Geschreven door Jan Zwart, eerste Nederlandse MAF-piloot, gevlogen in Ecuador en Colombia

We hoopten op mooi weer en dat was het eerst ook. Intense hitte van een paar weken geleden werd ons bespaard. De eerste helft van de dag was droog met een fris windje. Volgens planning taxieden de Cessna 172’s naar hun standplaats om honderden enthousiaste MAF-passagiers in veel gevallen hun eerste luchtdoop te laten beleven. Zoveel water viel er echter niet. De piloot van de grotere Cessna 206 uit Texel zag de ‘bui al hangen’ en besloot geen gebruik te maken van de mooie meewind van die ochtend. De Hoogeveense Cessna 206 PH-TOO kwam wel ondanks dat de grote AOPA ontmoeting op dat vliegveld werd gecanceld.

De eerste 30 passagiers vlogen mee. De volgende 60 wachtenden in de ‘sluis’ kregen de wind van voren. Letterlijk. De milde regen was niet zozeer het probleem. De wind pikte op en het werd een turbulente dag. Wat hadden we het graag anders gezien, maar de rondvluchten moesten worden geannuleerd. Jij zag dan wel niet Teuge vanaf duizend voet, maar wat je wel ervoer was de praktijk van het zendingsvliegen! Dat maken onze piloten vaak mee!

Je plant de dag, de week, soms maanden van te voren. Je bidt ervoor en geeft het alles in de handen van de Hemelse verkeerstoren of His Air Traffic Control. En dan schuift langzaam maar zeker, in alle vroegte, het niet ideale weer langzaam maar zeker je ontbijtbordje op. Daar moet je het mee doen. Waar anderen in hun dagelijkse file zitten, zit jij als planner, piloot en ‘klant’ aan de radio of telefoon om te horen wanneer, hoe en óf het vandaag nog wel doorgaat?!

En dan ineens doemt de rauwe werkelijkheid op uit het niets: je planning gaat aan gort: een ware uitdaging voor je improvisatietalent. Gelukkig niet dagelijks, maar regelmatig worden onze piloten op de proef gesteld met grote veranderingen in hun nauwkeurig uitgestippelde dagschema’s.

Ook voor onze Open Dag 2024 is er veel gebeden, gepland en georganiseerd. En dan juist op die dag passeert een klein regenfrontje op één van de drukste momenten. Daarna een kleine opklaring waarna enorme rukwinden kwamen, die echter de vreugde, interesse en betrokkenheid van de 6.000 bezoekers niet konden wegblazen. De zondag daarna was het redelijk mooi weer en die dag was een stuk beter geweest als Open Dag…’Heere, had U niet…?’ Toch was Hij erbij! Hij wist het. Om redenen die wij later of nooit zullen begrijpen, stond Hij toe dat het zo verliep.

Spurgeon zei eens: ‘Een paraplu kan de regen niet tegenhouden, maar zorgt er wel voor dat we in de regen kunnen staan. Net als geloof in God neemt het misschien niet onze beproevingen weg, maar het geeft ons wel Gods kracht om ze te overwinnen.’

Het volk Israël, onderweg in de woestijn, leerde in de oases bijna niets. De levenslessen kwamen daar waar het moeilijk werd of was. Zo is het ook met ons. Je kunt de wind niet regelen, maar wel de zeilen bijstellen. En dat deden we! Tegenslag leert ons bidden en in Gods kracht onze hoofden omhoog houden. Wij kunnen een hoop, maar ook heel veel kunnen we niet… zoals de weersomstandigheden organiseren. Als het niet gaat zoals wij planden, organiseerden en zelfs wensten in ons gebed, dan mogen we vertrouwen dat Hij ook dit in Zijn handen heeft. Dan mag er ook die belofte zijn in 2 Kronieken 15:7: “Gij dan, weest sterk, en laten uw handen niet verslappen, want uw werk zal beloond worden”.

Er was geen gemopper, ontevredenheid of teleurstelling. Dat toonde de kracht van het hele team. Om trots op te zijn. Wat is er een hoop gegeven, óp en rondom deze dag!

Als MAF hebben we veel mensen uitgedaagd om mee te doen, te bidden, te geven. Beter gezegd: te investeren met energie, tijd en geld. Investeren? Ja omdat er in de Schrift staat in Spreuken 11: 24: “Er zijn er, die uitstrooien en toch meer verkrijgen; terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden”. Wat een geweldige instructie: we stellen mensen in staat om uit te strooien op Zijn oogstveld en dan meer verkrijgen met de bedoeling om die zegen ook weer om te zetten in zegen voor anderen. Hij zegent ons opdat de uiteinden van de aarde Hem zullen vrezen!

De echo van zo’n dag zal zijn weerklank hebben in de eeuwigheid. Dat komen we alleen te weten als Hij het op Zijn tijd en wijze openbaart.

De omstandigheden in de wereld worden er niet beter op. Wereldwijd worden er nu meer Christenen verdrukt dan ooit tevoren. En die mogen wij op veel plaatsen dienen. Ook op plaatsen die vroeger ondenkbaar en onmogelijk waren om het landingsgestel van onze toestellen aan de grond te zetten. En toch gebeurt dat. Meer en meer. Ook daar is veel voorbede voor nodig. Want er zal ook weerstand zijn. Niet alles zal zo gaan zoals wij het willen of wensen.

Net als de Open Dag. Maar we weten dat Hij soeverein is. Hij is Heer. He’s got the whole world in His hands. Tegenwind, cancellations en regenbuien kunnen ons niet tegenhouden. Die maken ons sterk. Hij maakt ons sterk om stand te houden. Totdat Hij komt. En we samen met hen, die leefden waar wegen eindigden, uit elke stam, taal, volk en natie, voor zijn troon mogen juichen omdat Hij alles in allen is.