0 items € 0,00

Taalstudie

22 december 2016 Jan & Jolien

De taalstudie is een jaar lang en bestaat uit negen  
modules van vier weken. Tussen iedere module hebben 
we een weekje om bij te komen. De eerste drie periodes 
hebben we iedere dag vier uur les, de overige maar twee 
uur per dag. De rest van de tijd moet gebruikt worden om 
de taal te praktiseren en de cultuur te leren kennen:  
bijvoorbeeld door naar de markt te gaan, meubels en  
witgoed te kopen voor de plaats waar we daarna gaan  
wonen en een bruiloft bij te wonen. MAF hecht er veel 
waarde aan om de taal goed te gaan spreken omdat je zo 
goede en mooie relaties met mensen kunt opbouwen.

Lees hier de nieuwsbrief van Jan & Jolien van Leeuwen.