Mijn droom is dat we iedereen kunnen dienen

Bij MAF hechten we aan kwaliteit en willen we goed rentmeester zijn van datgene wat we hebben gekregen, zo ook van onze vliegtuigen. Na 50 jaar is de oude hangaar niet alleen kapot, maar ook te klein voor onze vloot. De vliegtuigen moeten deels buiten staan, blootgesteld aan het vijandige klimaat van Suriname. Brandende zon en hevige regen leiden tot snellere slijtage van de toestellen. De reparatietijd aan de grond ontneemt waardevolle tijd in de lucht. Om de drie vliegtuigen in topconditie te houden en bij nood gelijk te kunnen vliegen, is echt een nieuwe hangaar nodig. Mijn droom is dat wij iedereen mogen dienen, dat Gods Koninkrijk wordt uitgebreid en dat iedereen de Heer mag leren kennen.

Charlie Prajasemita, Hangaar Assistent MAF Suriname

“Tweederde van het land kent geen wegen. De enige veilige manier van transport is via de lucht. Zonder MAF konden de artsen en medicijnen nauwelijks vervoerd worden. Daarom hebben MZ (Medische Zending) en de zendelingen (EGB) toentertijd aan MAF gevraagd om in Suriname te komen werken.

De vluchtaanvragen werden alleen maar meer, waardoor we ook onze vloot hebben uitgebreid. Nu is de hangaar te klein om alle vliegtuigen veilig binnen te kunnen stallen. Daarnaast is hij oud en gebrekkig. Het water loopt naar binnen en als je de hangaardeur met twee mannen of een koevoet moet openen, weet je dat het tijd is voor vernieuwing.”

Andy Bijkerk, Directeur MAF Suriname

Update over de werkzaamheden

Bouwaanvraag
De vergunning voor de bouw van de hangaar in Suriname is verleend en het contract met de lokale hoofdaannemer is ondertekend. Dit betekent groen licht voor de eerste werkzaamheden: het slopen van het oude gebouw en het leggen van de fundering voor de nieuwe hangaar. Tegelijkertijd wordt in Nederland de staalconstructie geproduceerd en klaargemaakt voor de verscheping.

Verhuizing
Tijdens de verbouwing mag MAF gebruik maken van de ruimte van de Surinaamse Luchtmacht om de vliegtuigen te stallen en te onderhouden. Aangezien de luchtmacht direct naast de huidige MAF-hangaar is gevestigd, hoeven er geen ingrijpende voorbereidingen worden getroffen voor de aanstaande verhuizing.

Ontwerp
Met het ontwerp is het maximale uit de beschikbare ruimte van het terrein gehaald. De nieuwe hangaar is gebaseerd op mogelijke groei van de vloot dan wel vliegactiviteiten in de toekomst.

Vooruitzicht
D.V. 2023 zal de hangaar klaar zijn voor gebruik. Dit is alleen mogelijk dankzij Gods grote genade en de vele giften die afgelopen najaar in Nederland zijn ingezameld. Dank u wel voor uw bijdrage! Bid u mee voor een voorspoedige en veilige bouw? Dank en bid ook dat door deze hangaar zo veel meer mensen in Suriname geholpen kunnen worden.De huidige hangaar

De nieuwe hangaar