0 items € 0,00

Ondertussen in Lawa

08 juni 2016 Miguel & Greet

Lawa is een indianendorpje in de jungle. In Lawa zijn de laatste jaren veel mensen tot geloof gekomen, waaronder heel veel jeugd. Lawa lijkt de laatste maand echter volop aangevallen te worden door de slechte. Bijbelse taferelen waarbij duivels uitgedreven worden kwamen de afgelopen maand veelvuldig voor. Kunt u het zich voorstellen, in Sliedrecht? Dat de dominee enkele uren per dag samen met de broeders bezig is duivels uit te drijven uit mensen die hierbij door vijf anderen in bedwang moeten worden gehouden? In de binnenlanden van Suriname en ook hier in de stad vindt dit plaats. Met zekerheid werkt de slechte in ieder van ons, ook in Sliedrecht, maar mogelijk veel subtieler en komt het niet tot zulke situaties in Nederland. Maar wie zouden wij zijn om te twijfelen aan zulke praktijken. Laten we liever bidden voor Lawa, of de Heer zijn werk daar verder wil uitbreiden en vraag in uw gebed of de MAF haar vluchten met ouderlingen en dominees veilig mag voortzetten. Zeker in dit soort dorpjes en situaties is dit van levensbelang. De situatie voor MAF in Suriname is namelijk geen makkelijke. Ongetwijfeld heeft u via de media gehoord over de financiële problemen waar het land in verkeert. Deze problemen worden zichtbaar in een ernstige devaluatie van de Surinaamse Dollar. Door het hele land veroorzaakt deze devaluatie grote betalingsproblemen, dit ook bij de hoofdopdrachtgever van MAF. Voor deze opdrachtgever (de MZ ofwel Medische Zending) worden de artsen en ernstig zieke patiënten van en naar het binnenland gevlogen. Maar daar waar de brandstof van vliegtuigen niet meer betaald kan worden, ontstaat een probleem. Wilt u ook hier een gebedspunt van maken? Wilt u de Heere vragen om een oplossing voor de regering van Suriname om uit deze problemen te komen? Het is bijzonder moeilijk en pijnlijk om niet alle noodzakelijke vluchten te kunnen maken terwijl je weet dat het leven van vaders, moeders en kinderen hier van afhangt. Daarnaast zijn de inkomsten van deze vluchten noodzakelijk om het hoofddoel van MAF Suriname, het mogelijk maken van zending in het binnenland, te kunnen voortzetten.