We leven in een bijzondere tijd. Plannen worden in de war gegooid en dingen gaan totaal anders dan verwacht. De één heeft het ontzettend druk en de ander heeft juist meer tijd over, omdat zijn/haar werk niet uitgevoerd kan worden. Ik geloof dat dit de tijd is om op te staan en het aangezicht van God de Vader te zoeken. Juist nu er aan ons fundament geschud wordt en we gedwongen worden om ons leven anders te leven, kunnen we des te meer van betekenis zijn. Juist nu is het zo belangrijk om Gods aangezicht te zoeken en te vragen: ‘Heer, wat kan ik op dit moment betekenen?’. Wellicht is het in praktische zin of misschien geeft deze vraag wel een hernieuwing van een veel eerder verlangen om een weg met God in te slaan. Je ziet in het Oude Testament dat Nehemia en Ezra ‘hun hart richtten op de Heer om Zijn aangezicht te zoeken’. Laten wij dat ook doen en vragen waar we onze tijd mogen inzetten. Nederland heeft ons nodig!

Lees de nieuwsbrief.