Steeds opnieuw merken we dat MAF hier zo ontzettend nodig is. Veel dorpen zijn alleen bereikbaar per vliegtuig en als er een medische noodsituatie is, is het vliegtuig de enige manier om medische zorg te krijgen. In veel gevallen gaat het om vrouwen die in moeilijkheden komen tijdens de bevalling. Helaas wordt er vaak pas laat gebeld en zijn de baby en moeder al bijna overleden. Als ze in Goroka aankomen, hebben ze vaak alleen een tasje met wat eten bij zich; de vader komt sowieso niet mee. Het komt regelmatig voor dat de ambulance niet op komt dagen en dat patiënten door MAF naar het ziekenhuis gebracht moeten worden. Als ze daar aankomen, krijgen ze hopelijk de zorg die ze nodig hebben, maar geestelijke steun bij verlies is er niet. Pijnmedicatie, zelfs paracetamol, is vaak niet op voorraad en dus moeten patiënten maar gewoon ‘doorbijten’.

Lees hier verder in de nieuwsbrief