Het is dankdag

We danken God voor het werk dat we mogen doen. Al deze verhalen getuigen van Gods Liefde voor mensen in noodsituaties. Graag delen we deze verhalen met u ter bemoediging en ter inspiratie om God te loven.

Helpt u mee?

Helpt u mee zodat we direct hulp kunnen bieden aan mensen in nood en slachtoffers van natuurrampen? Met uw (maandelijkse) gift voor noodhulp kan MAF direct vliegen als er een ramp gebeurt.

Waar doneer ik aan?

Noodhulp is hulp aan slachtoffers van gewapende conflicten of natuurrampen. MAF is bij een ramp vaak als een van de eerste organisaties ter plaatse om de situatie in kaart te brengen en hulp te brengen.

Als de infrastructuur na een ramp grotendeels verwoest, bieden de vliegtuigen van MAF uitkomst. We vliegen medische teams en hulpmiddelen naar de getroffen dorpen en steden. Gewonden brengen we naar medische hulpposten en brengen vanuit de lucht rampgebieden in beeld zodat hulporganisaties en overheden weten waar de nood het hoogst is.

Ook op deze manier wil MAF Gods Liefde laten zien aan mensen in nood!
Uw donatie volledig ten goede aan het noodhulpfonds.