0 items € 0,00

FAQ

ALGEMEEN

Wanneer ik interesse heb om bij MAF te gaan werken, hoe zet ik de eerste stap?
Voor algemene informatie over werken bij MAF en de specifieke functie-eisen voor piloot en vliegtuigtechnicus kun je kijken op de website van MAF Nederland. Verder kun je de nieuwsbrieven aanvragen van Internationale Staf, om te lezen hoe het is om als MAF piloot of vliegtuigtechnicus werkzaam te zijn. Ook kan het helpen de presentaties van verlofgangers te bezoeken.
Daarnaast kun je je op de website inschrijven voor de nieuwsbrief “MAF Experience”. Hiermee krijg je regelmatig informatie en nieuwsfeiten over werken bij MAF.
Wanneer ik interesse heb om bij MAF te gaan werken, hoe pak ik dat aan?
De eerste stap is om op de website van MAF Nederland het Interest Form in te vullen. Na ontvangst van het formulier zal MAF Nederland contact met je opnemen.
Hoe oud moet je zijn om bij MAF te werken?
MAF hanteert geen echte minimale leeftijdsgrens. De leeftijd van 23 jaar wordt genoemd omdat er bij uitzending wordt gekeken naar een bepaalde mate van ‘volwassenheid‘. Uiteraard kun je wel veel eerder starten met de opleiding.
Waarom vraagt MAF naar je kerkelijke betrokkenheid?
Het voldoen aan de vaktechnische eisen is essentieel voor werken bij MAF, maar niet het enige criterium. Een meelevend lidmaatschap van een protestants-christelijke kerk of gemeente is een ander, voor MAF belangrijk criterium. Het heeft belangrijke consequenties voor de onderlinge betrokkenheid en ondersteuning. Bijvoorbeeld hoe je vanuit je kerk of gemeente (sociaal, pastoraal en financieel) wordt ondersteund. En ook voor het werken en wonen in teamverband binnen een MAF programma.
Welke persoonlijke eigenschappen passen bij het wonen en werken in een cross- en multiculturele samenleving?
Een aantal termen die hierbij passen zijn stressbestendig en flexibel, volhardend en optimistisch, dienstbaar en relatiegericht. Daarbij dien je te beschikken over een goede fysieke en mentale gezondheid.

PILOOT & OPLEIDING 

Wat is er nodig om operationeel piloot bij MAF te worden?
Vliegtechnisch dien je in bezit te zijn van een Commercial Pilot License (CPL) met Instrument Rating (IR) en minimaal 500 uur vliegervaring. Als je de opleiding hebt gevolgd bij Mission Aviation Training Centre (MATC) in Teuge, zijn er aanzienlijk minder uren nodig. Daarnaast wordt verwacht dat je in overleg met MAF Nederland een technische evaluatie met positief resultaat aflegt. Naast de vliegtechnische eisen zal er gekeken worden in hoeverre je persoonlijke eigenschappen het wonen en werken in een cross- en multiculturele context mogelijk maken.
Ik zit nog op school. Hoe kan ik mij het beste voorbereiden?
Het is belangrijk om een adequaat vakkenpakket te kiezen met in ieder geval wiskunde en natuurkunde ter voorbereiding op de vliegopleiding. Verder is het goed om een beroepsopleiding te volgen en werkervaring op te doen. Mocht je ooit uitgezonden worden, eens zul je ook weer terugkeren naar Nederland. Het is dan belangrijk om een beroepsdiploma te hebben om je zo weer op de arbeidsmarkt te kunnen begeven.
Waar kan ik het beste de opleiding voor piloot gaan doen?
MATC is in Europa de door MAF Internationaal aangewezen vliegopleiding voor toekomstige MAF piloten. De opleiding sluit nauw aan bij het werk van MAF en de door hen gehanteerde Standard Operating Procedures. Tussen MAF en MATC is regelmatig contact om de kandidaten en hun voortgang te bespreken.
Hoeveel kost de opleiding tot MAF vlieger bij MATC?
De totale opleiding bij MATC bedraagt ongeveer € 80.000,-. Dit bestaat uit de opleidingskosten, de benodigde ervaringsuren, alle kosten voor theoriestudie en de praktijk- en theorie-examens.
Hoe lang duurt het om de PPL te behalen?
Afhankelijk van jouw inzet, motivatie en natuurlijke aanleg, dien je rekening te houden met een opleidingsduur van ruim een jaar, bij eenmaal per week een vliegles. Bij het volgen van de MATC syllabus zal het sneller gaan, maar het zal ook meer investering (tijd, energie etc.) van je vragen.
Kan ik ‘fulltime’ bij MATC aan de slag? Hoe lang duurt de complete opleiding?
Met MATC kun je afspraken maken over het aantal vlieglessen per week. De tijd die nodig is om de ervaringsuren op te bouwen (na PPL en na IR) is afhankelijk van de beschikbare tijd die je hebt. Daarnaast kost de studie voor de theorie-examens van het beroepsbrevet minimaal 6 maanden.
Is de opleiding bij MATC een garantie om MAF piloot te worden?
Nee, je zult elk deel van de opleiding met succes af moeten ronden. Nadat je de PPL hebt afgerond en enige ervaring hebt opgedaan, doe je een vliegassessment bij MATC. Een positieve uitslag hiervan is een belangrijke indicatie voor MAF dat het resterende deel van de opleiding moet gaan lukken. Op basis hiervan volgt het selectiegesprek met MAF Nederland. Bij een positieve uitslag krijg je de status van ‘kandidaat MAF piloot’.
Aan het eind van de complete opleiding volgt nog een technische evaluatie als onderdeel van de formele sollicitatie procedure. Heb je de opleiding bij MATC doorlopen en alle assessments met goede resultaten behaald, dan is deze eindevaluatie geen verrassing meer.
Ik ben ouder dan 30 jaar. Kan ik nog steeds met de vliegopleiding beginnen?
Als je ouder bent dan 30 kun je nog steeds beginnen met een vliegopleiding voor MAF. Wel blijkt in de praktijk dat met het ouder worden, de flexibiliteit die nodig is voor een goed leerproces afneemt. Dat betekent dat de kans op een succesvolle afronding van de opleiding lager is.
Diezelfde flexibiliteit is ook nodig voor het kunnen wonen en werken in een ontwikkelingsland. Het hebben van een gezin met schoolgaande kinderen maakt het vaak moeilijker om een passende plek te vinden. Het is daarom heel belangrijk om in overleg met MAF Nederland een weloverwogen beslissing te maken voordat men op latere leeftijd aan een vliegopleiding begint. 
Ik ben al piloot en heb ervaring. Kan ik meteen aan de slag?
Het werk van een MAF piloot is meer dan vliegen alleen. Een MAF piloot is sterk op zichzelf aangewezen. Ook vraagt het bijzondere kwaliteiten om het werken en wonen in een cross- en multiculturele omgeving mogelijk te maken. Ervaring heeft ons laten zien dat niet iedere piloot hiervoor geschikt is. Daarom hanteert MAF een aantal assessments om op deze aspecten een piloot te beoordelen. In het gesprek met MAF Nederland kan hier over gesproken worden. MATC kan technisch advies worden gevraagd en waar nodig aanvullende training verzorgen om je ervaring aan te laten sluiten bij MAF eisen.
Ik draag een bril en/of ben kleurenblind. Kan ik piloot bij MAF worden?
Er is onderscheid tussen het dragen van een bril en kleurenblindheid.
Kleurenblindheid is een belemmering om beroepspiloot te worden en daarom ook voor een MAF piloot. Het geeft problemen bij het interpreteren van waarschuwingslampjes in de cockpit en de steeds meer aanwezig digitale displays. Het is daarom niet mogelijk om beroepspiloot (en daarmee MAF piloot) te worden wanneer je kleurenblind bent.

Het dragen van een bril hoeft geen probleem te zijn om MAF piloot te worden.
Specifieke, grote afwijkingen kunnen een probleem zijn en moeten per geval worden besproken met een keuringsarts. Over het algemeen hoeft een gangbare, (lichte) afwijking geen bezwaar te zijn.
 
Het is verstandig om bij specifieke afwijkingen de medische criteria te checken of een medische keuring te doen. Zo weet je zeker dat er medisch gezien wel of geen bezwaren zijn om piloot te worden.

VLIEGTUIGTECHNICUS & OPLEIDING 

Wat is nodig om vliegtuigtechnicus bij MAF te worden?
De criteria die MAF voor een vliegtuigtechnicus hanteert zijn even zwaar als voor een vliegtuigtechnicus bij een commerciële luchtvaartmaatschappij. Dat betekent dat je in het bezit moet zijn van een gedegen vakopleiding (basis EASA Part 66 AML) en de selecties met goed gevolg doorlopen moet hebben. Naast de technische eisen, zal er gekeken worden in hoeverre je persoonlijke eigenschappen het wonen en werken in een cross- en multiculturele context mogelijk maken.
Welk niveau vooropleiding is nodig om de opleiding tot vliegtuigtechnicus te volgen?
Om toegelaten te worden tot de opleiding MBO-BOL4 Part 66 opleidingen heb je minimaal deze vooropleiding nodig:
  • VMBO Theoretische leerweg, Gemengde leerweg of Kaderberoepsgerichte leerweg in de sector techniek of groen. Een andere sector is ook mogelijk indien wiskunde en natuurkunde tot het pakket behoren. Heb je op het VMBO erg veel moeite met natuur- en wiskunde, dan zullen deze vakken op het MBO ook pittig zijn. Het is echter haalbaar voor gemotiveerde en toegewijde studenten.
  • Een overgangsbewijs van Havo 3 naar Havo 4 is ook geldig.
  • Meer specifieke informatie (o.a. over toelatingseisen) vind je bij de betreffende opleidingsinstituten.
Ik zit nog op de middelbare school. Hoe kan ik het traject het beste voortzetten?
Het is belangrijk je schoolopleiding af te maken. Als je nu al weet welke vervolgopleiding je wilt gaan doen, kijk dan of je lessenpakket aansluit, zie vraag 4. Start na de middelbare school met een opleiding MBO Luchtvaarttechniek (Part 147 erkende opleiding).
Waar kan ik de opleiding MBO Vliegtuigtechniek het beste volgen?
  • Markiezaat College (bij Hoogerheide – vliegbasis Woensdrecht). Opleiding, niveau 4 BOL. Part 147 en Part 66 erkende opleiding.
  • Leeuwenborgh (bij Maastricht Airport). Opleiding Technicus Avionica of Mechanica, niveau 4 BOL. Part 147 erkend.
Overige opleidingen vind je in o.a. Tilburg (ROC Tilburg), Hoofddorp (ROC van Amsterdam) en Zwolle (Deltion College). Deze opleidingen moeten de Part 66 tentamens inkopen. Er zijn ongeveer 15 modules die extra betaald moeten worden. Er zijn scholen die dit standaard in het lessenpakket aanbieden (bijv. Markiezaat College).
Hoe lang duurt het om je bevoegdheden te behalen?
Wanneer je een erkende opleiding (Part 147) volgt, ben je na 5 jaar klaar (3 jaar opleiding/theorie en 2 jaar ervaring). Daarna kun je de basis onderhoud bevoegdheid (licentie) aanvragen bij het KIWA. Om tekenbevoegd te zijn heb je daarnaast ook een ‘type rating’ nodig voor het betreffende vliegtuig waaraan je gaat werken.
Ik ben al vliegtuigtechnicus en heb ervaring. Kan ik meteen aan de slag bij MAF?
Het werken bij MAF vraagt, naast technische vaardigheden, ook bijzondere kwaliteiten om het werken en wonen in een cross- en multiculturele omgeving mogelijk te maken. Vul het Interest Form in en MAF zal contact met je opnemen.