeren? Een sponsorloop? Ansichtkaarten verkopen? Lessenmarathon? We denken graag met u mee, en helpen met materialen. 

Neem contact op met de TFC via thuisfront@rodenburgflyer.nl


                                      Marinus van Winkelen, Theo Aarnoudse
                Jolanda Rodenburg, Arjan Verweij, Caroline Nout, Rieneke Luiten