Even voorstellen

Wij zijn Nico en Arja Timmerman-Verweij en samen met onze kinderen Lotte, Anna en Timo wonen we in Papoea, Indonesië. Sinds we elkaar kennen hebben we samen een diep verlangen om ons in te zetten voor mensen in nood. Het raakt ons dat er mensen zijn die sterven omdat ze simpelweg niet op tijd bij een ziekenhuis kunnen komen. Het raakt ons dat er wereldwijd zoveel mensen zijn die geen bijbel hebben in hun eigen taal. Het is de missie van MAF om de on-bereikten te bereiken met hulp en het evangelie. Dit is de reden dat we wij al een aantal jaren met veel enthousiasme voor MAF werken. Eerst vanuit Nederland, waar we in Elburg woonden, en sinds 2022 zijn we werkzaam in Papoea, Indonesië. Juist in Papoea, het eiland met veel verschillende stammen en talen wordt de visie van MAF heel concreet.

Om efficiënt te kunnen vliegen en communicatie naar het binnenland mogelijk te maken, zijn betrouwbare systemen noodzakelijk. Om dit veilig tot stand te brengen en op gang te houden is de fysieke aanwezigheid van IT’ers onmisbaar in Papoea. Nico houdt zich bezig met het implementeren, verbeteren en beveiligen van de verschillende softwaresystemen die door MAF wereldwijd gebruikt worden. Daarnaast houdt hij zich bezig met de energievoorziening van kritische systemen zodat het vliegen en het vliegtuigonderhoud ook door kan gaan wanneer de stroom regelmatig uitvalt. Aan veel van deze systemen worden ook zonnepanelen gekoppeld zodat de energievoorziening niet alleen betrouwbaarder wordt maar ook duurzamer!

Daarnaast is het onze passie om lokale mensen op te leiden om zo economisch een betere toekomst te kunnen krijgen, via MAF zijn er regelmatig stagiairs en worden lokale mensen begeleidt bij het uitvoeren van IT-werkzaamheden. Arja focust zich, naast het geven van Nederlandse les aan de kinderen, op contacten in de buurt en in de lokale kerk. Na een jaar van opbouwen van contacten hoopt ze binnenkort een wat concretere taak te vinden in de lokale gemeenschap van Sentani. Samen hopen en bidden we dat we door deze contacten Gods licht en liefde verder mogen verspreiden in het soms donkere Papoea.

Lees hier onze eerste nieuwsbrief.

Wil je Nico & Arja blijven volgen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.