‘Vliegen voor het Koninkrijk’

Bekijk de MAF-livestream terug! Piloten vertellen hoe zij invulling geven aan ‘Vliegen voor het Koninkrijk’. Zuid-Soedan, Oeganda, Angola en Papoea. Dagelijks vliegen zij voor Gods Koninkrijk en maken Zijn grootheid van dichtbij mee. Zet de datum alvast in uw agenda en nodig ook anderen uit om mee te kijken!

Helpt u mee mensen aan de uitersten van de aarde te bereiken met hulp en het Evangelie? Wij vliegen om Gods Liefde uit te delen en zijn Koninkrijk te verkondigen. Dank u wel voor uw steun!

‘In de Hemel is de Heer’

In de hemel is de Heer
En Zijn glans is als kristal
Hij is de Heilige van God
En Hij heerst over’t heelal

Er is macht in Zijn Woord
Als de water’n bruist Zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw
Zo is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht
Alle heerlijkheid en kracht
En aan U is de eer
En de lof, want U regeert!!

Miljoenen in gereedheid
Staan de engelen om Zijn troon
Verbijsterend Zijn sieraad
En de schoonheid van Zijn troon
(refr.)

Uw gebed is nodig

“U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”

Mattheüs 5:14