0 items € 0,00

Nieuws

Vliegen in PNG

'Wilfred vliegt vier dagen in de week. De vijfde dag gebruikt hij als rustdag en als administratie-dag. Het is intensief om zoveel te vliegen, en nog zoveel te leren in deze omgeving met bergen! In september heeft hij weer een week training gevol...
Lees meer »

Op verlof in Nederland

Mi litimapim biknem bilong yu,  Yu yet yu God, yu Bikpela.  Yu Nambawan, yu antap olgeta,  Yu wanpela, yu Bikpela. Op de wijs van ‘Hoe groot zijt Gij’ hebben we dit Tok Pisin lied nu al in meerdere Nederlandse kerken mo...
Lees meer »

Wewak & komend verlof

In november 2018 zijn we verhuisd van Mount Hagen naar Wewak. Mount Hagen ligt in het midden van het land, heeft 50.000 inwoners, welbekend om zijn enorme groente/fruit markt en het heeft een heerlijk klimaat (20-30 graden). Wewak ligt in het noorden...
Lees meer »