Het is inmiddels 2 jaar geleden dat Pieter werd aangenomen voor de vacature in Oeganda. De jaren daarna stonden voor ons in het teken van wachten en onduidelijkheid. We bleven ons voorbereiden maar hadden geen zicht op wat voor ons lag. Terugkijkend zijn we erg dankbaar voor deze tijd, het heeft ons gevormd en geleerd om omhoog te kijken in plaats van vooruit.

Nu zijn we in een nieuwe fase gekomen. Het vertrek lijkt nu echt zichtbaar! Lees hierover meer in deze nieuwsbrief.