0 items € 0,00

Alle internationale staf

Theo & Clazien van der Schelling

Netherlands

Locatie:

Netherlands

Geef

acties voor deze stafwerker:

Wij zijn Theo & Clazien, Kaleb en Judith van der Schelling. We wonen in Alblasserdam. In november ’17 kregen wij de vraag van MAF Indonesië of we na wilden denken over een uitzending naar Indonesië. Wij hebben gevast, gebeden en gevraagd of God duidelijk wilde maken of het Zijn weg is dat we naar Indonesië zouden gaan. God heeft bevestigt dat het Zijn weg is, dat wij ons land achter ons laten en onze gaven in gaan zetten in dat deel van Zijn Koninkrijk. Wat een bemoediging! Kort geleden hebben we het selectiegesprek met MAF gehad en hebben we van MAF te horen gekregen dat we aangenomen zijn om definitief uitgezonden te worden naar Indonesië! Een spannende tijd ligt achter ons, maar hierin mogen we opnieuw Gods roep bevestigd zien. We zien ernaar uit om straks (en nu al) ondersteunend bezig te zijn aan Gods Koninkrijk. We hopen dat Zijn koninkrijk wereldwijd uitgebreid wordt en vele mensen door het evangelie van Jezus Christus tot geloof mogen komen. Hij is het waard!

Theo is geen piloot en ook geen monteur, maar ICT-er. Een taak van de ICT-er is te zorgen voor een stabiele omgeving voor computergebruikers, zodat er gecommuniceerd kan worden, contacten onderhouden en het werk op het veld door kan gaan. In Indonesië zijn op ICT-gebied andere uitdagingen dan in Nederland. Zowel internet als stroom vallen geregeld uit. Er moeten dus oplossingen gezocht worden zodat in deze omstandigheden, het werk door kan gaan.

Theo is door MAF US gevraagd om alvast vanuit Nederland te kunnen werken voor MAF. In de zomer van 2018 zijn wij 4 maanden in Indonesië werkzaam geweest ter vervanging van familie Rietveld die toen met verlof in Nederland was.

Lees hier onze eerste nieuwsbrief.

Vertrouwen

21 januari 2019 Theo & Clazien

Onze vorige nieuwsbrief begon met de tekst: “Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods”. Dit is één van de teksten die God gebruikte voor onze roeping. God vraagt van ons dat we onze gaven inzetten tot nut van Zijn Koninkrijk. Dat geeft moed om door te gaan, om ons oog te richten op Hem! Hij vraagt dit van ons. Hij zal ook voorzien in alles. En Hij zal ons voorgaan in hetgeen wat Hij van ons vraagt! Het is goed om dit voor ogen te houden. We volgen niet alleen onze eigen missie, maar ook Zijn wil. Dat houdt niet in dat het altijd gemakkelijk gaat, maar God is getrouw aan Zijn Woord! Hij zegt: “Hij, die u roept, is getrouw, die het ook doen zal.” Daarom mogen we grote verwachtingen hebben!

Lees hier verder in de tweede nieuwsbrief.