In de jongerendienst van 25 juni 2023 vragen Marc en Nathalie Ketelaar een zegen van God over hun aanstaande uitzending naar Suriname. U/jij bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen. Na de dienst staat er koffie, thee, limonade en wat lekkers klaar en bestaat de mogelijkheid om het gezin Ketelaar persoonlijk te begroeten. In deze nieuwsbrief is onder andere de uitnodiging voor deze dienst te lezen. De TFC is ook aanwezig op 25 juni en mocht je interesse hebben om ons mooie thuisfrontcommissie team te komen versterken of heb je vragen over de openstaande plek in ons team, spreek ons gerust aan. We komen graag met je in gesprek!

Lees hier de nieuwsbrief van Marc & Nathalie!