Vrede is niet direct een woord dat ik associeer met Zuid-Soedan. Naast de internationale ruzies die gaan over olie en water (de Nijl stroomt dwars door Zuid-Soedan) gaat het binnen het land mis tussen de vele stammen. Gelukkig zijn er organisaties die zich inzetten om gesprekken op gang te brengen tussen deze stammen en de negatieve spiraal te doorbreken. Ik mocht onderdeel zijn van een groot aantal vluchten tussen verschillende stammen en dorpjes waar deze gesprekken plaats vonden. Het is ontzettend bemoedigend om te zien dat stamhoofden bereid zijn om concessies te doen en af te spreken om deze vreselijke praktijken te stoppen. Lees verder in de nieuwsbrief over deze vluchten en de verhuizing naar Madagaskar.