Het Paas Evangelie heeft opnieuw geklonken, met juichende toon! ‘Het is volbracht’, zo luidde Jezus’ roepstem. De weg naar eeuwige zaligheid is open. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Wat krijgt met name dit laatste een diepe betekenis, zo tegen het licht van de huidige Covid-19 situatie in de wereld. We bidden u toe om vast te staan op het Woord van God, onwankelbaar. Temidden van mogelijke gezondheidsproblemen, dagelijks veranderende statistieken, praktijken, restricties en toekomstprojecties.

Lees hier de zeventigste nieuwsbrief.