0 items € 0,00

Alle internationale staf

Stefan & Gerriët Maliepaard

Netherlands

Locatie:

Netherlands

Geef
 
 

acties voor deze stafwerker:

Wij zijn Stefan en Gerriët Maliepaard-Kampert. Samen met onze zoons Aron en Matthias bereiden we ons voor op uitzending door MAF. Stefan volgt sinds 2016 de opleiding tot vliegtuigtechnicus. Als die is afgerond en andere praktische zaken geregeld zijn, volgt D.V. medio 2019 de uitzending naar Oeganda. Stefan hoopt daar dan op Kajjansi Airfield aan het werk te gaan. In dit alles weten we ons afhankelijk van Gods zegen en hopen we op Zijn leiding van stap tot stap.

Service-update #3

25 oktober 2018 Stefan & Gerriët

Het is alweer oktober... Tijd voor een update! 
Stefan volgt sinds 2016 de opleiding tot vliegtuigtechnicus en werkt op vliegveld Midden-Zeeland. Nadat de opleiding van Stefan en de bijbelschoolperiode zijn afgerond, hopen we in de tweede helft van 2019 te vertrekken naar Kampala, Oeganda. Stefan gaat daar dan in de MAF-hangaar op Kajjansi Airfield aan het werk. In deze brief leest u de laatste ontwikkelingen in dit traject van voorbereiding en uitzending door MAF.