0 items € 0,00

Op verlof in Nederland

17 juni 2019 Wilfred & Harriƫtte

Mi litimapim biknem bilong yu, 
Yu yet yu God, yu Bikpela. 
Yu Nambawan, yu antap olgeta, 
Yu wanpela, yu Bikpela.
Op de wijs van ‘Hoe groot zijt Gij’ hebben we dit Tok Pisin lied nu al in meerdere Nederlandse kerken mogen zingen. We waren op verlof!

Lees verder in de nieuwsbrief.