0 items € 0,00

Alle sponsoracties

stichting zeeland zingt collecteert voor MAF

Vliegtuig Zuid-Soedan Stichting Zingt

Steun deze actie:

0 400
Streefbedrag: € 2.000,00
0
stichting zeeland zingt organiseert een aantal zang en muzikale avonden per jaar waarbij de opbrengst volledig is bestemd voor het goede doel.Waaronder dit jaar ook de MAF (vliegtuig Zuid-Soedan)Mogen wij u ook ontmoeten op deze avonden.Meer info zie onze website.www.stichtingzeelandzingt.nl