0 items € 0,00

Alle internationale staf

Theo & Clazien van der Schelling

Netherlands

Locatie:

Netherlands

Geef

acties voor deze stafwerker:

Wij zijn Theo & Clazien, Kaleb en Judith van der Schelling. We wonen in Alblasserdam. In november ’17 kregen wij de vraag van MAF Indonesië of we na wilden denken over een uitzending naar Indonesië. Wij hebben gevast, gebeden en gevraagd of God duidelijk wilde maken of het Zijn weg is dat we naar Indonesië zouden gaan. God heeft bevestigt dat het Zijn weg is, dat wij ons land achter ons laten en onze gaven in gaan zetten in dat deel van Zijn Koninkrijk. Wat een bemoediging! Kort geleden hebben we het selectiegesprek met MAF gehad en hebben we van MAF te horen gekregen dat we aangenomen zijn om definitief uitgezonden te worden naar Indonesië! Een spannende tijd ligt achter ons, maar hierin mogen we opnieuw Gods roep bevestigd zien. We zien ernaar uit om straks (en nu al) ondersteunend bezig te zijn aan Gods Koninkrijk. We hopen dat Zijn koninkrijk wereldwijd uitgebreid wordt en vele mensen door het evangelie van Jezus Christus tot geloof mogen komen. Hij is het waard!

Theo is geen piloot en ook geen monteur, maar ICT-er. Een taak van de ICT-er is te zorgen voor een stabiele omgeving voor computergebruikers, zodat er gecommuniceerd kan worden, contacten onderhouden en het werk op het veld door kan gaan. In Indonesië zijn op ICT-gebied andere uitdagingen dan in Nederland. Zowel internet als stroom vallen geregeld uit. Er moeten dus oplossingen gezocht worden zodat in deze omstandigheden, het werk door kan gaan.

Theo is door MAF US gevraagd om alvast vanuit Nederland te kunnen werken voor MAF. In de zomer van 2018 zijn wij 4 maanden in Indonesië werkzaam geweest ter vervanging van familie Rietveld die toen met verlof in Nederland was.

Lees hier onze eerste nieuwsbrief.

Weest in geen ding bezorgd

18 december 2019 Theo & Clazien

'Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. '
Filippenzen 4: 6-7

Bovenstaande tekst heeft ons de laatste tijd bemoedigd. Wat kunnen we ons zorgen maken! Zorgen over de uitzending, over het financiële gedeelte, zorgen over het stoppen van 2 TFC leden, zorgen over presentaties en niet te vergeten: de zorgen van elke dag. God roept ons echter op om niet bezorgd te zijn. Maar onze begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend te maken bij Hem.

Lees verder in de nieuwsbrief.