0 items € 0,00

Nieuws

Op verlof in Nederland

Mi litimapim biknem bilong yu,  Yu yet yu God, yu Bikpela.  Yu Nambawan, yu antap olgeta,  Yu wanpela, yu Bikpela. Op de wijs van ‘Hoe groot zijt Gij’ hebben we dit Tok Pisin lied nu al in meerdere Nederlandse kerken mo...
Lees meer »

Wewak & komend verlof

In november 2018 zijn we verhuisd van Mount Hagen naar Wewak. Mount Hagen ligt in het midden van het land, heeft 50.000 inwoners, welbekend om zijn enorme groente/fruit markt en het heeft een heerlijk klimaat (20-30 graden). Wewak ligt in het noorden...
Lees meer »

Papoea-Nieuw-Guinea

In juli zijn we aangekomen in Papoea Nieuw Guinea. Ons nieuwe thuisland! Bij aankomst stond een deel van het team ons op te wachten en straalde de regenboog aan de hemel. Groot is uw trouw o Heer, aan ons betoont! Lees verder in de nieuwsbrief....
Lees meer »