Uw gebed is hard nodig!

Vind hier uw inspiratie voor gebedspunten.
“U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”

Mattheüs 5:14

Bid u mee voor kinderen en moeders in Tanzania?

Dank mee voor de medische safari’s in Tanzania. Bid dat de regelmaat zal bijdragen aan het terugdringen van kinder- en moedersterfte op lange termijn. Bid dat de behandelingen die worden uitgevoerd, zullen aanslaan.

Het is een stralende dag. Vrolijk wordt er gekletst in de cabine. MAF-piloot Mark Liprini bemant de cockpit. Vandaag gaat het team op medische safari. Elke maand vliegt MAF een groep evangelisten en verpleegkundigen vanaf de hoofdstad van Tanzania naar drie geïsoleerde dorpen, Mahaka, Chidudu en Dabia, om daar medische zorg te verlenen en het Goede Nieuws te verkondigen. Christina is een van de moeders die behandeld worden: “Ik ben dankbaar voor deze kliniek, want anders zou het heel moeilijk zijn om toegang te krijgen tot gezondheidszorg.” En dat is niet het enige. Ruth Kambenga, coördinator van de Kilimatinde-safari’s: “Het is bemoedigend om te zien dat mensen aandachtig luisteren naar het Woord van God. MAF helpt ons om voorgangers naar deze afgelegen dorpen te brengen om het Woord te verkondigen en te bidden. Zonder de steun van MAF zou het onmogelijk zijn om de mensen in deze dorpen te bereiken.” Dank mee voor de mogelijkheid om het Evangelie met deze vrouwen te delen en bid dat het Woord blijvende vrucht zal dragen.  

april

 • Veilige vluchten

  Prijs de Heer voor zijn bescherming tijdens de vluchten die dagelijks worden uitgevoerd. Bid voor verdere veiligheid bij het vliegen in onherbergzame gebieden.

  Bushvliegen bergt altijd risico’s in zich. De weersomstandigheden, het terrein, de landingsbanen van gras of zand: het zijn allemaal factoren die nooit volledig te voorspellen zijn. Onze piloten en monteurs zijn zo goed mogelijk getraind en hanteren scherpe veiligheidsstandaarden voor het vliegen en onderhouden van de vliegtuigen. Desalniettemin blijft een restrisico. De veiligheidsregels worden continu gemonitord en aangescherpt waar nodig. Bid om wijsheid en inzicht voor deze besluiten. Bid om veiligheid tijdens het vliegen, landen en vertrekken van jungle landingsbanen. Bid ook voor de piloten die aanhoudend moeten anticiperen op veranderlijke omstandigheden. Bid voor de monteurs die de vliegtuigen inspecteren en repareren. God houdt ons werk in Zijn handen. We danken hem voor de bescherming die Hij geeft en bidden om blijvende veiligheid in ons werk.  

 • Bijbelgetrouw onderwijs in Oeganda

  Bid voor de samenwerking met organisaties die belangrijk Bijbelonderwijs geven. Bid dat de Heer de verkondiging van Zijn Woord beschermt en harten ontvankelijk maakt voor Zijn Woord.

  “In sommige steden in Afrika staat op bijna elke hoek van de straat een kerk. Toch wordt er veel welvaartsevangelie verkondigd, waardoor Bijbelgetrouw onderwijs urgent is”, volgens NET Foundation. NET Foundation geeft wereldwijd Bijbelgetrouw onderwijs voor voorgangers, zo ook in Oeganda. “Sinds NET Foundation hier kerkleiders traint, vindt er een opvallende verandering plaats in de gemeenschap”, zegt voorganger Michael Kiriam, die meehelpt bij de coördinatie van de training. Het onderwijs heeft bijgedragen aan het terugdringen van praktijken als meisjesbesnijdenis. “Een zichtbare verandering, dankzij de kerk. Een kerk die opgebouwd wordt doordat onderwijzers door MAF naar deze afgelegen regio worden gevlogen.” Dank mee voor deze ontwikkelingen en bid dat MAF, Net Foundation en hun partners nog meer mensen mogen trainen om Gods Woord te lezen en te volgen. 

 • Technologie die helpt

  Dank voor MAF Technologies die onlangs de problemen met het zonnepaneelsysteem van het Telefomin Rural Hospital kon verhelpen, ten minste tijdelijk. Bid dat deze oplossing zal standhouden totdat er een langetermijnoplossing is gevonden.

  Werken met elektriciteit is niet voor iedereen normaal. Helaas werken veel ontwikkelingswerkers in Papoea-Nieuw-Guinea zonder betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Judith Charles, een lokale verloskundige in het Telefomin Rural Hospital, weet waar ze het over heeft. Het kon zomaar gebeuren dat de stroom uitvalt. Ongemakkelijk natuurlijk, maar vaak ook levensbedreigend als dit gebeurt in een jungleziekenhuis dat weinig alternatieven heeft. Tijdens de uren zonder stroom moest zij samen met haar collega’s haar werk uitvoeren in het licht van een zaklamp. MAF Tech is bezig met het vinden van een duurzame oplossing. Het ziekenhuis bedient maandelijks ongeveer 700 tot 800 patiënten en overziet in totaal zo’n 60.000 mensen in het district. Dank God voor iedereen die geholpen kan worden in het ziekenhuis en bid voor uitbreiding van de capaciteiten. Bid voor het werk van MAF Tech, dat naast zonnepanelsystemen o.a. ook Audiobijbels en radiosystemen voor afgelegen dorpen verzorgt. 

 • Verdere gebedspunten
  • Dank voor een vlucht met Water Matters die waterfilters naar afgelegen dorpen in Kenia bracht om de gemeenschappen van schoon en veilig drinkwater te voorzien. 
  • Bid voor de voorbereidingen van onze MAF Open Dag die op 6 juli in Teuge plaatsvindt. Bid dat het een dag tot Gods eer mag worden en deze dag de bezoekers zal inspireren.
  • Blijf bidden voor de brandstofcrisis in Papoea-Nieuw-Guinea.  
  • Prijs God voor een recente vlucht vanuit Zuid-Soedan voor organisatie ACROSS, die hulp verleent aan vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. 
  • Blijf bidden voor het vinden van geschikte directeuren voor onze vier MAF-programma’s in Liberia, Papoea-Nieuw-Guinea, Suriname en Zuid-Soedan. 
 • Overdenking: alles uit genade

  Gods goedertierenheid duurt toch de hele dag! Psalm 52:3b 

  Kortgeleden werd ik bepaald bij de alomtegenwoordigheid van het woord ‘goedertierenheid’ in de Bijbel. Gods goedertierenheid duurt de hele dag voort (Ps. 52:3b) en is elke dag nieuw: “Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!” (Kl. 3:22-23). Zijn genade duurt ons leven lang: “Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.” (Ps. 23:6a) en gaat zelfs verder dan ons leven: “De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig.” (Ps. 138:8). En juist met Pasen mogen we gedenken wat Zijn goedertierenheid voor ons heeft betekend: “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.” (Ef. 2:4-7) 

  Hoe kunnen wij hierop reageren? Ook daarvoor vinden we raad: “Ik echter zal van Uw macht zingen en ‘s morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid.” (Ps. 59:17a) en “Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen, ik wandel in Uw waarheid.” (Ps. 26:3). Laten we met deze gedachte gaan bidden. 

  Anna-Maria Ahle  
  Gebedscoördinator MAF Nederland 

Prijs de Heer voor zijn bescherming tijdens de vluchten die dagelijks worden uitgevoerd. Bid voor verdere veiligheid bij het vliegen in onherbergzame gebieden.

Bushvliegen bergt altijd risico’s in zich. De weersomstandigheden, het terrein, de landingsbanen van gras of zand: het zijn allemaal factoren die nooit volledig te voorspellen zijn. Onze piloten en monteurs zijn zo goed mogelijk getraind en hanteren scherpe veiligheidsstandaarden voor het vliegen en onderhouden van de vliegtuigen. Desalniettemin blijft een restrisico. De veiligheidsregels worden continu gemonitord en aangescherpt waar nodig. Bid om wijsheid en inzicht voor deze besluiten. Bid om veiligheid tijdens het vliegen, landen en vertrekken van jungle landingsbanen. Bid ook voor de piloten die aanhoudend moeten anticiperen op veranderlijke omstandigheden. Bid voor de monteurs die de vliegtuigen inspecteren en repareren. God houdt ons werk in Zijn handen. We danken hem voor de bescherming die Hij geeft en bidden om blijvende veiligheid in ons werk.  

Bid voor de samenwerking met organisaties die belangrijk Bijbelonderwijs geven. Bid dat de Heer de verkondiging van Zijn Woord beschermt en harten ontvankelijk maakt voor Zijn Woord.

“In sommige steden in Afrika staat op bijna elke hoek van de straat een kerk. Toch wordt er veel welvaartsevangelie verkondigd, waardoor Bijbelgetrouw onderwijs urgent is”, volgens NET Foundation. NET Foundation geeft wereldwijd Bijbelgetrouw onderwijs voor voorgangers, zo ook in Oeganda. “Sinds NET Foundation hier kerkleiders traint, vindt er een opvallende verandering plaats in de gemeenschap”, zegt voorganger Michael Kiriam, die meehelpt bij de coördinatie van de training. Het onderwijs heeft bijgedragen aan het terugdringen van praktijken als meisjesbesnijdenis. “Een zichtbare verandering, dankzij de kerk. Een kerk die opgebouwd wordt doordat onderwijzers door MAF naar deze afgelegen regio worden gevlogen.” Dank mee voor deze ontwikkelingen en bid dat MAF, Net Foundation en hun partners nog meer mensen mogen trainen om Gods Woord te lezen en te volgen. 

Dank voor MAF Technologies die onlangs de problemen met het zonnepaneelsysteem van het Telefomin Rural Hospital kon verhelpen, ten minste tijdelijk. Bid dat deze oplossing zal standhouden totdat er een langetermijnoplossing is gevonden.

Werken met elektriciteit is niet voor iedereen normaal. Helaas werken veel ontwikkelingswerkers in Papoea-Nieuw-Guinea zonder betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Judith Charles, een lokale verloskundige in het Telefomin Rural Hospital, weet waar ze het over heeft. Het kon zomaar gebeuren dat de stroom uitvalt. Ongemakkelijk natuurlijk, maar vaak ook levensbedreigend als dit gebeurt in een jungleziekenhuis dat weinig alternatieven heeft. Tijdens de uren zonder stroom moest zij samen met haar collega’s haar werk uitvoeren in het licht van een zaklamp. MAF Tech is bezig met het vinden van een duurzame oplossing. Het ziekenhuis bedient maandelijks ongeveer 700 tot 800 patiënten en overziet in totaal zo’n 60.000 mensen in het district. Dank God voor iedereen die geholpen kan worden in het ziekenhuis en bid voor uitbreiding van de capaciteiten. Bid voor het werk van MAF Tech, dat naast zonnepanelsystemen o.a. ook Audiobijbels en radiosystemen voor afgelegen dorpen verzorgt. 

 • Dank voor een vlucht met Water Matters die waterfilters naar afgelegen dorpen in Kenia bracht om de gemeenschappen van schoon en veilig drinkwater te voorzien. 
 • Bid voor de voorbereidingen van onze MAF Open Dag die op 6 juli in Teuge plaatsvindt. Bid dat het een dag tot Gods eer mag worden en deze dag de bezoekers zal inspireren.
 • Blijf bidden voor de brandstofcrisis in Papoea-Nieuw-Guinea.  
 • Prijs God voor een recente vlucht vanuit Zuid-Soedan voor organisatie ACROSS, die hulp verleent aan vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. 
 • Blijf bidden voor het vinden van geschikte directeuren voor onze vier MAF-programma’s in Liberia, Papoea-Nieuw-Guinea, Suriname en Zuid-Soedan. 

Gods goedertierenheid duurt toch de hele dag! Psalm 52:3b 

Kortgeleden werd ik bepaald bij de alomtegenwoordigheid van het woord ‘goedertierenheid’ in de Bijbel. Gods goedertierenheid duurt de hele dag voort (Ps. 52:3b) en is elke dag nieuw: “Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!” (Kl. 3:22-23). Zijn genade duurt ons leven lang: “Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.” (Ps. 23:6a) en gaat zelfs verder dan ons leven: “De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig.” (Ps. 138:8). En juist met Pasen mogen we gedenken wat Zijn goedertierenheid voor ons heeft betekend: “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.” (Ef. 2:4-7) 

Hoe kunnen wij hierop reageren? Ook daarvoor vinden we raad: “Ik echter zal van Uw macht zingen en ‘s morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid.” (Ps. 59:17a) en “Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen, ik wandel in Uw waarheid.” (Ps. 26:3). Laten we met deze gedachte gaan bidden. 

Anna-Maria Ahle  
Gebedscoördinator MAF Nederland 

Geen brandstof meer

Bid mee voor een ernstig brandstoftekort in Papoea-Nieuw-Guinea. Bid dat de actuele voorraden aangevuld zullen worden en alle nodige vluchten uitgevoerd kunnen worden. Bid dat er een duurzame oplossing voor het tekort zal worden gevonden.

Er heerst op dit moment een brandstofcrisis in Papoea-Nieuw-Guinea. De enige brandstofleverancier van het land heeft aangekondigd dat de voorraad op is. Het gevolg is dat de spanningen in het land toenemen. Ook de brandstofvoorraad van MAF slinkt. Er is nog voorraad voor een kleine maand vliegen. Wat dit betekent voor de vliegoperatie kan iedereen zich voorstellen. We hopen en bidden niet op het punt te komen dat levensreddende vluchten geannuleerd en vaste vliegprogramma’s gestaakt moeten worden. Bidt u mee? Bid ook voor vrede in het land. De afgelopen maanden zijn er vaker berichten geweest over onrust en stammenconflicten. Die situatie kan door de brandstofcrisis verder escaleren. Bid dat God Zijn vrede laat neerdalen.

maart

 • De vreugde van de Heer is jouw kracht

  Dank voor een waardevolle vlucht die onlangs in Zuid-Soedan is uitgevoerd om evangelisatie- en ontwikkelingswerk te ondersteunen. Bid dat Gods Woord dat gezaaid is niet leeg terugkeert.

  Pastor Samuel Yamba vloog met MAF naar Kapoeta in het zuidoosten van Zuid-Soedan. Dankzij zijn evangelisatiewerk zijn de mensen in deze plaats bemoedigd en – ondanks de ontberingen die ze ervaren – zijn degenen die Jezus als Heer en Verlosser hebben erkend, vervuld van grote vreugde. Het MAF-vliegtuig kon daarnaast ook praktische hulp bieden door waterleidingen en ander materiaal te leveren. Daardoor kreeg de gemeenschap toegang tot schoon water. Bid dat het Evangelie verder verspreid mag worden en mensen er ontvankelijk voor blijven. Dank en bid dat MAF-vluchten deze ontwikkelingen kunnen blijven ondersteunen door de zendelingen en hun uitrusting naar moeilijk bereikbare plaatsen te vliegen. Bid dat de gezondheidsstatus van de gemeenschap in Kapoeta op lange termijn zal verbeteren nu ze schoon drinkwater hebben.

 • Verbinden met de buitenwereld

  Dank mee voor de vijf landingsbanen die MAF de afgelopen tijd in Papoea-Nieuw-Guinea kon openen. Bid dat deze landingsbanen tot zegen voor de (omliggende) dorpen mogen zijn.

  Gelegen aan de rand van een bergtop in de hooglanden van Papoea-Nieuw-Guinea ligt een dorp genaamd Sikoi. Het dorp ligt zo afgelegen dat er sinds lange tijd geen leraar of gezondheidswerker meer is geweest, waardoor veel mensen onderwijs en gezondheidszorg mislopen. Dat gaat allemaal veranderen nu Tim Neufeld voor het eerst met een vliegtuig op de nieuwe landingsbaan is geland. De lokale leider, Enn Gandi, geeft aan hoe dankbaar hij God is voor de mogelijkheid om uit hun isolement te stappen en verbinding te maken met de buitenwereld. Piloot Tim voegt toe: “Sikoi is een bijzonder geïsoleerde gemeenschap en ik ben erg dankbaar om te zien welke impact dit moment op hen gaat hebben.” Bid dat de gemeenschap van Sikoi met elke landing van een vliegtuig herinnerd wordt dat ze niet vergeten zijn. Bid dat ze God zullen prijzen voor Zijn trouw aan hen. Bid dat onderwijs en de gezondheidszorg snel beschikbaar zullen komen voor de bevolking van Sikoi.

  Luchtopname van de landingsbaan van Sikoi, een afgelegen gemeenschap in Papoea-Nieuw-Guinea.

 • Niet op het menu

  Dank mee voor een initiatief van organisaties die zich inzetten tegen de illegale verkoop van vlees van beschermde diersoorten. Bid dat hun werk ten goede zal komen aan het beschermen van Gods schepping.

  Comfort Davies heeft haar gezin zo’n twintig jaar lang onderhouden door illegaal ‘bushvlees’ te verkopen. Nu voert ze juist campagne om deze illegale handel te stoppen. Chimpansees, apen, olifanten en andere beschermde diersoorten staan op de zwarte lijst. “Ik ben gestopt bushvlees te verkopen vanwege de liefde voor ons land Liberia. Nu reizen we rond en geven we lokale verkopers van bushvlees onderwijs. We leren hen over de verschillende diersoorten waarop wordt gejaagd en het belang van deze dieren voor het bos. Zonder MAF zou het moeilijk zijn om de handel met bushvlees te stoppen. Onze reizen naar de afgelegen dorpen dragen vrucht, de illegale handel neemt af!” Dank voor het succes van het werk van Comfort en haar team. Bid dat MAF een blijvende bijdrage mag leveren aan de bescherming van Gods schepping.

  Vrijwilligers die zich gaan inzetten om de illegale bushvlees handel in Liberia te voorkomen.

 • Verdere gebedspunten
  • Dank voor een recente vlucht in Timor-Leste die een zwangere vrouw met complicaties veilig naar het ziekenhuis op het vasteland kon brengen, waar ze later beviel van een meisje.
  • Bid voor dorpsbewoners in Tanzania, die vanwege de recente regenval moeite hebben om de grasbanen te onderhouden tot op een veilig niveau.
  • Bid voor het team in Mozambique dat werkt aan de uitbreiding van samenwerkingen op het gebied van medische diensten, waardoor meer mensen medische zorg kunnen krijgen.
  • Dank en bid voor Gods bescherming op alle vluchten die dagelijks op de meest verschillende plekken worden uitgevoerd.
  • Blijf bidden voor het vinden van geschikte directeuren voor onze vier MAF-programma’s in Liberia, Papoea-Nieuw-Guinea, Suriname en Zuid-Soedan.

  De Cessna 208 met registratienummer 5X-LDR staat voor een prachtige zonsopgang.

 • Overdenking: ontvangen als een kind

  “Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan.” Lukas 18:17

  ‘Ontvangen als een kind’. Die uitspraak heb ik nog niet zo vaak gehoord. Wel kennen we allemaal de gevleugelde uitdrukking: ‘geloven als een kind’. Interessant genoeg, staat deze uitspraak echter niet letterlijk in de Bijbel. Ze is ontleend aan bovenstaande Bijbeltekst evenals aan Mattheüs 18:3: “En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.”

  Veranderen, worden en ontvangen als kinderen. Hoe doen we dat? De context van beide verzen biedt een verstopte aanwijzing. In beide tekstgedeeltes spreekt Jezus namelijk over vernederen. Het Griekse woord voor vernederen tapeinoó beschrijft het volledig afhankelijk maken van de Heer. Dit in het vertrouwen dat Hij groter, machtiger en liefdevoller is dan ieder mens en vooral dan wijzelf. Kinderen hebben van nature dit beeld van ‘grote mensen’ en durven daarom makkelijk te vertrouwen, zich afhankelijk op te stellen én te ontvangen. Ten minste, heb ik nog geen kind gezien dat uit beleefdheid een cadeautje afslaat… Veel meer pakt het kind het cadeautje met beide handjes stevig vast en laat het niet meer los. Misschien kunnen ook wij ons oefenen in ‘ontvangen als een kind’. Wellicht maken wij ons zelfs pas écht afhankelijk als we zo ontvangen? Dit doet me denken aan de zoon van een bekende die ’s avonds voor het slapengaan vol vertrouwen – en tegen alle weersverwachtingen in – het volgende bad: “Dank U wel, Heere, dat het morgen gaat sneeuwen.” Laten we met dit vertrouwen gaan bidden en dankbaar zijn met alles wat we mogen ontvangen.

Dank voor een waardevolle vlucht die onlangs in Zuid-Soedan is uitgevoerd om evangelisatie- en ontwikkelingswerk te ondersteunen. Bid dat Gods Woord dat gezaaid is niet leeg terugkeert.

Pastor Samuel Yamba vloog met MAF naar Kapoeta in het zuidoosten van Zuid-Soedan. Dankzij zijn evangelisatiewerk zijn de mensen in deze plaats bemoedigd en – ondanks de ontberingen die ze ervaren – zijn degenen die Jezus als Heer en Verlosser hebben erkend, vervuld van grote vreugde. Het MAF-vliegtuig kon daarnaast ook praktische hulp bieden door waterleidingen en ander materiaal te leveren. Daardoor kreeg de gemeenschap toegang tot schoon water. Bid dat het Evangelie verder verspreid mag worden en mensen er ontvankelijk voor blijven. Dank en bid dat MAF-vluchten deze ontwikkelingen kunnen blijven ondersteunen door de zendelingen en hun uitrusting naar moeilijk bereikbare plaatsen te vliegen. Bid dat de gezondheidsstatus van de gemeenschap in Kapoeta op lange termijn zal verbeteren nu ze schoon drinkwater hebben.

Dank mee voor de vijf landingsbanen die MAF de afgelopen tijd in Papoea-Nieuw-Guinea kon openen. Bid dat deze landingsbanen tot zegen voor de (omliggende) dorpen mogen zijn.

Gelegen aan de rand van een bergtop in de hooglanden van Papoea-Nieuw-Guinea ligt een dorp genaamd Sikoi. Het dorp ligt zo afgelegen dat er sinds lange tijd geen leraar of gezondheidswerker meer is geweest, waardoor veel mensen onderwijs en gezondheidszorg mislopen. Dat gaat allemaal veranderen nu Tim Neufeld voor het eerst met een vliegtuig op de nieuwe landingsbaan is geland. De lokale leider, Enn Gandi, geeft aan hoe dankbaar hij God is voor de mogelijkheid om uit hun isolement te stappen en verbinding te maken met de buitenwereld. Piloot Tim voegt toe: “Sikoi is een bijzonder geïsoleerde gemeenschap en ik ben erg dankbaar om te zien welke impact dit moment op hen gaat hebben.” Bid dat de gemeenschap van Sikoi met elke landing van een vliegtuig herinnerd wordt dat ze niet vergeten zijn. Bid dat ze God zullen prijzen voor Zijn trouw aan hen. Bid dat onderwijs en de gezondheidszorg snel beschikbaar zullen komen voor de bevolking van Sikoi.

Luchtopname van de landingsbaan van Sikoi, een afgelegen gemeenschap in Papoea-Nieuw-Guinea.

Dank mee voor een initiatief van organisaties die zich inzetten tegen de illegale verkoop van vlees van beschermde diersoorten. Bid dat hun werk ten goede zal komen aan het beschermen van Gods schepping.

Comfort Davies heeft haar gezin zo’n twintig jaar lang onderhouden door illegaal ‘bushvlees’ te verkopen. Nu voert ze juist campagne om deze illegale handel te stoppen. Chimpansees, apen, olifanten en andere beschermde diersoorten staan op de zwarte lijst. “Ik ben gestopt bushvlees te verkopen vanwege de liefde voor ons land Liberia. Nu reizen we rond en geven we lokale verkopers van bushvlees onderwijs. We leren hen over de verschillende diersoorten waarop wordt gejaagd en het belang van deze dieren voor het bos. Zonder MAF zou het moeilijk zijn om de handel met bushvlees te stoppen. Onze reizen naar de afgelegen dorpen dragen vrucht, de illegale handel neemt af!” Dank voor het succes van het werk van Comfort en haar team. Bid dat MAF een blijvende bijdrage mag leveren aan de bescherming van Gods schepping.

Vrijwilligers die zich gaan inzetten om de illegale bushvlees handel in Liberia te voorkomen.

 • Dank voor een recente vlucht in Timor-Leste die een zwangere vrouw met complicaties veilig naar het ziekenhuis op het vasteland kon brengen, waar ze later beviel van een meisje.
 • Bid voor dorpsbewoners in Tanzania, die vanwege de recente regenval moeite hebben om de grasbanen te onderhouden tot op een veilig niveau.
 • Bid voor het team in Mozambique dat werkt aan de uitbreiding van samenwerkingen op het gebied van medische diensten, waardoor meer mensen medische zorg kunnen krijgen.
 • Dank en bid voor Gods bescherming op alle vluchten die dagelijks op de meest verschillende plekken worden uitgevoerd.
 • Blijf bidden voor het vinden van geschikte directeuren voor onze vier MAF-programma’s in Liberia, Papoea-Nieuw-Guinea, Suriname en Zuid-Soedan.

De Cessna 208 met registratienummer 5X-LDR staat voor een prachtige zonsopgang.

“Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan.” Lukas 18:17

‘Ontvangen als een kind’. Die uitspraak heb ik nog niet zo vaak gehoord. Wel kennen we allemaal de gevleugelde uitdrukking: ‘geloven als een kind’. Interessant genoeg, staat deze uitspraak echter niet letterlijk in de Bijbel. Ze is ontleend aan bovenstaande Bijbeltekst evenals aan Mattheüs 18:3: “En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.”

Veranderen, worden en ontvangen als kinderen. Hoe doen we dat? De context van beide verzen biedt een verstopte aanwijzing. In beide tekstgedeeltes spreekt Jezus namelijk over vernederen. Het Griekse woord voor vernederen tapeinoó beschrijft het volledig afhankelijk maken van de Heer. Dit in het vertrouwen dat Hij groter, machtiger en liefdevoller is dan ieder mens en vooral dan wijzelf. Kinderen hebben van nature dit beeld van ‘grote mensen’ en durven daarom makkelijk te vertrouwen, zich afhankelijk op te stellen én te ontvangen. Ten minste, heb ik nog geen kind gezien dat uit beleefdheid een cadeautje afslaat… Veel meer pakt het kind het cadeautje met beide handjes stevig vast en laat het niet meer los. Misschien kunnen ook wij ons oefenen in ‘ontvangen als een kind’. Wellicht maken wij ons zelfs pas écht afhankelijk als we zo ontvangen? Dit doet me denken aan de zoon van een bekende die ’s avonds voor het slapengaan vol vertrouwen – en tegen alle weersverwachtingen in – het volgende bad: “Dank U wel, Heere, dat het morgen gaat sneeuwen.” Laten we met dit vertrouwen gaan bidden en dankbaar zijn met alles wat we mogen ontvangen.

Een mooie dag voor de Moi

Prijs God voor de voltooiing van de vertaling van het Nieuwe Testament voor de Moi-stam op Papoea, Indonesië. Bid dat hun vreugde over Gods Woord elke dag zal toenemen en dat de woorden die zij lezen in hun harten mogen wortelen.

Het jaar kon voor de Moi-stam niet beter beginnen: zij kregen het Nieuwe Testament in hun eigen taal! Drieëntwintig jaar geleden landden er voor het eerst zendelingen in dit extreem afgelegen gebied. Nu, twee decennia later, kijken ze terug: opbouwen van vriendschappen, leren en op schrift zetten van de taal, het vertellen van het Evangelie en het vertalen van de Bijbel. Vol blijdschap en dankbaarheid over deze mijlpaal ontvangt de Moi-stam Gods Woord in hun moedertaal. Dank mee voor het werk dat deze zendelingen, maar ook de vertalers op zoveel andere plekken, verrichten om Gods Woord toegankelijk te maken voor iedereen. Bid dat dit Woord leidend zal zijn in hun levens en hen licht, vreugde en redding zal brengen. Dank God dat de MAF-vliegtuigen dit belangrijke werk mogen ondersteunen en bid dat we samen ieder mens mogen bereiken met Zijn Woord.

februari

 • Nieuwe landendirecteuren

  Bid mee voor het vinden van geschikte directeuren voor vier van onze MAF-programma’s. Dank voor de huidige directeuren die vele jaren hun tijd en energie hebben gegeven.

  In Suriname, Papoea-Nieuw-Guinea, Zuid-Soedan en Liberia worden nieuwe directeuren gezocht. Een uitdagende functie die veel kennis en leiderschapskwaliteiten vraagt. We willen u vragen om mee te bidden dat de juiste mensen zich geroepen zullen voelen. Bid dat God geroepenen voorbereidt op de taken die ze mogen gaan vervullen. Bid ook voor de teams die in de komende tijd afscheid moeten nemen van gewaardeerde leidinggevenden én vrienden. Dank voor de grote bijdrage die de huidige directeuren aan het werk van MAF hebben geleverd en bid om Gods leiding in dit proces.

 • Prenatale zorg in Tanzania

  Dank voor de maandelijkse Kilimatinde-safari in Tanzania. Dank God dat dit initiatief bijdraagt aan een duurzame verbetering in de gezondheid van moeders en kinderen. Bid voor de gezondheid van de patiënten en voor kracht voor het medische personeel.

  MAF-piloot Mark Liprini heeft weer een team van evangelisten en verpleegkundigen aan boord. Hij vliegt hen naar drie afgelegen dorpen in Tanzania. Tijdens de driedaagse medische safari worden prenatale zorg en voorlichting voor zwangere vrouwen geboden. Ruth Kambenga, coördinator van de Kilimatinde-safari’s, zegt: “Zonder MAF-vliegtuigen kunnen mensen niet gemakkelijk gezondheidszorg krijgen. MAF heeft bijgedragen aan het terugdringen van de moeder- en kindersterfte omdat ze elke maand medische zorg helpen geven.” Naast de medische zorg staat ook geestelijke zorg centraal. Afgelopen oktober kwamen 92 mensen tot geloof en 25 mensen lieten zich dopen. Dank dat er inmiddels voldoende piloten in het MAF-programma zijn om deze vluchten met regelmaat te kunnen uitvoeren. Bid voor mogelijkheden om dit programma uit te breiden waar nodig.

 • Verwonderd!

  Dank met ons mee voor een fantastische financiële jaarafsluiting. Prijs de Heere voor Zijn trouw en dank voor iedereen die in financiën, gebed, tijd of op andere manieren bijgedragen heeft aan het werk van MAF in 2023.

  Toen de laatste boeking voltooid was, konden onze financiële medewerkers hun ogen niet geloven. Dezelfde verbazing stond vervolgens op de gezichten van de andere collega’s geschreven. Ook in 2023 mochten we boven het gehoopte bedrag aan giften uitkomen en kunnen daarmee meer vluchten en hulp mogelijk maken dan verwacht. We zijn er stil van en danken God. Dankt u mee? Ook is inmiddels bijna de helft van het vliegtuig voor Madagaskar bij elkaar gespaard. Hoe bijzonder is dat! Bidt u mee dat ook de andere helft van het vliegtuig bij elkaar mag komen, zodat we weer dertig jaar hulp kunnen bieden aan de mensen in Madagaskar?

 • Verdere gebedspunten
  • Bid voor de aanhoudende brandstoftekorten in Guinee. Bid dat deze geen effect op de vluchtoperaties in dit land zullen hebben.
  • Bid dat de nieuwe motor voor de Cessna 206 in Tanzania snel geleverd zal worden.
  • Een aantal van onze Internationale Stafleden zijn in verwachting of hebben kortgeleden een kind gekregen. Dank mee voor deze wonderen van God en bid voor bescherming bij de nog aanstaande bevallingen en voor het vinden van een nieuw evenwicht als gezin.
  • Bid voor rust en veiligheid in de landen waar MAF opereert.
  • Dank God voor een nieuw Kodiak-vliegtuig dat op Papoea, Indonesië, dienst zal doen. Bid dat de noden zo goed mogelijk beantwoord kunnen worden, ook als de hulpaanvragen vaak de mogelijke capaciteiten overstijgen.

 • Overdenking: etiquette van het bidden

  “Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” Lukas 18:14

  De afgelopen keer besprak ik het verhaal van de weduwe en de onrechtvaardige rechter. Ik moedigde u en mezelf aan om onze blik te allen tijde te richten op de Heer en niet op het probleem dat ons kwelt. Wat ziet u dan voor zich? In mijn eigen gedachten vormt zich automatisch het beeld van een opgeheven blik naar de hemel. Wellicht is dit geïnspireerd door Psalm 121:2: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.” Toen ik mijn studie in Lukas 18 voortzette, betrapte ik mezelf hierop. Jezus vervolgt Zijn verhaal van de weduwe met het verhaal over de farizeeër en de tollenaar die naar de tempel komen. Over de tollenaar staat geschreven: “En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig.” (Lukas 18:13).

  De tollenaar durft zijn ogen niet eens naar de hemel op te slaan. Wellicht voelt hij zich niet waardig genoeg omdat hij beseft dat hij in zonde leeft. Misschien is hij bang voor Gods oordeel en durft Hem niet ‘in de ogen te kijken’. Misschien gaat hij gebukt onder zijn eigen schuldgevoelens en onder de afwijzing van anderen en heeft hij simpelweg geen kracht meer om zijn hoofd op te heffen… Wat de reden ook mag zijn, hij stort zijn hart uit bij God, is zo radicaal eerlijk als het maar kan en legt zijn leven in Gods hand. En dat is wat telt, want hij gaat gerechtvaardigd naar huis. Hoe mooi het beeld ook is van een eerbiedig opgeheven blik naar boven. Als dezelfde eerbied zit in een gebogen hoofd, schijnt ook dat goed te zijn. “De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.” (Psalm 34:19).

Bid mee voor het vinden van geschikte directeuren voor vier van onze MAF-programma’s. Dank voor de huidige directeuren die vele jaren hun tijd en energie hebben gegeven.

In Suriname, Papoea-Nieuw-Guinea, Zuid-Soedan en Liberia worden nieuwe directeuren gezocht. Een uitdagende functie die veel kennis en leiderschapskwaliteiten vraagt. We willen u vragen om mee te bidden dat de juiste mensen zich geroepen zullen voelen. Bid dat God geroepenen voorbereidt op de taken die ze mogen gaan vervullen. Bid ook voor de teams die in de komende tijd afscheid moeten nemen van gewaardeerde leidinggevenden én vrienden. Dank voor de grote bijdrage die de huidige directeuren aan het werk van MAF hebben geleverd en bid om Gods leiding in dit proces.

Dank voor de maandelijkse Kilimatinde-safari in Tanzania. Dank God dat dit initiatief bijdraagt aan een duurzame verbetering in de gezondheid van moeders en kinderen. Bid voor de gezondheid van de patiënten en voor kracht voor het medische personeel.

MAF-piloot Mark Liprini heeft weer een team van evangelisten en verpleegkundigen aan boord. Hij vliegt hen naar drie afgelegen dorpen in Tanzania. Tijdens de driedaagse medische safari worden prenatale zorg en voorlichting voor zwangere vrouwen geboden. Ruth Kambenga, coördinator van de Kilimatinde-safari’s, zegt: “Zonder MAF-vliegtuigen kunnen mensen niet gemakkelijk gezondheidszorg krijgen. MAF heeft bijgedragen aan het terugdringen van de moeder- en kindersterfte omdat ze elke maand medische zorg helpen geven.” Naast de medische zorg staat ook geestelijke zorg centraal. Afgelopen oktober kwamen 92 mensen tot geloof en 25 mensen lieten zich dopen. Dank dat er inmiddels voldoende piloten in het MAF-programma zijn om deze vluchten met regelmaat te kunnen uitvoeren. Bid voor mogelijkheden om dit programma uit te breiden waar nodig.

Dank met ons mee voor een fantastische financiële jaarafsluiting. Prijs de Heere voor Zijn trouw en dank voor iedereen die in financiën, gebed, tijd of op andere manieren bijgedragen heeft aan het werk van MAF in 2023.

Toen de laatste boeking voltooid was, konden onze financiële medewerkers hun ogen niet geloven. Dezelfde verbazing stond vervolgens op de gezichten van de andere collega’s geschreven. Ook in 2023 mochten we boven het gehoopte bedrag aan giften uitkomen en kunnen daarmee meer vluchten en hulp mogelijk maken dan verwacht. We zijn er stil van en danken God. Dankt u mee? Ook is inmiddels bijna de helft van het vliegtuig voor Madagaskar bij elkaar gespaard. Hoe bijzonder is dat! Bidt u mee dat ook de andere helft van het vliegtuig bij elkaar mag komen, zodat we weer dertig jaar hulp kunnen bieden aan de mensen in Madagaskar?

 • Bid voor de aanhoudende brandstoftekorten in Guinee. Bid dat deze geen effect op de vluchtoperaties in dit land zullen hebben.
 • Bid dat de nieuwe motor voor de Cessna 206 in Tanzania snel geleverd zal worden.
 • Een aantal van onze Internationale Stafleden zijn in verwachting of hebben kortgeleden een kind gekregen. Dank mee voor deze wonderen van God en bid voor bescherming bij de nog aanstaande bevallingen en voor het vinden van een nieuw evenwicht als gezin.
 • Bid voor rust en veiligheid in de landen waar MAF opereert.
 • Dank God voor een nieuw Kodiak-vliegtuig dat op Papoea, Indonesië, dienst zal doen. Bid dat de noden zo goed mogelijk beantwoord kunnen worden, ook als de hulpaanvragen vaak de mogelijke capaciteiten overstijgen.

“Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” Lukas 18:14

De afgelopen keer besprak ik het verhaal van de weduwe en de onrechtvaardige rechter. Ik moedigde u en mezelf aan om onze blik te allen tijde te richten op de Heer en niet op het probleem dat ons kwelt. Wat ziet u dan voor zich? In mijn eigen gedachten vormt zich automatisch het beeld van een opgeheven blik naar de hemel. Wellicht is dit geïnspireerd door Psalm 121:2: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.” Toen ik mijn studie in Lukas 18 voortzette, betrapte ik mezelf hierop. Jezus vervolgt Zijn verhaal van de weduwe met het verhaal over de farizeeër en de tollenaar die naar de tempel komen. Over de tollenaar staat geschreven: “En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig.” (Lukas 18:13).

De tollenaar durft zijn ogen niet eens naar de hemel op te slaan. Wellicht voelt hij zich niet waardig genoeg omdat hij beseft dat hij in zonde leeft. Misschien is hij bang voor Gods oordeel en durft Hem niet ‘in de ogen te kijken’. Misschien gaat hij gebukt onder zijn eigen schuldgevoelens en onder de afwijzing van anderen en heeft hij simpelweg geen kracht meer om zijn hoofd op te heffen… Wat de reden ook mag zijn, hij stort zijn hart uit bij God, is zo radicaal eerlijk als het maar kan en legt zijn leven in Gods hand. En dat is wat telt, want hij gaat gerechtvaardigd naar huis. Hoe mooi het beeld ook is van een eerbiedig opgeheven blik naar boven. Als dezelfde eerbied zit in een gebogen hoofd, schijnt ook dat goed te zijn. “De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.” (Psalm 34:19).

Logboek van een piloot in Congo 

Prijs de Heere dat we onze vliegtuigen op een veelzijdige manier kunnen inzetten om mensen te helpen. Bid voor wijsheid in het plannen van de vluchten zodat de vliegtuigen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.

Een piloot uit Congo heeft zijn logboek bijgehouden: “De dag begon met een vlucht van Bunia naar Assa. Daar een zendingsteam gebracht. In Assa gaat een zieke vrouw aan boord. Doorgevlogen naar Dingila om een Congolees zendingsteam op te pikken inclusief een paar motoren van de zendelingen. Vervolgens een zendeling in Banda afgezet en 200 kilogram voedsel voor studenten van de Bijbelschool ingeladen. Daarna naar Isiro, waar de zieke vrouw het vliegtuig verlaat voor een behandeling in het ziekenhuis. Ondertussen laden we een vat brandstof in. Met een vliegtuig dat volgeladen is tot de laatste centimeter, met vracht en drie zendelingen, was het een intensieve dag. Dank voor vluchten als deze waarop zowel patiënten als zendelingen en hulp-middelen kunnen worden gevlogen. Bid voor Congo waar vaak burgeroorlog oplaait en geweld de boventoon lijkt te voeren. Bid dat de Kerstboodschap van God met ons in de harten mag neerdalen.

januari

 • Een betere toekomst

  Dank voor het fantastische werk dat Liberian’s Child Ministry (LCM) onder kinderen uit afgelegen landstreken doet. Dank voor de kinderen die een opleiding hebben gekregen en bid voor de kinderen die nu bezig zijn met hun opleiding.

  Joe Boway, medewerker van LCM, heeft generaties kinderen een betere toekomst voor zichzelf zien opbouwen. De meeste kinderen in geïsoleerde gemeenschappen in Liberia hebben geen schijn van kans om ooit onderwijs te gaan volgen. LCM biedt hun wel een opleiding aan. “Onze school geeft niet alleen academisch en Bijbels onderwijs, maar ook beroepsvaardigheden op het gebied van kleermakerij. De kinderen die hier ooit begonnen, zijn inmiddels volwassen. Ze hebben de universiteit afgerond, werken of hebben hun eigen bedrijf. Ik waardeer MAF in Liberia, ze hebben het reizen naar de afgelegen streken makkelijker gemaakt. Jarenlang reden we op ruige wegen, dat waren heel moeilijke tijden. We bidden om liefde, eenheid en vrede om ons werk op aarde te voltooien en vreugde te brengen in de harten van de bewoners van Liberia.” Bidt u mee? 

 • Bemoedigd door Zijn Woord

  Dank voor het medische personeel van het Balimo-ziekenhuis, Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). Bid dat er meer artsen bereid zijn om in deze uithoeken te gaan werken. Dank dat MAF een schakel is in het bevoorraden van medicijnen, vervoeren van patiënten én het brengen van Bijbels.

  Er is maar weinig verpleegkundig personeel en vaste artsen zijn ver te zoeken. De kliniek van Balimo moet het doen met artsen die een aantal weken per jaar op bezoek komen. De uitgifte van medicatie is beperkt, omdat anders de kans groot is dat ze opraken. Dagelijkse strijd in de uithoeken van PNG. “Maar MAF helpt ons met onze bevoorrading van medicijnen en brengt patiënten vanuit de dorpen naar ons toe.” En de piloten hebben een Bijbelbox bij zich. Ook verpleegkundige Reena heeft een Bijbel gekregen. Hoewel het werk als verpleegster hier erg zwaar is, heeft Reena door het lezen van Gods Woord een nieuw perspectief op haar werk ontwikkeld en vrede met God gevonden. Bid voor de kliniek en het personeel, dat ze kracht zullen ontvangen om hun belangrijke werk voort te blijven zetten. Bid dat de Bijbels uit de Bijbelbox nog veel mensen mogen bemoedigen en bid voor Reena dat ze haar geloof mag delen met collega’s en patiënten

 • Tandarts per luchtexpres

  Dank voor een driedaagse medische reis waarin tandarts Dr. Walter 76 patiënten behandelde. Prijs God voor de mogelijkheid om de arts naar het eiland Atauro, Timor-Leste, te brengen.

  De patiënten kwamen van over het hele eiland voor de kosteloze behandeling. Dr. Walter deelt: “Ik zag zoveel mensen op ons wachten toen we aankwamen. Ze waren zo blij om behandeld te kunnen worden. Veel mensen hier hebben last van gebitsproblemen.” En helaas kunnen ze niet voldoende worden geholpen. Josue vertelt: “Ik ben dankbaar dat MAF Dr. Walter naar deze plek heeft gebracht en daarmee eindelijk tandheelkundige zorg voor ons toegankelijk maakt. Normaal gesproken breng ik mijn zoon naar de kleine kliniek, als hij kiespijn heeft. Dan krijgt hij medicatie, maar die is na een paar uur uitgewerkt. Nu, na de behandeling, voelt hij zich echt beter!” Celestino Ximenes, geneeskundige die op Atauro werkt, legt uit dat er een enorme behoefte is op het eiland en vervolgt: “We hopen dat hij volgend jaar opnieuw komt om een medische reis te doen.” Dank voor de inzet van Dr. Walter en zijn team en bid dat zij de grote werklast aankunnen. Bid ook voor de staat van de gezondheidszorg op Atauro die nog veel verbeteringen moet ondergaan voordat de bewoners op regelmatige basis geholpen kunnen worden.

 • Verdere gebedspunten
  • Dank voor een doopdienst in Kuebunyane, Lesotho. Bid dat er ook op lange termijn veel vrucht zal voortkomen uit deze dienst. 
  • Veel mensen hebben al naar het MAF-kerstverhaal geluisterd. Bid dat het nog meer mensen mag bemoedigen en eraan herinneren dat Gods wegen hoger zijn dan de onze. Prijs God dat een nieuwe piloot zich bij het MAF Liberia-team heeft gevoegd. Bid voor invulling van verdere open plekken op het veld, zoals piloten, monteurs en IT’ers. 
  • Bid mee voor de laatste dagen van de verdubbelcampagne voor het vliegtuig in Madagaskar. Bid dat het volledige bedrag bereikt wordt zodat het vliegtuig zo snel mogelijk kan opstijgen.

 • Overdenking: hoofd in de wolken

  En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Lukas 18:3

  Afgelopen maand hebben we gekeken naar de uitzichtloze situatie van een weduwe die probeert recht te verkrijgen bij een onrechtvaardige rechter. Maar die zaak lijkt hopeloos. Wat me intrigeert, is het doorzettingsvermogen van deze vrouw. Ze geeft gewoon niet op! De Bijbel spreekt ervan dat ze “voortdurend” bij de rechter bleef aankloppen. Hoelang houden wij vol? Hoe vaak durven wij te vragen? Hoe reageren wij als we geen uitwerking van ons gebed zien en ons beginnen af te vragen of ons gebed wel effect heeft? 

  De vrouw houdt vol. Hoe kan ze dat doen? Blijkbaar heeft ze haar blik gericht op hetgeen ze wil bereiken, niet op hetgeen wat er nu in de weg staat. Een patroon dat we ook op andere plekken in de Bijbel terugvinden. Psalm 25:15 vertelt hierover: “Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.” Psalmdichter David zegt duidelijk: richt je blik op de Heer en niet op het probleem. Laten ook wij proberen dit in ons gebedsleven te herinneren zodat we ons niet laten weerhouden, afleiden of intimideren door de obstakels die in de weg staan, maar onze blik gericht houden op hetgeen we willen bereiken. En nog meer: op Diegene die we om hulp vragen. Een perspectiefwissel van groot belang! 

Dank voor het fantastische werk dat Liberian’s Child Ministry (LCM) onder kinderen uit afgelegen landstreken doet. Dank voor de kinderen die een opleiding hebben gekregen en bid voor de kinderen die nu bezig zijn met hun opleiding.

Joe Boway, medewerker van LCM, heeft generaties kinderen een betere toekomst voor zichzelf zien opbouwen. De meeste kinderen in geïsoleerde gemeenschappen in Liberia hebben geen schijn van kans om ooit onderwijs te gaan volgen. LCM biedt hun wel een opleiding aan. “Onze school geeft niet alleen academisch en Bijbels onderwijs, maar ook beroepsvaardigheden op het gebied van kleermakerij. De kinderen die hier ooit begonnen, zijn inmiddels volwassen. Ze hebben de universiteit afgerond, werken of hebben hun eigen bedrijf. Ik waardeer MAF in Liberia, ze hebben het reizen naar de afgelegen streken makkelijker gemaakt. Jarenlang reden we op ruige wegen, dat waren heel moeilijke tijden. We bidden om liefde, eenheid en vrede om ons werk op aarde te voltooien en vreugde te brengen in de harten van de bewoners van Liberia.” Bidt u mee? 

Dank voor het medische personeel van het Balimo-ziekenhuis, Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). Bid dat er meer artsen bereid zijn om in deze uithoeken te gaan werken. Dank dat MAF een schakel is in het bevoorraden van medicijnen, vervoeren van patiënten én het brengen van Bijbels.

Er is maar weinig verpleegkundig personeel en vaste artsen zijn ver te zoeken. De kliniek van Balimo moet het doen met artsen die een aantal weken per jaar op bezoek komen. De uitgifte van medicatie is beperkt, omdat anders de kans groot is dat ze opraken. Dagelijkse strijd in de uithoeken van PNG. “Maar MAF helpt ons met onze bevoorrading van medicijnen en brengt patiënten vanuit de dorpen naar ons toe.” En de piloten hebben een Bijbelbox bij zich. Ook verpleegkundige Reena heeft een Bijbel gekregen. Hoewel het werk als verpleegster hier erg zwaar is, heeft Reena door het lezen van Gods Woord een nieuw perspectief op haar werk ontwikkeld en vrede met God gevonden. Bid voor de kliniek en het personeel, dat ze kracht zullen ontvangen om hun belangrijke werk voort te blijven zetten. Bid dat de Bijbels uit de Bijbelbox nog veel mensen mogen bemoedigen en bid voor Reena dat ze haar geloof mag delen met collega’s en patiënten

Dank voor een driedaagse medische reis waarin tandarts Dr. Walter 76 patiënten behandelde. Prijs God voor de mogelijkheid om de arts naar het eiland Atauro, Timor-Leste, te brengen.

De patiënten kwamen van over het hele eiland voor de kosteloze behandeling. Dr. Walter deelt: “Ik zag zoveel mensen op ons wachten toen we aankwamen. Ze waren zo blij om behandeld te kunnen worden. Veel mensen hier hebben last van gebitsproblemen.” En helaas kunnen ze niet voldoende worden geholpen. Josue vertelt: “Ik ben dankbaar dat MAF Dr. Walter naar deze plek heeft gebracht en daarmee eindelijk tandheelkundige zorg voor ons toegankelijk maakt. Normaal gesproken breng ik mijn zoon naar de kleine kliniek, als hij kiespijn heeft. Dan krijgt hij medicatie, maar die is na een paar uur uitgewerkt. Nu, na de behandeling, voelt hij zich echt beter!” Celestino Ximenes, geneeskundige die op Atauro werkt, legt uit dat er een enorme behoefte is op het eiland en vervolgt: “We hopen dat hij volgend jaar opnieuw komt om een medische reis te doen.” Dank voor de inzet van Dr. Walter en zijn team en bid dat zij de grote werklast aankunnen. Bid ook voor de staat van de gezondheidszorg op Atauro die nog veel verbeteringen moet ondergaan voordat de bewoners op regelmatige basis geholpen kunnen worden.

 • Dank voor een doopdienst in Kuebunyane, Lesotho. Bid dat er ook op lange termijn veel vrucht zal voortkomen uit deze dienst. 
 • Veel mensen hebben al naar het MAF-kerstverhaal geluisterd. Bid dat het nog meer mensen mag bemoedigen en eraan herinneren dat Gods wegen hoger zijn dan de onze. Prijs God dat een nieuwe piloot zich bij het MAF Liberia-team heeft gevoegd. Bid voor invulling van verdere open plekken op het veld, zoals piloten, monteurs en IT’ers. 
 • Bid mee voor de laatste dagen van de verdubbelcampagne voor het vliegtuig in Madagaskar. Bid dat het volledige bedrag bereikt wordt zodat het vliegtuig zo snel mogelijk kan opstijgen.

En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Lukas 18:3

Afgelopen maand hebben we gekeken naar de uitzichtloze situatie van een weduwe die probeert recht te verkrijgen bij een onrechtvaardige rechter. Maar die zaak lijkt hopeloos. Wat me intrigeert, is het doorzettingsvermogen van deze vrouw. Ze geeft gewoon niet op! De Bijbel spreekt ervan dat ze “voortdurend” bij de rechter bleef aankloppen. Hoelang houden wij vol? Hoe vaak durven wij te vragen? Hoe reageren wij als we geen uitwerking van ons gebed zien en ons beginnen af te vragen of ons gebed wel effect heeft? 

De vrouw houdt vol. Hoe kan ze dat doen? Blijkbaar heeft ze haar blik gericht op hetgeen ze wil bereiken, niet op hetgeen wat er nu in de weg staat. Een patroon dat we ook op andere plekken in de Bijbel terugvinden. Psalm 25:15 vertelt hierover: “Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.” Psalmdichter David zegt duidelijk: richt je blik op de Heer en niet op het probleem. Laten ook wij proberen dit in ons gebedsleven te herinneren zodat we ons niet laten weerhouden, afleiden of intimideren door de obstakels die in de weg staan, maar onze blik gericht houden op hetgeen we willen bereiken. En nog meer: op Diegene die we om hulp vragen. Een perspectiefwissel van groot belang! 

Een nieuw vliegtuig voor Madagaskar

Dank mee voor 34 jaar MAF-programma in Madagaskar. Bid voor het toekomstige werk in dit land waarvoor een nieuw vliegtuig nodig is. Bid dat dit vliegtuig snel kan worden aangeschaft.

Sinds 1989 mogen wij al in Madagaskar vliegen. Na meer dan 30 jaar trouwe dienst is onze Cessna 208 nu nodig aan vervanging toe. Om de gemeenschappen te kunnen blijven helpen, is een nieuw vliegtuig nodig. Een belangrijke investering in de toekomst. We willen God danken voor een geweldig cadeau: een ondernemer is bereid om alle giften die in december voor dit nieuwe vliegtuig worden gegeven te verdubbelen, tot een bedrag van wel € 400.000. Dankt u mee voor deze fantastische mogelijkheid? Bidt u ook mee voor een succesvolle vliegtuigcampagne zodat we zo snel mogelijk het nieuwe vliegtuig in Madagaskar kunnen laten vliegen? Bid dat er genoeg mensen zullen worden gevonden om het totaalbedrag van zo’n € 3.000.000 te kunnen financieren. Bid voor de bevolking van Madagaskar die op een eiland leeft dat idyllisch lijkt, maar regelmatig slachtoffer van cyclonen wordt en tot één van de tien armste landen ter wereld behoort. Meer informatie: maf.nl/verdubbel

december

 • Kerst elders

  Bid voor onze Internationale Staf die verspreid over de hele wereld leeft. Bid dat zij met Kerst een bijzondere tijd mogen beleven en het gemis van hun familie een plek kunnen geven.

  Leven in een andere omgeving en onder andere omstandigheden is altijd wennen. Ook dit kan als thuis voelen, maar met Kerst is het toch altijd een moment waarop het thuisfront uit Nederland extra ver weg voelt. Wilt u bidden dat onze uitgezonden gezinnen zich geborgen, gedragen en thuis mogen voelen op de plek waar ze zijn? Wilt u bidden voor een gevoel van verbinding met hun familie en vrienden in Nederland, ook op afstand? En wilt u bidden voor een speciaal Kerstfeest waarin ook zij mogen ervaren dat God met hen is, waar zij ook wonen? Bid voor de ouders in Nederland die hun kinderen en kleinkinderen niet kunnen zien en het daar rond Kerst extra moeilijk mee hebben. Dank voor hun trouwe steun aan hun kinderen en de inzet van alle uitgezonden staf in de landen waarin ze werken. Bid dat zij juist nu rond Kerst hun geloof kunnen uitdragen naar de lokale bevolking.

   

 • Water!

  Prijs God voor de samenwerking tussen MAF en het Lokisa Water Project in Lesotho. Dank dat de gemeenschap van Kuebunyane weer toegang tot water heeft. Bid dat de waterleidingen veilig zullen blijven en ze de gemeenschap lange tijd met water zullen verzorgen.

  Regelmatig vliegt MAF naar Kuebunyane, een gemeenschap die ver afgelegen tussen de bergen van Lesotho ligt. MAF ondersteunt onder andere de lokale kerk van Kuebunyane en vloog nu voor hun sanitaire verzorging. Voorheen hadden zij geen toiletten en nu was ook nog eens het watersysteem kapot. Zelfs in Nederland is dat een lastige situatie, laat staan in een gebied in Lesotho waar geen supermarkten en handwerkers binnen handbereik zijn. Het Lokisa Water Project kon uitkomst bieden! Nadat de medewerkers per vliegtuig werden ingevlogen, repareerden zij eerst het watersysteem en installeerden vervolgens acht toiletten en 16 waterkranen. Prijs de Heere voor dit succesvolle project. Bid voor een stabiele waterverzorging en bid om zegen voor de komende opdrachten van het Lokisa Water Project en MAF.

 • Modderpoelen

  Bid mee voor onze vliegdienst in Liberia. Bid voor veilige vluchten in het regenseizoen en dat MAF ondanks de uitdagendere vliegomstandigheden alle vluchtaanvragen kan beantwoorden. Bid voor de organisaties die in het land werkzaam zijn en nu voor extra moeilijkheden staan.

  Complete vrachtwagens lijken te verdwijnen in metersdiepe moddergeulen. Reizen over de onverharde wegen gaat normaal gesproken al moeizaam, maar nu zijn dorpen volledig onbereikbaar. “We zijn ontzettend dankbaar dat MAF naar de binnenlanden van Liberia vliegt”, vertelt Helen Roberts. Ze is geboren in Liberia en werkt als directeur van de onderwijstak van de United Methodist Church. “In de afgelegen steden in Zuidoost-Liberia is onze school de enige onderwijsinstelling. De inzet van MAF draagt bij aan de ontwikkeling van dit gebied op lange termijn. De kinderen krijgen onderwijs en de lokale kerk wordt versterkt.” Bid voor deze kinderen dat zij goed kunnen leren en God hun de weg in de toekomst wijst. Dank voor het werk van Helen en bid voor standvastigheid in haar missie. Bid dat MAF haar kan blijven helpen om kinderen toegang tot onderwijs en het Evangelie te geven.

 • Verdere gebedspunten
  • Bid voor mensen die op dit moment een medisch noodgeval hebben. Bid dat zij op tijd kunnen worden opgehaald door MAF en wij hen veilig naar een ziekenhuis kunnen brengen.
  • Dank voor een nieuw hangaardak dat op de MAF-basis in Arnhemland is geïnstalleerd, net op tijd voordat het regenseizoen begon.
  • Bid dat ons nieuwe kerstverhaal mensen mag bemoedigen en herinneren dat Gods wegen hoger zijn dan de onze. Vanaf 5 december te luisteren op maf.nl/kerstverhaal.
  • Dank voor uitbreiding van de evangelisatie- en medische safari in Tanzania. Bid dat dit meer kansen oplevert om hulp en het Evangelie te brengen naar geïsoleerde gemeenschappen.
  • Bid mee voor een goede financiële jaarafsluiting. We willen danken voor de trouwe steun in gebed, tijd en financiën van onze donateurs en bidden dat we het jaar goed mogen afsluiten zodat zoveel mogelijk projecten kunnen worden uitgevoerd.

 • Overdenking: moed in de schoenen?!

  “En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.” Lukas 18:1

  Van kwaad tot erger… en nog erger. Een doemscenario pur sang. Een weduwe, in de toenmalige tijd hét toonbeeld van sociale achterstand, probeert bij een rechter, een persoon van hoge status, prestige en aanzien, recht te verkrijgen. Een onmogelijke taak zo blijkt, want niet alleen dat de vrouw zich al in een ondergeschikte positie bevindt, tot overmaat van ramp heeft zij ook nog te maken met een man die de essentie van zijn werk niet even serieus neemt. Een onrechtvaardige rechter… je moet het maar treffen.

  Hoe gaan we om met dit soort situaties? Eerlijk is eerlijk, mij staat de optie “bij de pakken neer gaan zitten” nader dan “de moed niet verliezen”. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Hij schetst een werkelijk uitzichtloze situatie en noemt als middel van de strijd het gebed. Bijzonder, toch? Hoe vaak zijn we in ons eigen leven of in de wereld geconfronteerd met situaties waarin wij geen uitweg meer zien. Geen verandering, geen verbetering, geen oplossing, geen alternatieven. Deze situaties zijn er en zullen ongetwijfeld vroeg of laat ons pad kruisen. De vraag is hoe wij hierop reageren. Jezus geeft het gebed als wapen. We moeten blijven bidden én daarin niet de moed verliezen omdat we weten dat God het hoort en Hij zoveel meer, zoveel rechtvaardiger en zoveel liefdevoller is dan de onrechtvaardige rechter in dit verhaal. En als we toch de moed dreigen te verliezen, dan komt ons een citaat van Corrie ten Boom te hulp: “Moed is vrees die gebeden heeft.” Laten we met dit besef gaan bidden.

Bid voor onze Internationale Staf die verspreid over de hele wereld leeft. Bid dat zij met Kerst een bijzondere tijd mogen beleven en het gemis van hun familie een plek kunnen geven.

Leven in een andere omgeving en onder andere omstandigheden is altijd wennen. Ook dit kan als thuis voelen, maar met Kerst is het toch altijd een moment waarop het thuisfront uit Nederland extra ver weg voelt. Wilt u bidden dat onze uitgezonden gezinnen zich geborgen, gedragen en thuis mogen voelen op de plek waar ze zijn? Wilt u bidden voor een gevoel van verbinding met hun familie en vrienden in Nederland, ook op afstand? En wilt u bidden voor een speciaal Kerstfeest waarin ook zij mogen ervaren dat God met hen is, waar zij ook wonen? Bid voor de ouders in Nederland die hun kinderen en kleinkinderen niet kunnen zien en het daar rond Kerst extra moeilijk mee hebben. Dank voor hun trouwe steun aan hun kinderen en de inzet van alle uitgezonden staf in de landen waarin ze werken. Bid dat zij juist nu rond Kerst hun geloof kunnen uitdragen naar de lokale bevolking.

 

Prijs God voor de samenwerking tussen MAF en het Lokisa Water Project in Lesotho. Dank dat de gemeenschap van Kuebunyane weer toegang tot water heeft. Bid dat de waterleidingen veilig zullen blijven en ze de gemeenschap lange tijd met water zullen verzorgen.

Regelmatig vliegt MAF naar Kuebunyane, een gemeenschap die ver afgelegen tussen de bergen van Lesotho ligt. MAF ondersteunt onder andere de lokale kerk van Kuebunyane en vloog nu voor hun sanitaire verzorging. Voorheen hadden zij geen toiletten en nu was ook nog eens het watersysteem kapot. Zelfs in Nederland is dat een lastige situatie, laat staan in een gebied in Lesotho waar geen supermarkten en handwerkers binnen handbereik zijn. Het Lokisa Water Project kon uitkomst bieden! Nadat de medewerkers per vliegtuig werden ingevlogen, repareerden zij eerst het watersysteem en installeerden vervolgens acht toiletten en 16 waterkranen. Prijs de Heere voor dit succesvolle project. Bid voor een stabiele waterverzorging en bid om zegen voor de komende opdrachten van het Lokisa Water Project en MAF.

Bid mee voor onze vliegdienst in Liberia. Bid voor veilige vluchten in het regenseizoen en dat MAF ondanks de uitdagendere vliegomstandigheden alle vluchtaanvragen kan beantwoorden. Bid voor de organisaties die in het land werkzaam zijn en nu voor extra moeilijkheden staan.

Complete vrachtwagens lijken te verdwijnen in metersdiepe moddergeulen. Reizen over de onverharde wegen gaat normaal gesproken al moeizaam, maar nu zijn dorpen volledig onbereikbaar. “We zijn ontzettend dankbaar dat MAF naar de binnenlanden van Liberia vliegt”, vertelt Helen Roberts. Ze is geboren in Liberia en werkt als directeur van de onderwijstak van de United Methodist Church. “In de afgelegen steden in Zuidoost-Liberia is onze school de enige onderwijsinstelling. De inzet van MAF draagt bij aan de ontwikkeling van dit gebied op lange termijn. De kinderen krijgen onderwijs en de lokale kerk wordt versterkt.” Bid voor deze kinderen dat zij goed kunnen leren en God hun de weg in de toekomst wijst. Dank voor het werk van Helen en bid voor standvastigheid in haar missie. Bid dat MAF haar kan blijven helpen om kinderen toegang tot onderwijs en het Evangelie te geven.

 • Bid voor mensen die op dit moment een medisch noodgeval hebben. Bid dat zij op tijd kunnen worden opgehaald door MAF en wij hen veilig naar een ziekenhuis kunnen brengen.
 • Dank voor een nieuw hangaardak dat op de MAF-basis in Arnhemland is geïnstalleerd, net op tijd voordat het regenseizoen begon.
 • Bid dat ons nieuwe kerstverhaal mensen mag bemoedigen en herinneren dat Gods wegen hoger zijn dan de onze. Vanaf 5 december te luisteren op maf.nl/kerstverhaal.
 • Dank voor uitbreiding van de evangelisatie- en medische safari in Tanzania. Bid dat dit meer kansen oplevert om hulp en het Evangelie te brengen naar geïsoleerde gemeenschappen.
 • Bid mee voor een goede financiële jaarafsluiting. We willen danken voor de trouwe steun in gebed, tijd en financiën van onze donateurs en bidden dat we het jaar goed mogen afsluiten zodat zoveel mogelijk projecten kunnen worden uitgevoerd.

“En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.” Lukas 18:1

Van kwaad tot erger… en nog erger. Een doemscenario pur sang. Een weduwe, in de toenmalige tijd hét toonbeeld van sociale achterstand, probeert bij een rechter, een persoon van hoge status, prestige en aanzien, recht te verkrijgen. Een onmogelijke taak zo blijkt, want niet alleen dat de vrouw zich al in een ondergeschikte positie bevindt, tot overmaat van ramp heeft zij ook nog te maken met een man die de essentie van zijn werk niet even serieus neemt. Een onrechtvaardige rechter… je moet het maar treffen.

Hoe gaan we om met dit soort situaties? Eerlijk is eerlijk, mij staat de optie “bij de pakken neer gaan zitten” nader dan “de moed niet verliezen”. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Hij schetst een werkelijk uitzichtloze situatie en noemt als middel van de strijd het gebed. Bijzonder, toch? Hoe vaak zijn we in ons eigen leven of in de wereld geconfronteerd met situaties waarin wij geen uitweg meer zien. Geen verandering, geen verbetering, geen oplossing, geen alternatieven. Deze situaties zijn er en zullen ongetwijfeld vroeg of laat ons pad kruisen. De vraag is hoe wij hierop reageren. Jezus geeft het gebed als wapen. We moeten blijven bidden én daarin niet de moed verliezen omdat we weten dat God het hoort en Hij zoveel meer, zoveel rechtvaardiger en zoveel liefdevoller is dan de onrechtvaardige rechter in dit verhaal. En als we toch de moed dreigen te verliezen, dan komt ons een citaat van Corrie ten Boom te hulp: “Moed is vrees die gebeden heeft.” Laten we met dit besef gaan bidden.

Ryan Koher weer in Amerika

Prijs God voor een grote gebedsverhoring: Ryan, Annabel en hun twee jongens zijn terug in de Verenigde Staten! Dank de Heere voor deze ontwikkeling en bid voor de sluiting van de rechtszaak die nog steeds loopt. In oktober ontving Ryan zijn paspoort weer terug van de autoriteiten, waardoor de lang gehoopte reis naar Amerika mogelijk werd. Ryan vertelt: “Het voelt geweldig om terug te zijn. Er is een last van mijn schouders gevallen, waarvan ik niet wist dat ik die had. Het is fijn om iedereen hier weer te zien. Op dit moment wordt de zaak in Mozambique verder onderzocht. Voor juni 2024 moet er een definitieve uitspraak worden gedaan door de rechter. Als de rechter voor die tijd geen beslissing neemt, vervalt het onderzoek of moet het opnieuw worden geopend. Blijf alstublieft bidden voor sluiting van de zaak en bid voor een tijd van rust en herstel voor het gezin in Amerika. Annabel geeft aan: “Een van de grootste dingen die Ryan op de been hield, afgezien van God Zelf en het Woord, was weten dat gelovigen voor hem hadden gebeden.” Meer informatie op: Amerikaanse MAF-piloot voorlopig in vrijheid gesteld – MAF

november

 • Feestelijke opening hangaar Suriname

  Dank voor het feit dat de hangaar in Suriname af is! Afgelopen maandag is hij feestelijk geopend. Bid God dat de hangaar bij zal dragen aan het werk van MAF en aan het verkondigen van Zijn Naam.

  In 2021 deelden we dat het in Suriname niet meer mogelijk was om de drie MAF-vliegtuigen in topconditie te houden vanwege de staat van de hangaar. De hangaar was te klein om onderdak aan de drie GA8 Airvans te bieden en hij lekte. Een nieuwe hangaar was noodzakelijk! MAF ontving ontzettend veel giften die goed besteed werden. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt, en met grote dankbaarheid kunnen we vertellen dat de hangaar officieel geopend is! Inmiddels hebben onze piloten en staf al meer dan 115 vluchten uitgevoerd. Dankzij de nieuwe hangaar en de uitbreiding van de vloot kan het programma nog beter inspelen op de groeiende hulpvragen vanuit de binnenlanden, zowel van bewoners als van hulpverleners. We zijn erg dankbaar voor deze mijlpaal en bidden dat de hangaar, de vloot en onze staf tot zegen zullen zijn voor de bevolking van Suriname.

 • Oogzorg in Kenia

  Dank mee voor weer een succesvolle medische kliniek in Kenia, gericht op oogzorg. Dank voor iedere persoon van wie het zicht is hersteld en bid voor diegenen die in andere delen van Afrika met blindheid moeten leven.

  MAF-piloot Daniel zet zijn vliegtuig op een afgelegen Keniaanse landingsbaan aan de grond, aan boord een team van artsen van de Fred Hollows Foundation. De vlucht bespaarde de oogspecialisten een gevaarlijke reis van 17 uur over de weg door onveilig gebied. Naast screenings en kleine behandelingen heeft het team 295 operaties uitgevoerd. Grootmoeder Habiba kan na jaren in het donker te hebben geleefd eindelijk weer zien. Ze zegt: Ik kan niet onder woorden brengen hoeveel ik jullie hulp waardeer, waardoor ik een nieuw leven heb gekregen… Ik voel me alsof ik weer jong ben. Haar woorden raken iedereen. Mohamed Ali Omar, lid van lokale autoriteiten voor volksgezondheid, droomt: Ik kijk uit naar de dag waarop de achterstand op het gebied van oogzorg in de provincie aanzienlijk is verminderd. Bidt u mee voor deze droom en bidt u dat klinieken en vluchten als deze mogen bijdragen aan deze droom? Bid ook dat de mensen die worden behandeld het ware Licht mogen zien.

 • Evangelisatie in Madagaskar

  Dank voor het werk van Mission 3:16 in Madagaskar, een team van gedreven mensen die het Evangelie willen verspreiden onder de bevolking van het eiland.

  Dank dat MAF een steentje mag bijdragen aan dit mooie werk en bid voor veilige vluchten en vruchtbare reizen. Anthony Greco en zijn team vertellen: “MAF kwam in me op toen we naar een manier zochten om naar Fianarantsoa te reizen. Er worden geen commerciële vluchten naar Fianarantsoa aangeboden en het alternatief zou een busrit van 15 uur zijn. Dankzij MAF hadden we de mogelijkheid om er binnen een uur te komen en zo veel efficiënter te werken.” Voordat hij aan boord ging, merkte Anthony op: Wat een vreugde is het om te zien hoe mensen samenwerken om de Heer te dienen. Ik voel me bemoedigd, wetende dat we samen verschil mogen maken.” Dank voor de samenwerkingen die wereldwijd plaatsvinden en bid voor open harten om het Evangelie te ontvangen. Bid voor Madagaskar, een eiland dat vaak een idyllische indruk wekt, maar waar in realiteit veel armoede en nood heersen.

 • Verdere gebedspunten
  • Prijs God voor de inwijding van een nieuwe Cessna Caravan in Congo. Met dit vliegtuig wordt de vloot uitgebreid om zo de nodige capaciteit te bieden voor de groei in hulpvragen.  
  • Bid voor veiligheid in de landen waarin we opereren. Bid ook voor veilige vluchten, ook in uitdagende klimaten en vliegomstandigheden. Specifiek willen we bidden om rustige verkiezingen in Zuid-Soedan eind 2023. 
  • Dank God voor de hernieuwde NGO-licentie in Oeganda, een belangrijk document om onze vliegdienst uit te kunnen blijven voeren.  
  • Bid voor de juiste invulling van openstaande vacatures binnen MAF wereldwijd, dat God de juiste mensen in de juiste functies en plekken gaat leiden.
 • Overdenking: harder dan de golven

  In tijden van herfststormen, regen en hevige windvlagen wil ik graag Psalm 93 met u delen. Een Psalm die spreekt over de glorie en majesteit van God die elke storm, watervloed of natuurgeweld in het niet doet vallen:  

  “De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen, HEERE, de rivieren verheffen hun stem, de rivieren verheffen hun gebruis. De HEERE in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE, tot in lengte van dagen.” (Psalm 93:1-5) 

  Welke storm er ook mag heersen, God stijgt erboven uit. Laten we in dit vertrouwen blijven bidden voor de wereld, voor het werk van MAF, voor onze naaste en voor ons persoonlijk.  

  Dank u wel voor uw trouwe gebed! 

Dank voor het feit dat de hangaar in Suriname af is! Afgelopen maandag is hij feestelijk geopend. Bid God dat de hangaar bij zal dragen aan het werk van MAF en aan het verkondigen van Zijn Naam.

In 2021 deelden we dat het in Suriname niet meer mogelijk was om de drie MAF-vliegtuigen in topconditie te houden vanwege de staat van de hangaar. De hangaar was te klein om onderdak aan de drie GA8 Airvans te bieden en hij lekte. Een nieuwe hangaar was noodzakelijk! MAF ontving ontzettend veel giften die goed besteed werden. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt, en met grote dankbaarheid kunnen we vertellen dat de hangaar officieel geopend is! Inmiddels hebben onze piloten en staf al meer dan 115 vluchten uitgevoerd. Dankzij de nieuwe hangaar en de uitbreiding van de vloot kan het programma nog beter inspelen op de groeiende hulpvragen vanuit de binnenlanden, zowel van bewoners als van hulpverleners. We zijn erg dankbaar voor deze mijlpaal en bidden dat de hangaar, de vloot en onze staf tot zegen zullen zijn voor de bevolking van Suriname.

Dank mee voor weer een succesvolle medische kliniek in Kenia, gericht op oogzorg. Dank voor iedere persoon van wie het zicht is hersteld en bid voor diegenen die in andere delen van Afrika met blindheid moeten leven.

MAF-piloot Daniel zet zijn vliegtuig op een afgelegen Keniaanse landingsbaan aan de grond, aan boord een team van artsen van de Fred Hollows Foundation. De vlucht bespaarde de oogspecialisten een gevaarlijke reis van 17 uur over de weg door onveilig gebied. Naast screenings en kleine behandelingen heeft het team 295 operaties uitgevoerd. Grootmoeder Habiba kan na jaren in het donker te hebben geleefd eindelijk weer zien. Ze zegt: Ik kan niet onder woorden brengen hoeveel ik jullie hulp waardeer, waardoor ik een nieuw leven heb gekregen… Ik voel me alsof ik weer jong ben. Haar woorden raken iedereen. Mohamed Ali Omar, lid van lokale autoriteiten voor volksgezondheid, droomt: Ik kijk uit naar de dag waarop de achterstand op het gebied van oogzorg in de provincie aanzienlijk is verminderd. Bidt u mee voor deze droom en bidt u dat klinieken en vluchten als deze mogen bijdragen aan deze droom? Bid ook dat de mensen die worden behandeld het ware Licht mogen zien.

Dank voor het werk van Mission 3:16 in Madagaskar, een team van gedreven mensen die het Evangelie willen verspreiden onder de bevolking van het eiland.

Dank dat MAF een steentje mag bijdragen aan dit mooie werk en bid voor veilige vluchten en vruchtbare reizen. Anthony Greco en zijn team vertellen: “MAF kwam in me op toen we naar een manier zochten om naar Fianarantsoa te reizen. Er worden geen commerciële vluchten naar Fianarantsoa aangeboden en het alternatief zou een busrit van 15 uur zijn. Dankzij MAF hadden we de mogelijkheid om er binnen een uur te komen en zo veel efficiënter te werken.” Voordat hij aan boord ging, merkte Anthony op: Wat een vreugde is het om te zien hoe mensen samenwerken om de Heer te dienen. Ik voel me bemoedigd, wetende dat we samen verschil mogen maken.” Dank voor de samenwerkingen die wereldwijd plaatsvinden en bid voor open harten om het Evangelie te ontvangen. Bid voor Madagaskar, een eiland dat vaak een idyllische indruk wekt, maar waar in realiteit veel armoede en nood heersen.

 • Prijs God voor de inwijding van een nieuwe Cessna Caravan in Congo. Met dit vliegtuig wordt de vloot uitgebreid om zo de nodige capaciteit te bieden voor de groei in hulpvragen.  
 • Bid voor veiligheid in de landen waarin we opereren. Bid ook voor veilige vluchten, ook in uitdagende klimaten en vliegomstandigheden. Specifiek willen we bidden om rustige verkiezingen in Zuid-Soedan eind 2023. 
 • Dank God voor de hernieuwde NGO-licentie in Oeganda, een belangrijk document om onze vliegdienst uit te kunnen blijven voeren.  
 • Bid voor de juiste invulling van openstaande vacatures binnen MAF wereldwijd, dat God de juiste mensen in de juiste functies en plekken gaat leiden.

In tijden van herfststormen, regen en hevige windvlagen wil ik graag Psalm 93 met u delen. Een Psalm die spreekt over de glorie en majesteit van God die elke storm, watervloed of natuurgeweld in het niet doet vallen:  

“De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen, HEERE, de rivieren verheffen hun stem, de rivieren verheffen hun gebruis. De HEERE in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE, tot in lengte van dagen.” (Psalm 93:1-5) 

Welke storm er ook mag heersen, God stijgt erboven uit. Laten we in dit vertrouwen blijven bidden voor de wereld, voor het werk van MAF, voor onze naaste en voor ons persoonlijk.  

Dank u wel voor uw trouwe gebed! 

“God is ons niet vergeten”

Dank mee voor de stammen die in Papoea voor het eerst (een deel van) de Bijbel in hun eigen taal hebben ontvangen. Bid dat het Woord van God tot hen zal spreken en zij het weten te gebruiken voor hun geloof en omgang met elkaar. Luid gejuich galmt door de dichtbegroeide jungle van Papoea. Vier stammen ontvangen in een maand tijd het Nieuwe Testament en één volledig afgeronde Bijbelvertaling in hun moedertaal. Ontroering en blijdschap voeren de boventoon. “Dit is het bewijs dat God ons niet vergeten is.” Sommige stammen wachten jaren, soms zelfs decennialang op de vertaling. Het vertalen van de Bijbel kan zo’n 30 jaar duren. Zeker wanneer een stammentaal alleen een gesproken taal, zonder schrift, is. Wanneer de Bijbels worden ingevlogen, wordt dit met de hele stam gevierd. Eindelijk kunnen zij Gods Woord van redding, zegen en vrede in de taal van hun hart lezen. Dank dat MAF de Bijbels naar de stammen mocht brengen en bid dat nog veel meer Bijbels per vliegtuig kunnen worden vervoerd. Bid ook voor de Bijbelvertalers die aan andere vertalingen werken, voor wijsheid en uithoudingsvermogen in dit waardevolle en langdurige werk. 

oktober

 • Update Ryan Koher

  Dank mee dat Ryan toestemming heeft gekregen om als vliegtuigmonteur aan het werk te gaan. Bid dat hij ook toestemming zal krijgen om weer te vliegen. Bid verder voor de mogelijkheid om naar de VS te reizen.

  Ryan Koher heeft vanuit de justitiële instanties toestemming gekregen om als monteur in de hangaar te werken en andere taken op de grond uit te voeren. Wij prijzen God voor dit antwoord op gebed! Helaas mag Ryan nog steeds niet werken als piloot. De advocaat van Ryan heeft nu een verzoek ingediend bij de officier van justitie dat Ryan het land mag uitreizen. Als dit wordt toegestaan, kan Ryan met zijn gezin terugkeren naar de VS. Dit zou de deuren openen voor een lang gehoopt weerzien met Ryans familie. De rechter zal hierover volgende week een beslissing nemen. Bidt u mee voor een positief besluit? Inmiddels is de arrestatie van Ryan, Eric en Willem tien maanden geleden en is de zaak, ondanks hun voorlopige invrijheidstelling, niet afgerond. Wilt u blijven bidden dat de drie mannen zonder verdere vervolging worden vrijgepleit? Blijf ook bidden voor voortdurende kracht en geduld in dit langdurige proces en voor een gevoel van veiligheid in deze onzekere tijd.

  Gezinsfoto van Ryan en Annabel Koher met hun kinderen in Mozambique, zomer 2023.

 • Ten, nine, eight, seven… three, two, one, go!

  Dank mee voor een geweldige Runway Run waar 128 renners hebben gestreden om 10 kilometer landingsbaan te voltooien en elk € 1.000 bij elkaar te sparen. Beiden hebben ze gehaald! Dank voor bescherming tijdens het evenement en voor de zegen die we mochten ervaren.

  Het is vrijdag 22 september. De voeten rennen over het asfalt van Vliegveld Teuge. Samen hebben de renners €156.893 bij elkaar gebracht, wat zo’n 653 medische vluchten mogelijk maakt! Dank mee voor dit overweldigende resultaat en bid voor deze vluchten. Bid dat de levens van de patiënten op lange termijn kunnen worden veranderd en dat zij hierdoorheen de liefde van God mogen ervaren. Dank voor de goede sfeer tijdens de run en het gevoel van samenhorigheid. Dank voor het weer: de verwachte hevige windstoten bleven uit en tijdens de run was het zelfs droog. De avond stond in het teken van Jesaja 55:9: “Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.” Bidt u mee dat deze waarheid diep mag wortelen in de harten van elke renner, elke bezoeker en van ons allemaal?

 • Kostbare vracht

  Bid voor ambulancevluchten die te maken hebben met leven en dood. Bid dat de omstandigheden, zoals weer en tijd van de dag, zullen meewerken om deze vluchten zo spoedig mogelijk uit te voeren. Bid dat God de patiënten moge sparen.

  Het had een normale vlucht moeten zijn, maar het kwam anders. Tijdens zijn eerste vlucht in Papoea worden MAF-piloot Joël Geaslen en zijn instructeur opgeroepen voor een ambulancevlucht. Joël denkt dat het alleen om de moeder gaat die een zware geboorte achter de rug heeft. Echter, als hij de schooltas die hij moet vervoeren openmaakt, worden zijn ogen zo groot als schotels. Daarin ligt veilig opgeborgen de pasgeboren baby. Voorzichtig legt Joël het meisje en haar moeder op de brancard op de vloer van de cabine en maakt hen goed vast. Voordat ze vertrekken en de reis voortzetten, knielt hij naast hen neer en bidt voor hen. Als hij aan zijn klim begint en om de bergen heen navigeert, denk hij: “Dit is waarom we hier zijn gekomen, voor deze mensen.” Bidt u mee voor de moeder en haar kindje, voor gezondheid en bescherming? Bidt u mee dat we op tijd mogen zijn voor dit soort vluchten?

  Blik vanuit de lucht op het groene landschap van Papoea-Nieuw-Guinea en de landingsbaan van Eliptamin waar een conferentie voor vrouwen heeft plaatsgevonden.

 • Verdere gebedspunten
  • Bid voor onze piloten in Zuid-Soedan terwijl zij door het natte seizoen navigeren. Bid voor veilige vluchten in vaak moeilijke omstandigheden.
  • Prijs God voor de nieuwe zuidwesterlijke pendelvliegdienst in Oeganda. Bid dat deze nieuwe route een succesvol initiatief zal zijn en een waardevolle dienst zal opleveren.
  • Blijf bidden voor de oorlog in Soedan. Bid ook voor rust en vrede in Zuid-Soedan en Congo. In beide landen worden in december verkiezingen gehouden.
  • Prijs God voor de vrucht die het Evangelie mag dragen. Toen een piloot een ambulancevlucht voorbereidde, hield een dorpsbewoner hem staande om samen te bidden voor de patiënt. Het dorp heeft twee jaar geleden voor het eerst het Evangelie gehoord.
  • Bid voor de juiste invulling van openstaande vacatures binnen MAF wereldwijd, dat God de juiste mensen in de juiste functies en plekken gaat leiden.

 • Overdenking: gebed om geloof

  “En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof.” Lukas 17:5

  Een eerlijk verzoek van de discipelen. Ze zijn Jezus inmiddels enige tijd gevolgd en hebben gezien wat geloof in kan houden. Vlak voor hun vraag heeft Jezus hen verteld over wat echte vergeving betekent. De discipelen doorzien hun eigen hart en de moeilijkheid van echte vergeving. Hun reactie is puur: ze wenden zich tot Jezus en vragen Hem om hen het geloof te geven dat hiervoor nodig is. Het is prachtig hoe zij hun eigen onvermogen inzien, en dit niet beantwoorden door het nog harder op eigen houtje te proberen, maar met hun zwakheid bij Jezus te komen en Hem om hulp te vragen.

  Een andere vraag om geloof vinden wij in Markus 9:24: “En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.” De uitroep komt van een vader wiens zoon door een onreine geest beheerst werd. De vader wil geloven, maar ziet ook zijn eigen twijfels onder ogen. Als directe (!) reactie wendt hij zich tot Jezus en smeekt Hem om meer geloof. Twee voorbeelden uit de Schrift die ons laten zien dat we God om meer geloof mogen bidden, opdat we mogen groeien in vertrouwen op Hem. Soms zien we de uitwerking van ons gebed niet of lijken gebedspunten te groot om met rotsvast vertrouwen ervoor te bidden. Dan mogen we de Heere vragen om ons het geloof hiervoor te geven. Laten we nu bidden om geloof én in geloof.

  Dank u wel voor uw trouwe gebed!

Dank mee dat Ryan toestemming heeft gekregen om als vliegtuigmonteur aan het werk te gaan. Bid dat hij ook toestemming zal krijgen om weer te vliegen. Bid verder voor de mogelijkheid om naar de VS te reizen.

Ryan Koher heeft vanuit de justitiële instanties toestemming gekregen om als monteur in de hangaar te werken en andere taken op de grond uit te voeren. Wij prijzen God voor dit antwoord op gebed! Helaas mag Ryan nog steeds niet werken als piloot. De advocaat van Ryan heeft nu een verzoek ingediend bij de officier van justitie dat Ryan het land mag uitreizen. Als dit wordt toegestaan, kan Ryan met zijn gezin terugkeren naar de VS. Dit zou de deuren openen voor een lang gehoopt weerzien met Ryans familie. De rechter zal hierover volgende week een beslissing nemen. Bidt u mee voor een positief besluit? Inmiddels is de arrestatie van Ryan, Eric en Willem tien maanden geleden en is de zaak, ondanks hun voorlopige invrijheidstelling, niet afgerond. Wilt u blijven bidden dat de drie mannen zonder verdere vervolging worden vrijgepleit? Blijf ook bidden voor voortdurende kracht en geduld in dit langdurige proces en voor een gevoel van veiligheid in deze onzekere tijd.

Gezinsfoto van Ryan en Annabel Koher met hun kinderen in Mozambique, zomer 2023.

Dank mee voor een geweldige Runway Run waar 128 renners hebben gestreden om 10 kilometer landingsbaan te voltooien en elk € 1.000 bij elkaar te sparen. Beiden hebben ze gehaald! Dank voor bescherming tijdens het evenement en voor de zegen die we mochten ervaren.

Het is vrijdag 22 september. De voeten rennen over het asfalt van Vliegveld Teuge. Samen hebben de renners €156.893 bij elkaar gebracht, wat zo’n 653 medische vluchten mogelijk maakt! Dank mee voor dit overweldigende resultaat en bid voor deze vluchten. Bid dat de levens van de patiënten op lange termijn kunnen worden veranderd en dat zij hierdoorheen de liefde van God mogen ervaren. Dank voor de goede sfeer tijdens de run en het gevoel van samenhorigheid. Dank voor het weer: de verwachte hevige windstoten bleven uit en tijdens de run was het zelfs droog. De avond stond in het teken van Jesaja 55:9: “Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.” Bidt u mee dat deze waarheid diep mag wortelen in de harten van elke renner, elke bezoeker en van ons allemaal?

Bid voor ambulancevluchten die te maken hebben met leven en dood. Bid dat de omstandigheden, zoals weer en tijd van de dag, zullen meewerken om deze vluchten zo spoedig mogelijk uit te voeren. Bid dat God de patiënten moge sparen.

Het had een normale vlucht moeten zijn, maar het kwam anders. Tijdens zijn eerste vlucht in Papoea worden MAF-piloot Joël Geaslen en zijn instructeur opgeroepen voor een ambulancevlucht. Joël denkt dat het alleen om de moeder gaat die een zware geboorte achter de rug heeft. Echter, als hij de schooltas die hij moet vervoeren openmaakt, worden zijn ogen zo groot als schotels. Daarin ligt veilig opgeborgen de pasgeboren baby. Voorzichtig legt Joël het meisje en haar moeder op de brancard op de vloer van de cabine en maakt hen goed vast. Voordat ze vertrekken en de reis voortzetten, knielt hij naast hen neer en bidt voor hen. Als hij aan zijn klim begint en om de bergen heen navigeert, denk hij: “Dit is waarom we hier zijn gekomen, voor deze mensen.” Bidt u mee voor de moeder en haar kindje, voor gezondheid en bescherming? Bidt u mee dat we op tijd mogen zijn voor dit soort vluchten?

Blik vanuit de lucht op het groene landschap van Papoea-Nieuw-Guinea en de landingsbaan van Eliptamin waar een conferentie voor vrouwen heeft plaatsgevonden.

 • Bid voor onze piloten in Zuid-Soedan terwijl zij door het natte seizoen navigeren. Bid voor veilige vluchten in vaak moeilijke omstandigheden.
 • Prijs God voor de nieuwe zuidwesterlijke pendelvliegdienst in Oeganda. Bid dat deze nieuwe route een succesvol initiatief zal zijn en een waardevolle dienst zal opleveren.
 • Blijf bidden voor de oorlog in Soedan. Bid ook voor rust en vrede in Zuid-Soedan en Congo. In beide landen worden in december verkiezingen gehouden.
 • Prijs God voor de vrucht die het Evangelie mag dragen. Toen een piloot een ambulancevlucht voorbereidde, hield een dorpsbewoner hem staande om samen te bidden voor de patiënt. Het dorp heeft twee jaar geleden voor het eerst het Evangelie gehoord.
 • Bid voor de juiste invulling van openstaande vacatures binnen MAF wereldwijd, dat God de juiste mensen in de juiste functies en plekken gaat leiden.

“En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof.” Lukas 17:5

Een eerlijk verzoek van de discipelen. Ze zijn Jezus inmiddels enige tijd gevolgd en hebben gezien wat geloof in kan houden. Vlak voor hun vraag heeft Jezus hen verteld over wat echte vergeving betekent. De discipelen doorzien hun eigen hart en de moeilijkheid van echte vergeving. Hun reactie is puur: ze wenden zich tot Jezus en vragen Hem om hen het geloof te geven dat hiervoor nodig is. Het is prachtig hoe zij hun eigen onvermogen inzien, en dit niet beantwoorden door het nog harder op eigen houtje te proberen, maar met hun zwakheid bij Jezus te komen en Hem om hulp te vragen.

Een andere vraag om geloof vinden wij in Markus 9:24: “En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.” De uitroep komt van een vader wiens zoon door een onreine geest beheerst werd. De vader wil geloven, maar ziet ook zijn eigen twijfels onder ogen. Als directe (!) reactie wendt hij zich tot Jezus en smeekt Hem om meer geloof. Twee voorbeelden uit de Schrift die ons laten zien dat we God om meer geloof mogen bidden, opdat we mogen groeien in vertrouwen op Hem. Soms zien we de uitwerking van ons gebed niet of lijken gebedspunten te groot om met rotsvast vertrouwen ervoor te bidden. Dan mogen we de Heere vragen om ons het geloof hiervoor te geven. Laten we nu bidden om geloof én in geloof.

Dank u wel voor uw trouwe gebed!

16 jaar wachten op een vliegtuig

Prijs God voor de opening van de nieuwe landingsbaan in Cavango, Angola. Bid voor veilige vluchten en dat de nieuwe baan de bewoners tot zegen zal zijn, in de noden die zij ervaren.

Het is een baan met geschiedenis. Terwijl tijdens de burgeroorlog van 1975 tot 2002 alles in de regio van Cavango werd vernietigd, ontstaat na de oorlog de droom om de oude zendingspost weer nieuw leven in te blazen. Zodra de dorpsbewoners van het plan voor de landingsbaan horen, pakken zij hun pikhouwelen op. Het werk vordert, maar een paar maanden voor afronding wordt alles stilgelegd, omdat de juiste vergunningen niet worden verleend. Het duurt nog eens zeven jaar voordat alle officiële documentatie rond is. Dan gaat alles heel snel. Binnen een paar maanden kunnen MAF-piloten Marijn Goud en Brent Mudde de eerste proefvluchten maken. Het is een groot feest en de gemeenschap zet spontaan een lied in tot eer van God. Bidt u mee voor deze gemeenschap, dat zij door deze landingsbaan heen het werk van God mogen zien? Bid ook voor andere landingsbanen die nog in aanleg zijn of tijdelijk gesloten zijn vanwege gebrekkig onderhoud. Bid dat ze snel kunnen worden geopend en dat MAF op die manier de Liefde van God kan verspreiden.

september

 • Herstel voor lichaam en geest

  Dank mee voor de geslaagde medische safari in samenwerking met organisatie Christ is the Answer Ministries in Kenia. Terwijl de aanwezige artsen medische behandelingen uitvoeren, vertellen de zendelingen over God, de ware Heelmeester.

  De reis van het team had over de weg wel 11 uur gekost, maar is dankzij het MAF-vliegtuig verkort tot slechts 1 uur en 40 minuten. Waardevolle extra tijd die voor behandelingen gebruikt kan worden. Na aankomst gaat iedereen vlug te werk, want veel mensen hebben hulp nodig. De artsen behandelen aandoeningen van luchtweginfecties tot oogontstekingen en bieden screenings op kanker en tandheelkundige zorg. Ondertussen verzorgen de dierenartsen de kuddes van de lokale bevolking; een belangrijke taak want deze kuddes vormen hun enige levensonderhoud. De zendelingen vertellen over Jezus en mogen getuige zijn van mensen die door God worden aangeraakt. Bid alstublieft voor het herstel en het voortdurende welzijn van de patiënten. Bid dat de goede zorg voor hun kuddes een levend getuigenis van Christus’ zorg voor Zijn schepping mag zijn.

  Twee lokale bewoners die komen voor medische behandeling van organisatie Christ is the Answer Ministries.

 • Runway Run 2023

  Dank voor de gedreven hardlopers die zich hebben ingeschreven voor de Runway Run. Bid voor hun training, voor bescherming en voor het werven van het sponsorbedrag. Bid ook voor de praktische voorbereidingen van deze sponsorloop.

  22 September leggen zo’n 150 hardlopers 10 kilometer af op de landingsbaan van vliegveld Teuge. Hun doel is om medische vluchten in Afrika mogelijk te maken. Hiervoor halen zij allemaal € 1.000 sponsorgeld op. We zijn ontzettend dankbaar voor hun gedrevenheid en danken God voor iedereen die zich hiervoor inzet, hetzij rennend, steunend of biddend. Wilt u meebidden voor voorspoedige voorbereidingen van zowel de renners als ons team dat dit evenement organiseert? Ook bidden wij voor bescherming voor, tijdens en na de run. We bidden voor een bijzonder evenement waarin iedere bezoeker geraakt mag worden door de grootheid van God en hun eigen rol in het verhaal van MAF.

  Renners van de Runway Run die in de schemering over de landingsbaan van vliegveld Teuge rennen.

 • Vrucht in Tanzania

  Dank voor de nieuwe bekeerlingen in Tanzania. Bid dat zij in hun geloof mogen worden opgebouwd en op hun beurt weer getuigen mogen zijn van Gods wonderdaden.

  Kortgeleden mocht MAF een bijzondere vlucht uitvoeren. We vlogen twee voorgangers naar het kleine dorp Lemugur. Er werd een doopdienst gehouden waarbij maar liefst 56 lokale bewoners werden gedoopt. Een van hen was een voormalige toverdokter, die na jaren van afgodendienst zijn leven aan Jezus Christus heeft gegeven. Dank voor de ommekeer in zijn leven en dat van de 55 andere dorpsbewoners. Bid dat deze dag ook andere dorpsgenoten mag raken en aan het denken mag zetten. Dank voor de verandering die de zendelingen in de gemeenschappen zien, ook al zijn deze soms klein. Bid dat God door blijft werken en veel mensen Hem zullen leren kennen. Bid ook voor het MAF-programma in Tanzania. Dank mee dat, waar het programma eerder geen fulltime piloten had, er inmiddels twee vaste piloten aan de veelvuldige vliegvragen kunnen voldoen.

  5H-MSO stijgt op in Malambo, Tanzania

 • Verdere gebedspunten
  • Dank en bid voor de Democratische Republiek Congo waar MAF samenwerkt met organisaties die taal-, alfabetiserings- en naailessen geven om mensen in hun waardigheid te herstellen en een perspectief op zelfstandigheid te geven.
  • Dank en bid voor goede samenwerkingen met lokale autoriteiten en organisaties zodat onze vliegprogramma’s goed kunnen functioneren.
  • Blijf bidden voor Soedan en voor de miljoenen mensen die de oorlog zijn ontvlucht. Bid om hernieuwde kracht voor het team in Zuid-Soedan terwijl zij inspelen op de nood.
  • Bid voor de Internationale Staf die op verlof in Nederland zijn geweest. Bid dat zij uitgerust hun werk en ritme weer kunnen oppakken. Bid ook voor degenen die dit jaar niet op verlof zijn geweest, dat zij voldoende momenten van rust ervaren in hun land van uitzending.
  • Blijf alstublieft bidden voor Ryan, Willem en Eric en hun gezinnen terwijl ze wachten op beweging in het juridische proces in Mozambique.

 • Overdenking: de schepping geeft U eer

  De hele schepping prijst de naam van de Heere. Hem loven geeft Hem eer en bouwt ons op. Daarom wil ik vandaag een stuk uit Psalm 103 met u delen. Laten we als we bidden in gedachten houden, dat God de hele schepping gemaakt heeft met de grootste gedetailleerdheid, vindingrijkheid en zorgzaamheid. Laten we Hem hiervoor prijzen en onze dank- en gebedspunten voor Hem neerleggen in de zekerheid dat Hij de wereld in Zijn handen houdt.

  “Loof de HEERE, mijn ziel. HEERE, mijn God, U bent zeer groot, U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken Zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind. […] Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen. […] Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang. Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn, ík zal mij in de HEERE verblijden.” (Psalm 103: 1-3, 24, 33-34)

  Dank u wel voor uw trouw en standvastig gebed!

Dank mee voor de geslaagde medische safari in samenwerking met organisatie Christ is the Answer Ministries in Kenia. Terwijl de aanwezige artsen medische behandelingen uitvoeren, vertellen de zendelingen over God, de ware Heelmeester.

De reis van het team had over de weg wel 11 uur gekost, maar is dankzij het MAF-vliegtuig verkort tot slechts 1 uur en 40 minuten. Waardevolle extra tijd die voor behandelingen gebruikt kan worden. Na aankomst gaat iedereen vlug te werk, want veel mensen hebben hulp nodig. De artsen behandelen aandoeningen van luchtweginfecties tot oogontstekingen en bieden screenings op kanker en tandheelkundige zorg. Ondertussen verzorgen de dierenartsen de kuddes van de lokale bevolking; een belangrijke taak want deze kuddes vormen hun enige levensonderhoud. De zendelingen vertellen over Jezus en mogen getuige zijn van mensen die door God worden aangeraakt. Bid alstublieft voor het herstel en het voortdurende welzijn van de patiënten. Bid dat de goede zorg voor hun kuddes een levend getuigenis van Christus’ zorg voor Zijn schepping mag zijn.

Twee lokale bewoners die komen voor medische behandeling van organisatie Christ is the Answer Ministries.

Dank voor de gedreven hardlopers die zich hebben ingeschreven voor de Runway Run. Bid voor hun training, voor bescherming en voor het werven van het sponsorbedrag. Bid ook voor de praktische voorbereidingen van deze sponsorloop.

22 September leggen zo’n 150 hardlopers 10 kilometer af op de landingsbaan van vliegveld Teuge. Hun doel is om medische vluchten in Afrika mogelijk te maken. Hiervoor halen zij allemaal € 1.000 sponsorgeld op. We zijn ontzettend dankbaar voor hun gedrevenheid en danken God voor iedereen die zich hiervoor inzet, hetzij rennend, steunend of biddend. Wilt u meebidden voor voorspoedige voorbereidingen van zowel de renners als ons team dat dit evenement organiseert? Ook bidden wij voor bescherming voor, tijdens en na de run. We bidden voor een bijzonder evenement waarin iedere bezoeker geraakt mag worden door de grootheid van God en hun eigen rol in het verhaal van MAF.

Renners van de Runway Run die in de schemering over de landingsbaan van vliegveld Teuge rennen.

Dank voor de nieuwe bekeerlingen in Tanzania. Bid dat zij in hun geloof mogen worden opgebouwd en op hun beurt weer getuigen mogen zijn van Gods wonderdaden.

Kortgeleden mocht MAF een bijzondere vlucht uitvoeren. We vlogen twee voorgangers naar het kleine dorp Lemugur. Er werd een doopdienst gehouden waarbij maar liefst 56 lokale bewoners werden gedoopt. Een van hen was een voormalige toverdokter, die na jaren van afgodendienst zijn leven aan Jezus Christus heeft gegeven. Dank voor de ommekeer in zijn leven en dat van de 55 andere dorpsbewoners. Bid dat deze dag ook andere dorpsgenoten mag raken en aan het denken mag zetten. Dank voor de verandering die de zendelingen in de gemeenschappen zien, ook al zijn deze soms klein. Bid dat God door blijft werken en veel mensen Hem zullen leren kennen. Bid ook voor het MAF-programma in Tanzania. Dank mee dat, waar het programma eerder geen fulltime piloten had, er inmiddels twee vaste piloten aan de veelvuldige vliegvragen kunnen voldoen.

5H-MSO stijgt op in Malambo, Tanzania

 • Dank en bid voor de Democratische Republiek Congo waar MAF samenwerkt met organisaties die taal-, alfabetiserings- en naailessen geven om mensen in hun waardigheid te herstellen en een perspectief op zelfstandigheid te geven.
 • Dank en bid voor goede samenwerkingen met lokale autoriteiten en organisaties zodat onze vliegprogramma’s goed kunnen functioneren.
 • Blijf bidden voor Soedan en voor de miljoenen mensen die de oorlog zijn ontvlucht. Bid om hernieuwde kracht voor het team in Zuid-Soedan terwijl zij inspelen op de nood.
 • Bid voor de Internationale Staf die op verlof in Nederland zijn geweest. Bid dat zij uitgerust hun werk en ritme weer kunnen oppakken. Bid ook voor degenen die dit jaar niet op verlof zijn geweest, dat zij voldoende momenten van rust ervaren in hun land van uitzending.
 • Blijf alstublieft bidden voor Ryan, Willem en Eric en hun gezinnen terwijl ze wachten op beweging in het juridische proces in Mozambique.

De hele schepping prijst de naam van de Heere. Hem loven geeft Hem eer en bouwt ons op. Daarom wil ik vandaag een stuk uit Psalm 103 met u delen. Laten we als we bidden in gedachten houden, dat God de hele schepping gemaakt heeft met de grootste gedetailleerdheid, vindingrijkheid en zorgzaamheid. Laten we Hem hiervoor prijzen en onze dank- en gebedspunten voor Hem neerleggen in de zekerheid dat Hij de wereld in Zijn handen houdt.

“Loof de HEERE, mijn ziel. HEERE, mijn God, U bent zeer groot, U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken Zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind. […] Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen. […] Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang. Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn, ík zal mij in de HEERE verblijden.” (Psalm 103: 1-3, 24, 33-34)

Dank u wel voor uw trouw en standvastig gebed!

Hulp voor vluchtelingen in Zuid-Soedan

Bid God om verlossing voor de situatie van de vluchtelingen in Renk, Zuid-Soedan. De omstandigheden waarin zijn verkeren zijn erbarmelijk en kunnen maar moeilijk worden verholpen door de hulporganisaties. Het gaat van kwaad tot erger.

Nog steeds komen elke dag zo’n 1.000 vluchtelingen Zuid-Soedan binnen. In de vluchtelingenkampen ontbreekt het aan alles: tenten, voedsel, hygiëne-artikelen en schoon water. Terwijl de aanwezige hulporganisaties hun uiterste best doen, is het vechten tegen windmolens. Tot overmaat van ramp zijn er nu een mazelenuitbraak en overstromingen gemeld. De hevige regenbuien en het gebrek aan sanitaire voorzieningen vergroten tevens de kans op malaria en cholera. Een probleem in de hulpvoorziening is de moeilijke bereikbaarheid van Renk. Dit kan alleen per lucht. Samen met Cordaid vloog MAF malarianetten, dekens, zeep en andere dringenge benodigdheden. Deze hulpvluchten zullen doorgaan. Bid voor bescherming en verlichting en bid dat MAF de mensen zo goed mogelijk kan helpen.

augustus

 • Blijvend gebed voor familie Koher

  Inmiddels zijn bijna negen maanden verstreken sinds de opening van de zaak rondom Ryan Koher. Blijf alstublieft voor Ryan, Willem en Eric bidden terwijl ze wachten op de definitieve uitkomst.

  Het is een tijd van gemengde gevoelens voor gezin Koher: “Dit is in Zijn handen en Zijn timing. Het wordt frustrerend; soms voelt het alsof we niet weten wanneer het zal eindigen. Maar we hebben kunnen leren en groeien in het wachten op de Heer. […] De Schrift spreekt er veel over – ‘wacht op de Heer.’ De Heer is goed voor hen die op Hem wachten; wacht op de Heer, en Hij zal je kracht geven.” Het gezin vraagt gebed voor een spoedige sluiting van de zaak zodat zij voor verlof naar Amerika kunnen afreizen. Daarna willen zij heel graag terugkeren naar Mozambique om hun werk weer op te pakken. Zij geven aan: “We vertrouwen erop dat God ons veilig zal houden zolang het Zijn wil is dat we hier zijn. […] Tot nu toe zien we niets dat erop wijst dat het niet Zijn wil is. Sterker nog, we voelen dat Hij meer dan ooit wil dat we hier zijn.” Lees hier over de actuele situatie en twee interviews met Ryan en Annabel Koher.

 • Middagmaal per luchtexpres

  Prijs God dat MAF samen met ZOA en het World Food Programme (WFP) kinderen in Oeganda met onderwijs en voedsel kan verzorgen. Bid dat de kinderen tot krachtige mensen mogen worden opgeleid die hun eigen gemeenschap kunnen dienen zodat er een langdurige verandering ontstaat van binnenuit.

  Het voorzien van voedsel voor kinderen wordt een steeds grotere uitdaging voor veel scholen in Oeganda. Terwijl WFP de scholen voorziet van het voedsel dat ze nodig hebben, stelt ZOA de kinderen in staat het onderwijs te volgen. Beide organisaties gebruiken MAF om scholen, zoals de Ngongosowon basisschool in Amudat, te bereiken. Amudat is een van de meest afgelegen districten van het land. Het wegennet is slecht en het gebied wordt beïnvloed door veediefstal, vaak met gebruik van vuurwapens. Conflicten als deze verslechteren de mogelijkheden voor transport, waardoor de toegang van Amudat tot voedsel verder afneemt. Via de lucht kunnen medewerkers en voedsel veilig worden vervoerd, en dat ook nog eens veel sneller. Een vlucht van één uur vervangt een volledige dagreis! Dank God voor programma’s als deze die kinderen te mogelijkheid tot groei geven en bid dat deze projecten blijvend vrucht mogen dragen.

 • Vliegschool Teuge

  Bid voor het werk van Mission Aviation Training Centre (MATC) op Teuge. Deze vliegschool is gelieerd aan MAF en leidt piloten op die later voor MAF gaan vliegen. Bid voor veilige vluchten en goede lesprogramma’s.

  We zijn erg dankbaar voor het goede werk dat MATC doet in het opleiden van de MAF-piloten. Bushvliegen is een apart vak dat goed geleerd en geïnstrueerd moet worden. We danken voor de gedreven instructeurs die hun best doen dit vak en hun eigen ervaringen door te geven. Dank voor het stijgende aantal studenten dat zich aanmeldt voor een opleiding bij MATC. Bid voor wijsheid en leiding in het werk van MATC, zoals het vormgeven van lesprogramma’s en innovaties om de piloten zo goed en efficiënt mogelijk op hun werk in het veld voor te bereiden.

 • Verdere gebedspunten
  • Prijs God voor het werk van Christ is the de Answer Ministries en de Fred Hollows Stichting in Kenia, die door middel van medische zorg het Evangelie verspreiden.
  • Prijs God voor het werk van MAF Technologies in Papoea-Nieuw-Guinea. Door HF-radio’s en andere communicatiemiddelen op te zetten, kunnen zij gemeenschappen helpen om informatie over bijv. onderwijs en medische zorg te ontvangen.
  • Dank dat na 16 jaar de landingsbaan van Cavango, Angola, geopend mocht worden en bid dat deze baan de bewoners mag dienen.
  • Bid voor de effectieve werking van de vliegtuigen, communicatiesystemen en technologische infrastructuur van MAF. Bid voor goed onderhoud en bescherming van apparatuur en gereedschappen in extreme klimaten.
  • Dank en bid voor de zendelingen die MAF in Lesotho mag vliegen om het Goede Nieuws aan herders te vertellen.

 • Overdenking: bijzonder buitenbeentje

  “En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan.” Lukas 17:16

  Waarschijnlijk zijn we allemaal weleens buiten de boot gevallen. Een naar gevoel van buitengesloten zijn en eenzaamheid. Daar waren ook de tien melaatse mannen mee bekend, meer dan hen lief was. Melaatsheid was hét oordeel voor isolatie en eenzaamheid. Wie met melaatsheid was geslagen, moest buiten de gemeenschap gaan wonen en werd aan het leven in al zijn facetten onttrokken. Geen bezoeken aan de tempel, geen viering van de sabbat, geen leven in de geborgenheid van het gezin. Het is geen wonder dat de mannen zich aan elke strohalm vastklampen die zij te pakken kunnen krijgen. Zij roepen Jezus aan en worden genezen. Eind goed, al goed, toch?

  Behalve voor één van hen. Hij is eigenlijk een dubbel buitenbeentje want naast melaats te zijn, is hij ook nog eens een Samaritaan. Een lot dat in de toenmalige tijd waarschijnlijk buitengewoon zwaar was. Maar het tij zal volledig keren… Zodra hij zijn genezing opmerkt, begint hij als enige van de tien mannen ogenblikkelijk God te prijzen, keert om en dankt Jezus. Hij heeft begrepen dat zijn genezing enkel en alleen het werk van God is en dat Hem alle eer toekomt. De schouw aan de priester wordt dan ook minder belangrijk dan de lofprijzing van de Heelmeester zelf. Hij is een bijzonder dubbel buitenbeetje en krijgt een bijzonder dubbel cadeau. Jezus zegt: “Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.” (Lk. 17:19). De man vroeg om genade naar Gods standaard en God besloot dat Zijn genade verder zou rijken dan de genezing van deze man alleen. Zijn genade zou hem redden!

Inmiddels zijn bijna negen maanden verstreken sinds de opening van de zaak rondom Ryan Koher. Blijf alstublieft voor Ryan, Willem en Eric bidden terwijl ze wachten op de definitieve uitkomst.

Het is een tijd van gemengde gevoelens voor gezin Koher: “Dit is in Zijn handen en Zijn timing. Het wordt frustrerend; soms voelt het alsof we niet weten wanneer het zal eindigen. Maar we hebben kunnen leren en groeien in het wachten op de Heer. […] De Schrift spreekt er veel over – ‘wacht op de Heer.’ De Heer is goed voor hen die op Hem wachten; wacht op de Heer, en Hij zal je kracht geven.” Het gezin vraagt gebed voor een spoedige sluiting van de zaak zodat zij voor verlof naar Amerika kunnen afreizen. Daarna willen zij heel graag terugkeren naar Mozambique om hun werk weer op te pakken. Zij geven aan: “We vertrouwen erop dat God ons veilig zal houden zolang het Zijn wil is dat we hier zijn. […] Tot nu toe zien we niets dat erop wijst dat het niet Zijn wil is. Sterker nog, we voelen dat Hij meer dan ooit wil dat we hier zijn.” Lees hier over de actuele situatie en twee interviews met Ryan en Annabel Koher.

Prijs God dat MAF samen met ZOA en het World Food Programme (WFP) kinderen in Oeganda met onderwijs en voedsel kan verzorgen. Bid dat de kinderen tot krachtige mensen mogen worden opgeleid die hun eigen gemeenschap kunnen dienen zodat er een langdurige verandering ontstaat van binnenuit.

Het voorzien van voedsel voor kinderen wordt een steeds grotere uitdaging voor veel scholen in Oeganda. Terwijl WFP de scholen voorziet van het voedsel dat ze nodig hebben, stelt ZOA de kinderen in staat het onderwijs te volgen. Beide organisaties gebruiken MAF om scholen, zoals de Ngongosowon basisschool in Amudat, te bereiken. Amudat is een van de meest afgelegen districten van het land. Het wegennet is slecht en het gebied wordt beïnvloed door veediefstal, vaak met gebruik van vuurwapens. Conflicten als deze verslechteren de mogelijkheden voor transport, waardoor de toegang van Amudat tot voedsel verder afneemt. Via de lucht kunnen medewerkers en voedsel veilig worden vervoerd, en dat ook nog eens veel sneller. Een vlucht van één uur vervangt een volledige dagreis! Dank God voor programma’s als deze die kinderen te mogelijkheid tot groei geven en bid dat deze projecten blijvend vrucht mogen dragen.

Bid voor het werk van Mission Aviation Training Centre (MATC) op Teuge. Deze vliegschool is gelieerd aan MAF en leidt piloten op die later voor MAF gaan vliegen. Bid voor veilige vluchten en goede lesprogramma’s.

We zijn erg dankbaar voor het goede werk dat MATC doet in het opleiden van de MAF-piloten. Bushvliegen is een apart vak dat goed geleerd en geïnstrueerd moet worden. We danken voor de gedreven instructeurs die hun best doen dit vak en hun eigen ervaringen door te geven. Dank voor het stijgende aantal studenten dat zich aanmeldt voor een opleiding bij MATC. Bid voor wijsheid en leiding in het werk van MATC, zoals het vormgeven van lesprogramma’s en innovaties om de piloten zo goed en efficiënt mogelijk op hun werk in het veld voor te bereiden.

 • Prijs God voor het werk van Christ is the de Answer Ministries en de Fred Hollows Stichting in Kenia, die door middel van medische zorg het Evangelie verspreiden.
 • Prijs God voor het werk van MAF Technologies in Papoea-Nieuw-Guinea. Door HF-radio’s en andere communicatiemiddelen op te zetten, kunnen zij gemeenschappen helpen om informatie over bijv. onderwijs en medische zorg te ontvangen.
 • Dank dat na 16 jaar de landingsbaan van Cavango, Angola, geopend mocht worden en bid dat deze baan de bewoners mag dienen.
 • Bid voor de effectieve werking van de vliegtuigen, communicatiesystemen en technologische infrastructuur van MAF. Bid voor goed onderhoud en bescherming van apparatuur en gereedschappen in extreme klimaten.
 • Dank en bid voor de zendelingen die MAF in Lesotho mag vliegen om het Goede Nieuws aan herders te vertellen.

“En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan.” Lukas 17:16

Waarschijnlijk zijn we allemaal weleens buiten de boot gevallen. Een naar gevoel van buitengesloten zijn en eenzaamheid. Daar waren ook de tien melaatse mannen mee bekend, meer dan hen lief was. Melaatsheid was hét oordeel voor isolatie en eenzaamheid. Wie met melaatsheid was geslagen, moest buiten de gemeenschap gaan wonen en werd aan het leven in al zijn facetten onttrokken. Geen bezoeken aan de tempel, geen viering van de sabbat, geen leven in de geborgenheid van het gezin. Het is geen wonder dat de mannen zich aan elke strohalm vastklampen die zij te pakken kunnen krijgen. Zij roepen Jezus aan en worden genezen. Eind goed, al goed, toch?

Behalve voor één van hen. Hij is eigenlijk een dubbel buitenbeentje want naast melaats te zijn, is hij ook nog eens een Samaritaan. Een lot dat in de toenmalige tijd waarschijnlijk buitengewoon zwaar was. Maar het tij zal volledig keren… Zodra hij zijn genezing opmerkt, begint hij als enige van de tien mannen ogenblikkelijk God te prijzen, keert om en dankt Jezus. Hij heeft begrepen dat zijn genezing enkel en alleen het werk van God is en dat Hem alle eer toekomt. De schouw aan de priester wordt dan ook minder belangrijk dan de lofprijzing van de Heelmeester zelf. Hij is een bijzonder dubbel buitenbeetje en krijgt een bijzonder dubbel cadeau. Jezus zegt: “Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.” (Lk. 17:19). De man vroeg om genade naar Gods standaard en God besloot dat Zijn genade verder zou rijken dan de genezing van deze man alleen. Zijn genade zou hem redden!

Voortdurende oorlog in Soedan

Laten we bidden voor de aanhoudende oorlog in Soedan. Bid dat vrede zijn intrede mag nemen en bid voor de vluchtelingen die dagelijks de buurlanden Zuid-Soedan en Tsjaad binnenkomen. Bid voor bescherming en bid dat MAF kan helpen in deze situatie. Meer dan 1,4 miljoen mensen zijn op de vlucht voor de verwoestende oorlog in Soedan. MAF vliegt o.a. in Zuid-Soedan om medewerkers van ontwikkelingsorganisaties naar plekken langs de grens met Soedan te brengen. Hier vangen zij vluchtelingen op en proberen hen een zo veilig mogelijk aankomst te bieden. Ook heeft MAF een aantal vluchtelingen naar andere plekken gevlogen. Het civiele vluchtverkeer in en uit Soedan is niet toegestaan. MAF opereert daarom vanuit Zuid-Soedan en Tsjaad om te helpen waar mogelijk. Bid dat de juiste hulp bij de mensen komt die dit zo nodig hebben. Bid voor lichtpunten in deze donkere tijd en bid dat de medewerkers van de betrokken hulporganisaties en van MAF Gods Licht kunnen brengen in deze schrijnende situatie.  

juli

 • Gebed voor onze uitgezonden staf

  Dank en bid voor onze geweldige International Staf die uitgezonden zijn en voor onze kandidaten die zich voorbereiden op uitzending. Dank voor hun moed om Gods roep te volgen en bid voor bescherming, leiding en vreugde op hun weg.

  Vanuit Nederland zijn er meer dan 30 Internationale Stafleden uitgezonden, vaak met hun gezin. Bid voor hen dat ze de nabijheid van God mogen ervaren in de dagelijkse taken en bezigheden. Bid om kracht en lichtpunten als ze moeilijkheden ervaren. Dank ook voor de vele mooie momenten die ze beschrijven en ervaren. Dank en bid voor mogelijkheden om de liefde van God uit te dragen, waar ze ook zijn. We willen ook gebed vragen voor de kandidaten in voorbereiding. Bid voor de praktische punten zoals certificaten en toetsen, visa, verkoop van huizen en de verscheping van goederen. Bid ook voor hun geestelijke bescherming als ze zich voorbereiden op een grote verandering en dank dat God nabij is.

  Vliegtuig boven Zuid-Soedan na een vlucht voor medicijnen en vluchtelingen uit Soedan.

 • Ambulancevlucht voor Bernadete

  Dank God voor een geslaagde ambulancevlucht in Timor-Leste. Bid voor het herstel van Bernadete en haar pasgeboren kind Luiza. Bid ook voor andere moeders die complicaties bij de bevalling ervaren. Bid voor bescherming en dat de hulp die nodig is beschikbaar zal zijn.

  In Timor-Leste staan alle tekens op rood. Bernadete is van een gezond kindje bevallen, maar haar eigen lichaam herstelt niet zoals het zou moeten. De verpleegkundige in de kleine kliniek zijn het met elkaar eens: Bernadete moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis in de hoofdstad. Er is geen tijd te verliezen. Situaties zoals deze doen zich helaas veel te vaak voor in de afgelegen gebieden van landen waarin MAF vliegt. Bid voor aanstaande moeders en de bevallingen. Bid voor bescherming en toegang tot goede medische zorg. Bid voor wijsheid voor het betrokken medische personeel. Dank voor de mogelijkheden die MAF heeft om mensen zoals Bernadete naar het ziekenhuis te brengen. Dank voor de vlucht die haar drie uur varen over de ruige zee heeft bespaard. Bid dat dit soort vluchten steeds vaker mogelijk zijn doordat MAF haar vliegnetwerk kan uitbreiden.

 • Gebed voor vliegoperaties

  Prijs de Heere dat MAF nu al sinds meer dan 75 jaar mag vliegen voor hulp en het Evangelie. Dank God dat Hij het werk zegent en dat we mochten groeien van aanvankelijk vier landen naar nu meer dan 25 landen. Bid voor zegen voor de toekomst.

  In 1945 werd MAF opgericht door vier oorlogsveteranen die de droom koesterden om vliegtuigen niet voor dood en verwoesting te gebruiken maar juist in te zetten voor vrede en leven. MAF ontstond tegelijkertijd in vier landen met maar een handvol pioniers en piloten. Vandaag de dag is de missie uitgegroeid tot operaties verspreid over de hele wereld, tienduizenden vluchten per jaar en zo’n 1.300 medewerkers wereldwijd. Dank God voor zijn voortdurende zegeningen en bid dat al het werk dat MAF doet mag bijdragen aan Zijn eer en de verkondiging van Zijn Koninkrijk. Bid ook voor de toekomst van MAF, voor wijsheid voor haar leiders en bescherming in de landen waar we werken. Bid ook voor grote projecten die de komende jaren zullen worden opgepakt, zoals de vernieuwing van de vloot. Bid dat vliegtuigen die in de toekomst te oud worden voor de veiligheidsstandaarden van MAF, kunnen worden vervangen en in capaciteit kunnen worden uitgebreid om nog meer mensen te dienen.

 • Verdere gebedspunten
  • Blijf bidden voor de sluiting van de zaak rondom Ryan Koher. De juridische procedures lopen nog door. Bid voor bescherming, rust en vrede.  
  • In Tsjaad en Papoea-Nieuw-Guinea heerst een brandstofcrisis die ook impact op MAF heeft. Bid dat er genoeg brandstof ter beschikking is om de vliegoperaties uit te kunnen voeren.  
  • Bid voor de inspecties van landingsbanen in Oeganda en Madagaskar, dat ze in goede toestand worden aangetroffen en nodige verbeteringen snel kunnen worden uitgevoerd.  
  • Dank voor de samenwerking van MAF met meerdere projecten die water in landen in Oost-Afrika realiseren. Een regio die veel droogte ervaart. 
  • Dank dat het MAF-programma van Tanzania dit jaar zijn 60-jarig jubileum mag vieren. Dank voor alle levens die God heeft veranderd en bid voor zegen voor het land en zijn bewoners. 

 • Overdenking: de meester van genade

  “En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons.” Lukas 17:13

  Afgelopen maand zijn we begonnen het grote geloof van tien bijzondere mannen te onderzoeken. Daarbij is er niet sprake van grote leiders in het volk van Israël, maar van tien eenvoudige mannen, die uitgesloten uit de gemeenschap het leven van melaatsen leidden. Niet alleen hun daden (hun vertrek naar de priester om hun genezen lichamen te vertonen nog vóórdat ze genezen waren) maar ook hun woorden getuigen van hun grote geloof. Volgens het Evangelie van Lukas spreken zij Jezus met de volgende woorden aan: “Jezus, Meester, ontferm U over ons.”

  Het zijn bijzondere woorden die zij kiezen. Ten eerste noemen zij Jezus ‘Meester’. Het Griekse woord epistátēs drukt iemands ontzag uit tegenover een andere persoon en rekent diegene volledige autoriteit toe. Het is dus meer dan de titel ‘leraar’ die hun tijdgenoten weleens voor Jezus benutten. Sterker nog, het wordt epistátēs wordt verder alleen door de discipelen gebruikt! Het is een titel van eerbetoon voor de autoriteit van Jezus als Heere over alles. De melaatse mannen vervolgen hun aanhef met de woorden “ontferm u over ons”. Het Griekse woord eleeó beschrijft daarbij de vraag om genade. Echter, niet genade volgens onze eigen definities, maar genade volgens de standaard van God. De mannen laten het oordeel over de genade en genezing die hun ten deel zou kunnen vallen volledig over aan Jezus. Hij moge bepalen welke genade in de ogen van God goed is voor hen. Ze geven zich volledig over aan de Man die in hun ogen volledige autoriteit heeft. Laten ook wij ons zo overgeven aan God en bidden in het geloof dat Jezus Christus ‘Meester’ is én wonderen kan doen.

Dank en bid voor onze geweldige International Staf die uitgezonden zijn en voor onze kandidaten die zich voorbereiden op uitzending. Dank voor hun moed om Gods roep te volgen en bid voor bescherming, leiding en vreugde op hun weg.

Vanuit Nederland zijn er meer dan 30 Internationale Stafleden uitgezonden, vaak met hun gezin. Bid voor hen dat ze de nabijheid van God mogen ervaren in de dagelijkse taken en bezigheden. Bid om kracht en lichtpunten als ze moeilijkheden ervaren. Dank ook voor de vele mooie momenten die ze beschrijven en ervaren. Dank en bid voor mogelijkheden om de liefde van God uit te dragen, waar ze ook zijn. We willen ook gebed vragen voor de kandidaten in voorbereiding. Bid voor de praktische punten zoals certificaten en toetsen, visa, verkoop van huizen en de verscheping van goederen. Bid ook voor hun geestelijke bescherming als ze zich voorbereiden op een grote verandering en dank dat God nabij is.

Vliegtuig boven Zuid-Soedan na een vlucht voor medicijnen en vluchtelingen uit Soedan.

Dank God voor een geslaagde ambulancevlucht in Timor-Leste. Bid voor het herstel van Bernadete en haar pasgeboren kind Luiza. Bid ook voor andere moeders die complicaties bij de bevalling ervaren. Bid voor bescherming en dat de hulp die nodig is beschikbaar zal zijn.

In Timor-Leste staan alle tekens op rood. Bernadete is van een gezond kindje bevallen, maar haar eigen lichaam herstelt niet zoals het zou moeten. De verpleegkundige in de kleine kliniek zijn het met elkaar eens: Bernadete moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis in de hoofdstad. Er is geen tijd te verliezen. Situaties zoals deze doen zich helaas veel te vaak voor in de afgelegen gebieden van landen waarin MAF vliegt. Bid voor aanstaande moeders en de bevallingen. Bid voor bescherming en toegang tot goede medische zorg. Bid voor wijsheid voor het betrokken medische personeel. Dank voor de mogelijkheden die MAF heeft om mensen zoals Bernadete naar het ziekenhuis te brengen. Dank voor de vlucht die haar drie uur varen over de ruige zee heeft bespaard. Bid dat dit soort vluchten steeds vaker mogelijk zijn doordat MAF haar vliegnetwerk kan uitbreiden.

Prijs de Heere dat MAF nu al sinds meer dan 75 jaar mag vliegen voor hulp en het Evangelie. Dank God dat Hij het werk zegent en dat we mochten groeien van aanvankelijk vier landen naar nu meer dan 25 landen. Bid voor zegen voor de toekomst.

In 1945 werd MAF opgericht door vier oorlogsveteranen die de droom koesterden om vliegtuigen niet voor dood en verwoesting te gebruiken maar juist in te zetten voor vrede en leven. MAF ontstond tegelijkertijd in vier landen met maar een handvol pioniers en piloten. Vandaag de dag is de missie uitgegroeid tot operaties verspreid over de hele wereld, tienduizenden vluchten per jaar en zo’n 1.300 medewerkers wereldwijd. Dank God voor zijn voortdurende zegeningen en bid dat al het werk dat MAF doet mag bijdragen aan Zijn eer en de verkondiging van Zijn Koninkrijk. Bid ook voor de toekomst van MAF, voor wijsheid voor haar leiders en bescherming in de landen waar we werken. Bid ook voor grote projecten die de komende jaren zullen worden opgepakt, zoals de vernieuwing van de vloot. Bid dat vliegtuigen die in de toekomst te oud worden voor de veiligheidsstandaarden van MAF, kunnen worden vervangen en in capaciteit kunnen worden uitgebreid om nog meer mensen te dienen.

 • Blijf bidden voor de sluiting van de zaak rondom Ryan Koher. De juridische procedures lopen nog door. Bid voor bescherming, rust en vrede.  
 • In Tsjaad en Papoea-Nieuw-Guinea heerst een brandstofcrisis die ook impact op MAF heeft. Bid dat er genoeg brandstof ter beschikking is om de vliegoperaties uit te kunnen voeren.  
 • Bid voor de inspecties van landingsbanen in Oeganda en Madagaskar, dat ze in goede toestand worden aangetroffen en nodige verbeteringen snel kunnen worden uitgevoerd.  
 • Dank voor de samenwerking van MAF met meerdere projecten die water in landen in Oost-Afrika realiseren. Een regio die veel droogte ervaart. 
 • Dank dat het MAF-programma van Tanzania dit jaar zijn 60-jarig jubileum mag vieren. Dank voor alle levens die God heeft veranderd en bid voor zegen voor het land en zijn bewoners. 

“En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons.” Lukas 17:13

Afgelopen maand zijn we begonnen het grote geloof van tien bijzondere mannen te onderzoeken. Daarbij is er niet sprake van grote leiders in het volk van Israël, maar van tien eenvoudige mannen, die uitgesloten uit de gemeenschap het leven van melaatsen leidden. Niet alleen hun daden (hun vertrek naar de priester om hun genezen lichamen te vertonen nog vóórdat ze genezen waren) maar ook hun woorden getuigen van hun grote geloof. Volgens het Evangelie van Lukas spreken zij Jezus met de volgende woorden aan: “Jezus, Meester, ontferm U over ons.”

Het zijn bijzondere woorden die zij kiezen. Ten eerste noemen zij Jezus ‘Meester’. Het Griekse woord epistátēs drukt iemands ontzag uit tegenover een andere persoon en rekent diegene volledige autoriteit toe. Het is dus meer dan de titel ‘leraar’ die hun tijdgenoten weleens voor Jezus benutten. Sterker nog, het wordt epistátēs wordt verder alleen door de discipelen gebruikt! Het is een titel van eerbetoon voor de autoriteit van Jezus als Heere over alles. De melaatse mannen vervolgen hun aanhef met de woorden “ontferm u over ons”. Het Griekse woord eleeó beschrijft daarbij de vraag om genade. Echter, niet genade volgens onze eigen definities, maar genade volgens de standaard van God. De mannen laten het oordeel over de genade en genezing die hun ten deel zou kunnen vallen volledig over aan Jezus. Hij moge bepalen welke genade in de ogen van God goed is voor hen. Ze geven zich volledig over aan de Man die in hun ogen volledige autoriteit heeft. Laten ook wij ons zo overgeven aan God en bidden in het geloof dat Jezus Christus ‘Meester’ is én wonderen kan doen.

Liku vertelt het Evangelie in Puluk

Draag in gebed de vele lokale zendelingen op die MAF overal ter wereld mag ondersteunen. Bid dat zij hun landgenoten het Evangelie op een manier mogen uitleggen die harten raakt. Dank dat we met MAF veel reistijd kunnen besparen en kunnen zorgen voor veilige reizen.

Liku is opgegroeid in de tradities en bijgeloven van de Wano-stam (Papoea, Indonesië). Door zendelingen hoorde Liku over God en gaf hij zijn leven aan Hem. Sindsdien reist Liku rond om in andere dorpen over God te vertellen. Hij werd zelfs gevraagd door de dorpsgemeenschap van Puluk om bij hen te komen wonen en hen te onderrichten in de Bijbel. Dat wilde hij zeker doen, alleen lag Puluk veel te ver weg. MAF moest helpen! Inmiddels is Liku met zijn hele gezin in Puluk gearriveerd en geeft hij Bijbelles aan de hele dorpsgemeenschap. Hij ziet toekomstige voorgangers en zendelingen opstaan. Het Evangelie gaat door! Dank voor mensen zoals Liku die zich laten roepen om erop uit te trekken en het Evangelie te vertellen. Bid voor hun werk en bid dat ze samen met MAF diegenen mogen bereiken die nog nooit over God hebben gehoord.

juni

 • Blijvend gebed voor Ryan Koher

  Wilt u blijven bidden voor de volledige vrijlating van Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry? Bid voor kracht in dit proces dat nu meer dan een half jaar loopt.

  Het juridische proces rondom de drie mannen is helaas nog niet afgerond. De juridisch adviseur van Ryan in Mozambique blijft aandringen op afronding van het onderzoek en de volledige vrijlating. De huidige voorlopige vrijlating vereist dat Ryan zich elke 15 dagen bij de autoriteiten moet melden en hij het land niet mag verlaten. Ryan, Annabel en hun jongens bevinden zich momenteel thuis in Nampula, Mozambique, en genieten van het samenzijn als gezin. Dank mee dat er voor Annabel en de jongens visa geregeld konden worden die hen toestaan om tot begin november in Mozambique te blijven. Bid alstublieft voor rust en kracht voor het gezin terwijl de onderzoeken doorgaan. Blijf bidden dat de zaak volledig wordt opgelost en de drie mannen vrij zijn van verdere juridische vervolging. Ryan en Annabel hebben een videoboodschap opgenomen waarin zij vertellen over hun actuele situatie en u willen bedanken voor alle gebeden en medeleven. U kunt de video hier bekijken.

 • Huis ingestort!

  Dank dat God Nepao’s leven heeft gespaard nadat zijn huis boven hem in elkaar stortte. Dank voor de ambulancevlucht die hem op tijd naar het ziekenhuis kon brengen en voor de kundige dr. Diana Zwijnenburg die in het ziekenhuis alle registers opentrok om Nepao te helpen.

  Luid gekraak! Te laat realiseert Nepao zich dat de palen, waarop zijn huis gebouwd is, het begeven. Het huis stort in elkaar. Nepao wordt eronder bedolven. Het feit dat hij een maand later lachend en zwaaiend op de plek van het ongeluk staat, is een wonder! Regelmatig gebeuren ongelukken in afgelegen gebieden en wordt er een ambulancevlucht van MAF aangevraagd. Dank dat we deze vluchten kunnen aanbieden en bid voor bescherming op de grond en in de lucht. Bid voor de mensen die we naar het ziekenhuis kunnen brengen, maar bid ook voor de mensen die te ver van een landingsbaan wonen en het niet op tijd redden. Bid dat we als MAF ons vliegnetwerk steeds meer kunnen uitbouwen om te helpen waar dit het hardst nodig is. Lees Nepao’s verhaal hier.

 • Opwekkingsconferentie

  Dank God voor een mooie Opwekkingsconferentie tijdens het Pinksterweekend. Dank dat duizenden mensen in geloof mochten worden opgebouwd en velen van hen ook over het werk van MAF hebben gehoord.

  Landingsbaan, junglepad en vliegtuig. Tijdens deze Pinksterconferentie konden de bezoekers aan den lijve het verschil ervaren tussen lopen en vliegen. Zij konden kiezen tussen op blote voeten door het junglepad lopen of de weg afsnijden door de landingsbaan te passeren. We zijn dankbaar dat we op deze manier veel mensen het verhaal en belang van MAF duidelijk konden maken. Isolatie is een groot maar haast onzichtbaar probleem in veel landen van deze wereld. Met onze vliegtuigen willen we een brug bouwen en hoop geven. Bid dat de mensen die in de meest afgelegen gebieden wonen, bereikt kunnen worden met hulp en het Evangelie. Bid voor bemoediging, bescherming en Leven.

 • Verdere gebedspunten
  • Prijs God dat de bouw van de hangaar in Suriname bijna afgesloten en de verhuizing aanstaande is. Bid voor een spoedige ingebruikname.
  • Prijs God voor het Wereldvoedselprogramma en ZOA die ervoor zorgen dat 400 kinderen in Amudat, Oeganda, te eten krijgen en naar school gaan.
  • Bid om Gods bescherming in het conflict in Soedan en voor vrede en veiligheid in de buurlanden. Bid voor de vluchtelingen die massaal naar Zuid-Soedan komen. Bid voor wijsheid in de inzet van MAF.
  • Bid voor het nieuwste MAF-programma: Guinee. Bid voor goede samenwerking met de autoriteiten en partners.
  • Dank voor het werk van MAF Technologies, die o.a. de levering van Audio-Bijbels verzorgen en zonnepanelen voor ziekenhuizen installeren.

 • Overdenking: bewijs van zaken die men nog niet ziet

  “En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.” Lukas 17:14

  Korte stilte. Vragende blikken. Een vastbesloten stap en de stoet vertrekt. Wat een geloof! Jezus heeft zojuist tien melaatse mannen naar de priesters gestuurd terwijl ze nog niet genezen zijn. De schrift leert in Leviticus 14:2 dat een melaatse zich aan de priester dient te vertonen nadat hij genezen is, niet eerder. Het feit dat de mannen zonder tegenstribbelingen op weg gaan, getuigt van hun geloof in de genezende kracht van Jezus. En hun geloof wordt beloond: onderweg naar de priesters worden zij gereinigd. De melaatsheid is over, helemaal over!

  Waar Jezus op andere momenten een melaatse ter plekke geneest en naar de priester stuurt (Mat. 8:4), verlangt Jezus in dit geval dat de mannen op weg gaan zonder de uitwerking van de genezing te zien. De situatie herinnert ons aan andere verhalen waarin de uitwerking komt met een stap in geloof. Denk aan de doortocht van de Jordaan waarbij de priesters eerst een voet in de Jordaan moesten zetten voordat het water week (Joz. 3:15). Soms moeten wij eerst een stap in geloof zetten voordat we het wonder kunnen zien. “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” (Heb. 11:1). Misschien is het geloof ook wel een bewijs van zaken die men nóg niet ziet. Laten we vanuit dit geloof bidden!

Wilt u blijven bidden voor de volledige vrijlating van Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry? Bid voor kracht in dit proces dat nu meer dan een half jaar loopt.

Het juridische proces rondom de drie mannen is helaas nog niet afgerond. De juridisch adviseur van Ryan in Mozambique blijft aandringen op afronding van het onderzoek en de volledige vrijlating. De huidige voorlopige vrijlating vereist dat Ryan zich elke 15 dagen bij de autoriteiten moet melden en hij het land niet mag verlaten. Ryan, Annabel en hun jongens bevinden zich momenteel thuis in Nampula, Mozambique, en genieten van het samenzijn als gezin. Dank mee dat er voor Annabel en de jongens visa geregeld konden worden die hen toestaan om tot begin november in Mozambique te blijven. Bid alstublieft voor rust en kracht voor het gezin terwijl de onderzoeken doorgaan. Blijf bidden dat de zaak volledig wordt opgelost en de drie mannen vrij zijn van verdere juridische vervolging. Ryan en Annabel hebben een videoboodschap opgenomen waarin zij vertellen over hun actuele situatie en u willen bedanken voor alle gebeden en medeleven. U kunt de video hier bekijken.

Dank dat God Nepao’s leven heeft gespaard nadat zijn huis boven hem in elkaar stortte. Dank voor de ambulancevlucht die hem op tijd naar het ziekenhuis kon brengen en voor de kundige dr. Diana Zwijnenburg die in het ziekenhuis alle registers opentrok om Nepao te helpen.

Luid gekraak! Te laat realiseert Nepao zich dat de palen, waarop zijn huis gebouwd is, het begeven. Het huis stort in elkaar. Nepao wordt eronder bedolven. Het feit dat hij een maand later lachend en zwaaiend op de plek van het ongeluk staat, is een wonder! Regelmatig gebeuren ongelukken in afgelegen gebieden en wordt er een ambulancevlucht van MAF aangevraagd. Dank dat we deze vluchten kunnen aanbieden en bid voor bescherming op de grond en in de lucht. Bid voor de mensen die we naar het ziekenhuis kunnen brengen, maar bid ook voor de mensen die te ver van een landingsbaan wonen en het niet op tijd redden. Bid dat we als MAF ons vliegnetwerk steeds meer kunnen uitbouwen om te helpen waar dit het hardst nodig is. Lees Nepao’s verhaal hier.

Dank God voor een mooie Opwekkingsconferentie tijdens het Pinksterweekend. Dank dat duizenden mensen in geloof mochten worden opgebouwd en velen van hen ook over het werk van MAF hebben gehoord.

Landingsbaan, junglepad en vliegtuig. Tijdens deze Pinksterconferentie konden de bezoekers aan den lijve het verschil ervaren tussen lopen en vliegen. Zij konden kiezen tussen op blote voeten door het junglepad lopen of de weg afsnijden door de landingsbaan te passeren. We zijn dankbaar dat we op deze manier veel mensen het verhaal en belang van MAF duidelijk konden maken. Isolatie is een groot maar haast onzichtbaar probleem in veel landen van deze wereld. Met onze vliegtuigen willen we een brug bouwen en hoop geven. Bid dat de mensen die in de meest afgelegen gebieden wonen, bereikt kunnen worden met hulp en het Evangelie. Bid voor bemoediging, bescherming en Leven.

 • Prijs God dat de bouw van de hangaar in Suriname bijna afgesloten en de verhuizing aanstaande is. Bid voor een spoedige ingebruikname.
 • Prijs God voor het Wereldvoedselprogramma en ZOA die ervoor zorgen dat 400 kinderen in Amudat, Oeganda, te eten krijgen en naar school gaan.
 • Bid om Gods bescherming in het conflict in Soedan en voor vrede en veiligheid in de buurlanden. Bid voor de vluchtelingen die massaal naar Zuid-Soedan komen. Bid voor wijsheid in de inzet van MAF.
 • Bid voor het nieuwste MAF-programma: Guinee. Bid voor goede samenwerking met de autoriteiten en partners.
 • Dank voor het werk van MAF Technologies, die o.a. de levering van Audio-Bijbels verzorgen en zonnepanelen voor ziekenhuizen installeren.

“En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.” Lukas 17:14

Korte stilte. Vragende blikken. Een vastbesloten stap en de stoet vertrekt. Wat een geloof! Jezus heeft zojuist tien melaatse mannen naar de priesters gestuurd terwijl ze nog niet genezen zijn. De schrift leert in Leviticus 14:2 dat een melaatse zich aan de priester dient te vertonen nadat hij genezen is, niet eerder. Het feit dat de mannen zonder tegenstribbelingen op weg gaan, getuigt van hun geloof in de genezende kracht van Jezus. En hun geloof wordt beloond: onderweg naar de priesters worden zij gereinigd. De melaatsheid is over, helemaal over!

Waar Jezus op andere momenten een melaatse ter plekke geneest en naar de priester stuurt (Mat. 8:4), verlangt Jezus in dit geval dat de mannen op weg gaan zonder de uitwerking van de genezing te zien. De situatie herinnert ons aan andere verhalen waarin de uitwerking komt met een stap in geloof. Denk aan de doortocht van de Jordaan waarbij de priesters eerst een voet in de Jordaan moesten zetten voordat het water week (Joz. 3:15). Soms moeten wij eerst een stap in geloof zetten voordat we het wonder kunnen zien. “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” (Heb. 11:1). Misschien is het geloof ook wel een bewijs van zaken die men nóg niet ziet. Laten we vanuit dit geloof bidden!

Malariamug: gevaarlijkste dier ter wereld

Bid voor de vele mensen die vandaag de dag besmet raken met malaria. Bid dat hun leven gespaard mag blijven en er een einde komt aan deze ziekte. Bid dat God erdoorheen gaat werken en wonderen doet.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven jaarlijks meer dan 600.000 mensen aan malaria. Kinderen uit arme gezinnen worden het hardst getroffen, omdat ze geen toegang hebben tot medische zorg. Dokter Mudji ziet het dagelijks in zijn ziekenhuis in Congo gebeuren. “Mensen reizen ver om hulp te krijgen – velen komen te laat. De belangrijkste doodsoorzaak op onze kinderafdeling is zonder twijfel malaria.” MAF vliegt in landen zoals Congo en Papoea-Nieuw-Guinea voor o.a. malariamedicijnen en -netten. Ook vliegen we malariapatiënten naar het ziekenhuis. Bid dat er nog meer van dit soort vluchten kunnen plaatsvinden en ze een wezenlijk verschil zullen maken voor de bevolking. Dank God voor de mogelijkheden die er zijn om malaria te bestrijden en bid dat deze mogelijkheden voor iedereen beschikbaar zullen zijn. Lees een verhaal over malaria hier.

mei

 • Discipelschap in Kenia

  Prijs God dat het Goede Nieuws steeds meer verspreid wordt en gelovigen zelf uitstappen om anderen over hun geloof te vertellen. Bid dat hun getuigenissen op vruchtbare grond zullen vallen en dat God de harten van mensen zal raken.

  “De Samburu-bevolking geloofde in een Schepper-God. Maar voor velen voelde Hij ver weg en kwaad. Door middel van offers en andere rituelen probeerden ze Zijn woede tot bedaren te brengen. Veel stukken van de geestelijke puzzel hadden ze, maar het centrale puzzelstuk miste: Jezus Christus – Bemiddelaar tussen God en mens.” Het Evangelie verandert harten. Zo vertelt een moeder: “Ik roddelde altijd veel. Maar Yeso (Jezus) veranderde mijn hart en hielp me om anderen lief te hebben. Nu praat ik niet slecht over andere mensen. In plaats daarvan toon ik liefde.” De verandering is zo zichtbaar dat buren vragen gaan stellen en de nieuwgelovigen nu elke week op pad gaan om hun persoonlijke verhaal en het verhaal van Gods Liefde te delen. Dank de Heere voor deze discipelen die weer discipelen maken en voor iedereen die het geloof omarmt. Bid dat Zijn woord nog meer mensen zal bereiken. Hier leest u het hele verhaal.

 • Situatie Ryan Koher

  Dank God voor anderhalve maand in vrijheid voor Ryan, Willem en Eric. Dank voor de hereniging met hun gezinnen en bid voor een definitieve sluiting van de zaak.

  Sinds 16 maart zijn Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry voorlopig vrijgelaten uit de gevangenis in Mozambique. Ryan, Annabel en de twee jongens maken het goed en beginnen weer routine te krijgen in hun huis in Mozambique. Ryan meldt zich conform de restricties regelmatig bij de lokale autoriteiten. Het juridische proces loopt. Het is op dit moment niet bekend wanneer het zal worden afgerond. Blijf alstublieft bidden dat de zaak wordt geseponeerd en dat Ryan vrij zal zijn van enige vervolging. Bid ook dat Ryan en Annabel op de Heer blijven vertrouwen in deze tijd van onzekerheid over de uitkomst van de zaak. Actuele informatie over het gezin Koher vindt u hier.

 • Internationale Staf en activiteiten MAF Nederland

  Bid voor de Internationale Stafleden die op verlof naar Nederland komen en voor diegenen die op locatie blijven. Bid voor toerusting, rust en kracht. Bid ook voor de activiteiten van MAF die op de planning staan zoals vliegdagen, Opwekking en de Runway Run.

  Meerdere Nederlandse gezinnen hopen in de komende maanden op hun tweejaarlijkse verlof naar Nederland te komen. Bezoeken aan familie en vrienden, ontmoetingen met betrokkenen en presentaties staan op het programma. We willen graag bidden voor een waardevolle tijd vol bemoediging en rust van hun taken en verantwoordelijkheden op het veld. Dit willen we ook de Internationale Staf toebidden die dit jaar op het veld verblijft. Daarnaast willen we gebed vragen voor de activiteiten die we als MAF Nederland organiseren. Er zijn verschillende vliegdagen gepland, we zullen op Opwekking aanwezig zijn en hopen op D.V. 22 september de Runway Run te organiseren. Dit is een sponsorloop op de landingsbaan in Teuge die veel voorbereiding en 150 enthousiaste hardlopers vraagt. Wilt u bidden dat God deze activiteiten zal zegenen en ze tot Zijn eer mogen zijn?

   

 • Verdere gebedspunten
  • Na een langdurige droogte in Tanzania melden verschillende partners voedseltekorten. Bid voor het Malambo Bible College die voedselhulp biedt aan 300 volwassenen en kinderen.
  • Prijs God voor de nieuwe pendelvlucht van Oeganda naar Yambio, Zuid-Soedan, die dringend nodig is voor ontwikkelingswerkers, zendelingen en de lokale bevolking
  • Prijs God voor een vlucht in Angola die een moeder met zwangerschapsvergiftiging naar een kliniek bracht waar ze een succesvolle, levensreddende behandeling onderging.
  • Bid voor Myanmar. Tot op heden is de situatie niet veranderd. We bidden om vrede!
  • Bid voor visa en andere praktische voorbereidingen van gezinnen die zich voorbereiden op uitzending.

 • Overdenking: wat zit er achter die bocht?

  “En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem?” Lukas 15:20
   

  Het is een bijzonder toneel. Ergens tussen de graanvelden zien we een Joodse man in vol ornaat rennen alsof een wild dier achter hem aanzit. Met de ene hand houdt hij zijn hoofdbedekking vast, met de andere zijn kleren omhoog om er niet over te struikelen. Waar rent hij naartoe? We kijken om ons heen en kunnen niets zien. Voor en achter hem helemaal niets. Of wacht, daar helemaal achterin, net om de bocht zien we een kleine stip op de horizon. Als we de ogen samenknijpen en ons uiterste best doen, kunnen we een jonge man ontwaren die met hangende schouders en gebogen hoofd over de weg schuifelt. Zijn tempo verschilt wezenlijk van dat van de renner. Ondanks de hitte van de middag en zijn zware kledij vertraagt de eerste man zijn tempo niet. Hij heeft iets in het vizier en daar moet hij nú naartoe.

  Het is een buitengewoon en ontzettend mooi beeld. De vreugde van de vader die zijn verloren zoon eindelijk de weg naar huis ziet inslaan. De Bijbel spreekt duidelijke taal: “toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem”. Om op een grote afstand te kunnen kijken, is focus en aandacht nodig. De vader zal dus niet vluchtig omhoog hebben gekeken maar op de uitkijk hebben gestaan. Hij had het vertrouwen en het geloof dat zijn zoon tot hem terug zou keren en heeft gewacht, met verwachting. Laten we met dit rotsvaste vertrouwen gaan bidden dat mensen dichtbij en ver weg over Gods Liefde zullen horen en tot Hem terug zullen keren.

Prijs God dat het Goede Nieuws steeds meer verspreid wordt en gelovigen zelf uitstappen om anderen over hun geloof te vertellen. Bid dat hun getuigenissen op vruchtbare grond zullen vallen en dat God de harten van mensen zal raken.

“De Samburu-bevolking geloofde in een Schepper-God. Maar voor velen voelde Hij ver weg en kwaad. Door middel van offers en andere rituelen probeerden ze Zijn woede tot bedaren te brengen. Veel stukken van de geestelijke puzzel hadden ze, maar het centrale puzzelstuk miste: Jezus Christus – Bemiddelaar tussen God en mens.” Het Evangelie verandert harten. Zo vertelt een moeder: “Ik roddelde altijd veel. Maar Yeso (Jezus) veranderde mijn hart en hielp me om anderen lief te hebben. Nu praat ik niet slecht over andere mensen. In plaats daarvan toon ik liefde.” De verandering is zo zichtbaar dat buren vragen gaan stellen en de nieuwgelovigen nu elke week op pad gaan om hun persoonlijke verhaal en het verhaal van Gods Liefde te delen. Dank de Heere voor deze discipelen die weer discipelen maken en voor iedereen die het geloof omarmt. Bid dat Zijn woord nog meer mensen zal bereiken. Hier leest u het hele verhaal.

Dank God voor anderhalve maand in vrijheid voor Ryan, Willem en Eric. Dank voor de hereniging met hun gezinnen en bid voor een definitieve sluiting van de zaak.

Sinds 16 maart zijn Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry voorlopig vrijgelaten uit de gevangenis in Mozambique. Ryan, Annabel en de twee jongens maken het goed en beginnen weer routine te krijgen in hun huis in Mozambique. Ryan meldt zich conform de restricties regelmatig bij de lokale autoriteiten. Het juridische proces loopt. Het is op dit moment niet bekend wanneer het zal worden afgerond. Blijf alstublieft bidden dat de zaak wordt geseponeerd en dat Ryan vrij zal zijn van enige vervolging. Bid ook dat Ryan en Annabel op de Heer blijven vertrouwen in deze tijd van onzekerheid over de uitkomst van de zaak. Actuele informatie over het gezin Koher vindt u hier.

Bid voor de Internationale Stafleden die op verlof naar Nederland komen en voor diegenen die op locatie blijven. Bid voor toerusting, rust en kracht. Bid ook voor de activiteiten van MAF die op de planning staan zoals vliegdagen, Opwekking en de Runway Run.

Meerdere Nederlandse gezinnen hopen in de komende maanden op hun tweejaarlijkse verlof naar Nederland te komen. Bezoeken aan familie en vrienden, ontmoetingen met betrokkenen en presentaties staan op het programma. We willen graag bidden voor een waardevolle tijd vol bemoediging en rust van hun taken en verantwoordelijkheden op het veld. Dit willen we ook de Internationale Staf toebidden die dit jaar op het veld verblijft. Daarnaast willen we gebed vragen voor de activiteiten die we als MAF Nederland organiseren. Er zijn verschillende vliegdagen gepland, we zullen op Opwekking aanwezig zijn en hopen op D.V. 22 september de Runway Run te organiseren. Dit is een sponsorloop op de landingsbaan in Teuge die veel voorbereiding en 150 enthousiaste hardlopers vraagt. Wilt u bidden dat God deze activiteiten zal zegenen en ze tot Zijn eer mogen zijn?

 

 • Na een langdurige droogte in Tanzania melden verschillende partners voedseltekorten. Bid voor het Malambo Bible College die voedselhulp biedt aan 300 volwassenen en kinderen.
 • Prijs God voor de nieuwe pendelvlucht van Oeganda naar Yambio, Zuid-Soedan, die dringend nodig is voor ontwikkelingswerkers, zendelingen en de lokale bevolking
 • Prijs God voor een vlucht in Angola die een moeder met zwangerschapsvergiftiging naar een kliniek bracht waar ze een succesvolle, levensreddende behandeling onderging.
 • Bid voor Myanmar. Tot op heden is de situatie niet veranderd. We bidden om vrede!
 • Bid voor visa en andere praktische voorbereidingen van gezinnen die zich voorbereiden op uitzending.

“En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem?” Lukas 15:20
 

Het is een bijzonder toneel. Ergens tussen de graanvelden zien we een Joodse man in vol ornaat rennen alsof een wild dier achter hem aanzit. Met de ene hand houdt hij zijn hoofdbedekking vast, met de andere zijn kleren omhoog om er niet over te struikelen. Waar rent hij naartoe? We kijken om ons heen en kunnen niets zien. Voor en achter hem helemaal niets. Of wacht, daar helemaal achterin, net om de bocht zien we een kleine stip op de horizon. Als we de ogen samenknijpen en ons uiterste best doen, kunnen we een jonge man ontwaren die met hangende schouders en gebogen hoofd over de weg schuifelt. Zijn tempo verschilt wezenlijk van dat van de renner. Ondanks de hitte van de middag en zijn zware kledij vertraagt de eerste man zijn tempo niet. Hij heeft iets in het vizier en daar moet hij nú naartoe.

Het is een buitengewoon en ontzettend mooi beeld. De vreugde van de vader die zijn verloren zoon eindelijk de weg naar huis ziet inslaan. De Bijbel spreekt duidelijke taal: “toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem”. Om op een grote afstand te kunnen kijken, is focus en aandacht nodig. De vader zal dus niet vluchtig omhoog hebben gekeken maar op de uitkijk hebben gestaan. Hij had het vertrouwen en het geloof dat zijn zoon tot hem terug zou keren en heeft gewacht, met verwachting. Laten we met dit rotsvaste vertrouwen gaan bidden dat mensen dichtbij en ver weg over Gods Liefde zullen horen en tot Hem terug zullen keren.

Gezinshereniging Ryan Koher

In Mozambique vond eindelijk een gelukkige gezinsreünie plaats! Annabel, Elias en Hezekiah werden na bijna vijf maanden herenigd met Ryan. Prijs God hiervoor en blijf bidden voor een definitieve vrijlating.

Sinds 16 maart zijn Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry na vijf maanden in de gevangenis in Mozambique te hebben gezeten, voorlopig vrijgelaten. Ryan mag het land vooralsnog niet verlaten, maar zijn gezin is nu vanuit de VS teruggekeerd naar Mozambique. Eenmaal terug in hun huis in Nampula, konden zij genieten van een eerste gezamenlijke maaltijd na vijf maanden. Eerder op de dag had Ryan zijn eerste melding volgens de vereisten van de voorlopige vrijlating. Hij moet zich regelmatig melden bij de autoriteiten in Nampula. De advocaat van Ryan blijft de zaak vervolgen en wacht tot de officier van justitie het onderzoek heeft afgerond. Ryan heeft verlichting gevonden van zijn jeuk met nieuwe medicijnen en herstelt. Het gezin geeft aan: “We zijn zo dankbaar voor alle gebeden!” Blijf bidden dat de zaak spoedig wordt geseponeerd en dat Ryan definitief wordt vrijgelaten. Meer informatie vindt u op: www.maf.nl/amerikaanse-maf-piloot-onschuldig-gevangen-genomen-in-mozambique/  

april

 • Eerste moeder bevalt in mama waiting hut

  Dank voor het geslaagde project van MAF Technologies: de mama waiting huts. Deze woonhutten zijn ingericht bij lokale klinieken om moeders in verwachting te ondersteunen. Bid dat dit project een steentje zal bijdragen in de strijd tegen moedersterfte in Papoea-Nieuw-Guinea.

  Het eiland staat op nummer 129 van de 185 landen in de moedersterfte-index van de Wereldbank. Reden hiervoor zijn o.a. de grote afstand tussen dorpen en gezondheidsfaciliteiten. De moeders moeten kiezen tussen een thuisgeboorte in vaak ontoereikende omstandigheden of een urenlange voettocht naar de dichtstbijzijnde kliniek. Joyce is bevallen van baby Stanley, het eerste kind dat geboren werd in een mama waiting hut. In het verleden heeft Joyce vier kinderen ter wereld gebracht nadat ze ‘s nachts zes uur naar de kliniek had gelopen. Deze keer kon Joyce ruimschoots op tijd arriveren, waardoor ze veilig kon bevallen. Bid dat meer mama waiting huts gebouwd kunnen worden en bid voor veiligheid voor de moeders en hun kinderen. 

 • Dankbaarheid voor het wereldwijde MAF-team

  Prijs God voor alle mensen die aan MAF verbonden zijn. Dank dat er zo veel mensen zijn die zich voor MAF inzetten, op de meest verschillende manieren.

  Het werk van MAF ligt volledig in Gods handen en Hij zet veel schouders in om het werk uit te voeren. Zo willen wij de Hem danken voor alle vrijwilligers in Nederland die dit werk mogelijk maken door hun gebed en inzet op o.a. kantoor, evenementen en bij presentaties. Daarnaast willen we danken voor het wereldwijde korps aan Internationale Staf dat in de programmalanden werkt en voor hun gezinnen die dit werk samen dragen. We zijn dankbaar voor alle lokale medewerkers in de programmalanden en de medewerkers op de MAF-kantoren wereldwijd. We willen bidden voor bescherming en zegen op de plek waar iedereen zich bevindt. Bid ook dat het wereldwijde team van MAF mag worden uitgebreid door vrijwilligers, medewerkers en Internationale Staf om nog meer mensen te kunnen dienen.


 • Crisis in Haïti

  Wilt u meebidden voor de veiligheidssituatie in Haïti? MAF heeft moeten besluiten om haar programma tijdelijk te schorsen i.v.m. de kritieke veiligheidsstatus in dit land. Bid voor het land, zijn bevolking en de staf van MAF.

  De situatie in Haïti is sinds afgelopen jaar erg gespannen en werd door MAF nauwlettend in de gaten gehouden. Na het vertrek van de laatste senatoren in januari en de mislukte verkiezingen is de onveiligheid op het eiland toegenomen en vormt ook een risico voor het MAF-personeel. Met de verscherping van de situatie heeft MAF het moeilijke besluit moeten nemen om per april 2023 en tot minimaal januari 2024 haar vliegdienst te stoppen. De vraag naar MAF-vluchten is hoog. MAF vliegt tot acht keer per dag om medische voorraden, voedsel en personeel naar afgelegen locaties te brengen, maar de veiligheid van het personeel vraagt om deze stap. Bid daarom dat er een veilige en duurzame oplossing wordt gevonden, zodat de werkzaamheden in Haïti kunnen worden hervat. Bid dat vrede neerdaalt in dit land en voor andere belangrijke basisbehoeften zoals toegang tot schoon drinkwater.

 • Verdere gebedspunten
  • Zeg dank voor de Audiobijbels die onlangs door MAF Technologies in Papoea-Nieuw-Guinea zijn geschonken aan weduwen en jongeren in de Bethany Baptist Mission Church. 
  • Blijf bidden voor de gemeenschappen die getroffen zijn door de aanhoudende droogte in Oost-Afrika.  
  • Prijs God dat een team van Foundation of Hope kon worden gevlogen om waterputten te slagen en het Evangelie te brengen in Kenia. 
  • Bid voor piloten, passagiers en vliegtuigen nu Zuid-Soedan het natte seizoen ingaat, wat de vliegomstandigheden uitdagender kan maken. 
  • Prijs God voor de succesvolle lancering van de vliegende pendeldienst in Timor-Leste.  

 • Overdenking: iets kwijt?!

  Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? Lukas 15:4  
   

  Een zeker schaap dat zoek is, een penning die verloren is en een zoon die kwijt is geraakt. De Heere Jezus vertelt zijn discipelen drie soortgelijke gelijkenissen. Hij spreekt over drie dingen die verloren gaan. Een blik in de grondtekst onthult de dimensie van dit ‘verloren’ gaan. Anders dan wij misschien kunnen denken, gaat het niet om een simpel zoek of kwijtgeraakt zijn. In de grondtekst betekent het woord ‘apollumi’ niets minder dan vernietigen, sterven of zeker zijn van iemands dood. Deze betekenis strookt dan ook meer met ons gebruik van het woord verloren in zinnen als ‘iemand is verloren’ in plaats van ‘iets is verloren’.  

  De gelijkenissen spreken dus niet over een schaap, penning en zoon die even kwijt zijn en snel weer terug moet worden gevonden omwille van ongemak, maar omwille van een eeuwige verlorenheid waarvan de zekere uitkomst de dood zal zijn. Laten we dit beeld in ons achterhoofd houden als we bidden voor het werk van MAF. De missie die ons drijft is om te vliegen voor Leven. Daarvoor willen we zoeken naar wat verloren is in de jungle, in de woestijn of op andere afgelegen plekken. Dit zonder onze eigen kwetsbaarheid te vergeten en die telkens opnieuw in de handen van onze almachtige Schepper te leggen. Laten we bidden dat Hij vindt wat verloren is.  

Dank voor het geslaagde project van MAF Technologies: de mama waiting huts. Deze woonhutten zijn ingericht bij lokale klinieken om moeders in verwachting te ondersteunen. Bid dat dit project een steentje zal bijdragen in de strijd tegen moedersterfte in Papoea-Nieuw-Guinea.

Het eiland staat op nummer 129 van de 185 landen in de moedersterfte-index van de Wereldbank. Reden hiervoor zijn o.a. de grote afstand tussen dorpen en gezondheidsfaciliteiten. De moeders moeten kiezen tussen een thuisgeboorte in vaak ontoereikende omstandigheden of een urenlange voettocht naar de dichtstbijzijnde kliniek. Joyce is bevallen van baby Stanley, het eerste kind dat geboren werd in een mama waiting hut. In het verleden heeft Joyce vier kinderen ter wereld gebracht nadat ze ‘s nachts zes uur naar de kliniek had gelopen. Deze keer kon Joyce ruimschoots op tijd arriveren, waardoor ze veilig kon bevallen. Bid dat meer mama waiting huts gebouwd kunnen worden en bid voor veiligheid voor de moeders en hun kinderen. 

Prijs God voor alle mensen die aan MAF verbonden zijn. Dank dat er zo veel mensen zijn die zich voor MAF inzetten, op de meest verschillende manieren.

Het werk van MAF ligt volledig in Gods handen en Hij zet veel schouders in om het werk uit te voeren. Zo willen wij de Hem danken voor alle vrijwilligers in Nederland die dit werk mogelijk maken door hun gebed en inzet op o.a. kantoor, evenementen en bij presentaties. Daarnaast willen we danken voor het wereldwijde korps aan Internationale Staf dat in de programmalanden werkt en voor hun gezinnen die dit werk samen dragen. We zijn dankbaar voor alle lokale medewerkers in de programmalanden en de medewerkers op de MAF-kantoren wereldwijd. We willen bidden voor bescherming en zegen op de plek waar iedereen zich bevindt. Bid ook dat het wereldwijde team van MAF mag worden uitgebreid door vrijwilligers, medewerkers en Internationale Staf om nog meer mensen te kunnen dienen.


Wilt u meebidden voor de veiligheidssituatie in Haïti? MAF heeft moeten besluiten om haar programma tijdelijk te schorsen i.v.m. de kritieke veiligheidsstatus in dit land. Bid voor het land, zijn bevolking en de staf van MAF.

De situatie in Haïti is sinds afgelopen jaar erg gespannen en werd door MAF nauwlettend in de gaten gehouden. Na het vertrek van de laatste senatoren in januari en de mislukte verkiezingen is de onveiligheid op het eiland toegenomen en vormt ook een risico voor het MAF-personeel. Met de verscherping van de situatie heeft MAF het moeilijke besluit moeten nemen om per april 2023 en tot minimaal januari 2024 haar vliegdienst te stoppen. De vraag naar MAF-vluchten is hoog. MAF vliegt tot acht keer per dag om medische voorraden, voedsel en personeel naar afgelegen locaties te brengen, maar de veiligheid van het personeel vraagt om deze stap. Bid daarom dat er een veilige en duurzame oplossing wordt gevonden, zodat de werkzaamheden in Haïti kunnen worden hervat. Bid dat vrede neerdaalt in dit land en voor andere belangrijke basisbehoeften zoals toegang tot schoon drinkwater.

 • Zeg dank voor de Audiobijbels die onlangs door MAF Technologies in Papoea-Nieuw-Guinea zijn geschonken aan weduwen en jongeren in de Bethany Baptist Mission Church. 
 • Blijf bidden voor de gemeenschappen die getroffen zijn door de aanhoudende droogte in Oost-Afrika.  
 • Prijs God dat een team van Foundation of Hope kon worden gevlogen om waterputten te slagen en het Evangelie te brengen in Kenia. 
 • Bid voor piloten, passagiers en vliegtuigen nu Zuid-Soedan het natte seizoen ingaat, wat de vliegomstandigheden uitdagender kan maken. 
 • Prijs God voor de succesvolle lancering van de vliegende pendeldienst in Timor-Leste.  

Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? Lukas 15:4  
 

Een zeker schaap dat zoek is, een penning die verloren is en een zoon die kwijt is geraakt. De Heere Jezus vertelt zijn discipelen drie soortgelijke gelijkenissen. Hij spreekt over drie dingen die verloren gaan. Een blik in de grondtekst onthult de dimensie van dit ‘verloren’ gaan. Anders dan wij misschien kunnen denken, gaat het niet om een simpel zoek of kwijtgeraakt zijn. In de grondtekst betekent het woord ‘apollumi’ niets minder dan vernietigen, sterven of zeker zijn van iemands dood. Deze betekenis strookt dan ook meer met ons gebruik van het woord verloren in zinnen als ‘iemand is verloren’ in plaats van ‘iets is verloren’.  

De gelijkenissen spreken dus niet over een schaap, penning en zoon die even kwijt zijn en snel weer terug moet worden gevonden omwille van ongemak, maar omwille van een eeuwige verlorenheid waarvan de zekere uitkomst de dood zal zijn. Laten we dit beeld in ons achterhoofd houden als we bidden voor het werk van MAF. De missie die ons drijft is om te vliegen voor Leven. Daarvoor willen we zoeken naar wat verloren is in de jungle, in de woestijn of op andere afgelegen plekken. Dit zonder onze eigen kwetsbaarheid te vergeten en die telkens opnieuw in de handen van onze almachtige Schepper te leggen. Laten we bidden dat Hij vindt wat verloren is.  

Gebed voor vrijlating Ryan Koher

Op 4 maart zitten Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry vier maanden in de gevangenis in Mozambique. Wilt u blijven bidden voor hun vrijlating, bescherming en bemoediging?

Ryan voelt zich gesterkt door God en het wereldwijde gebed. Dank u wel daarvoor! Volgens de Mozambikaanse wet moet de openbare aanklager na vier maanden de resultaten van het onderzoek indienen bij een rechter. Het rapport wordt dus op 6 maart verwacht. Bid dat het onderzoek inderdaad zal worden afgesloten en dat de aanklager Ryan, Willem en Eric niet zal aanklagen voor het steunen van terrorisme. Bid dat zij spoedig zullen worden vrijlaten. Blijf ook bidden voor de geestelijke en lichamelijke welgesteldheid van de mannen. Vraag God voor volharding in het vertrouwen op Hem en voor standvastigheid, in het toeleven naar 6 maart. Bid ook voor hun gezinnen die in afwachting van het eindoordeel extra spanning zullen ervaren.  Meer informatie vindt u hier.

maart

 • “Wij willen vrede”

  Dank mee voor de succesvolle Senisim-Pasin campagne waarin mensen opstaan tegen geweld. Bid dat de keuze tegen geweld die tijdens deze campagne is gemaakt ook in praktijk zal uitwerken en geweld in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) zal afnemen.

  MAF heeft de medewerkers van Senisim-Pasin naar een aantal gemeenschappen gevlogen, die zo verborgen in de jungle of bergen van PNG liggen dat ze alleen per vliegtuig bereikbaar zijn. Geweld, voornamelijk tegen vrouwen, is hier helaas nog steeds aan de orde van de dag. Yanamlyn, coördinator van de campagne, vertelt: “Het is zorgwekkend dat de gemeenschap geweld als normaal beschouwt. De meeste mannen denken dat elke man dit doet en hoort te doen.” Door voorlichting en persoonlijke gesprekken wordt tijdens de campagne uitgelegd dat het menselijk leven door God gegeven is en daarom met respect en waardigheid behandeld moet worden. En deze boodschap kwam binnen: “Ja, we willen geen gevechten meer. We willen vrede”, wordt er geroepen. Bid dat God de mensen helpt om gewoontes te doorbreken en vanuit Zijn Woord en Liefde met elkaar om te gaan. Lees het hele verhaal hier.

 • Goede internationale samenwerkingen

  Bid voor goede relaties en een vruchtbare samenwerkingen met de lokale autoriteiten en overheden in de landen waarin wij werken. Bid dat de contacten goed verlopen zodat MAF de landen en hun bevolking het beste kan dienen.

  Voor het draaien van onze vliegprogramma’s werkt MAF nauw samen met lokale overheden voor o.a. vliegvergunningen en visa. Dank voor de landen waarin MAF mag vliegen en voor de medewerking van de instanties. Bid voor goed wederzijds begrip en bid dat benodigde toestemmingen steeds opnieuw zullen worden verleend. Soms kunnen cultuurverschillen en andere redenen zorgen voor een vertraging in de processen. Bid dat God hierin een uitweg geeft.

 • Auto-ongeluk en hulp door de lucht

  Dank voor de geslaagde ambulancevlucht voor Fatima in Tsjaad. Bid dat zij en de andere betrokkenen in het auto-ongeluk snel zullen herstellen. Bid voor alle patiënten die dagelijks met een ambulancevlucht naar een ziekenhuis worden gebracht.

  Wat een vreugdevolle dag had moeten zijn, wordt een dag met een zwarte rand. Op de terugweg vanaf de feestlocatie raakt een aantal bruiloftsgasten betrokken bij een verwoestend verkeersongeval in de stad Sarh, in het zuiden van Tsjaad. Een van de overlevenden, de 19-jarige Fatima, wordt door de arts ter plaatse doorverwezen voor meer gespecialiseerde zorg – 550 km verderop. MAF-piloot Betty Dillingham kon Fatima naar Ndjamena vliegen en haar zo een reis van maar liefst 10 tot 12 uur via de weg besparen. Dank God dat de vlucht kon plaatsvinden ondanks het slechte weer onderweg. Bid voor veiligheid op alle vluchten en passend weer om onze operaties uit te voeren. Lees het hele verhaal hier.

 • Verdere gebedspunten
  • Prijs God voor twee IT-medewerkers die het programma in Tsjaad konden bezoeken om verschillende grote IT-upgrades en installaties uit te voeren.
  • Dank voor de langverwachte montage van de hangardeur in Juba, Zuid-Soedan.
  • Bid voor de invulling van verschillende vacatures voor MAF wereldwijd. Bid ook dat de juiste kandidaten voor twee vacatures binnen MAF Nederland (relatiemanager en evenementen medewerker) gevonden zullen worden. Bid voor wijsheid en Gods leiding.
  • Prijs God voor de honderden inwoners van Marsabit en Moyale, Noord-Kenia, die zijn behandeld tijdens een vijfdaagse mobiele medische kliniek.

 • Overdenking: het minste?!

  “Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. […] Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?” Lukas 12:23,25

  De nutteloosheid van het zorgen maken. Jezus spreekt in dit hoofdstuk over de troostende gedachte, dat Hij voor ons zorgt en dat wij niet hoeven te piekeren over ons leven en de dingen die we nodig hebben. Een vrij bekend stuk dat Hij afsluit met een terechte vraag aan zijn omstanders: wie kan door zich zorgen te maken zijn leven met maar één el verlengen? Een scherpe vraag, want zorgen maken ons leven zeker niet langer, maar eerder korter doordat we waardevolle tijd aan iets spenderen dat we sowieso niet kunnen veranderen.

  Allicht zou de vraag al voldoende zijn om de zelfreflectie van de omstanders én ons aan te wakkeren. Echter, Jezus voegt er nog een klein maar fijn detail aan toe: “Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd?” (Lukas 12:26). Zo! Tot nu toe was het woordje “minste” mij niet eerder opgevallen. Jezus beschrijft hier het verlengen van het leven als iets wat heel klein en onbeduidend is. Als we eerlijk zijn, zouden wij een daad als deze toch wel als iets heel groots bestempelen, of niet? Aan het geen zorgen maken, gaat dus een verandering van perspectief vooraf. Wat voor ons groots, moeilijk, onmogelijk lijkt is voor God het minste, geringste en zonder meer mogelijk (Lukas 18:27). Sterker nog: het lijkt voor Hem geen enkel probleem. Wat een perspectiefverandering!

  Laten we met deze instelling bidden want voor God is niets onmogelijk, werkelijk niets!

Dank mee voor de succesvolle Senisim-Pasin campagne waarin mensen opstaan tegen geweld. Bid dat de keuze tegen geweld die tijdens deze campagne is gemaakt ook in praktijk zal uitwerken en geweld in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) zal afnemen.

MAF heeft de medewerkers van Senisim-Pasin naar een aantal gemeenschappen gevlogen, die zo verborgen in de jungle of bergen van PNG liggen dat ze alleen per vliegtuig bereikbaar zijn. Geweld, voornamelijk tegen vrouwen, is hier helaas nog steeds aan de orde van de dag. Yanamlyn, coördinator van de campagne, vertelt: “Het is zorgwekkend dat de gemeenschap geweld als normaal beschouwt. De meeste mannen denken dat elke man dit doet en hoort te doen.” Door voorlichting en persoonlijke gesprekken wordt tijdens de campagne uitgelegd dat het menselijk leven door God gegeven is en daarom met respect en waardigheid behandeld moet worden. En deze boodschap kwam binnen: “Ja, we willen geen gevechten meer. We willen vrede”, wordt er geroepen. Bid dat God de mensen helpt om gewoontes te doorbreken en vanuit Zijn Woord en Liefde met elkaar om te gaan. Lees het hele verhaal hier.

Bid voor goede relaties en een vruchtbare samenwerkingen met de lokale autoriteiten en overheden in de landen waarin wij werken. Bid dat de contacten goed verlopen zodat MAF de landen en hun bevolking het beste kan dienen.

Voor het draaien van onze vliegprogramma’s werkt MAF nauw samen met lokale overheden voor o.a. vliegvergunningen en visa. Dank voor de landen waarin MAF mag vliegen en voor de medewerking van de instanties. Bid voor goed wederzijds begrip en bid dat benodigde toestemmingen steeds opnieuw zullen worden verleend. Soms kunnen cultuurverschillen en andere redenen zorgen voor een vertraging in de processen. Bid dat God hierin een uitweg geeft.

Dank voor de geslaagde ambulancevlucht voor Fatima in Tsjaad. Bid dat zij en de andere betrokkenen in het auto-ongeluk snel zullen herstellen. Bid voor alle patiënten die dagelijks met een ambulancevlucht naar een ziekenhuis worden gebracht.

Wat een vreugdevolle dag had moeten zijn, wordt een dag met een zwarte rand. Op de terugweg vanaf de feestlocatie raakt een aantal bruiloftsgasten betrokken bij een verwoestend verkeersongeval in de stad Sarh, in het zuiden van Tsjaad. Een van de overlevenden, de 19-jarige Fatima, wordt door de arts ter plaatse doorverwezen voor meer gespecialiseerde zorg – 550 km verderop. MAF-piloot Betty Dillingham kon Fatima naar Ndjamena vliegen en haar zo een reis van maar liefst 10 tot 12 uur via de weg besparen. Dank God dat de vlucht kon plaatsvinden ondanks het slechte weer onderweg. Bid voor veiligheid op alle vluchten en passend weer om onze operaties uit te voeren. Lees het hele verhaal hier.

 • Prijs God voor twee IT-medewerkers die het programma in Tsjaad konden bezoeken om verschillende grote IT-upgrades en installaties uit te voeren.
 • Dank voor de langverwachte montage van de hangardeur in Juba, Zuid-Soedan.
 • Bid voor de invulling van verschillende vacatures voor MAF wereldwijd. Bid ook dat de juiste kandidaten voor twee vacatures binnen MAF Nederland (relatiemanager en evenementen medewerker) gevonden zullen worden. Bid voor wijsheid en Gods leiding.
 • Prijs God voor de honderden inwoners van Marsabit en Moyale, Noord-Kenia, die zijn behandeld tijdens een vijfdaagse mobiele medische kliniek.

“Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. […] Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?” Lukas 12:23,25

De nutteloosheid van het zorgen maken. Jezus spreekt in dit hoofdstuk over de troostende gedachte, dat Hij voor ons zorgt en dat wij niet hoeven te piekeren over ons leven en de dingen die we nodig hebben. Een vrij bekend stuk dat Hij afsluit met een terechte vraag aan zijn omstanders: wie kan door zich zorgen te maken zijn leven met maar één el verlengen? Een scherpe vraag, want zorgen maken ons leven zeker niet langer, maar eerder korter doordat we waardevolle tijd aan iets spenderen dat we sowieso niet kunnen veranderen.

Allicht zou de vraag al voldoende zijn om de zelfreflectie van de omstanders én ons aan te wakkeren. Echter, Jezus voegt er nog een klein maar fijn detail aan toe: “Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd?” (Lukas 12:26). Zo! Tot nu toe was het woordje “minste” mij niet eerder opgevallen. Jezus beschrijft hier het verlengen van het leven als iets wat heel klein en onbeduidend is. Als we eerlijk zijn, zouden wij een daad als deze toch wel als iets heel groots bestempelen, of niet? Aan het geen zorgen maken, gaat dus een verandering van perspectief vooraf. Wat voor ons groots, moeilijk, onmogelijk lijkt is voor God het minste, geringste en zonder meer mogelijk (Lukas 18:27). Sterker nog: het lijkt voor Hem geen enkel probleem. Wat een perspectiefverandering!

Laten we met deze instelling bidden want voor God is niets onmogelijk, werkelijk niets!

Gebed voor vrijlating Ryan Koher

Helaas zitten Ryan Koher, W.J. du Plessis en Eric Dry nog steeds in de gevangenis in Mozambique. Wilt u blijven bidden voor hun vrijlating, bescherming en bemoediging? Ryan heeft een brief geschreven waaruit zijn grote vertrouwen in God blijkt.

Dank en bid dat Ryans geloof sterk blijft en zelfs in deze moeilijke tijd groeit. Dank ook mee voor de mogelijkheid om de Bijbel te lezen en te delen over Gods Woord. Ryan schrijft: “Ik heb veel gebeden dat God hier de deuren naar het Evangelie zou openen. Tijdens de kerkdienst mocht ik mensen bemoedigden om daders van het woord te zijn en niet alleen maar hoorders […].” Bid dat God de andere mensen in de gevangenis door Ryans daden en woorden zal aanraken. Bid ook voor lichamelijke gezondheid van Ryan. Hij wordt goed behandeld in de gevangenis. Wel heeft hij wat last van de gevolgen van insectenbeten. De advocaat van Ryan blijft voor zijn vrijlating pleiten bij de autoriteiten. Meer informatie vindt u hier.

februari

 • Gezegend 2022

  Dank voor al de projecten waarvoor MAF in 2022 mocht vliegen en voor de overweldigende jaarafsluiting. Bid voor Gods leiding en zegen in 2023 voor MAF wereldwijd.

  In 2022 zijn er weer duizenden vluchten gemaakt voor mensen in afgelegen gebieden. Bijbels, voedsel, bouwmaterialen, schoolboeken, zendelingen, kerkleiders, artsen en patiënten zijn vervoerd. Dank God voor al deze projecten en de rol die MAF erin mocht spelen en prijs Hem voor de goede financiële jaarafsluiting. MAF Nederland mocht dankzij de verdubbelactie en alle giften die in de loop van 2022 zijn gegeven zelfs boven de begroting uitkomen. Dit ondanks de financiële uitdagingen in Nederland. Met dit geld kunnen nog eens extra projecten worden gefinancierd die eerder niet bekostigd konden worden. We willen de Heere danken voor zijn voorzienigheid en Hem danken voor iedere betrokken ondersteuner in Nederland. Ook voor u, die u ons zo trouw in gebed begeleidt. Dat is een zeer belangrijke dienst. Bedankt!

 • 60 jaar dienst in Tanzania

  Dank mee dat MAF nu al 60 jaar werk in Tanzania mag vieren. Dank voor de waardevolle vluchten die in deze tijd hebben plaatsgevonden en bid voor de toekomstige vluchten.

  Het programma in Tanzania is in 1963 gestart. Een van de belangrijkste diensten zijn de medische- en zendingssafari’s die door MAF worden uitgevoerd. Hierbij worden teams van artsen en voorgangers naar afgelegen plekken gevlogen om medische behandelingen uit te voeren en het Evangelie te delen. Dank dat door de jaren heen veel leden van de lokale Maasai-bevolking tot geloof zijn gekomen en veel kerken zijn gesticht. Dank ook dat het sterftecijfer van moeders en baby’s lijkt af te nemen. Bid dat het werk in Tanzania mag doorgaan. Momenteel heeft het MAF-programma van Tanzania geen vaste piloot. Voormalige MAF-piloten springen bij om het programma draaiende te houden. We zijn dankbaar voor deze piloten en bidden voor nieuwe vaste piloten die bereid zijn om de roeping tot aan de uiteinden der aarde te volgen.

 • Van onderwijs en inwijding van voorgangers tot storm op zee

  Dank mee voor het grote en diverse aantal vluchten dat MAF in Papoea-Nieuw-Guinea mag uitvoeren. Bid voor veiligheid voor de vluchten en om zegen voor de plekken waar we komen.

  In Mougulu heeft de allereerste groep leerlingen de 10e klas afgerond. MAF mocht een essentiële rol spelen in de geschiedenis van deze school door groenten, bouwmaterialen, personeel en meer te vliegen. Dank voor deze mijlpaal en bid voor de leerlingen en hun toekomst. Dank mee voor de inwijding van zes voorgangers in de Dusin-gemeenschap. Bid voor hun taak om mensen in het geloof en onderwijs over Gods Woord te leiden. Bid tot slot voor de bewoners van Wuvulu. Elk jaar rond januari versterken de winden voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea en veranderen de zee voor een paar weken in gevaarlijk en verraderlijk gebied. Voor het afgelegen eiland Wuvulu betekent dit dat het niet langer veilig is om per boot naar het vaste land te reizen. Gedurende deze weken is MAF de enige verbinding met de buitenwereld. Bid om veilige vluchten en bescherming voor de bewoners.

 • Myanmar

  Wilt u blijven bidden voor Myanmar? Bid voor veiligheid in het land en voor het beëindigen van de gevechten.

  De situatie in Myanmar is weinig veranderd. Nog steeds wordt veel gevochten en lijkt een einde van de gevechten en stabilisering van de situatie niet in zicht. Bidt u mee voor het land en zijn bevolking? Bid mee voor de verzorging met voedsel en essentiële benodigdheden. Bid dat vrede intrede mag nemen en dat er mogelijkheden en openingen ontstaan voor MAF en andere organisaties om hulp te leveren. Pas als de situatie gestabiliseerd is, kan de landingsbaan worden voltooid en kunnen volgende stappen worden ondernomen om een vliegprogramma op te starten. Bid dat God ingrijpt en draag de bevolking van het land op aan Hem.

 • Overdenking: beschermende muur

  Rond Kerst kregen wij op kantoor een brief van een donateur binnen die ons raakte. In de brief stond een gebed beschreven van Gerrit Kloos (1937-2007) ter bemoediging voor ons en het werk van MAF. We vinden dit gebaar en gebed zo mooi dat we hem graag met u delen, ter bemoediging voor uw aanhoudend gebed:

  De Kracht van het Gebed

  “Ik bid voor jou”(vier kleine woordjes)
  Maar wat wordt er veel in gezegd
  Al je verdriet, je pijn, je wanhoop
  Wordt voor Gods troon terneer gelegd.

  Zo lang er mensen voor je bidden
  Sta je in het leven niet alleen
  Zij bouwen met gevouwen handen
  Een muur beschermend om je heen.

  Want zelfs de pijlen van de boze
  Ze raken je daar binnen niet
  ‘t Gebed verleent je moed en krachten
  ‘t Draagt al je zorgen en verdriet.

  Het zal je hoeden voor verdwalen
  Bij God klop je nooit vergeefs aan.
  Hij hoort naar hen die naar Hem vragen
  Want God laat nooit een bidder staan.

  Hartelijk dank voor uw gebed!

Dank voor al de projecten waarvoor MAF in 2022 mocht vliegen en voor de overweldigende jaarafsluiting. Bid voor Gods leiding en zegen in 2023 voor MAF wereldwijd.

In 2022 zijn er weer duizenden vluchten gemaakt voor mensen in afgelegen gebieden. Bijbels, voedsel, bouwmaterialen, schoolboeken, zendelingen, kerkleiders, artsen en patiënten zijn vervoerd. Dank God voor al deze projecten en de rol die MAF erin mocht spelen en prijs Hem voor de goede financiële jaarafsluiting. MAF Nederland mocht dankzij de verdubbelactie en alle giften die in de loop van 2022 zijn gegeven zelfs boven de begroting uitkomen. Dit ondanks de financiële uitdagingen in Nederland. Met dit geld kunnen nog eens extra projecten worden gefinancierd die eerder niet bekostigd konden worden. We willen de Heere danken voor zijn voorzienigheid en Hem danken voor iedere betrokken ondersteuner in Nederland. Ook voor u, die u ons zo trouw in gebed begeleidt. Dat is een zeer belangrijke dienst. Bedankt!

Dank mee dat MAF nu al 60 jaar werk in Tanzania mag vieren. Dank voor de waardevolle vluchten die in deze tijd hebben plaatsgevonden en bid voor de toekomstige vluchten.

Het programma in Tanzania is in 1963 gestart. Een van de belangrijkste diensten zijn de medische- en zendingssafari’s die door MAF worden uitgevoerd. Hierbij worden teams van artsen en voorgangers naar afgelegen plekken gevlogen om medische behandelingen uit te voeren en het Evangelie te delen. Dank dat door de jaren heen veel leden van de lokale Maasai-bevolking tot geloof zijn gekomen en veel kerken zijn gesticht. Dank ook dat het sterftecijfer van moeders en baby’s lijkt af te nemen. Bid dat het werk in Tanzania mag doorgaan. Momenteel heeft het MAF-programma van Tanzania geen vaste piloot. Voormalige MAF-piloten springen bij om het programma draaiende te houden. We zijn dankbaar voor deze piloten en bidden voor nieuwe vaste piloten die bereid zijn om de roeping tot aan de uiteinden der aarde te volgen.

Dank mee voor het grote en diverse aantal vluchten dat MAF in Papoea-Nieuw-Guinea mag uitvoeren. Bid voor veiligheid voor de vluchten en om zegen voor de plekken waar we komen.

In Mougulu heeft de allereerste groep leerlingen de 10e klas afgerond. MAF mocht een essentiële rol spelen in de geschiedenis van deze school door groenten, bouwmaterialen, personeel en meer te vliegen. Dank voor deze mijlpaal en bid voor de leerlingen en hun toekomst. Dank mee voor de inwijding van zes voorgangers in de Dusin-gemeenschap. Bid voor hun taak om mensen in het geloof en onderwijs over Gods Woord te leiden. Bid tot slot voor de bewoners van Wuvulu. Elk jaar rond januari versterken de winden voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea en veranderen de zee voor een paar weken in gevaarlijk en verraderlijk gebied. Voor het afgelegen eiland Wuvulu betekent dit dat het niet langer veilig is om per boot naar het vaste land te reizen. Gedurende deze weken is MAF de enige verbinding met de buitenwereld. Bid om veilige vluchten en bescherming voor de bewoners.

Wilt u blijven bidden voor Myanmar? Bid voor veiligheid in het land en voor het beëindigen van de gevechten.

De situatie in Myanmar is weinig veranderd. Nog steeds wordt veel gevochten en lijkt een einde van de gevechten en stabilisering van de situatie niet in zicht. Bidt u mee voor het land en zijn bevolking? Bid mee voor de verzorging met voedsel en essentiële benodigdheden. Bid dat vrede intrede mag nemen en dat er mogelijkheden en openingen ontstaan voor MAF en andere organisaties om hulp te leveren. Pas als de situatie gestabiliseerd is, kan de landingsbaan worden voltooid en kunnen volgende stappen worden ondernomen om een vliegprogramma op te starten. Bid dat God ingrijpt en draag de bevolking van het land op aan Hem.

Rond Kerst kregen wij op kantoor een brief van een donateur binnen die ons raakte. In de brief stond een gebed beschreven van Gerrit Kloos (1937-2007) ter bemoediging voor ons en het werk van MAF. We vinden dit gebaar en gebed zo mooi dat we hem graag met u delen, ter bemoediging voor uw aanhoudend gebed:

De Kracht van het Gebed

“Ik bid voor jou”(vier kleine woordjes)
Maar wat wordt er veel in gezegd
Al je verdriet, je pijn, je wanhoop
Wordt voor Gods troon terneer gelegd.

Zo lang er mensen voor je bidden
Sta je in het leven niet alleen
Zij bouwen met gevouwen handen
Een muur beschermend om je heen.

Want zelfs de pijlen van de boze
Ze raken je daar binnen niet
‘t Gebed verleent je moed en krachten
‘t Draagt al je zorgen en verdriet.

Het zal je hoeden voor verdwalen
Bij God klop je nooit vergeefs aan.
Hij hoort naar hen die naar Hem vragen
Want God laat nooit een bidder staan.

Hartelijk dank voor uw gebed!

Gebed voor vrijlating Ryan Koher

Zoals eerder vermeld zijn de Amerikaan Ryan Koher en de Zuid-Afrikanen W.J. du Plessis en Eric Dry op vier november onschuldig in de gevangenis in Mozambique vastgezet. Helaas zijn zij tot op heden nog niet vrijgelaten. Bidt u mee voor een spoedige vrijlating en bescherming voor hun lichaam en geest?

MAF staat in frequent contact met Ryan, de advocaten en de overheid. Het gaat naar omstandigheden goed met Ryan. Zijn geloof in de Heere en het Woord van God houden hem naar eigen zeggen staande. Wilt u meebidden dat hij, evenals de heren Plessis en Dry, gesterkt en bemoedigd zal worden door God? Bid dat zij een vaste geest mogen behouden en niet door angst en onzekerheid overweldigd zullen worden. Bid voor een spoedige vrijlating en draag ook hun gezinnen op aan de Heere. Blijf bidden voor Mozambique waar vaak geweld en aanslagen heersen. Bid dat Gods vrede intrede mag nemen en bid voor de taak die MAF hierin mag vervullen.

januari

 • Hulp na motorongeluk

  Dank en bid voor de mogelijkheid van MAF om regelmatig ambulancevluchten uit te voeren. Bid dat de piloten op tijd zullen zijn om de patiënten naar het ziekenhuis te brengen en bid voor wijsheid en goede uitrusting van het medische personeel in de ziekenhuizen.

  Toen William White een motorongeluk had, was tijd van essentieel belang. Gelukkig kon MAF hem op tijd bereiken en voor behandeling naar Monrovia, Liberia, vliegen. Een familielid schreef: “Mijn broer William is opgenomen met de diagnose: ingeklapte rechterlong, gebroken ribben, zwelling in nek en borst. Inmiddels gaat het beter met hem. Het was zwaar, maar we danken God voor Zijn bescherming en dat hij MAF gebruikte om ons te helpen. Het duurt normaliter twee dagen om vanuit Zwedru over de weg naar Monrovia te reizen; volgens de artsen had William zo’n reis niet overleefd.” Dank mee voor de vlucht en de hulp die William mocht ontvangen. Bid dat vluchten zoals deze aan de glorie en eer van God mogen bijdragen.

 • Zonnepanelen voor school

  Dank en bid voor de technische tak van MAF, MAF Technologies, die met behulp van technische middelen zoals Audiobijbels, radio-installaties en zonnepanelen veel mensen in Papoea-Nieuw-Guinea toegang tot het Evangelie verschaft.

  Dank voor een geslaagd zendingsevenement in Lufa en Goroka. Tijdens dit evenement is het Evangelie gedeeld met de mensen uit de omgeving. Bid dat het Woord dat is gedeeld vrucht mag dragen. Daarnaast heeft MAF Technologies in zes dorpen rondom Telefomin mini-solarkits uitgedeeld. Manager Bryan Mathew, legt uit: “De mini-zonnekits voor thuis zijn erg waardevol voor de gezinnen. Op deze manier kunnen de kinderen hun schoolopdrachten maken ook als het buiten donker is. Tevens vervangen deze lampen de huidige petroleumlampen, waardoor de milieuvervuiling wordt verminderd.” Dank voor deze praktische hulp en bid voor de schoolopleiding van deze kinderen.

 • Trouwe Internationale Staf

  Dank mee voor de 31 Internationale Stafleden die vanuit Nederland zijn uitgezonden, vaak met echtgenoot en kinderen, en de 11 kandidaten die zich op hun uitzending voorbereiden. Dank voor hun vreugde aan het werk en bid voor kracht en volharding.

  Dank voor hen die al vele jaren zijn uitgezonden en hun thuis hebben gevonden in het land waar ze wonen. Bid voor een stabiele situatie met vrienden en kerk aan hun zijde. Bid ook voor kracht en wijsheid in het omgaan met het grote aantal hulpvragen die aan MAF maar ook aan hen persoonlijk gericht worden. We willen bidden voor degenen die pas net zijn uitgezonden en hun plek nog moeten vinden in een nieuw land. Bid voor Gods steun in deze fase. Tot slot, bid ook voor de kandidaten in voorbereiding. Bid voor de examens, de tijd op de Bijbelschool, hun geestelijke toerusting en de praktische zaken zoals het verschepen van inboedel en het aanvragen van visa.

 • Medische vooruitgang boeken?

  Dank dat de landingsbaan op Autauro eiland, Timor-Leste, sinds haar opening in het voorjaar van 2022 veel mensen tot zegen mocht zijn. Bid voor de bewoners van het eiland die door de zee afgesneden zijn van veel basisvoorzieningen zoals medische zorg.

  Kortgeleden heeft MAF een medisch team van de organisatie Maluk Timor naar het Autauro eiland gevlogen. Medewerker Ananias vertelt: “We houden hier interviews met de lokale bevolking en gezondheidswerkers om de problemen rondom medische zorg in kaart te brengen. Op basis van deze interviews proberen we oplossingen te vinden en door te voeren. Maluk Timor vliegt al jaren met MAF omdat MAF op een veilige en effectieve manier de afgelegen streken van Timor-Leste bereikbaar maakt.” Dank mee voor initiatieven die zich inzetten voor de verbetering van de gezondheidszorg in landen zoals Timor-Leste. Bid dat elke stap, hoe groot of klein ook, van betekenis mag zijn in het groter geheel.

 • Overdenking: een hart van nederigheid

  “Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” Lukas 14:11

  Met het bovenstaande vers eindigt Jezus een van Zijn gelijkenissen over een bruiloftsfeest. Hij spreekt erover dat een gast niet zichzelf de ereplaats moet geven, maar de ereplaats toegewezen moet krijgen. Eén van de vele voorbeelden over nederigheid die Jezus in zijn leer geeft. Als we in de grondtekst kijken, dan zien we dat het Griekse woord voor nederigheid ‘tapeinoó’ is. Nederigheid betekent daarin het volledig afhankelijk maken van God. Dit doen we door het vertrouwen op onszelf los te laten en volledig op Hem te vertrouwen. Hierdoor wordt de Heere verhoogd tot onze enige steun en toeverlaat en kunnen wij volledig door Hem worden vervuld.

  Deze definitie volgend is gebed een erg mooie manier om ons nederig op te stellen. In gebed maken we ons afhankelijk van God. We volgen de oproep van Paulus uit Filippenzen 4, vers 6: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God […].” Door een gebed uit te spreken geven we het stuur als het ware in de handen van God en stellen ons vertrouwen op Hem. En dan gebeurt iets wonderbaarlijks zoals Paulus in het volgende vers beschrijft: “[…] en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” Misschien is dat wel een aspect van het volledig vervuld zijn door Hem waaruit nederigheid spreekt.

Dank en bid voor de mogelijkheid van MAF om regelmatig ambulancevluchten uit te voeren. Bid dat de piloten op tijd zullen zijn om de patiënten naar het ziekenhuis te brengen en bid voor wijsheid en goede uitrusting van het medische personeel in de ziekenhuizen.

Toen William White een motorongeluk had, was tijd van essentieel belang. Gelukkig kon MAF hem op tijd bereiken en voor behandeling naar Monrovia, Liberia, vliegen. Een familielid schreef: “Mijn broer William is opgenomen met de diagnose: ingeklapte rechterlong, gebroken ribben, zwelling in nek en borst. Inmiddels gaat het beter met hem. Het was zwaar, maar we danken God voor Zijn bescherming en dat hij MAF gebruikte om ons te helpen. Het duurt normaliter twee dagen om vanuit Zwedru over de weg naar Monrovia te reizen; volgens de artsen had William zo’n reis niet overleefd.” Dank mee voor de vlucht en de hulp die William mocht ontvangen. Bid dat vluchten zoals deze aan de glorie en eer van God mogen bijdragen.

Dank en bid voor de technische tak van MAF, MAF Technologies, die met behulp van technische middelen zoals Audiobijbels, radio-installaties en zonnepanelen veel mensen in Papoea-Nieuw-Guinea toegang tot het Evangelie verschaft.

Dank voor een geslaagd zendingsevenement in Lufa en Goroka. Tijdens dit evenement is het Evangelie gedeeld met de mensen uit de omgeving. Bid dat het Woord dat is gedeeld vrucht mag dragen. Daarnaast heeft MAF Technologies in zes dorpen rondom Telefomin mini-solarkits uitgedeeld. Manager Bryan Mathew, legt uit: “De mini-zonnekits voor thuis zijn erg waardevol voor de gezinnen. Op deze manier kunnen de kinderen hun schoolopdrachten maken ook als het buiten donker is. Tevens vervangen deze lampen de huidige petroleumlampen, waardoor de milieuvervuiling wordt verminderd.” Dank voor deze praktische hulp en bid voor de schoolopleiding van deze kinderen.

Dank mee voor de 31 Internationale Stafleden die vanuit Nederland zijn uitgezonden, vaak met echtgenoot en kinderen, en de 11 kandidaten die zich op hun uitzending voorbereiden. Dank voor hun vreugde aan het werk en bid voor kracht en volharding.

Dank voor hen die al vele jaren zijn uitgezonden en hun thuis hebben gevonden in het land waar ze wonen. Bid voor een stabiele situatie met vrienden en kerk aan hun zijde. Bid ook voor kracht en wijsheid in het omgaan met het grote aantal hulpvragen die aan MAF maar ook aan hen persoonlijk gericht worden. We willen bidden voor degenen die pas net zijn uitgezonden en hun plek nog moeten vinden in een nieuw land. Bid voor Gods steun in deze fase. Tot slot, bid ook voor de kandidaten in voorbereiding. Bid voor de examens, de tijd op de Bijbelschool, hun geestelijke toerusting en de praktische zaken zoals het verschepen van inboedel en het aanvragen van visa.

Dank dat de landingsbaan op Autauro eiland, Timor-Leste, sinds haar opening in het voorjaar van 2022 veel mensen tot zegen mocht zijn. Bid voor de bewoners van het eiland die door de zee afgesneden zijn van veel basisvoorzieningen zoals medische zorg.

Kortgeleden heeft MAF een medisch team van de organisatie Maluk Timor naar het Autauro eiland gevlogen. Medewerker Ananias vertelt: “We houden hier interviews met de lokale bevolking en gezondheidswerkers om de problemen rondom medische zorg in kaart te brengen. Op basis van deze interviews proberen we oplossingen te vinden en door te voeren. Maluk Timor vliegt al jaren met MAF omdat MAF op een veilige en effectieve manier de afgelegen streken van Timor-Leste bereikbaar maakt.” Dank mee voor initiatieven die zich inzetten voor de verbetering van de gezondheidszorg in landen zoals Timor-Leste. Bid dat elke stap, hoe groot of klein ook, van betekenis mag zijn in het groter geheel.

“Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” Lukas 14:11

Met het bovenstaande vers eindigt Jezus een van Zijn gelijkenissen over een bruiloftsfeest. Hij spreekt erover dat een gast niet zichzelf de ereplaats moet geven, maar de ereplaats toegewezen moet krijgen. Eén van de vele voorbeelden over nederigheid die Jezus in zijn leer geeft. Als we in de grondtekst kijken, dan zien we dat het Griekse woord voor nederigheid ‘tapeinoó’ is. Nederigheid betekent daarin het volledig afhankelijk maken van God. Dit doen we door het vertrouwen op onszelf los te laten en volledig op Hem te vertrouwen. Hierdoor wordt de Heere verhoogd tot onze enige steun en toeverlaat en kunnen wij volledig door Hem worden vervuld.

Deze definitie volgend is gebed een erg mooie manier om ons nederig op te stellen. In gebed maken we ons afhankelijk van God. We volgen de oproep van Paulus uit Filippenzen 4, vers 6: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God […].” Door een gebed uit te spreken geven we het stuur als het ware in de handen van God en stellen ons vertrouwen op Hem. En dan gebeurt iets wonderbaarlijks zoals Paulus in het volgende vers beschrijft: “[…] en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” Misschien is dat wel een aspect van het volledig vervuld zijn door Hem waaruit nederigheid spreekt.