Bedankt voor uw steun

Namens alle mensen wereldwijd, die dankzij uw bijdrage weer hoop hebben: hartelijk dank! Dankzij de verdubbelingsactie kunnen we ruim € 800.000,- inzetten op acute en urgente projecten.

Wilt u op de hoogte blijven van deze projecten? Blijf betrokken bij MAF en schrijf je in voor onze e-mailnieuwsbrief, gebedsmail of magazine.

 

Verdubbelactie

 • Ik geef al structureel aan MAF, wordt deze gift ook verdubbeld? 

  Als u het werk van MAF al doorlopend steunt (d.m.v. een machtiging) valt uw gift in december helaas buiten deze actie. Geeft u een (eenmalige) extra gift, dan wordt deze gift wel verdubbeld. Dank u wel voor uw structurele steun!

  Start u in de maand december met structureel geven voor MAF, dan wordt uw doorlopende gift van de maand december wel verdubbeld. Voorbeeld: U start in december met een maandelijkse gift van €10,-. Dan wordt de eerste afschrijving van €10,- in december verdubbeld.  

   

 • Kan ik zelf een gift overmaken voor deze actie? 

  Ja. Gebruik bij uw overschrijving ‘Verdubbeling’ in de omschrijving en uw gift wordt direct verdubbeld. 

 • Naar welk rekeningnummer kan ik mijn gift overmaken? 

  NL40ABNA0558345808 t.n.v. Stichting MAF Nederland o.v.v. Verdubbeling. 

 • Waar worden de giften aan besteed?

  De giften voor de verdubbelingsactie worden voor 100% besteed aan verschillende MAF-projecten in de landen waarin MAF vliegt. Dat kan zijn het onderhoud van een vliegtuig, ambulancevluchten, gereedschap en het dekken van de kosten van het vliegen van zendelingen, hulpverleners of materialen. 

  Het gaat hier om lopende projecten en projecten die de komende maanden nodig zijn om uit te voeren. 

 • Wanneer loopt deze actie?

  Deze actie loopt van 1 december t/m 31 december 2022. 

 • Wat is de verdubbelingsactie?

  Een ondernemer is overtuigd van de impact van MAF en verdubbelt daarom in december alle giften tot een totaalbedrag van € 400.000. Uw gift is deze maand dus dubbel zoveel waard.

  Als u kiest om structureel te geven wordt alleen uw decembergift verdubbeld.

 • Welke ondernemer is zo genereus deze actie te steunen?

  We zijn deze ondernemer, die overtuigd is van de impact van het werk van MAF, erg dankbaar voor deze prachtige eenmalige actie. De ondernemer heeft aangegeven anoniem te willen blijven. 

 • Worden alle giften verdubbeld?

  De giften van particulieren aan MAF in de maand december voor deze actie worden verdubbeld.  

  De giften van bedrijven, kerken en scholen vallen niet onder deze actie. Neem gerust contact op via info@maf.nl of 055303 6000 hoe we uw gift kunnen inzetten op een project/land/vliegtuig van uw voorkeur.

  Ook de giften aan internationale staf vallen buiten deze actie. De giften voor de verdubbelingsactie komen ten goede aan de verschillende projecten waar MAF voor vliegt. U kunt ook een gift overmaken aan één van de gezinnen.

Doneren

Impact verdubbelen en vreugde zien

Terwijl Wilfred de remblokken voor het voorwiel van de Cessna 208 legt, hoort hij een geluid van rennen door gras. Als hij zich omdraait, vliegt een man hem al om de nek en anderen volgen zijn voorbeeld. Jubelen, dansen en klappen. De vreugde is niet te beschrijven. De bewoners van Wetap hebben zojuist de eerste MAF-landing ooit in hun dorp meegemaakt. Eindelijk is de buitenwereld binnen handbereik. De weg is vrij voor hulp, onderwijs, voedsel en het Evangelie. Kunt u zich voorstellen hoe dat moet voelen? Een stukje hemel op aarde. Dat is de impact van het leven en werken van het lichaam van Christus. En nu kunnen wij die impact nog wel verdubbelen. Alles uit Zijn genade. Lees hier over de vreugdevolle opening van de landingsbaan in Wetap.