0 items € 0,00

Vertrouwen

21 januari 2019 Theo & Clazien

Onze vorige nieuwsbrief begon met de tekst: “Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods”. Dit is één van de teksten die God gebruikte voor onze roeping. God vraagt van ons dat we onze gaven inzetten tot nut van Zijn Koninkrijk. Dat geeft moed om door te gaan, om ons oog te richten op Hem! Hij vraagt dit van ons. Hij zal ook voorzien in alles. En Hij zal ons voorgaan in hetgeen wat Hij van ons vraagt! Het is goed om dit voor ogen te houden. We volgen niet alleen onze eigen missie, maar ook Zijn wil. Dat houdt niet in dat het altijd gemakkelijk gaat, maar God is getrouw aan Zijn Woord! Hij zegt: “Hij, die u roept, is getrouw, die het ook doen zal.” Daarom mogen we grote verwachtingen hebben!

Lees hier verder in de tweede nieuwsbrief.