Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal afgenomen worden. Lukas 10:41

De bovenstaande tekst uit de Bijbel kwam bij ons binnen. Zijn wij niet geneigd om net als Martha druk bezig te zijn? Was hetgeen Martha deed niet goed? Wie zou anders Jezus en zijn discipelen bedienen? Was haar gechagrijn ten opzichte van Maria niet terecht? Die zat immers alleen maar en deed niks? Wat mij trof, is het antwoord van Jezus. Ook in het werk (dienen) voor de Heere, kunnen we verkeerde prioriteiten stellen. Jezus neemt het echter voor Maria op en zet Martha terecht. Maria deed hetgeen wat echt nodig is in ons leven, namelijk luisteren en tijd doorbrengen met onze God en het is haar niet afgenomen.