0 items € 0,00

Alle projecten

Zuid-Soedan

Tussenstand:

0 23189
Streefbedrag: € 50.000,00
0

Steun deze actie! Klik op een bedrag.

Anders, nl.

Acties voor dit project:

'Vergeet ons niet!' is de noodkreet in Zuid-Soedan. MAF HELPT!
 
 • juli 2017 vinden 1 miljoen vluchtelingen in Oeganda tijdelijk 'thuis'
   
 • De VN waarschuwt: "Als er NU niets gebeurd worden 5,5 miljoen mensen bedreigd met hongerdood deze zomer."
   
 • MAF & Medair vliegen uit om ondervoede kinderen (46%) te redden
   
 • Bid voor 500 predikanten die trauma en verzoening workshops geven en vrede in de dorpen bevorderen

Uw gebed en uw gift zijn nodig voor VREDE en HULP. Bedankt!
 

Oproep voor gebed voor Zuid-Soedan

27 maart 2017 Mark-Jan

MAF (Mission Aviation Fellowship) doet een oproep voor wereldwijd gebed voor Zuid-Soedan. Aanleiding is de extreme nood waarin het nieuwe land verkeert en de uitzichtloosheid waarin de inwoners leven. MAF-medewerker Reina Folkerts was vorige week in het land en roept mensen in de hele wereld op de Zuidsoedanezen bij te staan door voor hen te bidden. 

“Deze week heb ik een bezoek gebracht aan Zuid-Soedan. Mijn vorige bezoek was in 2015, na de onafhankelijkheid op 9 juli 2011. Kwetsbaar en aarzelend probeerde dit jonge land op eigen benen te staan. Er waren echter veel obstakels, onderlinge conflicten en armoede. Vaak was het drie stappen vooruit en vervolgens weer twee achteruit. Maar er was hoop en geloof in vooruitgang bij de bevolking.’’

‘‘En nu, voorjaar 2017, breng ik opnieuw een bezoek aan Zuid Soedan.  Het land is er erg slecht aan toe, ik was geshockeerd nadat ik een paar dagen in Juba, de hoofdstad, was geweest en de stemming op me in liet werken. Het blijkt een verscheurde natie, waarin verschillende coalities strijden om de macht en de bevolking in armoede en wanhoop leeft. De inflatie is enorm, er is hongersnood en duizenden mensen zijn op de vlucht. De hoop die er eerder was, is grotendeels verdwenen. De bevolking is radeloos. Heeft het kwade vrij spel gekregen? Wordt er een geestelijke strijd gevoerd?’’

‘‘Er zijn kleine tekenen van hoop! Zo werd op vrijdag 10 maart j.l. een nationale gebedsdag gehouden. Velen, waaronder president Kiir en enkele belangrijke kerkleiders, zijn op de knieën gegaan en hebben het aangezicht van God gezocht. Het is bemoedigend dat de president heeft gebeden voor vergeving van zonden die hij als staatshoofd heeft gedaan. “Most merciful God, through my shortcomings, I have sinned against you in thoughts, in words, and deeds by what I have done and what I have failed to do. I humbly repent and ask for your loving mercy and forgiveness. Whatever is in my power to do for the people of South Sudan, please Lord, help me to be your instrument of love, service delivery, peace, reconciliation, and forgiveness.”

We mogen geloven in de kracht van gebed. We mogen het gebed als machtig wapen inzetten om het kwade een halt toe te roepen! Daarom de oproep aan christenen in Nederland, Europa en wereldwijd, om schouder aan schouder te gaan staan met onze broeders en zusters in Zuid-Soedan.

Bid voor vrede in dit zo geteisterde land.
Bid voor oprechte vergeving en verzoening.
Bid voor de kerk, dat zij hierin een belangrijke rol zullen spelen.
Bid dat de kerkleiders hierbij een voorbeeld mogen zijn.

God is een God van wonderen en is bij machte dit te doen!

Bidt u mee? Dank u wel!
Teuge, 27 maart 2017

Wilt u dit gebed delen? U kunt hier de afbeelding downloaden:
Groot
Middel
Klein (Facebook)

"Wij weten precies hoe dat voelde!"

09 augustus 2016 Christine

Als het 12 juli niet meer veilig is op de MAF-basis in Juba, worden alle westerse gezinnen geëvacueerd. De Zuid-Soedanese collega’s hebben geen keus en blijven met één Nederlands gezin het kantoor bemensen. Zo vertelde collega Gibson: “Soldaten kwamen naar mijn huis om te plunderen. Met mijn gezin kon ik vluchten naar een kerk. Alle volwassenen die bij de kerk kwamen schuilen, namen de zorg voor de kinderen zonder ouders op zich. Later hoorde ik dat er tijdens de gevechten een grote tank over mijn huis is gereden en nu is er helemaal niets meer van over. Ik woon nu nog steeds met mijn gezin bij de kerk, want ik ben alles kwijt.”

Net als Gibson zijn er nog 13.000 mensen die alles kwijt zijn geraakt en niet terug kunnen naar hun huis. Ook zijn er veel hulpgoederen gestolen, waaronder een grote voorraadschuur vol met eten van het wereldvoedsel-programma. De grote vraag die iedereen stelt is: "Hoe zal het nu verder gaan? Komt er weer een burgeroorlog in het land? Komt er een internationale troepenmacht om de vrede te handhaven?" Het Nederlandse echtpaar huilt met Gibson en andere Zuid-Soedanese vrienden mee. Omdat zij de schoten ook hebben gehoord en de angst hebben gevoeld, kunnen ze zich heel erg in hun situatie inleven. "Iemand hoeft maar te zeggen: "Ik was zo bang toen de mortier over mijn huis kwam" en wij weten precies hoe dat voelde!”
 

Goed nieuws brengt vrede

09 augustus 2016 Christine


Strijdende partijen namen medio juli de wapens in Juba weer ter hand. Hierdoor werden 60.000 gezinnen uit elkaar gedreven. Vrouwen en kinderen vluchtten naar kampen in Oeganda. Hun mannen blijven achter in Juba met de vrees of ze hun gezin ooit terug zullen zien. MAF evacueerde haar personeel en vele hulpverleners. Vanuit Oeganda wordt er op veilige plekken hulp verleend in Zuid-Soedan. Misschien vraagt u zich af: “Komt er ooit vrede in dit land?” Oorlog of niet, Joseph van de hulporganisatie Every Village dankt MAF voor het bouwen van het christelijke radiostation, waardoor inmiddels honderdduizenden luisteraars rondom Aweil de boodschap van Jezus kunnen horen, die hen vrede voor hun hart kan geven. En dat geeft hoop voor de toekomst.

Water en vrede voor elk dorp
De organisatie Every Village wil in Zuid-Soedan in ieder dorp Gods woord verkondigen en ontwikkelingshulp bieden. Dat is een grote uitdaging en daarom werkt de 4-methode: Visietrip/Water/Zendelingen/Radio erg goed. Door middel van het aanleggen van een waterput voor schoon drinkwater wordt het vertrouwen van de bevolking gewonnen. Every Village zendelingen vestigen zich daarna in de dorpen en laten hun liefde voor Jezus zien in woord en daad. Er wordt een radiozendmast en een eenvoudige studio gebouwd en solar-radio’s uitgedeeld. Inmiddels horen honderdduizenden door oorlog getraumatiseerde Zuid-Soedanezen in hun eigen taal aanbiddingsliederen en worden ze onderwezen in de Bijbel. Ook worden er christelijke leiders getraind en zo wordt het steeds lichter en ontstaat er vrede in gebieden waar vroeger stammen elkaar het leven zuur maakten.  

Actie zonnestroom!

26 juli 2016 Michael en Marije

Helpt u deze landen aan zonnestroom?

Zuid-Soedan
Papoea Nieuw Guinea - Mount Hagen
Oeganda
Tsjaad
Liberia
Totaal: € 900.000,-

Bij een gift vanaf 50 euro ontvangt u een gratis Powerbank.

Wilbert Rietveld, IT-manager MAF PNG
"Zonder stroom is er geen telefoonverkeer mogelijk, dus hulpverleners kunnen geen vluchten bij ons reserveren. De computers doen het niet, waardoor we vluchten handmatig moeten inplannen, wat zeer tijdrovend is. In de hangaar kunnen we geen elektrisch gereedschap gebruiken, waardoor vliegtuigen langer aan de grond staan. Maar het ergste is: we kunnen de vliegtuigen niet voltanken met brandstof. Autovervoer is geen optie voor mensen in de bergdorpen; ze zijn echt afhankelijk van de vliegtuigen van MAF!"

Nieuwe airstrip Adjumani brengt hoop!

13 september 2016 Mark-Jan

Op TV zien we bijna dagelijks de stroom van vluchtelingen uit Syrië naar Europa. Wat het journaal niet haalt, is de schrijnende situatie in Adjumani, het vluchtelingenkamp in Noord-Oeganda. Hier hebben de bejaarde Awa Dakol (foto) en 200.000 andere Zuid-Soedanese vluchtelingen een veilige plek gevonden. Voor hulpverleners die Awa en haar lotgenoten willen helpen, heeft MAF de lijndienst van drie naar vijf keer per week uitgebreid.

Daar zit Awa dan met haar drie kleinkinderen op een matje in een vreemd land met onbekende mensen. Zij hebben het geweld van de rebellen overleefd, maar haar drie kinderen niet. Hoewel ze dagelijks een maaltijd krijgt, is zij ontroostbaar. Dit is niet de eerste oorlog die Awa heeft meegemaakt. De vele verliezen hebben diepe wonden geslagen en ze vraagt zich af of de traumacursus van Tutapona haar weer hoop kan geven. Twee weken neemt ze deel aan de therapie, en inderdaad, ze merkt een verandering als ze hoort hoe ze haar vijanden kan vergeven.
 
MAF-partner: TUTAPONA
Traumatherapeut Emmanuel van Tutapona vliegt regelmatig met MAF naar Adjumani en vertelt ons: “60 – 70% van de getraumatiseerde mensen die een cursus bij ons volgen, geven aan dat ze kort daarna een verbetering in hun gemoedstoestand ervaren en sommigen krijgen weer zin om iets van hun leven te maken. Onze teams zijn zo blij dat MAF sinds 18 januari 2016 een nieuwe airstrip heeft geopend in Adjumani. Het scheelt mij een dag rijden en die besteed ik liever aan mensen vooruithelpen die getraumatiseerd zijn.”
 
MAF-partner: LWF
Jesse Kamstra, directeur van Lutheran World Federation (LWF) en zijn vrouw Dreeni Geer, werkzaam als advocaat voor War Child, vinden de lijndienst van MAF naar Adjumani een uitkomst! Dreeni vertelt ons: “Er is veel werk voor ons beiden te doen in het vluchtelingenkamp en de kostbare tijd die MAF ons bespaart, besteden we liever aan het helpen van vluchtelingen en aan ons gezin. Ons werk is zwaar en door snel en tijdbesparend vervoer houden we het gewoon langer vol.”
 
De UNHCR verwacht niet dat de vluchtelingenstroom vanuit Zuid-Soedan snel zal stoppen. De nieuwe landingsbaan en de verbeteringen aan de infrastructuur ondersteunen de hulpverlening die UNHCR, UNICEF, WFP, United States OPM, World Trust, Plan International, Save the Children, Oxfam Novib, Tearfund, MSF, War Child Canada en Nederland, Concern Worldwide, Welt Hunger Hilfe, Dana Church en Tutapona op dit moment geven.
Met 55 artsen op 8 miljoen mensen is er geen gezondheidszorg voor alle mensen in Zuid-Soedan. In Nederland zijn we gezegend met 64.000 artsen.

BEDANKT dat u deze artsen en verpleegkundigen laat uitvliegen om kwetsbare mensen te helpen!

IMA World Health - Arts Bill Clemmer
"Ik ben blij dat MAF, ondanks het geweld in de regio, naar alle 298 gezondheidscentra en acht ziekenhuizen van IMA World Health blijft vliegen om zoveel mogelijk mensen te redden."

25 jaar MAF & Medair in Zuid-Soedan!
- vaccineren tijdens uitbraken van meningitis, cholera en mazelen;
- gezondheids- en hygiëneonderwijs;
- waterzuiveringssystemen installeren;
- voedingssuplementen en hulpgoederen uitdelen.

Arts Jill Seaman
"Sterfgevallen zijn te voorkomen als mensen op tijd behandeld worden. Bij de laatste Kala-azar epidemie zijn er 30.000 mensen behandeld. Zij zijn blij dat ze nog leven! Zonder MAF was dit niet mogelijk geweest!"

Programma manager Bastiaan de Waal vraagt gebed voor:
 • Wapens neerleggen in heel Zuid-Soedan.
   
 • Gezondheid en rust onder Soedanese MAF-medewerkers die geweld, berovingen en honger in hun familielkring meemaken
   
 • Dat MAF vluchten naar de zwaarst getroffen gebieden doorgaan en mensen op tijd redden van hongersnood, ziekte.
   
 • Bisschop Taban leert iedereen om 18 woorden in hun leven te onthouden en doen: liefde, vreugde, vrede, geduld, sympathie, vriendelijkheid, eerlijkheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, nederigheid, vergeving, genade, vriendschap, vertrouwen, eenheid, zuiverheid, geloof en hoop.