Op 8 maart wordt jaarlijks Internationale Vrouwendag gevierd. Deze dag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeids- en vrouwenkiesrecht.
Op sociale media lees en zie ik (Corina) hoe deze dag op allerlei manieren gevierd wordt; in het ene land zijn er betogingen om de aandacht te vestigen op huiselijk geweld en ergens anders hebben groepjes vrouwen gezellig een uitje om het vrouw-zijn te vieren. Lees verder in de nieuwsbrief.