0 items € 0,00

Oproep tot liefde en eenheid

03 oktober 2017 Christine

Onder Aboriginal christenen is veel verdeeldheid. Daarom werd tijdens een interkerkelijke kerkdienst een oproep gedaan om ‘elkaar lief te hebben als getuigenis van de eenheid als lichaam van Christus’. De voorganger vroeg alle dominees, oudsten, landeigenaren en leiders van ‘communities’ naar voren te komen. Men bad voor een grote opwekking in Arnhemland, die als voorbeeld mag dienen voor het ‘blanke’ Australië.