0 items € 0,00

Alle projecten

Zuid-Soedan

0 26256
Streefbedrag: € 50.000,00
0%

Tussenstand:

Steun deze actie! Klik op een bedrag.

Anders, nl.

Acties voor dit project:

'Vergeet ons niet!' is de noodkreet in Zuid-Soedan. MAF HELPT!
 
 • juli 2017 vinden 1 miljoen vluchtelingen in Oeganda tijdelijk 'thuis'
   
 • De VN waarschuwt: "Als er NU niets gebeurd worden 5,5 miljoen mensen bedreigd met hongerdood deze zomer."
   
 • MAF & Medair vliegen uit om ondervoede kinderen (46%) te redden
   
 • Bid voor 500 predikanten die trauma en verzoening workshops geven en vrede in de dorpen bevorderen

Uw gebed en uw gift zijn nodig voor VREDE en HULP. Bedankt!
 

“Wie vertelt ons over Jezus?”

06 november 2018 Bauke

Het Evangelie voor de Laarim bevolking


Wat zou u doen als een leider van de onbereikte Laarim bevolking in het Boya gebergte in Zuid- Soedan u zou vragen: “Willen jullie mensen sturen die ons en onze kinderen kunnen vertellen over Jezus Christus?”

In juli 2016 gaf Africa Inland Mission (AIM) gehoor aan deze oproep en twaalf personen waaronder drie jonge gezinnen wonen nu bij de Laarim bevolking. De familie de Leeuw vertrok in 2017 en is nu ook onderdeel van dit team dat de Laarim wil bereiken met het Woord van God.

Zij leven met vier kleine kinderen tussen de bergen, woestijngebieden en doornstruiken. Er is geen stromend water in huis en er zijn geen winkels om boodschappen te doen. MAF brengt één keer per maand  boodschappen, want vervoer over de enige weg naar het dorp is onveilig.

Bekijk de film over het werk van AIM onder de Laarim.
 

“God is aan het oogsten”

Joost Bijl (relatiemanager MAF Nederland) bracht in de herfstvakantie van 2018 met leden van de MAF Business Club een bezoek aan Zuid-Soedan, een land waar nog ca. 900 bevolkingsgroepen zijn die nooit over Jezus hebben gehoord! Zij bezochten ook familie de Leeuw en zo konden de deelnemers met eigen ogen zien hoe Ard en Carin de Leeuw leven en wat het hen kost om hier zendeling te zijn. Ard vertelt: 

“In het eerste jaar hebben we de Laarim taal geleerd om te kunnen praten met de bevolking in hun eigen taal. Voor zout en zeep komen er elke dag dorpelingen bij ons huis, omdat dit hier niet te koop is. Anderen komen langs voor de behandeling van schorpioenbeten en andere medische behandelingen. Op zaterdag ontmoeten we het dorpshoofd en andere dorpelingen in de kerk die we hebben gesticht. We vertellen Bijbelverhalen en beantwoorden vragen van de kerkgangers: "Is er leven na de dood?" en "Waarom is Jezus voor mij gestorven?". Via MP3-spelers kunnen mensen naar christelijke liederen en Bijbelverhalen luisteren in hun eigen taal. Inmiddels zijn het dorpshoofd en een aantal van zijn zonen tot geloof gekomen. God is aan het oogsten en het is geweldig om daar getuige van te zijn. Zonder MAF kunnen we de mensen hier in Kali niet dienen. Wij vertrouwen op MAF en de landingsbaan in Kimatong om ons veilig in en uit Kali te krijgen. MAF is een grote zegen voor ons.”
 

"Is het God die regen geeft?"

De Laarim wonen in kleine hutjes en hun bestaan is afhankelijk van veehouderij. Ze leven van hun kudde. Ze fokken de dieren, eten hun vlees, drinken hun melk, slapen onder de dierenhuiden en gebruiken de dieren als bruidsprijs. Pas vroegen dorpelingen: "Is het God die regen geeft?". Toen het antwoord ja was, vroegen de mensen om te leren hoe ze moeten bidden, want ze hadden regen nodig. Die zaterdag leerden Ard en Carin de mensen een eenvoudig gebed in hun eigen Laarim taal. "Jezus, geef ons regen." Ze moedigden de mensen aan om naar hun tuin te gaan en dat gebed te bidden. Minder dan twee uur na de kerkvergadering kwam de regen! Dit was de eerste regen van het seizoen in Kali. Ze hebben op een heel praktische manier ervaren dat God het gebed beantwoordt.

Oproep voor gebed voor Zuid-Soedan

27 maart 2017 Mark-Jan

MAF (Mission Aviation Fellowship) doet een oproep voor wereldwijd gebed voor Zuid-Soedan. Aanleiding is de extreme nood waarin het nieuwe land verkeert en de uitzichtloosheid waarin de inwoners leven. MAF-medewerker Reina Folkerts was vorige week in het land en roept mensen in de hele wereld op de Zuidsoedanezen bij te staan door voor hen te bidden. 

“Deze week heb ik een bezoek gebracht aan Zuid-Soedan. Mijn vorige bezoek was in 2015, na de onafhankelijkheid op 9 juli 2011. Kwetsbaar en aarzelend probeerde dit jonge land op eigen benen te staan. Er waren echter veel obstakels, onderlinge conflicten en armoede. Vaak was het drie stappen vooruit en vervolgens weer twee achteruit. Maar er was hoop en geloof in vooruitgang bij de bevolking.’’

‘‘En nu, voorjaar 2017, breng ik opnieuw een bezoek aan Zuid Soedan.  Het land is er erg slecht aan toe, ik was geshockeerd nadat ik een paar dagen in Juba, de hoofdstad, was geweest en de stemming op me in liet werken. Het blijkt een verscheurde natie, waarin verschillende coalities strijden om de macht en de bevolking in armoede en wanhoop leeft. De inflatie is enorm, er is hongersnood en duizenden mensen zijn op de vlucht. De hoop die er eerder was, is grotendeels verdwenen. De bevolking is radeloos. Heeft het kwade vrij spel gekregen? Wordt er een geestelijke strijd gevoerd?’’

‘‘Er zijn kleine tekenen van hoop! Zo werd op vrijdag 10 maart j.l. een nationale gebedsdag gehouden. Velen, waaronder president Kiir en enkele belangrijke kerkleiders, zijn op de knieën gegaan en hebben het aangezicht van God gezocht. Het is bemoedigend dat de president heeft gebeden voor vergeving van zonden die hij als staatshoofd heeft gedaan. “Most merciful God, through my shortcomings, I have sinned against you in thoughts, in words, and deeds by what I have done and what I have failed to do. I humbly repent and ask for your loving mercy and forgiveness. Whatever is in my power to do for the people of South Sudan, please Lord, help me to be your instrument of love, service delivery, peace, reconciliation, and forgiveness.”

We mogen geloven in de kracht van gebed. We mogen het gebed als machtig wapen inzetten om het kwade een halt toe te roepen! Daarom de oproep aan christenen in Nederland, Europa en wereldwijd, om schouder aan schouder te gaan staan met onze broeders en zusters in Zuid-Soedan.

Bid voor vrede in dit zo geteisterde land.
Bid voor oprechte vergeving en verzoening.
Bid voor de kerk, dat zij hierin een belangrijke rol zullen spelen.
Bid dat de kerkleiders hierbij een voorbeeld mogen zijn.

God is een God van wonderen en is bij machte dit te doen!

Bidt u mee? Dank u wel!
Teuge, 27 maart 2017

Wilt u dit gebed delen? U kunt hier de afbeelding downloaden:
Groot
Middel
Klein (Facebook)
Met 55 artsen op 8 miljoen mensen is er geen gezondheidszorg voor alle mensen in Zuid-Soedan. In Nederland zijn we gezegend met 64.000 artsen.

BEDANKT dat u deze artsen en verpleegkundigen laat uitvliegen om kwetsbare mensen te helpen!

IMA World Health - Arts Bill Clemmer
"Ik ben blij dat MAF, ondanks het geweld in de regio, naar alle 298 gezondheidscentra en acht ziekenhuizen van IMA World Health blijft vliegen om zoveel mogelijk mensen te redden."

25 jaar MAF & Medair in Zuid-Soedan!
- vaccineren tijdens uitbraken van meningitis, cholera en mazelen;
- gezondheids- en hygiëneonderwijs;
- waterzuiveringssystemen installeren;
- voedingssuplementen en hulpgoederen uitdelen.

Arts Jill Seaman
"Sterfgevallen zijn te voorkomen als mensen op tijd behandeld worden. Bij de laatste Kala-azar epidemie zijn er 30.000 mensen behandeld. Zij zijn blij dat ze nog leven! Zonder MAF was dit niet mogelijk geweest!"

Programma manager Bastiaan de Waal vraagt gebed voor:
 • Wapens neerleggen in heel Zuid-Soedan.
   
 • Gezondheid en rust onder Soedanese MAF-medewerkers die geweld, berovingen en honger in hun familielkring meemaken
   
 • Dat MAF vluchten naar de zwaarst getroffen gebieden doorgaan en mensen op tijd redden van hongersnood, ziekte.
   
 • Bisschop Taban leert iedereen om 18 woorden in hun leven te onthouden en doen: liefde, vreugde, vrede, geduld, sympathie, vriendelijkheid, eerlijkheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, nederigheid, vergeving, genade, vriendschap, vertrouwen, eenheid, zuiverheid, geloof en hoop.