0 items € 0,00

Uitzending

Wonen en werken in een andere cultuur

Van een MAF medewerker wordt verwacht dat hij of zij goed functioneert. Dat betekent een no-nonsense instelling. Gewoon hard willen werken en duidelijk weten waarom je het doet. Vanuit een christelijke bewogenheid dienstbaar willen zijn aan de medemensen in nood. Wonen en werken in een ontwikkelingsland vraagt heel wat van iemand. Veel mensen associëren dit leven met een eenvoudig en avontuurlijk bestaan. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien aantrekkelijk, maar het vraagt veel aanpassingsvermogen om in een droog en stoffig, of juist vochtig klimaat, goed te kunnen functioneren. Of om je thuis te voelen in een cultuur waar men hele andere ideeën heeft over privacy.

Salaris

Uitgezonden MAF medewerkers ontvangen geen salaris, maar een adequate financiële vergoeding. Ook wordt gezorgd voor huisvesting, scholing voor de kinderen, verzekeringen, etc.. Uitzending is alleen mogelijk wanneer een achterban in jouw missie gelooft en in het verlengde daarvan voor voldoende financiën zorgt en goede ondersteuning. In de praktijk is dit de taak van een Thuisfrontcommissie (TFC) in nauwe samenwerking met MAF Nederland. Het betekent dus dat jij zelf samen met je thuisfront de kosten draagt van de opleiding en daarna de periode van uitzending.
 

Uitzendtermijn

De uitzending van MAF medewerkers is voor een periode van minimaal vier jaar. Elke twee jaar heb je een verloftijd in Nederland. Een enkele keer worden er mensen gevraagd voor een korte termijn uitzending van minimaal zes maanden. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan mensen die al werkzaam zijn geweest in een MAF programma of buitenlandervaring hebben.
 

Welke internationale functies zijn beschikbaar bij MAF?

Voor de verschillende MAF programma’s zijn wij voortdurend op zoek naar piloten en vliegtuigtechnici. Ook is er regelmatig vraag naar IT Specialisten, operations managers, (assistent) programma managers en HR managers. MAF heeft geen medisch personeel in dienst maar werkt samen met medische hulporganisaties.
 

De eerste stap​

Heb je serieuze belangstelling om door MAF te worden uitgezonden, dan kun je je aanmelden voor de Interessedag. Deze dag voor belangstellenden (18 jaar en ouder) wordt twee maal per jaar georganiseerd op vliegveld Teuge. Op de Interesse dag krijg je verdere informatie over uitzending door MAF en wordt er ingegaan op vragen over geschiktheid, opleiding en roeping. Ook ontmoet je er andere geïnteresseerden en kandidaten in voorbereiding op uitzending.
Vul hier het Interest Form in als je je aan wilt melden voor de Interessedag.

Na de Interessedag kan je een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op je persoonlijke situatie, geschiktheid, opleiding en roeping. Ook wordt er dan informatie gegeven over het vervolgtraject.