“Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.” (Filippenzen 4 : 6 en 7)

Met bovenstaande tekst werden we op 9 mei uitgezonden vanuit onze kerkelijke gemeente in Ede. Een toepasselijke tekst, want wat was er veel om zorgen over te maken. Onze aanvraag voor een uitzondering om naar Amerika te reizen was afgewezen en er moest een beslissing gemaakt worden (door MAF NL/US) of we via een andere route naar Amerika konden gaan. Dat was tot een kleine twee weken voor ons vertrek onzeker. Daarnaast het regelen van alles en het afscheid nemen (met de nodige emoties en zorgen). Oftewel: veel zorgen, gedachten, soms momenten van piekeren… En dan deze tekst als een anker te midden van een stormachtige zee. We hoeven niet bezorgd te zijn!

Lees hier verder in de nieuwsbrief