0 items € 0,00

Alle internationale staf

Rutger & Elseline Bakker

Netherlands

Locatie:

Netherlands

Geef

acties voor deze stafwerker:

Wij zijn Rutger en Elseline Bakker-Bal en met onze tweeling Boaz en Sarah, maken we ons gereed om uitgezonden te worden door MAF.
Toen wij 1,5 jaar getrouwd waren viel een foldertje van MAF door de brievenbus waarop stond “piloten gezocht”. Dit sprak ons aan en liet ons niet los. We hebben dit in gebed gebracht en God bevestigde ons meerdere malen om de opleiding tot piloot te beginnen. Eind 2017 zijn wij door MAF Nederland geselecteerd als pilotenechtpaar in voorbereiding.

Samen willen wij ons in zetten voor armen en verdrukten in geïsoleerde gebieden.

Lees hier onze eerste nieuwsbrief.

...en zoek Zijn aangezicht!

26 mei 2020 Rutger & Elseline

We leven in een bijzondere tijd. Plannen worden in de war gegooid en dingen gaan totaal anders dan verwacht. De één heeft het ontzettend druk en de ander heeft juist meer tijd over, omdat zijn/haar werk niet uitgevoerd kan worden. Ik geloof dat dit de tijd is om op te staan en het aangezicht van God de Vader te zoeken. Juist nu er aan ons fundament geschud wordt en we gedwongen worden om ons leven anders te leven, kunnen we des te meer van betekenis zijn. Juist nu is het zo belangrijk om Gods aangezicht te zoeken en te vragen: ‘Heer, wat kan ik op dit moment betekenen?’. Wellicht is het in praktische zin of misschien geeft deze vraag wel een hernieuwing van een veel eerder verlangen om een weg met God in te slaan. Je ziet in het Oude Testament dat Nehemia en Ezra ‘hun hart richtten op de Heer om Zijn aangezicht te zoeken’. Laten wij dat ook doen en vragen waar we onze tijd mogen inzetten. Nederland heeft ons nodig!

Lees de nieuwsbrief.