“Schijn niet zodat anderen jou kunnen zien, maar zodat anderen door jou Hem kunnen zien – C.S. Lewis –

In veel dorpen kom ik niet verder dan de landingsbaan, maar onlangs had ik de mogelijkheid om het zendings hospitaal van In Deed and Truth in Tonj te bezoeken. Mooi om te zien hoe een team van zo’n 90 medewerkers dagelijks zorg bieden aan honderden moeders en kinderen en daarnaast bidden voor en met hun patienten. Zuid-Soedan is een van de meest risicovolle landen om te bevallen. Naast de medische zorg, wordt iedere patient gevraagd of ze Jezus kennen. Zo niet, dan wordt hen het Evangelie door pastoraal werkers uitgelegd en ontvangen sommigen een (audio) Bijbel in hun eigen taal. Wekelijks bezorgen we voedsel, medicatie en soms medische apparatuur. Ook vliegen we de artsen en hun gezinnen van en naar het dorp.
Lees verder in de nieuwsbrief.