Even voorstellen

Wij zijn David en Mieke van der Beek. Samen met onze kinderen Sam (2001), Tijn (2004), Roos (2007) en onze kleine Fien (2018) wonen wij in Zaandam. David is in het dagelijks leven scheikundig onderzoeker bij een bedrijf in Amsterdam, en was als kleine jongen al geïnteresseerd in alles wat met vliegen te maken heeft. Mieke werkt bij een organisatie voor jongeren-vrijwilligerswerk in Haarlem en had al jong het verlangen om de zending in te gaan.

In ons leven kwamen onze jeugddromen over vliegen en zendingswerk wel ter sprake, maar pas toen we een aantal jaar geleden concreter begonnen na te denken over een toekomst in het buitenland en te bidden voor Gods leiding, kwamen deze dromen bij elkaar en kwam MAF bij ons in beeld. Een aantal jaar geleden namen we contact op met MAF en toen is het balletje gaan rollen: David is begonnen met zijn opleiding tot piloot, en in 2019 zijn we geselecteerd als kandidaten bij MAF.

In de komende jaren zullen we ons gaan voorbereiden op ons vertrek. Naast het opbouwen van een Thuisfrontcommissie en een achterban betekent dat verdere studie en opleiding van David tot piloot. Voor ons gezin zal de uitzending een flinke impact hebben: Sam en Tijn blijven in Nederland vanwege hun studie en Roos en Fien gaan mee. We genieten daarom heel bewust van deze tijd samen, en betrekken de oudste drie kinderen bij het hele proces. We zijn dankbaar om te merken dat er mensen om ons heen staan die ons en de kinderen steunen, en dat ook in de toekomst willen blijven doen.

Lees hier onze eerste nieuwsbrief

Wil je David & Mieke blijven volgen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.